Rekomenduj znajomym
  • gplus
  • pinterest

ATEST - OCHRONA PRACY

Tematyka:
Zagadnienia bhp oraz prawa pracy. Komentarze do przepisów i norm z zakresu ochrony pracy. Omówienie nowości technicznych krajowych i zagranicznych, porady ekspertów dla pracodawców i pracowników, orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczą...

MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA

Tematyka:
Szeroki zakres tematyczny, umożliwiający śledzenie przemian zachodzących w technice i gospodarce światowej. Informacje o charakterze technicznym, zagadnienia ogólniejsze, dotyczące np. managementu, różnych analiz, kontraktów zawieran...

PROBLEMY JAKOŚCI

Tematyka:
Pismo naukowe z obszernym działem dotyczącym praktyki. Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w...

PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA

Czasopismo dofinansowane w latach 2014-2015 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Informacje ze wszystkich dziedzin techniki i związane z nimi zagadnienia ekonomiczne. Stan i perspektywy wdrażania postępu cywilizacyjnego i technicznego w różnych działach gospodarki z uwypukleniem roli inżyniera. Teoria i praktyka....