r e k l a m a
Rekomenduj znajomym
  • gplus
  • pinterest

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA

Tematyka:
Pismo podejmuje następujące zagadnienia: źródła ciepła, energetyka, ciepłownictwo, sieci i węzły cieplne, stacje przetwarzające, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja, klimatyzacja, wentylacja przemys...

GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA

Tematyka:
Gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczaniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osied...

MATERIAŁY BUDOWLANE

Tematyka:
Nowoczesne materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wznoszenia i remontów budynków (przegląd poszczególnych grup wyrobów) oraz technologie ich produkcji i stosowania. Energo- i materiałooszczędne metody budowy i wykończania do...

PRZEGLĄD GEODEZYJNY

Tematyka:
Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska. Bogata informacja związana z zagadnieniami gos...

SZKŁO I CERAMIKA

Tematyka:
Naukowo-techniczna prezentacja osiągnięć przemysłów szklarskiego i ceramicznego w kraju i na świecie. Opracowania naukowo-badawcze z dziedziny szkła i ceramiki realizowane na wyższych uczelniach ? m. in. Akademii Górniczo-Hutniczej w...

WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH

Tematyka:
Rynek płytek ceramicznych w Polsce i na świecie (analizy, trendy, perspektywy rozwoju), nowości rynkowe oraz aranżacje z ich wykorzystaniem, prezentacja różnych rodzajów płytek ceramicznych, technologii i urządzeń do ich produkcji or...