profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA


(ang. ELECTRONICS - CONSTRUCTIONS, TECHNOLOGIES, APPLICATIONS)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) wydawane przy współpracy Komitetu Elektronikii Telekomunikacji PAN
rok powstania: 1960
Miesięcznik

Tematyka:
Jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prez... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 491,76 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 442,58 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 403,20 zł
prenumerata papierowa półroczna - 201,60 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 100,80 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-3

zeszyt-4330-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-3.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Deterioration of cathodoluminescent lamps properties DOI:10.15199/13.2015.3.7
(JERZY KALENIK, MATEUSZ MROCZKOWSKI, PIOTR FIREK, ELŻBIETA CZERWOSZ, JAN SZMIDT)

The need for energy conservation forces trials to elaborate new energy effective light sources for lighting purposes. Traditional luminescent lamps are more effective than conventional, incandescent light bulbs. They still use filamentary cathodes as an electron source. Heated cathode consumes energy that is not converted to light. Field emission is the way of effective electrons generation. The authors carried out attempts to construct a luminescent lamp based on field emission cathode. Nickel-carbon film containing carbon nanotubes was applied as the top layer of the cathode for electron emission enhancement. Carbon nanotube films (CNT) are used in many electronic and optoelectronic devices due to their electronic properties. One of these properties is efficient field emission. Stability of field emission is connected to the adhesion of CNT film to a substrate and to the possibility of dense distribution of nanotubes on the surface of a film. Recently, many applications of carbon materials of various form of carbon, as well as carbon coatings of metal and semiconductor for field emitters and arrays have been reported [1, 2].Carbon layers containing carbon nanotubes have interesting feature - high and long lasting field emission [3, 4]. The layers were applied as cathodes in electronic valves and as electron sources in flat displays. Luminescent lamp construction Luminesce... więcej»

Investigation of ink spreading on various substrates in inkjet technology DOI:10.15199/13.2015.3.6
(Grzegorz Tomaszewski, Jerzy Potencki, Tadeusz Wałach, Mariusz Pilecki)

In the recent years a growing interest in fabrication methods of flexible electronics can be observed. The inkjet printing is very promising technique that allows to fabricate conductive tracks and other electronics components like RFID antennas, organic thin-film transistors, low cost sensors etc. In this technique the functional material is deposited on the flexible substrate by the pattern direct transfer using the non-contact additive method. In the technological process of inkjet printing several problems must be solved. One of them is the ink spreading on various substrates and therefore the need for research in this area appears [1]. Problem of ink spreading in inkjet printing technology Although the inkjet printing has many advantages, it is difficult to control the morphology of printed shapes, especially on flexible polymer substrates. The main technological problem during the material deposition on the substrate is the spread of ink. The physical parameters of used materials and technological process are very critical for the inkjet printing results. Generally, the fine patterns on the substrate are obtained when the substrate is being heated to prevent the ink spreading occurring directly after printing. This method is very simple and effective but it has some disadvantages like the nozzle clogging effect and difficult controlling the temperature of jetted ink. The droplet size and the intensity of the spread on the flexible polymer substrates are determined mainly by their surface-wetting properties. The intensive spreading characterizes the hydrophilic surface on which ... więcej»

Determination of the course change of the supercapacitor equivalent model basic parameters DOI:10.15199/13.2015.3.16
(Mariusz Pilecki, Grzegorz Błąd, Jerzy Potencki, Grzegorz Tomaszewski )

Supercapacitors are elements having large capacitance values (several orders of magnitude higher than standard capacitors) obtained by using the phenomena occurring at the border of the metal-electrolyte (electric double layer) and redox reaction. They are manufactured usually in the form of a porous electrode made of materials with high active surfaces (eg. activated carbons, aerogels, carbon nanotubes, graphene and some of metal oxides). Very often they have been described in the literature as electrochemical capacitors. Supercapacitors, for the sake of their very good properties such as the ability to storing of large amount of energy and very short charging and discharging times, are used more and more often in many electronic systems which operates in low as well as in high voltages. An accurate design of this systems requires a good knowledge of the processes taking place in the dynamic states of theirs operations, mainly during the charging and discharging process. A fundamental difficulty here is a general lack of satisfactory quality supercapacitors equivalent models that could be used in many computer programs. In the literature, it can be found a wide range of different approaches to the process of supercapacitor properties modelling; starting from the complex models coming out of construction and physical phenomena, which occur in the supercapacitor by a purely mathematical (based on the analysis of supercapacitor responses over a large variety of stimulus) to a very simplified electrical models. Unfortuna... więcej»

Simulation of Dynamic RFID System DOI:10.15199/13.2015.3.2
(Marek Gotfryd, Bartosz Pawłowicz, Sebastian Twardzik)

RFID anticollision systems owing to their various advantages are treated as alternative for present identification systems such as smart cards, chip cards and bar codes. One of the most important areas of usage of anticollision RFID system is identification of multiple moving objects [1, 2, 4, 5]. Most of dynamic RFID systems operate on the basis of EPCgen-2 protocol approved as ISO 18000-6C standard. The contactless identification systems of moving objects are introduced in areas of road traffic and railway transport analysis, on factory conveyor belts, in logistic systems and in trade where the bar codes are being replaced by RFID systems [1]. The measure of the effectiveness of dynamic RFID system may be the ratio of the number of recognized objects to the number of objects in the given group. This ratio is influenced by the number of tags, the stream tags’ speed, protocol parameters, and many other factors. The aim of the work is to develop a program that may simulate the operation of dynamic RFID system. The application enables changing of various parameters affecting the reading process (such as protocol parameters, or the size of the group of tags) to estimate loss of tags in the identification process on the basis of probability. To verify proper operation of the application the calculated data were compared with actual ones, obtained from performed measurements. Model of the dynamic system The system model is based on known solutions [2, 4]. The system state is different in the various sections and rounds. Therefore, it is appropriate to adopt a method of analysis of the system, in which there is a possibility to take into account status in different rou... więcej»

Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych. Cześć 1 - właściwości algorytmu szeregującego (Zbigniew Handzel, Mirosław Gajer, Dariusz Jamróz)
We współczesnej elektroenergetyce powszechne zastosowanie znajdują systemy komputerowe pracujące w czasie rzeczywistym. Każdy blok energetyczny wyposażony jest obecnie w olbrzymią liczbę czujników, generujących potężny strumień sygnałów analogowych i cyfrowych. Nagłe zmiany wartości rozważanych sygnałów wymagają zwykle terminowego reagowania ze strony komputerowych systemów sterujących. Fakt ten jest bezpośrednim powodem bardzo wysokich wymagań stawianych odnośnie wielkości mocy obliczeniowych procesorów zastosowanych w systemach komputerowego sterowania. Często zdarza się tak, że moc obliczeniowa oferowana przez pojedynczy procesor nie jest w stanie zagwarantować dochowania ograniczeń czasowych dla wszystkich zadań obliczeniowych związanych z procesem komputerowego sterowania złożonymi obiektami technicznymi. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie rozwiązań wieloprocesorowych oraz przeprowadzenie odpowiedniej alokacji zadań obliczeniowych do poszczególnych procesorów [9, 10]. Głównym celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania algorytmu ewolucyjnego na potrzeby szeregowania i alokacji zadań w systemie wieloprocesorowym. Za zastosowaniem metod ewolucyjnych w rozwiązywaniu zagadnień związanych z szeregowaniem zadań w systemach wieloprocesorowych przemawia przede wszystkim ich prostota implementacji oraz fakt, że zastosowanie algorytmu ewolucyjnego wymaga posiadania stosunkowo niewielkiej wiedzy o charakterze rozwiązywanego zagadnienia optymalizacyjnego. Dodatkowo algorytmy ewolucyjne są uważane za wyjątkowo odporne, jeśli chodzi o unikanie niebezpieczeństwa grzęźnięcia procesu poszukiwań w minimach lokalnych. Fakt, że proces poszukiwań prowad... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4306-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Wstępne badania algorytmu lokalizacji aktywnych emiterów wewnątrz budynków DOI:10.15199/13.2015.2.14
(Grzegorz Czopik, Tomasz Kraszewski)

Pozycjonowanie osób i obiektów weszło przebojem do życia codziennego. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika zasadniczą rolę odgrywają systemy satelitarne GNSS (ang. Global Navigation Satelite System) ze szczególnym wskazaniem na system GPS. Znajdują one liczne implementacje zarówno w popularnych nawigacjach samochodowych, jak również w telefonach komórkowych. Ten typ lokalizacji ma zastosowanie do obiektów, które chcą znać swoją pozycję i jednocześnie mają dostęp do sygnałów emitowanych przez satelity nawigacyjne. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy konieczne staje się zlokalizowanie emitera - źródła fal radiowych, przez systemy zewnętrzne. Przykładem takiego zastosowania może być próba lokalizacji użytkownika telefonu komórkowego wybierającego numer alarmowy pozostającego bez możliwości wskazania dokładnej pozycji własnej. Wykrywanie i wyznaczanie takiej pozycji emiterów i przeciwdziałanie im - to domena systemów wojskowych. O ile propagacja fal elektromagnetycznych ze źródła podlegającego lokalizacji odbywa się w przestrzeni otwartej, o tyle sytuacja obserwatora jest względnie komfortowa. Propagacja sygnałów jest w większości przypadków prostoliniowa, a systemy bazujące na pomiarze kierunku czy różnicy odległości dają zadawalające wyniki. Jednak w pomieszczeniach zamkniętych ilość odbić może być bardzo duża. Do tego dochodzi problem ogromnego zróżnicowania materiałów, z których zbudowany jest dany budynek. Skutkuje to brakiem możliwości zastosowania sprawdzonych w terenie otwartym metod. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań pozycjonowania źródła fal radiowych znajdującego się w budynku o urozmaiconej strukturze wewnętrznej (budynek Instytutu Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej). Wykrywanie źródeł emisji radiowych Znalezienie pozycji źródła emisji (ZE) polega na przeprowadzeniu serii pomiarów różnych wielkości fizycznych za pomocą rozmieszczonych w przestrzeni węzłów systemu - sensorów (nazywan... więcej»

Wykorzystanie sygnału EEG dla interfejsu człowiek-komputer DOI:10.15199/13.2015.2.24
(Tomasz Bawej, Krzysztof Gracki)

Powtarzana często idea bezpośredniej kontroli nad komputerem za pomocą myśli stanowi nadmierne uproszczenie istoty działania interfejsów mózg-komputer. Jest jednak znacznie bardziej sugestywna od precyzyjnego opisu tych urządzeń. Tradycyjne formy interakcji z komputerem opierają się na wykorzystaniu manipulatorów, najczęściej dłoni, lub sensorów, takich jak nerwy wzrokowe, jako pośredników w komunikacji mózgu z urządzeniem. Zadaniem urządzeń umożliwiających bezpośrednią komunikację układu nerwowego z komputerami jest wyeliminowanie tych pośredników. Tak, jak przesunięcie ręki wprawia w odpowiedni ruch kursor na ekranie, tak określony rodzaj aktywności mózgu może być interpretowany jako polecenie dla maszyny. Przykładem takiego urządzenia jest Emotiv Epoc [11], którego wykorzystanie do realizacji interfejsu mózg-komputer zostało omówione w niniejszym artykule. Interfejsy mózg-komputer Według jednej z najczęściej przytaczanych definicji - interfejs mózg-komputer (ang. Brain-Computer Interface, BCI) to system komunikacyjny, w którym użytkownik wysyła wiadomości lub polecenia do świata zewnętrznego bezpośrednio z obwodowego układu nerwowego oraz mięśni szkieletowych [1]. Urządzenia realizujące taki interfejs znajdują zastosowanie przede wszystkim jako pomoce dla pacjentów o silnych ograniczeniach motorycznych. Istnieją również urządzenia stymulujące ośrodkowy układ nerwowy [2], takie jak implant ślimakowy czy BrainPort [3]. Dlatego w niniejszym artykule przyjęto wprowadzenie podziału na interfejsy mózg-komputer oraz komputer-mózg, zgodnie z kierunkiem przesyłania informacji. Ogólny schemat działania interfejsu mózg-komputer przedstawiono na rysunku 1. Rejestrowane sygnały EEG reprezentują mierzoną aktywność mózgu użytkownika. Wybrane cechy tego sygnału są klasyfikowane i konwertowane na sygnały sterujące dla urządzenia. Użytkownik obserwując działanie urządzenia tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego zwaną pętlą neurofeedback. Osi... więcej»

Charakterystyka monografii: (Zygmunt Lech WARSZA)
seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza PIAP (Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów), Warszawa 2013 (2014).Powyższa monografia liczy 260 stron i dzieli się na 8 rozdziałów. Obejmuje część teoretyczną, symulacyjną i doświadczalną. Zawiera też bardzo bogatą bibliografię o 248 pozycjach. Treść ilustrują liczne rysunki przedstawiające wyniki modelowania i badania wybranych konstrukcji mobilnych robotów kołowych.W części teoretycznej pracy opisano stan wiedzy o metodach modelowania robotów. Omówiono zagadnienia kinematyki i dynamiki, stosowane modele opon pojazdów kołowych oraz metody identyfikacji i analizy wrażliwości. Przedstawione są też alternatywne metody modelowania dynamiki robotów mobilnych oparte na technikach sztucznej inteligencji. Opisano problemy występujące prz... więcej»

Układ dystrybucji mocy do planarnego szyku antenowego na pasmo K (Bronisław Stec, Mirosław Czyżewski, Adam Słowik)
Anteny planarne stały się popularne w większości systemów radioelektronicznych, w tym również wojskowych. Stały się one wszechobecne, szczególnie w komercyjnych rozwiązaniach telekomunikacyjnych, gdzie niska cena i kompaktowe wymiary decydują o wyborze danego rozwiązania, nawet kosztem nieco gorszych parametrów. Ponadto są one łatwe w montażu i geometrycznym ustawieniu położenia, umieszczone w odpowiednich obudowach są odporne na wszelkie czynniki atmosferyczne, są lekkie i zajmują stosunkowo mało miejsca. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konieczności montażu takich anten na masztach, platformach lub innych konstrukcjach o bardzo ograniczonej powierzchni. Każda antena planarna, stanowiąca szyk antenowy, zawiera w swojej strukturze układ rozdziału mocy, który jednocześnie dopasowuje impedancje linii zasilających do impedancji wejściowej promienników. W zakresie dolnych częstotliwości mikrofalowych odległości między elementami szyku są na tyle duże, że konstruktorzy mogą stosować złożone rozwiązania układów dopasowania impedancji. W przypadku wyższych zakresów częstotliwości takiej swobody nie ma, przez co stosuje się proste układy zasilania promienników, najczęściej szeregowe, wykorzystując optymalizację całej struktury całościowo, zarówno linii zasilających jak i promienników. Niestety wymaga to sięgania po bardzo zaawansowane numeryczne metody analizy, oparte na elementach skończonych. W praktyce często sięga się po rozwiązania hybrydowe, łączące podejście klasyczne, np. ćwierćfalowe transformatory impedancji oraz techniki zasilania szeregowego. W ramach prac nad anteną planarna na pasmo K, niezbędne okazało się opracowanie współpracującego z nią układu dystrybucji mocy mikrofalowej do poszczególnych promienników, pracującego w warunkach nierównego rozkładu amplitud ... więcej»

Ocena wpływu wzajemnego oddziaływania między elementami systemu antenowego namiernika radiowego na dokładność namierzania DOI:10.15199/13.2015.2.11

Namierzanie radiowe należy do podstawowych przedsięwzięć realizowanych w ramach monitoringu radiowego oraz walki elektronicznej. Namierzanie umożliwia uzyskanie szczególnie cennej informacji, którą jest położenie (lokalizacja) źródeł promieniowania fal radiowych. Do źródeł tych zaliczyć można: radiostacje, stacje radiolokacyjne, radiolinie, nadajniki zakłóceń itp. Źródła te zwykle są zainstalowane na określonych obiektach, przez co możliwe jest także określenie ich położenia. Możliwość ta jest szczególnie istotna w zastosowaniach wojskowych, ponieważ ułatwia określenie lokalizacji sztabów i stanowisk dowodzenia oraz innych obiektów przeciwnika, a także tras przemieszczania się tych obiektów. Aktualnie do lokalizacji źródeł promieniowania sygnałów radiowych wykorzystuje się różne metody. Oparte są one m.in. na pomiarze: kierunków propagacji AOA (ang. Angle of Arrival), opóźnień sygnału TDOA (ang. Time Difference of Arrival), zmian częstotliwości FDOA/DD (ang. Frequency Difference of Arrival/Differential Doppler) lub różnic poziomu odbieranego sygnału SSD (ang. Signal Strength Difference) przez rozmieszczone w terenie lub przemieszczające się sensory. Każda ze stosowanych metod lokalizacji charakteryzuje się określonymi właściwościami (szybkość pomiaru, dokładność lokalizacji, zależność dokładności lokalizacji od pasma sygnału) a także wymaganiami sprzętowymi (struktura i gabaryty systemu antenowego, liczba torów odbiorczych, wymagania dotyczące mocy obliczeniowej procesora, precyzji synchronizacji czy przepustowości łącza transmisji wyników, itd.). Spośród wymienionych najbardziej uniwersalne oraz zapewniające najlepsze dokładności w przypadku lokalizacji różnych środków radiokomunikacyjnych są metody AOA oparte na wykorzystaniu grupy rozwiniętych namierników (ewentualnie pojedynczego namiernika ruchomego), określeniu namiarów w miejscach ich rozwinięcia oraz wyznaczeniu punktów przecięcia linii namiarów (triangulacji). Naj... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4276-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
CES 2015
Wystawa CES 2015 (Consumer Electronics Show) w Las Vegas była czynna w pierwszej dekadzie stycznia br. W ubiegłorocznej było 3673 wystawców, ponad 20 tysięcy nowych produktów i ponad 160 tysięcy zwiedzających z ponad 140 krajów - edycja imponowała skalą oraz rozmachem. Wszystko wskazuje na to, że wynik CES 2015 będzie równie spektakularny jak jej poprzedniczki. Nie bez powodu organizowane w Las Vegas targi uznawane są za barometr tendencji w zakresie nowych rozwiązań w świecie elektronicznej rozrywki. To, co zostanie zaprezentowane w ciągu czterech styczniowych dni, wyznaczy kierunki, którymi w 2015 r. podążać będzie cała branża. Najwięksi producenci na świecie prezentowali swoje n... więcej»

Przetwornik do pomiarów kątów pochylenia, przechylenia i azymutu DOI:10.15199/13.2015.1.5
(PRZEMYSŁAW WÓJCIK, ANDRZEJ WITCZAK)

W wielu praktycznych rozwiązaniach współczesnych systemów niezbędnym elementem są podzespoły zdolne do dostarczenia informacji o położeniu przestrzennym poszczególnych urządzeń, czyli informacji o kątach pochylenia, przechylenia oraz kursu. Podzespołami takimi są zarówno miniaturowe elementy monolityczne wykonane w technologiach MEMS, które można stosować w najmniejszych urządzeniach, takich jak przykładowo telefony komórkowe, jak również laserowe lub światłowodowe systemy inercjalne. Różnią się one dokładnością, wymiarami oraz co w wielu przypadkach jest bardzo istotne - ceną. Prezentowany projekt miał za zadanie zbudowanie układu będącego kompromisem kosztów oraz jakości. W efekcie wykonanych prac powstał przetwornik, który może dokonywać pomiaru kątów przechylenia, pochylenia oraz kursu i opiera się na wspólnym wykorzystaniu miniaturowych układów żyroskopowych oraz czujnika pola magnetycznego. Zbudowany układ stał się udanym kompromisem pomiędzy jakością pomiarów i kosztami realizacji. Kluczową rolę w projekcie odgrywa aplikacja programowa obsługująca urządzenie, która wykonuje wszystkie operacje na nieprzetworzonych danych otrzymanych z mikrokontrolera, począwszy od obliczeń, aż do wizualizacji wyników w postaci kreślonych w czasie rzeczywistym diagramów, czy zobrazowań operacyjnych - finalnych danych przedstawianych na wskaźnikach graficznych. W ten sposób mikroprocesor jest odciążony od obliczeń nad otrzymywanymi informacjami, a jedynie wysyła dane - poprzez Bluetooth - do jednostki PC. Na obecnym etapie prac jest to rozwiązanie przejściowe, tym niemniej w wielu zastosowaniach, kiedy układ pomiarowy jest powiązany z dostępem do mocy obliczeniowych dowolnego komputera, jest rozwiązaniem dopuszczalnym. Budowa układu Zaprojektowany układ opiera się na współpracy czterech głównych bloków zgodnie z schematem przedstawionym na rysunku 1. Blok zasilania to dwuelementowa jednostka, w której użytkownik może wybrać zasilanie ... więcej»

Wykrywanie przejść dla pieszych na zdjęciach wykonanych telefonem komórkowym DOI:10.15199/13.2015.1.9
(Rajmund Kożuszek )

Sformułowanie problemu Przedmiotem artykułu jest wykrywanie przejść dla pieszych na obrazach wykonanych aparatem fotograficznym telefonu komórkowego. Przygotowany algorytm wykrywania przejść dla pieszych ma być jednym z elementów aplikacji mobilnej ułatwiającej samodzielne poruszanie się po mieście osób niewidomych i słabo widzących. W takim zastosowaniu mniej istotna jest precyzja wykrywania poszczególnych pasów przejścia, natomiast istotniejsze jest stwierdzenie z dużą pewnością, że przed użytkownikiem znajduje się przejście dla pieszych. W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania podobnie sformułowanego problemu. Zebrano założenia, które przyjęto przystępując do projektowania algorytmu detekcji przejścia dla pieszych, opisano dokładnie opisem tego algorytmu oraz przedstawiono krótko zestaw zdjęć używanych w testach oraz wyniki testowania algorytmu na tym zbiorze. Przedstawiono również uwagi dotyczące eksperymentalnej implementacji algorytmu oraz wnioski, które mogą być przydatne przy tworzeniu bardziej wydajnych implementacji. Istniejące rozwiązania Wykrywanie przejść dla pieszych nie jest problemem szczególnie dobrze reprezentowanym w literaturze dotyczącej przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Podstawową tego przyczyną był brak do niedawna powszechnie dostępnych urządzeń, które umożliwiłyby nie tylko wykonanie zdjęcia o wystarczającej jakości, ale także dysponowały wystarczającą mocą obliczeniową pozwalającą na analizę obrazu na urządzeniu mobilnym. Pierwsza grupa rozwiązań polega na analizie fragmentów obrazu (zazwyczaj prostokątnych), przy czym fragmenty spełniające odpowiednie kryteria są oznaczane jako należące do obrazu przejścia pieszych. Przykładem takiego rozwiązania jest algorytm detekcji przejścia dla pieszych na podstawie cech bipolarności fragmentów obrazu opracowany przez Uddina i Shioyamę [6, 7]. Jako pierwsza jest wykonywana klasyfikacja niewielkich (16 x 16 pikseli) obszarów obrazu na podstawie... więcej»

Zaawansowane Systemy Elektroniczne i Fotoniczne - WILGA 2014. Część 3 - elektronika biomedyczna i multimedia DOI:10.15199/13.2015.1.9
(Ryszard S. Romaniuk)

Sympozjum WILGA 2014 - Fenomen młodej nauki Sympozjum młodych uczonych Wilga 2014 odbyło się tradycyjnie w tygodniu na przełomie maja i czerwca br. w Wildze pod Warszawą [wilga.ise.pw.edu.pl]. Sympozjum WILGA obejmuje tematykę zaawansowanych układów i systemów fotonicznych i elektronicznych. Udział wzięło około 350 osób. Wygłoszono około 250 referatów. Główna część prac sympozjum, około 150 artykułów, jest opublikowana w tomie Proc. SPIE vol. 9290 [spie.org]. Tom SPIE 9290 zawiera także kilkanaście prac przedstawionych w czasie styczniowej edycji Sympozjum Wilga. Kilkanaście prac opublikowano w Elektronice [elektronika.orf.pl], Photonics Letters of Poland [photonics. pl/plp], IJET - International Journal of Electronics and Telecommunications [ijet.pl], itp. Współczynnik akceptacji prac wynosił ok. 50%. Materiały poprzedniego Sympozjum Wilga 2013 zostały opublikowane w tomie Proc. SPIE vol. 8903. Około połowy uczestników Sympozjum WILGA to doktoranci, a ok. 20% to magistranci. Pozostali uczestnicy to najczęściej opiekunowie młodzieży naukowej. W Wildze prezentują się także studenci i doktoranci zagraniczni przebywający w Polsce w ramach projektów międzynarodowych, konsorcjów dla eksperymentów HEP, programów wymiany akademickiej, jak np. Erasmus, itp. Sympozjum jest organizowane przez młodych uczonych z ISE PW - Grupa Naukowa ELHEP i organizacji IEEE, SPIE, OSA, PSP, SEP dla młodych uczonych. Patronat nad Sympozjum sprawuje: KEiT PAN, PKOpto SEP, PSP i WEiTI PW. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc.SPIE z ponad 1500 artykułami naukowo-technicznymi (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar, i innych w tym krajowych jak BazTech, Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, Polska Bibliografia Naukowa, Ce-ON w ramach systemu Pol-ON. Opublikowano także kilka wydań specjalnych czasopism naukowo-tech... więcej»

Sensory zbliżeniowe odporne na narażenia mechaniczne występujące podczas strzału DOI:10.15199/13.2015.1.6
(Józef Jarzemski, Piotr Brzozowski, Rafał Bazela, Zbigniew Lewandowski)

Zapalniki zbliżeniowe stanowią jedną z podgrup zapalników moździerzowych. Dotychczas spotykane rozwiązania zapalników zbliżeniowych są urządzeniami aktywnymi i posługują się wybranym medium do oceny odległości pocisku od celu. Typowym medium są fale elektromagnetyczne z zakresu mikrofal, światła widzialnego lub podczerwieni. Stworzenie pasywnego sensora zbliżeniowego jest potencjalnie możliwe ale wymagałoby zastosowania zaawansowanej analizy obrazu, niedostępnej w obecnej chwili dla tak małych urządzeń jak zapalniki. W niniejszym artykule skupiono się tylko na pociskach z zapalnikami zbliżeniowymi aktywnymi. Wszystkie liczące się na świecie armie mają obecnie na swoim wyposażeniu zapalniki zbliżeniowe do moździerzy. Aktualnie stosowane zapalniki tego typu, wg katalogu Jane's [1], charakteryzują się, w zależności od przeznaczenia, dużym rozrzutem parametrów zarówno odnośnie odległości zadziałania, masy i wymiarów. Można wyróżnić dwa główne typy stosowanego zasilania pokładowego zapalników w postaci turbiny napędzającej prądnicę lub baterii. Zaletą turbiny jest pozbycie się klasycznych, o ograniczonej żywotności, źródeł bateryjnych. Katalog Jane's, wskazuje również na zdecydowaną dominację zapalników zbliżeniowych wykorzystujących metody radarowe nad zapalnikami zbliżeniowymi innych typów. Wybór koncepcji zapalników zbliżeniowych Opracowanie koncepcji modułów zbliżeniowych do zapalników poprzedzone zostało wnikliwą analizą potrzeb wojska oraz możliwości wykonania modułu zbliżeniowego przy ograniczonych środkach. Na wstępie określono jakie obecnie są na świecie używane konstrukcje oraz rozważono ich zalety i wady. Na tej podstawie wytypowano dwa możliwe do realizacji rozwiązania. Pierwszym z nich jest moduł zbliżeniowy laserowy, w którym nośnikiem informacji o odległości są krótkie impulsy laserowe (promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni, o długości fali ok. 1 μm i czasie trwania w zakresie nanosekun... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»