r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Rekomenduj znajomym
  • gplus
  • pinterest

GOSPODARKA WODNA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło artykuły publikowane w „GW” na 5 punktów.

Tematyka:
Szeroko rozumiana problematyka gospodarki wodnej, łącznie z ochroną środowiska. Zagadnienia hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii. Administrowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, ich wykorzystywanie i ochrona. Deficyt wody. Zagadnien...

PRZEGLĄD MECHANICZNY

"Przegląd Mechaniczny" to miesięcznik naukowo-techniczny o 80-letniej tradycji. Jest on adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń.

PRZEGLĄD PAPIERNICZY

Artykuły publikowane w czasopiśmie Przegląd Papierniczy w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 6 punktów. Tematyka:
Całokształt zagadnień związanych z włóknistymi masami papierniczymi, papierami, kartonami i tekturami, przetwarzaniem i uszlachetnianiem papieru, kartonu i tektury (przetwórstwo papiernicze). Publikacje o technologii produkcji, maszy...

PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY - WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA

Tematyka:
Zagadnienia technologii włókienniczych, odzieżowych i skórzanych, wykończalnictwa i drukarstwa, barwników i środków pomocniczych, oceny wyrobów, surowców i metrologii, ekonomiki, organizacji pracy, ochrony środowiska, maszyn i urządz...

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Czasopismo nie jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Rozwój, ekonomika i organizacja przemysłu chemicznego, chemizacja gospodarki narodowej, baza surowcowa przemysłu chemicznego, wykorzystanie odpadów. Artykuły naukowo-techniczne dotyczące technologii chemii organicznej i nieorganiczne...

TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU

"Technologia i Automatyzacja Montażu" to wydawane od 22 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.