r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Rekomenduj znajomym
  • gplus
  • pinterest

HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE

Artykuły publikowane w czasopiśmie Hutnik-Wiadomości Hutnicze w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 6 punktów. Tematyka:
Technologie i urządzenia do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Prezentacje prac badawczych i technicznych realizacji. Publikacje o problemach występujących w hutach, jak: automatyzacja, ...

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Artykuł opublikowany na łamach czasopisma „Inżynieria Materiałowa” w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje 7 punktów Tematyka:
Podstawy projektowania, wytwarzania i kształtowania własności metali, materiałów ceramicznych, polimerów i kompozytów. Rozwój nowych materiałów i technologii zaawansowanych oraz doskonalenie materiałów konwencjonalnych. Inżynieria po...

RUDY I METALE NIEŻELAZNE

Tematyka:
Od surowców poprzez górnictwo i przeróbkę rud, hutnictwo i przetwórstwo metali nieżelaznych, a także związane z tym problemy maszyn i urządzeń, zagadnienia ekonomiczne oraz organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, analizy rud i...