Rekomenduj znajomym
  • gplus
  • pinterest

AURA OCHRONA ŚRODOWISKA

AURA - miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

AURA jest umieszczona na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 6

DOZÓR TECHNICZNY

Tematyka:
Zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu, takimi jak kotły parowe i wodne, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe, wytwornice acetylenowe, dźwigi, suwnice, żurawie, pod...

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Tematyka:
Zjawiska korozyjne, metody badawcze, technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych ? farby, ochrona elektrochemiczna, powłoki konwersyjne, powłoki metaliczne, inhibitory korozji, tworzywa sztuczne itd. Zabezpieczanie przeciwkorozyjne m...

OPAKOWANIE

Tematyka:
Całokształt problematyki badań, produkcji i stosowania materiałów opakowaniowych, opakowań oraz maszyn pakujących i do produkcji samych opakowań; informacje na temat marketingu, ochrony środowiska, kodów kreskowych, badań naukowych w...