profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA


(ang. ELECTRONICS - CONSTRUCTIONS, TECHNOLOGIES, APPLICATIONS)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) wydawane przy współpracy Komitetu Elektronikii Telekomunikacji PAN
rok powstania: 1960
Miesięcznik ISSN 0033-2089

Tematyka:
Jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prez... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 491,76 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 442,58 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 403,20 zł
prenumerata papierowa półroczna - 201,60 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 100,80 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-4

zeszyt-4361-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-4.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Computer aided determination of singing voice sonority DOI:10.15199/13.2015.4.3
(Edward Półrolniczak)

In order to explain the term of sonority it is necessary to refer to the term of a timbre. This term is used to differentiate the sounds that have the same volume and height. It has significant impact on the personal perception of the sound. It is a subjective value, but there are known signal parameters influencing it. Sonority is one of characteristics of the timbre and this subjective characteristic is taken into consideration. The research is done in the context of singing. Sonority is the feature of a sonorous sound. It is considered as especially deep and resonant sound. Sometimes such voice is defined as rich and full in sound. According to the dictionary [1], sonorous voice is: rich, deep, ringing, resonant, full, rounded, sounding, loud, resounding, plangent. Sonorous voice is understood here as rich and full in sound and is claimed to be opposite to matt voice (according to the experts suggestion). To find the signal parameters relative to sonority some signal parameters were selected, calculated and the results were compared to the experts assessments of sonority feature in singing. The assessment has been done by five experts in the field of voice production. Sonority of voice A clear definition of sonority in singing (or a sonorous voice) is not easy to find. It is also hard to find some example investigations in this field. This is maybe because the phenomenon is strongly subjective. In the investigation on speaking voice quality [2] the author puts special emphasis on the vocal characteristics of sonority and ringing quality, as the essence of the term “resonant voice". In this article it is assumed that sonorous voice and ringing describe the same phenomena (and will be generally named by the term of sonority). In the conclusion the author indicates that sonority (among other perceptual characteristics) was well heard by judges. It is also interesting to register that the situation was a bit different w... więcej»

Music genre classification applied to bass enhancement for mobile technology DOI:10.15199/13.2015.4.2
(Piotr Hoffmann, Bożena Kostek)

Nowadays designs of mobile devices are intended to automate actions towards the optimum usage of their potential, especially in terms of the presentation of multimedia content. This is because the users of electronic devices increasingly expect automatic, intelligent solutions that help them in configuring the software. Automation is dedicated especially for the process of calibration and alignment equipment according to the user’s needs. This leads to better exploitation of the device by the users who do not have adequate technical knowledge for self-configuration. The area where it is possible to benefit most is the automatic sound quality improvement, especially in controlling the audio enhancement. Automation process may be worked out as an application for adjusting the way of the mobile device is played back. For that purpose software to improve sound quality depending on the content of the audio can be designed. Technological development in the area of mobile devices results in continuous miniaturization along with simultaneous improvement of available functionalities. This fact is translated into the increasing popularization of mobile devices that leads to their potential recognition by less experienced users in controlling electronic devices. In addition, due to the popularization of mobile devices, they are becoming an universal home center. In consequence, users increasingly use mobile devices to listen to music or video playback. At the same time these devices are expected not only to properly function, but also to be easy to use and have high quality playback of the multimedia content. In multimedia applications, one of the key aspect is listening experience of the user. However, in most mobile devices quality of the built speakers and resulting sound are very low. The main casue of such a situation is that small and poor quality speakers do not transfer low frequencies and significantly distort the reprod... więcej»

Analiza możliwości wykorzystania BSP jako elementu systemu łączności i rozpoznania elektronicznego - zastosowania praktyczne DOI:10.15199/13.2015.4.8
(Jacek CYREK, Wojciech KOMORNICZAK, Janusz DUDCZYK, Adam KAWALEC)

Problematyka zastosowania Bezzałogowych Statków Powietrznych wykorzystywanych do przenoszenia różnego rodzaju wyposażenia w tym służącego do łączności i rozpoznania elektronicznego podejmowana była w wielu publikacjach. Prezentowane na świecie rozwiązania mają wiele zalet jednakże ich zastosowanie wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów na które istotny wpływ ma koszt samego nośnika, który musi posiadać możliwość przenoszenia odpowiedniej wielkości ładunku. Szybki rozwój technologii pozwala obecnie na miniaturyzację systemów rozpoznania oraz na zwiększenie możliwości taktyczno-operacyjnych BSP przy jednoczesnym utrzymaniu ich nośności. Właściwość ta powoduje, że zasadnym staje się analiza możliwości wykorzystania BSP klasy Mini UAV jako elementu składowego różnego rodzaju systemów wykorzystywanych na współczesnym polu walki. Praca stanowi przegląd praktycznych doświadczeń wynikających z wdrożenia koncepcji wykorzystania rodziny produkowanych w Polsce bezzałogowców do efektywnego wspomagania procesów dowodzenia i łączności w trakcie prowadzenia działań taktycznych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ możliwości adaptacyjnego dostosowania się systemów łączności i rozpoznania do dynamiki zmian scenariusza na polu walki. Z uwagi na możliwości oferowane przez stworzone w ramach WB Electronics BSP w referacie wzięto pod uwagę zastosowanie różnego rodzaju wyposażenia przy czym w szczególności skupiono się nad realizacją zadań związanych z rozszerzeniem możliwości systemów łączności oraz rozpoznania elektronicznego. Przegląd systemów BSP Obecnie zarówno w użyciu jak też w fazie koncepcyjnej znajduje się ogromna ilość BSP. Biorąc pod uwagę dostępność oraz ekonomikę wykorzystania BSP w pracy skupiono się na nośnikach produkcji krajowej klasy Mini BSP. Wszystkie omawiane w pracy nośniki posiadają kompletny system awioniczny opracowany w WB Electronics, składający się z autopilota wraz ze współpracującymi z nim modułami sensorów. Przy... więcej»

Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 4 DOI:10.15199/13.2015.4.10
(Ryszard S. Romaniuk)

Bibliometria współczesna, zmieniona zupełnie niedawno z raczej biernej, ciepłej, spokojnej, klasycznej, relatywnie prostej i nie budzącej kontrowersji metody dokumentacji wyników badań, do obecnej aktywnej i dość agresywnej postaci w ciągu bardzo krótkiego czasu budzi najwyższe zainteresowanie nas wszystkich, uczonych, autorów publikacji, dydaktyków, publicystów naukowych, całego środowiska naukowego. Spróbujmy pokazać tutaj różne barwy i odcienie bibliometrii, oraz kontekst, gdzie te odcienie mają znaczenie, dla nas szarych (zrównoważona mieszanina barw dopełniających) naukowców i nauczycieli akademickich. Bibliometria teoretyczna, teoria bibliometrii Pokrewne dziedziny jak socjologia nauki, bibliometria, naukometria, webometria, informetria, poszukiwanie informacji, generacja wiedzy, tworzą nowy obszar nauki. Jest to nauka stosowana, wokół której tworzone są różne teorie. Najprościej ujmując bibliometria jest badaniem aspektów ilościowych produkcji, rozpowszechniania i użycia zapisanej informacji. Bibliometria teoretyczna rozwija modele matematyczne i miary dla tych procesów i potem stosuje te modele i miary do przewidywania zachowania systemu i podejmowania decyzji. Naukometria bada ilościowe aspekty nauki jako dyscypliny lub działalności ekonomicznej. Naukometria jest w zasadzie częścią socjologii nauki oraz technik informacyjnych i posiada zastosowanie w polityce naukowej. Ilościowe badania działalności naukowej obejmują także publikacje - co z kolei wchodzi w obszar bibliometrii. Webometria, może być zdefiniowana analogicznie jako badania ilościowe konstrukcji, użycia zasobów informacji, struktur, technologii sieci Web, korzystając z metod bibliometrii i informetrii. Badana jest zawartość stron web, struktura i topologia linków, zachowanie użytkowników, wydajność silników, maszyn i metod poszukiwania itp. Bibliometria bazuje na wyszukiwaniu, zbieraniu i analizie informacji. Informacje są gromadzone w domenowych bazac... więcej»

Recenzja książki- Korytkowski Jacek "Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych", seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2014. (Zygmunt L. Warsza)
Korytkowski Jacek: "Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych", seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2014.Treść książki o objętości 176 stron dzieli się na 7 rozdziałów oraz bogatą literaturę o 173 pozycjach. Praca zawiera też liczne rysunki i schematy elektroniczne oraz tablice z parametrami i charakterystykami współczesnych monolitycznych elementów elektronicznych stosowanych w układach symulatorów rezystancji i konduktancji. Autor, dr inż. Jacek Korytkowski jest wieloletnim pracownikiem i profesorem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, doświadczonym konstruktorem elektronicznej aparatury pomiarowej i regulacyjnej. Z pełną znajomością zagadnień zgromadził i przedsta... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-3

zeszyt-4330-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-3.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Determination of the course change of the supercapacitor equivalent model basic parameters DOI:10.15199/13.2015.3.16
(Mariusz Pilecki, Grzegorz Błąd, Jerzy Potencki, Grzegorz Tomaszewski )

Supercapacitors are elements having large capacitance values (several orders of magnitude higher than standard capacitors) obtained by using the phenomena occurring at the border of the metal-electrolyte (electric double layer) and redox reaction. They are manufactured usually in the form of a porous electrode made of materials with high active surfaces (eg. activated carbons, aerogels, carbon nanotubes, graphene and some of metal oxides). Very often they have been described in the literature as electrochemical capacitors. Supercapacitors, for the sake of their very good properties such as the ability to storing of large amount of energy and very short charging and discharging times, are used more and more often in many electronic systems which operates in low as well as in high voltages. An accurate design of this systems requires a good knowledge of the processes taking place in the dynamic states of theirs operations, mainly during the charging and discharging process. A fundamental difficulty here is a general lack of satisfactory quality supercapacitors equivalent models that could be used in many computer programs. In the literature, it can be found a wide range of different approaches to the process of supercapacitor properties modelling; starting from the complex models coming out of construction and physical phenomena, which occur in the supercapacitor by a purely mathematical (based on the analysis of supercapacitor responses over a large variety of stimulus) to a very simplified electrical models. Unfortuna... więcej»

Autonomous sensor with RFID interface DOI:10.15199/13.2015.3.4
(Piotr Jankowski -Mihułowicz, Włodzimierz Kalita, Mariusz Węglarski )

The use of radio frequency identification (RFID) technique, especially the sensor transponders, gives a new quality to broad implementation of automatic identification and intelligent wireless senor networks. A deployment of a number of autonomous transponders (both: fixed with labelled goods as well as deployed in a supervised environment) in a particular region gives the opportunity to determine precisely the values of parameters describing environmental conditions [1]. The market potentials for such a solution are tremendous [2, 3]. Nevertheless, some technical problems have to be overcome to achieve overall usefulness of the measuring networks [4]. The autonomous sensor with RFID interface (called also RFID sensor or sensor transponder) is in fact a semi-passive transponder. Additionally, in spite of being supplied from a built-in extra power source (usually battery or rechargeable cell), it harvests energy from the electromagnetic field generated by the antenna of read/write device (RWD) [3]. In all kinds of transponders, the communication process can be activated only when they are in the interrogation zone (IZ) [4, 5]. The extra power source supplies only additional functional blocks (e.g. analog-to-digital converter, extended memory of user data, serial data transmission driver, physical quantities transducers, other integrated circuits) that are not directly related to the automatic identification process (process of conveying the unique identification UID code and other data permitted by transmission protocols). Utilizing these facilities and a communication protocol standard, it is possible to use the RFID sensor as a wireless node of measuring network (wireless sensor network WSN) [2]. The RFID sensor node equipped with a serial data transmission driver (usually I2C or SPI standard - inter-integrated circuit and serial peripheral interface respectively) or an analog-to-digital converter can measure environmental ... więcej»

Synthesis of omnidirectional read/write device antenna for UHF RFID system DOI:10.15199/13.2015.3.5
(Piotr Jankowski-Mihułowicz, Damian Kawalec, Mariusz Węglarski)

Complex hardware-software radio frequency identification (RFID) systems are commonly utilized in many different areas of economy and everyday life [1-3]. Their frequent use results from the increasing demands for data security or information reliability that are transferred together with goods, between different places in the age of globalization. Furthermore, in the modern world, there is a trend towards designing more sophisticated electronic devices that have the ability to personalize themselves to a given automated process. A typical RFID system consists of a read/write device (RWD), its antenna and at least one transponder that is intended for marking an object [4]. Communication in this system can be provided with one or simultaneously with multiple transponders (single or anti-collision system respectively) that can also be found in static or dynamic state (moving objects) [5]. The electromagnetic field is the source of energy for transponders and a medium for data transmission. These factors significantly affect the interrogation zone (IZ) of the RFID system. The IZ determines the efficiency of a given automated process [6] and it is shaped by the RWD antenna. The microstrip antenna with omnidirectional radiation pattern is presented in this paper. The proposed solution is resistant to objects proximity that ca... więcej»

The automatic system for the characterization of thermoelectric microgenerators DOI:10.15199/13.2015.3.9
(Mirosław Gierczak, Sebastian Dziewięcki, Piotr Markowski)

The paper presents the automated system for characterization of thermoelectric microgenerators. That means the operator is obligated to set only three parameters at the beginning of measurement - minimum and maximum temperature and the measurement step. System measures the generated thermoelectric force EG, the internal resistance RT and the temperature of cold TC and hot TH side of structure. System provides the voltage measuring range from milivolts to volts, and resistance measuring range from 50 Ω to 10 kΩ. Temperature of hot and cold side is controlled and stabilized during each single measurement. Temperature of cold side is fixed on 20°C. Temperature of hot side increases from 20°C to 300°C with the step set by operator (from 10 to 30°C).Results of measurement are save on computer in a file with the CSV (Comma Separated Values) extension. The system software The control software is composed of two cooperating modules. The first one is responsible for the heating-cooling operations and the second one for measurements and acquisition of the obtained data. Heating-cooling controller is equipped with a ATmega168 microcontroller and it controls the temperature of the hot and cold side of the characterized structure. The heating-cooling module software The driver software consists of a series of functions (module). They are used to control the PWM (Pulse-Width Modulation), to stabilize of the temperature (PID algorithm) and to communicate with the computer.The heating-cooling module controls the power supplied to the cooling and heating element by a 10-bit, 16 kHz PWM signal. Output power can be adjusted in the range from 0 to 100%. The temperature stabilization module uses PID controller (proportional-integral-derivative). It was decided to use one of the variants of the PID controller - PI controller. It’s implementation in the program is based on the literature data [1,2]. The use of proportional an... więcej»

Osobisty system monitorowania mechaniki ruchów oraz rozkładu obciążenia DOI:10.15199/13.2015.3.19
(Krzysztof Różanowski, Jarosław Lewandowski, Marek Placha)

Chód jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów przemieszczania się w przestrzeni. Składa się z cyklicznych naprzemiennych ruchów tułowia oraz kończyn powodując przemieszczenie środka ciężkości ciała. Mechanika chodu każdego człowieka posiada swój indywidualny charakter, który wynika z takich czynników jak: masa ciała, wzrost, wiek itd. Charakter lokomocji ulega jednak zmianie pod wpływem takich czynników jak rosnące zmęczenie, wzrost obciążenia, schorzenia, kontuzje, dolegliwości bólowe. Wpływa to na zmianę takich parametrów chodu jak: skrócenie długości kroku, zmniejszenie jego szybkości, wydłużenie czasu podparcia, itd. Monitorowanie charakteru chodu pozwala na ocenę sprawności oraz kondycji fizycznej badanej osoby [12]. Wspomaga również diagnostykę oraz kontrolę procesu terapii dla pacjentów neurologicznych lub ortopedycznych [11]. Istniejące stacjonarne systemy działające w oparciu o optyczne systemy śledzenia ruchu [3] z markerami umieszczonymi na kończynach, ograniczają obserwację tych parametrów w warunkach rzeczywistych [6]. Zaprezentowany układ stanowi kompromis pomiędzy jakością i liczbą dostarczanych parametrów, a skomplikowaniem konstrukcyjnym i złożonością implementacji oprogramowania [10]. Niniejszy artykuł opisuje mobilny system monitorowania mechaniki ruchu oraz rozkładu nacisku stopy, z wykorzystaniem elastycznej wkładki sensorycznej oraz zestawu czujników inercjalnych, mających szerokie zastosowanie również podczas treningu lekkoatletycznego, optymalizacji dopasowania obuwia specjalistycznego czy oceny kondycji fizycznej i rozkładu obciążenia badanej osoby. Może zostać wykorzystany jako rozszerzenie funkcjonalne dla systemów oceny posturograficznej, czy też stanu psychofizjologicznego w rzeczywistych warunkach funkcjonowania [13]. Budowa systemu System monitorowania mechaniki ruchu oraz rozkładu nacisku na podeszwową część stopy składa się z dwóch głównych elementów: układu akwizycji oraz elas... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4306-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Parametryzacja sygnału mowy w algorytmach rozpoznawania mowy DOI:10.15199/13.2015.2.7
(JAROSŁAW WOJTUŃ, JAROSŁAW OŚKA, ZBIGNIEW PIOTROWSKI, MICHAŁ BERNAT)

Mowa jest najbardziej naturalnym sposobem komunikowania się ludzi. Wraz z postępem nauki i techniki zaczęto szukać sposobów technicznej analizy i syntezy tej zdolności człowieka. Zagadnienia automatycznego rozpoznawania mowy (ang. Automatic Speech Recognition, ASR) od wielu lat są obszarem badawczym wielu ośrodków naukowych na całym świecie [1, 2, 3]. Początkowo wszystkie prace dotyczące rozpoznawania mowy dotyczyły języków dominujących: angielski, chiński, hiszpański, francuski. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia związane z rozpoznawaniem mowy polskiej [4, 5, 6]. Pod pojęciem rozpoznawania mowy kryje się wiele różnych zagadnień [7]. Jeżeli interesuje nas zawartość semantyczna wypowiedzi mamy do czynienia z klasycznym rozpoznawaniem mowy. Czasem jednak przetwarzanie sygnału mowy jest dokonywane w celu identyfikacji lub weryfikacji mówcy (ang. Automatic Speaker Identification, Automatic Speaker Verification). Jeszcze innym podejściem do tematu jest automatyczne rozpoznawanie emocji mówcy na podstawie jego wypowiedzi (ang. Automatic Emotion Recognition). Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy systemu rozpoznawania mowy dla wariantu gdy procesowi rozpoznawania podlegają izolowane słowa. W naszym przypadku zbiorem rozpoznawanych słów są cyfry. Mimo dużej zmienności sygnału mowy oraz różnych możliwych wariantów algorytmów automatycznego rozpoznawania mowy problem działania tych algorytmów sprowadza się do znalezienia najbardziej prawdopodobnej sekwencji słów lub pojedynczego słowa z określonego słownika. Aby móc określić to prawdopodobieństwo musimy dysponować odpowiednim modelem odniesienia - jest on często nazywany modelem akustycznym. W związku z powyższym w algorytmach automatycznego rozpoznawania mowy, jak to przedstawiono na rysunku 1, wydziela się etap wyznaczania modelu akustycznego, czyli modelu probabilistycznego danej frazy. Etap ten często nazywany jest etapem uczenia lub ... więcej»

Wstępne badania algorytmu lokalizacji aktywnych emiterów wewnątrz budynków DOI:10.15199/13.2015.2.14
(Grzegorz Czopik, Tomasz Kraszewski)

Pozycjonowanie osób i obiektów weszło przebojem do życia codziennego. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika zasadniczą rolę odgrywają systemy satelitarne GNSS (ang. Global Navigation Satelite System) ze szczególnym wskazaniem na system GPS. Znajdują one liczne implementacje zarówno w popularnych nawigacjach samochodowych, jak również w telefonach komórkowych. Ten typ lokalizacji ma zastosowanie do obiektów, które chcą znać swoją pozycję i jednocześnie mają dostęp do sygnałów emitowanych przez satelity nawigacyjne. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy konieczne staje się zlokalizowanie emitera - źródła fal radiowych, przez systemy zewnętrzne. Przykładem takiego zastosowania może być próba lokalizacji użytkownika telefonu komórkowego wybierającego numer alarmowy pozostającego bez możliwości wskazania dokładnej pozycji własnej. Wykrywanie i wyznaczanie takiej pozycji emiterów i przeciwdziałanie im - to domena systemów wojskowych. O ile propagacja fal elektromagnetycznych ze źródła podlegającego lokalizacji odbywa się w przestrzeni otwartej, o tyle sytuacja obserwatora jest względnie komfortowa. Propagacja sygnałów jest w większości przypadków prostoliniowa, a systemy bazujące na pomiarze kierunku czy różnicy odległości dają zadawalające wyniki. Jednak w pomieszczeniach zamkniętych ilość odbić może być bardzo duża. Do tego dochodzi problem ogromnego zróżnicowania materiałów, z których zbudowany jest dany budynek. Skutkuje to brakiem możliwości zastosowania sprawdzonych w terenie otwartym metod. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań pozycjonowania źródła fal radiowych znajdującego się w budynku o urozmaiconej strukturze wewnętrznej (budynek Instytutu Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej). Wykrywanie źródeł emisji radiowych Znalezienie pozycji źródła emisji (ZE) polega na przeprowadzeniu serii pomiarów różnych wielkości fizycznych za pomocą rozmieszczonych w przestrzeni węzłów systemu - sensorów (nazywan... więcej»

Warstwy Mg2Si nanoszone metodą impulsowego rozpylania magnetronowego DOI:10.15199/13.2015.2.25
(Krzysztof Mars, Elżbieta Godlewska, Mateusz Augustyniak, Marzena Mitoraj)

Mg2Si jest jedynym związkiem międzymetalicznym w układzie Mg-Si. Krystalizuje w układzie z siecią regularną ściennie centrowaną o strukturze typu fluorytu. Mg2Si jest półprzewodnikiem typu n z przerwą energetyczną 0,78 eV [1]. Ze względu na możliwość odwracalnej interkalacji litem Mg2Si wykorzystywany jest jako materiał katodowy w bateriach litowo-jonowych [2]. Ponadto krzemek magnezu jest obiecującym materiałem do zastosowań termoelektrycznych w zakresie temperatury 300-600OC. Pierwiastki do syntezy tego materiału (Mg i Si) występują w dużej ilości w przyrodzie, są nietoksyczne i stosunkowo tanie. W celu poprawy właściwości termoelektrycznych, Mg2Si można domieszkować bizmutem, antymonem, srebrem, galem, cyną i germanem [4-9]. Krzemek magnezu w formie warstw otrzymuje się różnymi metodami fizycznego osadzania z fazy gazowej, wśród których można wymienić wyładowanie jarzeniowe [10], ablację laserową [11], lub rozpylanie jonowe [12]. Otrzymywanie warstw o składzie stechiometrycznym jest jednak zadaniem trudnym. W pracy [10] krzemek magnezu otrzymano w procesie wyładowania jarzeniowego przy użyciu targetu sektorowego, składającego się z naprzemiennie ułożonych płytek magnezu i krzemu. Przeprowadzone badania rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej wykazały, że w wyniku rozpylania targetu, w którym stosunek powierzchni Mg:Si wynosił 50%:50% można otrzymać warstwę Mg-Si o zawartości magnezu zmieniającej się w zakresie 82-85% at. Do otrzymania warstwy, w której ilość magnezu była najbardziej zbliżona do wartości odpowiadającej stechiometrycznemu Mg2Si wykorzystano target o stosunku powierzchni Mg:Si wynoszącym 25% : 75%. W pracy [12] podjęto próbę otrzymania warstwy Mg2Si przez rozpylanie jonowe targetu sektorowego złożonego z naprzemiennie ułożonych płytek magnezu i krzemu. Wykonano trzy targety, w których udział powierzchni Mg:Si, wynosił 25% : 75%, 50% : 50%, oraz 75% : 35%. Rentgenowska analiza fluorescencyjna oraz rentgenow... więcej»

Ocena wpływu wzajemnego oddziaływania między elementami systemu antenowego namiernika radiowego na dokładność namierzania DOI:10.15199/13.2015.2.11

Namierzanie radiowe należy do podstawowych przedsięwzięć realizowanych w ramach monitoringu radiowego oraz walki elektronicznej. Namierzanie umożliwia uzyskanie szczególnie cennej informacji, którą jest położenie (lokalizacja) źródeł promieniowania fal radiowych. Do źródeł tych zaliczyć można: radiostacje, stacje radiolokacyjne, radiolinie, nadajniki zakłóceń itp. Źródła te zwykle są zainstalowane na określonych obiektach, przez co możliwe jest także określenie ich położenia. Możliwość ta jest szczególnie istotna w zastosowaniach wojskowych, ponieważ ułatwia określenie lokalizacji sztabów i stanowisk dowodzenia oraz innych obiektów przeciwnika, a także tras przemieszczania się tych obiektów. Aktualnie do lokalizacji źródeł promieniowania sygnałów radiowych wykorzystuje się różne metody. Oparte są one m.in. na pomiarze: kierunków propagacji AOA (ang. Angle of Arrival), opóźnień sygnału TDOA (ang. Time Difference of Arrival), zmian częstotliwości FDOA/DD (ang. Frequency Difference of Arrival/Differential Doppler) lub różnic poziomu odbieranego sygnału SSD (ang. Signal Strength Difference) przez rozmieszczone w terenie lub przemieszczające się sensory. Każda ze stosowanych metod lokalizacji charakteryzuje się określonymi właściwościami (szybkość pomiaru, dokładność lokalizacji, zależność dokładności lokalizacji od pasma sygnału) a także wymaganiami sprzętowymi (struktura i gabaryty systemu antenowego, liczba torów odbiorczych, wymagania dotyczące mocy obliczeniowej procesora, precyzji synchronizacji czy przepustowości łącza transmisji wyników, itd.). Spośród wymienionych najbardziej uniwersalne oraz zapewniające najlepsze dokładności w przypadku lokalizacji różnych środków radiokomunikacyjnych są metody AOA oparte na wykorzystaniu grupy rozwiniętych namierników (ewentualnie pojedynczego namiernika ruchomego), określeniu namiarów w miejscach ich rozwinięcia oraz wyznaczeniu punktów przecięcia linii namiarów (triangulacji). Naj... więcej»

Szczegóły implementacyjne algorytmów do rozpoznawania mowy DOI:10.15199/13.2015.2.8
(JAROSŁAW OŚKA, JAROSŁAW WOJTUŃ, ZBIGNIEW PIOTROWSKI, MICHAŁ BERNAT)

Artykuł jest wynikiem prac nad poznaniem i testowaniem wybranych metod rozpoznawania mowy. Szczegółowy opis poruszonych zagadnień jest przygotowaniem do późniejszej implementacji wybranego algorytmu na platformie sprzętowej DSK OMAP L138. Pracę nad przygotowaniem do implementacji rozpoczęto od analizy dostępnych rozwiązań. Wśród szerokiej gamy najbardziej popularnych metod, wybrano metodę opartą na algorytmie modeli mikstur gaussowskich GMM [2] oraz ukrytych modelach Markowa HMM [3, 4]. Jako dane wejściowe, obie metody przyjmują sparametryzowany sygnał audio, metodami wyznaczającymi współczynniki mel-cepstralne MFCC oraz cepstralne współczynniki liniowej predykcji LPCC [1, 7]. W opracowanym dokumencie położono duży nacisk segmentację algorytmu na szereg modułów funkcjonalnych z których każdy ma zdefiniowany wymiar danych wejściowych oraz wyjściowych. Takie podejście ma kluczowe znaczenie przy późniejszej implementacji sprzętowej. W badaniach przyjęto zbiór dziesięcioelementowy w którym każdy element zbioru reprezentuje cyfrę mowy polskiej 0-9. Testy obu metod zostały wykonane dla rozłącznych zbiorów trenujących oraz testujących. Wyniki są zobrazowane na tych samych wykresach i porównane dla identycznych danych wejściowych. Wynikiem pracy jest wybór najbardziej odpowiedniej metody jako skutecznego narzędzia do rozpoznawania izolowanych fraz głosowych mowy polskiej. Model systemu Model systemu do rozpoznawania izolowanych fraz głosowych został podzielony na dwa główne moduły funkcyjne. Pierwszy z nich jest odpowiedzialny za wytrenowanie wzorca. Wynikiem działania tego modułu jest zwarta struktura danych, która reprezentuje każdy z elementów zbioru. Drugi moduł jest klasyfikatorem odpowiedzialnym za porównanie nagrania z wcześniej wytrenowanym wzorcem i sklasyfikowaniem go jako odpowiedniego elementu zbioru. Moduł trenowania wzorca Moduł trenowania wzorca został przedstawiony na rys. 1. Pierwszy blok modułu jest odpowiedzia... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4276-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
CES 2015
Wystawa CES 2015 (Consumer Electronics Show) w Las Vegas była czynna w pierwszej dekadzie stycznia br. W ubiegłorocznej było 3673 wystawców, ponad 20 tysięcy nowych produktów i ponad 160 tysięcy zwiedzających z ponad 140 krajów - edycja imponowała skalą oraz rozmachem. Wszystko wskazuje na to, że wynik CES 2015 będzie równie spektakularny jak jej poprzedniczki. Nie bez powodu organizowane w Las Vegas targi uznawane są za barometr tendencji w zakresie nowych rozwiązań w świecie elektronicznej rozrywki. To, co zostanie zaprezentowane w ciągu czterech styczniowych dni, wyznaczy kierunki, którymi w 2015 r. podążać będzie cała branża. Najwięksi producenci na świecie prezentowali swoje n... więcej»

Wykrywanie przejść dla pieszych na zdjęciach wykonanych telefonem komórkowym DOI:10.15199/13.2015.1.9
(Rajmund Kożuszek )

Sformułowanie problemu Przedmiotem artykułu jest wykrywanie przejść dla pieszych na obrazach wykonanych aparatem fotograficznym telefonu komórkowego. Przygotowany algorytm wykrywania przejść dla pieszych ma być jednym z elementów aplikacji mobilnej ułatwiającej samodzielne poruszanie się po mieście osób niewidomych i słabo widzących. W takim zastosowaniu mniej istotna jest precyzja wykrywania poszczególnych pasów przejścia, natomiast istotniejsze jest stwierdzenie z dużą pewnością, że przed użytkownikiem znajduje się przejście dla pieszych. W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania podobnie sformułowanego problemu. Zebrano założenia, które przyjęto przystępując do projektowania algorytmu detekcji przejścia dla pieszych, opisano dokładnie opisem tego algorytmu oraz przedstawiono krótko zestaw zdjęć używanych w testach oraz wyniki testowania algorytmu na tym zbiorze. Przedstawiono również uwagi dotyczące eksperymentalnej implementacji algorytmu oraz wnioski, które mogą być przydatne przy tworzeniu bardziej wydajnych implementacji. Istniejące rozwiązania Wykrywanie przejść dla pieszych nie jest problemem szczególnie dobrze reprezentowanym w literaturze dotyczącej przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Podstawową tego przyczyną był brak do niedawna powszechnie dostępnych urządzeń, które umożliwiłyby nie tylko wykonanie zdjęcia o wystarczającej jakości, ale także dysponowały wystarczającą mocą obliczeniową pozwalającą na analizę obrazu na urządzeniu mobilnym. Pierwsza grupa rozwiązań polega na analizie fragmentów obrazu (zazwyczaj prostokątnych), przy czym fragmenty spełniające odpowiednie kryteria są oznaczane jako należące do obrazu przejścia pieszych. Przykładem takiego rozwiązania jest algorytm detekcji przejścia dla pieszych na podstawie cech bipolarności fragmentów obrazu opracowany przez Uddina i Shioyamę [6, 7]. Jako pierwsza jest wykonywana klasyfikacja niewielkich (16 x 16 pikseli) obszarów obrazu na podstawie... więcej»

Życzę wszystkim Czytelnikom, Autorom i Osobom Współpracującym z redakcją "ELEKTRONIKI" dużo radości i sukcesów w życiu zawodowym w Nowym Roku 2015. (Jerzy Klamka)
Jak Państwo zauważyli, miesięcznik naukowo-techniczny "ELEKTRONIKA - konstrukcje, technologie, zastosowania" jest rozpowszechniany i dociera w ramach prenumeraty do wyższych uczelni, ośrodków badawczych i przemysłowych, różnych instytucji, a także do prywatnych osób interesujących się lub rozwijających szeroko rozumianą elektronikę. Artykuły publikowane s... więcej»

Direct transient co-simulation of a Step Recovery Diode (SRD) Pulse Generator DOI:10.15199/13.2015.1.14
(Vratislav Sokol)

The unique network co-simulation feature in CST STUDIO SUITE enables a direct transient simulation of a 3D structure in CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS) with non-linear lumped components or circuit networks in CST DESIGN STUDIO (CST DS). This article shows the application of this feature to the simulation of a St... więcej»

Metoda syntezy i projektowania filtrów pasmowo- -przepustowych z kompensacją niezerowej immitancji źródła/obciążenia i inwerterami J/K DOI:10.15199/13.2015.1.13
(Marek Bogdan ZARADNY, Michał RYMARZ)

Pasmowo-przepustowe lub środkowoprzepustowe filtry LC są stosowane w wielu aktualnie produkowanych urządzeniach RF i mikrofalowych, w zakresie pasm od pojedynczych MHz do ponad 1 GHz. Wymieńmy: radio FM/DAB, telewizja DVB, GPS, radiostacje i radiolinie wojskowe, lotnictwo ATC/IFF, SAR, VOR, ADF czy ILS. Tak więc, filtrom przypisuje się duże znaczenie i ze względu na współczesne osiągnięcia technologiczne w zakresie elementów biernych, poświęca się im istotnie więcej uwagi [1, 2, 9, 11, 12, 13, 17]. Począwszy od pionierskich prac K.W. Wagnera, oraz pracy G.A. Campbella [20], w projektowaniu pasmowych filtrów reaktancyjnych do zastosowań w zakresie wielkich częstotliwości, na przestrzeni 100 lat rozwinęły się liczne metody syntezy i projektowania znane z literatury. Wymieńmy ważniejsze z nich [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19]. Obecnie w praktyce z umiarkowanym powodzeniem stosuje się niektóre z tych metod [19, 20]. Większość zagadnień analitycznych metod syntezy filtrów reaktancyjnych o elementach skupionych lub rozłożonych dotyczy drabinkowych czwórników reaktancyjnych, obustronnie obciążonych rezystancjami rzeczywistymi RL, RS. Jednak od samego początku, również obecnie, rozwijane są prace teoretyczne nad nowszymi i skutecznymi w projektowaniu metodami syntezy pasmowo-przepustowych czwórnikowych sieci reaktancyjnych, o obciążeniu zespolonym [6, 10]. Prace te dotyczą także sprzężenia filtru za pomocą dwójnika reaktancyjnego [2, 4, 7, 10, 11, 17] lub bardziej złożonej dwuwrotnikowej sieci reaktancyjnej [1, 8, 9, 18], do obciążenia rzeczywistego, jak to przedstawiono na rysunku 1. Ma to ważne zastosowanie w projektowaniu torów w.cz. takich jak tory antenowe, wzmacniaczy mocy, LNA, czy też powielacze i mieszacze częstotliwości. W pracy zaprezentowano oryginalną, istotnie różniącą się od prezentowanych do tej pory w literaturze bazujących na Cohnie metod i procedur [1, 2, 5, 9, 10, 12, 13, 17], metodę syntezy drabinkowy... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»