profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły

ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA


(ang. ELECTRONICS - CONSTRUCTIONS, TECHNOLOGIES, APPLICATIONS)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) wydawane przy współpracy Komitetu Elektronikii Telekomunikacji PAN
rok powstania: 1960
Miesięcznik ISSN 0033-2089

Tematyka:
Jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prez... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 491,76 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 442,58 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 403,20 zł
prenumerata papierowa półroczna - 201,60 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 100,80 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-6

zeszyt-4411-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-6.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Budowa, użytkowanie i wykorzystanie aparatu latającego typu multiwirnikowiec do nadziemnego pomiaru objętości DOI:10.15199/13.2015.6.8
(Rafał Kosecki, Mieczysław Bakuła, Paweł Przestrzelski)

Przez dziesięciolecia, kiedy to rozwijały się nowe technologie, powstawały także coraz nowsze techniki pomiaru i obliczeń począwszy od prostych instrumentów optycznych, a skończywszy na zaawansowanych metodach GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems) pozwalających uzyskać centymetrową dokładność określenia współrzędnych nawet w najtrudniejszych warunkach pomiarowych (Bakuła i inni 2015). Jednym z popularnych zastosowań satelitarnego systemu GPS (ang. Global Positioning System) jest tworzenie numerycznych modeli terenu (Ciećko i inni 2006). Do mniej popularnych dziedzin geodezji należała fotogrametria. Wynikało to choćby z faktu ograniczonego dostępu do drogich technologii i urządzeń. Obecnie w kampaniach fotolotniczych niskiego pułapu i niewielkich obszarów stosuje się UAV (Kędzierski i inni 2015). Dzięki miniaturyzacji urządzeń pokładowych oraz masowej produkcji stały się one wszechobecne i ogólnodostępne. Do najbardziej znanych i używanych w geomatyce należą drony zaliczające się do M-klasy, czyli Mini UAV oraz Micro UAV (Eisenbei&#946; 2009). Charakteryzują się one, odpowiednio, trzema podstawowymi parametrami (van Blyenburgh 1999): - zasięg (< 10 km/ &#8804; 10 km), - wysokość (< 1 km/ &#8804; 250 m), - czas lotu (< 2 h/ < 1 h). Najliczniej wykorzystywane konstrukcje to płatowce i multiwirnikowce, a zaraz po nich śmigłowce. Najprostsze w budowie i eksploatacji niewątpliwie są stałopłaty (ang. fixed wings). Posiadają nieskomplikowaną konstrukcję i względnie małą ilość podzespołów. Multiwirnikowce posiadają przeważnie od 3 do 8 wirników. Popularność swoją zawdzięczają łatwemu pilotażowi, pionowym startom i lądowaniom oraz możliwości precyzyjnego latania w bardzo ograniczonej przestrzeni. W przypadku śmigłowców wymagane są wysokie umiejętności pilotażowe oraz specjalistyczna wiedza na temat konstrukcji maszyny zapewniająca bezpieczną eksploatację. Dodatkowym zagrożeniem jest wirnik główny obracający się z dużą szyb... więcej»

JUBILEUSZOWY ROK 2015
Obradująca 2 lutego br. w Warszawie Rada Krajowa, najwyższa władza Naczelnej Organizacji Technicznej, tworzących dziś Federację 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, podjęła Uchwałę o ustanowieniu 2015 roku - Rokiem Jubileuszowym. Bieżący rok rozpoczyna bowiem obchody wielu ważnych rocznic związanych z powstaniem i działalnością Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 15 marca 2015 r. przypada 180 rocznica założenia Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. Z grona zebranych w Paryżu po klęsce Powstania Listopadowego oświeconych elit tzw. "Wielkiej" Emigracji, gen. Józef Bem tworzy Towarzystwo Politechniczne Polskie. Tak zaczyna się bogata, 180-letnia historia ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów. W tym czasie Polski nie było na mapie, ale środowiska ludzi techniki czu... więcej»

ZIMBRA - pocztowy pakiet pracy grupowej DOI:10.15199/13.2015.6.3
(Wojciech Nowakowski)

W ostatnich latach w segmencie oprogramowania pocztowego zachodzą wyraźne zmiany. Jedną z przyczyn tych zmian jest pojawienie się chmury obliczeniowej oraz urządzeń mobilnych. W tej nowej rzeczywistości informatycznej stanadardowe programy pocztowe, zarówno klienty jak i serwery nie sa już dostatecznie efektywne. Pojawiają się rozwiązania, które rozszerzają funkcjonalność poczty elektronicznej na cały zakres pracy grupowej w korporacjach i firmach, upraszczając przy tym, i rozszerzając funkcjonalnie usługi e-mail dla uzytkowników indywidualnych. Takim właśnie produktem jest m. in. Zimbra [1]. Wstępnie o Zimbra [2, 3] Zimbra (ang. Zimbra Collaboration Suite, ZCS) to pakiet oprogramowania służący pracy grupowej w zakresie dostępu do informacji, korespondencji i wspólnego korzystania z plików. Pakiet ten został pierwotnie opracowany przez firmę Zimbra Inc., a po raz pierwszy opublikowany w 2005 roku. Dwa lata później firma Zimbra Inc. została wykupiona za 350 mln dolarów przez Yahoo, a jeszcze później, w 2010 roku, pakiet Zimbra został sprzedany firmie VMware, Inc. z Palo Alto, opracowujacej oprogramowanie do wirtualizacji. Z kolei pakiet ten został w lipcu 2013 roku sprzedany przez VMware firmie Telligent z Dallas w Texasie, która wkrótce zmieniła nazwę na Zimbra Inc. Kółko sie więc zamknęło. Według byłego prezydenta Zimbra Inc. i jej głównego technologa Scotta Dietzena, nazwa Zimbra pochodzi z tytułu piosenki I Zimbra zespołu rockowego Talking Heads. I Zimbra System oprogramowania Zimbra zawiera komponenty serwerowe i klienckie. Dostępne są dwie wersje produktu open-source oraz wersja komercyjna, serwisowana... więcej»

Antena monoimpulsowa z niesymetrycznymi dipolami ćwierćfalowymi DOI:10.15199/13.2015.6.2
(ANDRZEJ JEZIORSKI, EDWARD SĘDEK, RAFAŁ SŁOMSKI)

Anteny monoimpulsowe znalazły zastosowanie w radiolokacji i radiopelengacji. System radiolokacji monoimpulsowej (wielokanałowej) umożliwia określenie w sposób jednoznaczny współrzędnych kątowych śledzonego obiektu poprzez analizę informacji uzyskanej przy odbiorze pojedynczego impulsu [1-3, 7]. Ta właściwość jest jego podstawową zaletą w stosunku do stosowanych wcześniej metod jednokanałowych - z przełączaniem wiązek lub z analizą stożkową za pomocą wirującej wiązki [1, 2]. Wszystkie anteny monoimpulsowe składają sie z dwóch funkcjonalnych elementów - układu promienników (minimum dwóch, odpowiednio ustawionych względem siebie) oraz układu sumacyjno - różnicowego, przekształcającego sygnały z promienników na sygnały sumacyjny i różnicowe (w zależności od wariantu, albo w jednej albo w dwóch płaszczyznach). Namierzanie monoimpulsowe może być realizowane w jednej lub dwóch prostopadłych płaszczyznach. Na wyjściu systemu monoimpulsowego uzyskuje się informację o poziomie napięcia wyjściowego w funkcji współrzędnych kątowych alfa i beta śledzonego obiektu. Informacja ta przedstawiana jest w postaci charakterystyki pelengacyjnej S(ALFA, BETA) [1, 7].Antena układu monoimpulsowego składa się z dwóch promienników (w najprostszym przypadku, przy namierzaniu w jednej płaszczyźnie) różnie względem siebie ustawionych, w zależności od typu układu w którym pracują [1-3, 7]. W chwili obecnej istnieje potrzeba pozyskania prostych anten (sensorów) char... więcej»

Modelowanie mikroprogramowanych układów cyfrowych w FPGA DOI:10.15199/13.2015.6.6
(Marek PAWŁOWSKI, Andrzej SKORUPSKI, Krzysztof GRACKI)

Jednym z możliwych rozwiązań projektów złożonych układów cyfrowych jest struktura układu mikroprogramowanego. Składa się ona z dwóch modułów: układu wykonawczego i automatu sterującego. W przypadku układów mikroprogramowanych automat sterujący jest realizowany za pomocą pamięci stałej. Moduł wykonawczy jest projektowany dla wykonania dedykowanego algorytmu, tj. określonej funkcji. Dlatego w różnych zastosowaniach struktura układu sterującego może być taka sama. Podczas prototypowania różnych projektów można wykorzystać tą samą postać układu sterującego. Układ mikroprogramowany wyróżnia się prostotą i przejrzystością budowy. Zastosowanie mikroprogramowania pozwala na łatwą modyfikację działania jednostki sterującej przez wymianę mikroprogramu, bez konieczności modyfikowania struktury sprzętowej układu. W układzie mikroprogramowanym (rys. 1) pokazano współpracę dwóch układów: wykonawczego i sterującego. Układ wykonawczy przetwarza dane wejściowe WE na wyjściowe WY w sposób określony sterowaniem SWE. Podczas realizacji operacji wybranych sterowaniem układ wykonawczy może generować warunki wewnętrzne WWEW informujące układ sterujący o stanie przetwarzania. Układ sterujący może również uwzględniać w swoim działaniu zewnętrzne sygnały sterujące WZEW wskazujące np. na gotowość danych wejściowych WE, a także generować zewnętrzne sygnały sterujące SZWE informujące np. o zakończeniu przetwarzania danych. Sygnały WZEW i SZEW mogą tworzyć interfejs, za pośrednictwem którego układ mikroprogramowany współpracuje z otoczeniem. tości pamięci stałej i warunków powstałych zarówno w układzie wykonawczym, jak i w układzie sterującym. Warunki te służą do uzyskania rozejścia w mikroprogramie czyli zmianie sekwencji wykonywanych rozkazów. Moduł adresowania MAP składa się z licznik... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-7

zeszyt-4452-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-7.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Wybrane zagadnienia budowy automatycznych generatorów struktur gramatycznych języków naturalnych. Część 2 - generatory typu SVO DOI:10.15199/13.2015.7.16
(Mirosław Gajer, Zbigniew Handzel, Joanna Dybiec-Gajer )

Niniejszy artykuł jest drugim z dłuższej serii artykułów dotyczących prowadzonych przez autorów badań nad budową tzw. generatorów struktur gramatycznych [1]. Rozważane generatory struktur gramatycznych zaliczane są do szerszej kasy narzędzi komputerowych typu MAHT (ang. Machine-Aided Human Translation) lub HAMT (ang. Human-Aided Machine Translation), czyli albo mogą pełnić funkcję programów wspomagających pracę tłumacza, albo mogą same tłumaczyć teksty języka naturalnego, bazując na współpracy z człowiekiem, który na bieżąco rozwikłuje powstałe podczas procesu translacji różnego rodzaju wątpliwości i wieloznaczności języka naturalnego pojawiające się nagminnie na poziomie leksyki, morfologii i składni [2-5]. Ogólnie rzecz ujmując, generator struktur gramatycznych jest programem komputerowym, który umożliwia użytkownikowi budowanie poprawnych pod względem składniowym zdań w języku naturalnym, którego użytkownik ten może nawet w ogóle nie znać [6]. W poprzednim z artykułów omówiono zasady funkcjonowania najprostszego z tego typu generatorów struktur gramatyc... więcej»

Najnowszy smartfon Huawei P8 już w Polsce
Na pokazie 22 maja br. firma Huawei oficjalnie zaprezentowała na polskim rynku swój najnowszy smartfon Huawei P8. Jest to innowacyjny, niezwykle elegancki smartfon z funkcją robienia zdjęć "malowanych światłem". Urządzenie łączy w sobie styl, funkcje i doświadczenia Huawei w zakresie projektowania telefonów. Wieczorną galę uświetnił pokaz zdjęć wykonanych smartfonem Huawei P8 przez Tima Van Vlieta. Specjalnością holenderskiego fotografa, który mieszka w Polsce, są zdjęcia wykonane w technice "Light Painting", czyli malowania światłem. Jego inspiracją na sesji była Rozalia Mancewicz, Miss Polonia 2010.Huawei P8 oferuje m.in. cztery specjalne tryby f... więcej»

Szerokopasmowe transformatorowe wzmacniacze mocy klasy AB na zakres fal krótkich i UKF DOI:10.15199/13.2015.7.11
(Juliusz Modzelewski, Adam Bartosik)

Rozwój cyfrowych systemów radiodyfuzyjnych i radiokomunikacyjnych wykorzystujących modulację OFDM powoduje rozszerzenie obszaru zastosowań liniowych wzmacniaczy mocy częstotliwości radiowych. Dotychczas wzmacniacze takie stosowane były przede wszystkim w nadajnikach analogowych krótkofalowych systemów radiokomunikacyjnych pracujących z modulacja jednowstęgową (SSB), czyli w radiostacjach wojskowych, radiostacjach morskich, radiostacjach amatorskich i w bardziej zaawansowanych radiotelefonach CB, a także w nadajnikach telewizyjnych. Specyficzną cechą krótkofalowych nadajników radiokomunikacyjnych jest konieczność pracy w wielu różnych kanałach łączności zawartych w całym paśmie fal krótkich 3-30 MHz (rozszerzonym często o fale średnie do zakresu 1-30 MHz). Wzmacniacz mocy tych nadajników jest zatem realizowany jako liniowy niestrojony wzmacniacz szerokopasmowy (nazywany często wzmacniaczem aperiodycznym). Charakterystyka przejściowa rzeczywistego wzmacniacza mocy nie jest oczywiście dokładnie liniowa powodując zniekształcenia nieliniowe wzmacnianego sygnału (intermodulacje). Produkty intermodulacji znajdują się zarówno w paśmie wzmacnianego sygnału (zniekształcenia intermodulacyjne), jak i poza tym pasmem (emisje pozapasmowe w bezpośrednim otoczeniu właściwego pasma kanału łączności i emisje niepożądane, głównie na częstotliwościach harmonicznych). Poziom zniekształceń intermodulacyjnych w paśmie kanału i emisji pozapasmowych nie może być redukowany za pomocą dodatkowych filtrów i dlatego ich dopuszczalny poziom narzuca bezpośrednie wymagania na dopuszczalną nieliniowość charakterystyki wzmacniacza. Natomiast poziom harmonicznych na wyjściu nadajnika radiowego dopuszczany przez normy jest na tyle niski (np. &#8209;50dB w stosunku do mocy średniej w przypadku radiofonii DRM [1], że między niestrojonym wzmacniaczem mocy a anteną nadawczą konieczne jest włączenie dodatkowych filtrów dolnoprzepustowych a... więcej»

Badanie fotopowielaczy w warunkach ziemskiego pola magnetycznego (Michał Dziewiecki,Andrzej Rychter, Marcin Ziembicki)
Fotopowielacze w eksperymentach fizyki wysokich energii Jako czułe, niskoszumne i szybkie detektory światła, fotopowielacze zdobyły ogromną popularność w scyntylacyjnych detektorach promieniowania jonizującego. Od lat wykorzystywane są w eksperymentach fizyki wysokich energii, gdzie stanowią element detektorów mierzących zarówno energię cząstek (kalorymetrów), jak też ich pozycję, dodatkowo w obu przypadkach zapewniając precyzyjną informację dotyczącą czasu rejestracji cząstki. W zależności od konkretnego zastosowania i konstrukcji detektora, stosuje się fotopowielacze o rozmiarach katody od pojedynczych milimetrów kwadratowych (detektory ze światłowodami scyntylującymi [1]) do około 0,2 m2 (detektory promieniowania Czerenkowa [2]). Poniżej przedstawione jest porównanie dwóch fotopowielaczy wykorzystywanych w eksperymencie Compass w CERN.Wpływ pola magnetycznego na działanie fotopowielaczy Podstawowym mechanizmem oddziaływania pola magnetycznego na fotopowielacze jest zakrzywianie torów elektronów w ich strukturze. Zasadniczo tory te kształtowane są wyłącznie przez pole elektryczne między poszczególnymi elektrodami. Wymagany rozkład pola, umożliwiający oddziaływanie wiązki elektronów z kolejnymi dynodami, zapewniony jest przez odpowiedni kształt i położenie elektrod oraz, w pewnych granicach, dobór napięć zasilających. W tym układzie elektrony powinny poruszać się w przybliżeniu wzdłuż linii pola elektrycznego. Obecność pola magnetycznego powoduje zaburzenie tej geometrii. W zależności od natężenia i kierunku wektora pola względem toru ruchu, elektrony poruszać się będą po torze spiralnym o różnym promieniu, co może być powodem tracenia elektronów, tj. kierowania ich poza obszar docelowej elektrody. Dotyczy to przede wszystkim odcinka między fotokatodą a pierwszą dynodą w dużych fotopowielaczach - jest on na tyle długi, że pola o indukcji kilku czy kilkudziesięciu &#956;T będą już miały znaczący wpływ na działanie urządz... więcej»

Detektory promieniowania sub-THz budowane z użyciem krzemowych tranzystorów typu MOSFET DOI:10.15199/13.2015.7.8
(Paweł Kopyt )

W literaturze dotyczącej detekcji promieniowania sub-THz najwięcej miejsca zajmują detektory zbudowane przy użyciu diod Schotkky'ego [1], bolometrów [2] lub przyrządów SIS [3], które są znane od wielu lat i z powodzeniem stosowane w zastosowaniach naukowych (np. badania z dziedziny fizyki ciała stałego i obserwacji kosmosu) i w zastosowaniach komercyjnych (np. skanowanie obiektów, rozpoznawanie i klasyfikacja substancji). Masowe wykorzystywanie detektorów pracujących w zakresie sub-THz w najpopularniejszych zastosowaniach stało się możliwe dopiero po zaprezentowaniu w [4] teorii opisującej pracę tranzystorów polowych (FET) w tym zakresie częstotliwości i rozbudowaniu jej w [5] o zjawisko detekcji sygnałów występujące także w klasycznych przyrządach typu MOSFET [6-8]. Dzięki temu można obecnie tanio i na szeroką skalę wytwarzać wiele detektorów za pomocą dobrze znanych i łatwo dostępnych usług typu MPW (Multi-Project Wafer) oferowanych przez wielu producentów układów scalonych na świecie. W literaturze [9-11] opisano wiele detektorów wykorzystujących krzemowe przyrządy typu MOSFET wytworzone w procesach dostępnych komercyjnie. Projektując te przyrządy zazwyczaj pamięta się - jak w [12] lub [13] - o zapewnieniu dopasowania impedancyjnego między przyrządem a zintegrowaną z nim anteną. Wobec braku możliwości dokonania pomiarów impedancji anteny oraz przyrządu projektant może się opierać jedynie na modelach obydwu tych elementów. We wskazanych artykułach przyrząd jest jednak modelowany za pomocą przybliżonego 1-wymiarowego modelu [7, 8], co prowadzi do bardzo uproszczonego obwodowego modelu zastępczego tranzystora typu MOSFET [14]. W efekcie, impedancja wejściowa przyrządu jest zawyżona i projektowanie detektora o zakładanych własnościach (np. o zdefiniowanym wcześniej paśmie pracy) staje się procesem bardzo kosztownym i wymagającym nawet kilku prób. Z tego powodu niniejszy artykuł jest poświęcony modelowaniu przyrządów ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-5

zeszyt-4379-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-5.html

 
W numerze m.in.:
Zastosowanie sensorów mikrofalowych do detekcji parametrów życiowych ludzi w medycynie ratunkowej DOI:10.15199/13.2015.5.5
(MARIUSZ ŁUSZCZYK, ZENON SZCZEPANIAK, MATEUSZ KAWAŁKIEWICZ)

Zmiany demograficzne i społeczno-ekonomiczne zachodzące na całym świecie doprowadziły do gwałtownego wzrostu migracji ludności z obszarów wiejskich lub słabo zurbanizowanych do aglomeracji miejskich. Gwałtowny, często nie w pełni kontrolowany rozrost obszarów miejskich oraz systemów komunikacyjnych stwarza wzrost czynnika związanego z możliwością wystąpienia katastrof budowlanych lub komunikacyjnych. Pomimo stałego rozwoju technologicznego wciąż zagrażają nam katastrofy naturalne, tj. trzęsienia ziemi, tsunami oraz powodzie. Bez względu na charakter katastrofy (powodowany czynnikiem ludzkim lub siłami natury) można zaobserwować wzrost liczby ofiar w ludziach. Przyczyna tkwi w samym charakterze katastrofy, kiedy na ograniczonym obszarze gwałtownie pojawia się bardzo duża liczba osób potrzebujących natychmiastowej pomocy. Wszystko to odbywa się zazwyczaj w warunkach szeregu ograniczeń, tj. ograniczonego dostępu do miejsca wystąpienia zdarzenia, ograniczonej liczby personelu medycznego oraz środków transportu przystosowanego do przewozu osób poszkodowanych do punktów zorganizowanej pomocy medycznej. Najczęściej towarzyszą temu dodatkowo problemy z dostępem do aparatury medycznej, środków leczniczych, czystej wody oraz środków komunikacji bezprzewodowej. Opisana sytuacja stwarza potrzebę rozwoju medycyny ratunkowej, w tym medycyny katastrof. Oprócz rozwoju procedur medycznych potrzebne są nowe rozwiązania w zakresie urządzeń służących do diagnostyki, w tym do wstępnej segregacji pacjentów (triage). Jednym z systemów wstępnej segregacji pacjentów jest system oparty na trzech parametrach RPM - częstość oddechu (Respiratory rate), częstość tętna (Puls rate) oraz odpowiedź ruchowa (Motor response). Proponowane rozwiązanie pozwala monitorować dwa z trzech decydujących wskaźników. Ze względu na wspomniane ograniczenia istnieje potrzeba opracowania czujników bezkontaktowych, w tym czujników oddechu i częstości skurczów serca. Bezkonta... więcej»

Aktualny status systemu INMARSAT spełniający funkcje GMDSS DOI:10.15199/13.2015.5.3
(Jerzy Czajkowski )

Satelitarny system INMARSAT jest nierozerwalnie związany ze Światowym Morskim Systemem Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - GMDSS. W artykule [2] przedstawiono, iż system ten od momentu utworzenia uległ przeobrażeniom organizacyjnym- zmieniając status międzynarodowy INMARSAT na Międzynarodową Ruchomą Organizację Satelitarną- IMSO (International Mobile Satellite Organization). Organizacja ta w pełni spełnia funkcje GMDSS-u przy pozostawieniu nazwy systemu INMARSAT. System ten dynamicznie się rozwija- zarówno z punktu widzenia segmentu kosmicznego jak i standardów statkowych stacji zapewniając realizację wszystkich nowoczesnych rodzajów komunikacji. W artykule przedstawiono charakterystykę stanu aktualnego na koniec 2014 roku.[1] Segment kosmiczny Satelitarny system INMARSAT- zapewnia realizację komunikacji dla potrzeb GMDSS-u za pomocą segmentu kosmicznego, którym są satelity Inmarsatu trzeciej generecji (Inmarsat third generation - I-3). Dane dotyczące ich usytuowania na orbicie geostacjonarnej przedstawiono w tabeli 1. Tab. 1. Usytuowanie satelit... więcej»

Simulation of mobile phone antenna performance DOI:10.15199/13.2015.5.2
(Omid Sotoudeh, Tillmann Wittig )

Tough technical requirements are being put on handsets. Mobile phones have to deal with an ever increasing number of services, while at the same time the cost of the systems is being reduced. RD in the mobile phone industry copes with this situation by continuously improving the mobile phone efficiency in order to be able to comply with the grade of service in the mobile network. Thus, we are moving towards mobile designs, which are not only becoming thinner, smaller and more complex with every generation but also have to perform with the same or even better performance, and at more frequency bands. In addition to maximizing the antenna-accepted power of the handsets, the effects on the antenna performance from surrounding objects such as the human body have to be studied and considered. Homogeneous models are used when measuring the effects on antenna performance and represent a conservative estimation of the antenna losses and dissipated power. The performance of the antenna and the entire system may be quantified using sets of technical requirements for both passive and active modes. In passive mode the antenna performance is often measured by the antenna efficiency, which is subdivided into the radiation efficiency and the return-loss efficiency. In active mode the entire system efficiency is defined by the Total Radiated Power (TRP) on transmitting (Tx), and the Total Isotropic Sensitivity (TIS) on receiving (Rx). The active performance of the handset is often measured using exact and time consuming procedures. These have to be conducted several times during the development phase of the device. Furthermore, the product has to be developed to a certain stage before any measurement or reliable prediction of antenna performance is possible. The results of simulation for the several system complexity levels and its comparison to measurements are compared for the Sony Ericsson M600 mobile phone. All measurements were cond... więcej»

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Struktura - Działanie - Perspektywy DOI:10.15199/13.2015.5.1
(Józef Modelski, Ryszard S. Romaniuk )

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN (KEiT-PAN) jest jednym z komitetow naukowych Polskiej Akademii Nauk, dzia.aj.cy w ramach Wydzia.u Nauk Technicznych PAN. Komitety PAN dzia.aj., podobnie jak ca.a korporacja, w okresach trzyletnich kadencji. Obecna kadencja zosta.a przed.u.ona i trwa w latach 2011.2015. Wybory do Komitetu nast.pnej kadencji odb.d. si. w listopadzie 2015 r. Zakres dzia.ania naukowego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN w kraju jest zwi.zany z elektronik. i telekomunikacj. oraz technikami informacyjnymi, i obejmuje takie kierunki bada. jak: teoria i modelowanie (zjawisk, elementow, uk.adow, systemow, sygna.ow), nanoelektronika i mikroelektronika (uk.ady scalone wysokiej skali integracji), optoelektronika (technika laserowa, optoelektronika obrazowa, fotowoltaika, technika .wiat.owodowa, fotonika), sygna.y (cyfrowe i analogowe przetwarzanie sygna.ow), uk.ady i systemy (teoria i aplikacje systemow elektronicznych), materia.y i technologie (wytwarzanie uk.adow elektronicznych w warunkach badawczych i przemys.owych), technologia elektronowa, technologia materia.ow elektronicznych, in.ynieria sprz.tu i oprogramowania (integracja sprz.tu i oprogramowania, uk.ady FPGA/VHDL, uk.ady DSP, in.ynieria komputerowa), technika mikrofalowa i radiolokacyjna (uk.ady elektroniczne, i uk.ady promieniuj.ce, anteny, radary), telekomunikacja i radiokomunikacja (wyszukiwanie, przetwarzanie, przesy.anie i przechowywanie informacji), in.ynieria Internetu. Komitet dzia.a w trybie okresowych zebra. Prezydium, Sekcji oraz zgromadze. plenarnych. Zgromadzenia odbywaj. si. zmiennie na terenie ro.nych uczelni, Jednostek Badawczo- Rozwojowych, Parkow Technologicznych oraz jednostek przemys.owych. Obszar dzia.ania Komitetu obejmuje, mi.dzy innymi: wydawanie czasopism naukowych, organizowanie konferencji naukowych, inicjowanie nowych kierunkow bada. w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji w kraju, stymulowanie wspo.pracy na... więcej»

Analiza wpływu doboru cewki na pracę przetwornicy DC/DC obniżającej napięcie DOI:10.15199/13.2015.5.10
(NATALIA PRAGŁOWSKA-RYŁKO)

Przetwornice DC/DC obniżające napięcie (ang. Buck-Converter), stanowią podstawę sekcji zasilania współczesnych urządzeń elektronicznych. Przekształtniki te charakteryzuje wysoka sprawność, niezawodność oraz stosunkowo prosta budowa. W procesie projektowania tego rodzaju przetwornicy, kluczowymi zagadnieniami są określenie wymaganych parametrów pracy, co można uzyskać poprzez odpowiedni dobór elementów [1-3]. Najważniejszymi właściwościami przetwornicy obniżającej napięcie są napięcia wejściowe i wyjściowe, prąd znamionowy oraz częstotliwość przełączania. Równie istotne jest także określenie wymagań jakościowych, dotyczących tolerancji na tętnienia napięć oraz prądu wyjściowego. Ważne są także czynniki użytkowe oraz ekonomiczne, takie jak uzyskanie możliwie niewielkich wymiarów przetwornicy, wysokiej sprawności oraz niskiej ceny. Uwzględniając powyższe wymagania, w procesie projektowania przekształtnika na szczególną uwagę zasługuje dobór elementów składowych przetwornicy [4]. W niniejszej pracy autor przedstawił wyniki swoich badań, dotyczących wpływu doboru cewki, na wspomniane wyżej parametry jakościowe przekształtnika typu Buck-Converter. Charakterystyka przekształtnika Przetwornica obniżająca napięcie pozwala na regulację napięcia wyjściowego w zakresie od zera do wartości napięcia wejściowego. Prosta konstrukcja, niewielka liczba elementów oraz nieskomplikowana zasada działania (liniowa charakterystyka napięcia wyjściowego w funkcji współczynnika wypełnienia d) umożliwiają uzyskanie wysokiej sprawności i stabilności napięcia wyjściowego [5]. Otrzymane napięcie wyjściowe nie jest odwracane. Obniżone napięcie na wyjściu, uzyskiwane jest poprzez zmniejszanie czasu przewodzenia tranzystora kluczującego w okresie, do czego w ówczesnych czasach stosuje się modulację szerokości impulsów (PWM). Schemat badanego przekształtnika typu Buck-Converter przedstawiono na rysunku 1. Charakterystyka wybranych modeli cewek Głównym cel... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-4

zeszyt-4361-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-4.html

 
W numerze m.in.:
Performance evaluation of parallel background subtraction on GPU platforms DOI:10.15199/13.2015.4.4
(Grzegorz Szwoch )

Automated, on-line video content analysis is the current trend in surveillance systems. Such solutions evolved from trivial motion detector algorithms into sophisticated methods, such as multiple object tracking, unattended object detection, crowd monitoring, etc [1]. Algorithms performing video content analysis in these systems usually need high processing power. Moreover, modern video surveillance systems utilize high resolution cameras which puts even more load on the processing stations. An example of such an algorithm is background subtraction (BS), an underlying part of object detection and tracking methods. The aim of this algorithm is to divide video image pixels into classes: foreground (moving objects), background (static scene) and optionally also shadows. Proper realization of this goal usually requires employing a statistical model. A method most often used for this task is the Gaussian Mixture Models (GMM) approach which was proposed for BS in video by Stauffer and Grimson [2] and latter extended by Zivkovic [3] and others. The BS procedure operates on the pixel level and performs a number of computationally intensive operations on each image pixel and its background model. For high resolution cameras, the number of pixels to process is so large that it is not possible to perform on-line (live) BS using GMM on the CPU. At the same time, the GMM algorithm is parallel in nature (even so-called &#8220;embarrassingly parallel") because each pixel is processed independently from the others. Therefore, more than one pixel may be processed at the same time using a parallel computing device [4]. With modern CPUs, computations may be performed in a parallel manner using systems such as OpenMP [5], but the number of processing cores is very limited, so the processing power is still not enough for on-line video analysis. In the recent years, parallel computing on Graphics Processing Units (GPUs) has become a widely used ... więcej»

Analiza algorytmu automatycznego rozpoznawania modulacji na potrzeby radia kognitywnego oraz systemów rozpoznania radioelektronicznego DOI:10.15199/13.2015.4.7
(Marta Walenczykowska, Adam Kawalec)

Techniki automatycznego rozpoznawania modulacji (AMR) cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Publikacje [2], [3], [5], [6], [7], [9], [11] wskazują na podstawowe obszary zastosowań algorytmów automatycznej klasyfikacji sygnałów oraz dalsze kierunki ich rozwoju. Algorytmy AMR wykorzystywane są między innymi w systemach rozpoznania i wywiadu elektronicznego (SIGINT - ang. Signal Intelligence), gdzie szybkie i skuteczne rozpoznanie źródła emisji, umożliwia podjęcie działań zmierzających do neutralizacji wykrytego zagrożenia. W ramach SIGINT realizowane są również działania pozwalające na demodulację i odczytanie informacji zawartej w sygnale stosowanym na potrzeby telekomunikacji w celach wywiadowczych. Wywiad elektroniczny nie jest jednak jedynym obszarem zastosowań metod AMR. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił dynamiczny rozwój radia programowalnego (SDR - ang. Software Defined Radio). Zgodnie z [15] koncepcja SDR polega na zastąpieniu układów nadawczo/odbiorczych poprzez ich implementacje programowe realizowane między innymi z wykorzystaniem układów programowalnych (FPGA) czy procesorów sygnałowych (DSP). Stosowanie radia programowalnego (SDR) umożliwiło implementację wielu funkcjonalności na jednej platformie sprzętowej, co spowodowało zarówno redukcję kosztów jak i możliwość dostosowania urządzeń nadawczo-odbiorczych do potrzeb użytkownika. Wraz z rozwojem radia programowalnego pojawiła się idea radia kognitywnego (CR - ang. Cognitive Radio), przedstawiona między innymi w [14], związana z rosnącą potrzebą efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów widmowych. Technologia CR umożliwia adaptacyjny odbiór oraz nadawanie w zależności od panujących warunków propagacyjnych, dostępności pasm częstotliwości oraz wymagań użytkowników. Odbiór adaptacyjny na potrzeby CR stał się wobec tego kolejnym obszarem zastosowania algorytmów automatycznego rozpoznawania modulacji. Ze względu na szybki ro... więcej»

Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 4 DOI:10.15199/13.2015.4.10
(Ryszard S. Romaniuk)

Bibliometria współczesna, zmieniona zupełnie niedawno z raczej biernej, ciepłej, spokojnej, klasycznej, relatywnie prostej i nie budzącej kontrowersji metody dokumentacji wyników badań, do obecnej aktywnej i dość agresywnej postaci w ciągu bardzo krótkiego czasu budzi najwyższe zainteresowanie nas wszystkich, uczonych, autorów publikacji, dydaktyków, publicystów naukowych, całego środowiska naukowego. Spróbujmy pokazać tutaj różne barwy i odcienie bibliometrii, oraz kontekst, gdzie te odcienie mają znaczenie, dla nas szarych (zrównoważona mieszanina barw dopełniających) naukowców i nauczycieli akademickich. Bibliometria teoretyczna, teoria bibliometrii Pokrewne dziedziny jak socjologia nauki, bibliometria, naukometria, webometria, informetria, poszukiwanie informacji, generacja wiedzy, tworzą nowy obszar nauki. Jest to nauka stosowana, wokół której tworzone są różne teorie. Najprościej ujmując bibliometria jest badaniem aspektów ilościowych produkcji, rozpowszechniania i użycia zapisanej informacji. Bibliometria teoretyczna rozwija modele matematyczne i miary dla tych procesów i potem stosuje te modele i miary do przewidywania zachowania systemu i podejmowania decyzji. Naukometria bada ilościowe aspekty nauki jako dyscypliny lub działalności ekonomicznej. Naukometria jest w zasadzie częścią socjologii nauki oraz technik informacyjnych i posiada zastosowanie w polityce naukowej. Ilościowe badania działalności naukowej obejmują także publikacje - co z kolei wchodzi w obszar bibliometrii. Webometria, może być zdefiniowana analogicznie jako badania ilościowe konstrukcji, użycia zasobów informacji, struktur, technologii sieci Web, korzystając z metod bibliometrii i informetrii. Badana jest zawartość stron web, struktura i topologia linków, zachowanie użytkowników, wydajność silników, maszyn i metod poszukiwania itp. Bibliometria bazuje na wyszukiwaniu, zbieraniu i analizie informacji. Informacje są gromadzone w domenowych bazac... więcej»

iBeacons - mobilne usługi lokalizacyjne DOI:10.15199/13.2015.4.9
(Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski )

Co to są beacony? To po prostu małe radiolatarnie. Pomysł polega na tym, aby w różnych miejscach rozmieścić pobierające bardzo mało mocy niewielkie nadajniki cyfrowego sygnału radiowego z zakodowaną informacją, która może być odebrana przez znajdujące się w pobliżu urządzenia mobilne, np. smartfony. Może to działać w muzeum (informacje o eksponatach) lub w centrach handlowych (reklamy, promocje, wyprzedaże). Może to działać również tak, że nadany sygnał spowoduje otwarcie na urządzeniu mobilnym strony internetowej z większą, czy bardziej szczegółową informacją. Nowa przydatna technologia, czy efemeryda? Wearables, Nearables, iBeacons czyli Internet of Things w wersji lite Nearables jest terminem stworzonym dla idei inteligentnych obiektów utworzonych z przedmiotów codziennego użytku, do których przyklejono małe, elektroniczne urządzenia cyfrowe. Urządzenia te mogą być wyposażone w różne czujniki i działać jako nadajniki danych, zwykle z użyciem protokołu BLE [1]. Obiekty te mogą przekazywać drogą radiową mobilnym urządzeniom znajdującym się w pobliżu krótkie informacje o własnej lokalizacji, stanie i o tym, co znajduje się w ich otoczeniu. Termin nearables został utworzony na podobieństwo słowa wearables, oznaczającym urządzenia elektroniczne doczepiane czy przyklejane do odzieży lub biżuterii. Termin ten został pierwotnie zaproponowany przez Mano ten Napela, propagatora i wizjonera wszelkich nowości technologicznych na jego blogu Novealthy. Mano ten Napel stworzył ten termin jako korzystniejszy od terminu Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) lub Internet Wszechrzeczy (ang. Internet of Everywhere, IoE) [2, 3]. Oba te terminy dotyczą idei nadawania przedmiotom i urządzeniom osobowości internetowej tak, by mogły komunikować się cyfrowo z urządzeniami mobilnymi używanymi przez człowieka (jak. np. smartfony, phablety, tablety, netbooki czy laptopy). Technologie takie w skali profesjonalnej rozwijane są przez wiele fir... więcej»

Recenzja książki- Korytkowski Jacek "Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych", seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2014. (Zygmunt L. Warsza)
Korytkowski Jacek: "Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych", seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2014.Treść książki o objętości 176 stron dzieli się na 7 rozdziałów oraz bogatą literaturę o 173 pozycjach. Praca zawiera też liczne rysunki i schematy elektroniczne oraz tablice z parametrami i charakterystykami współczesnych monolitycznych elementów elektronicznych stosowanych w układach symulatorów rezystancji i konduktancji. Autor, dr inż. Jacek Korytkowski jest wieloletnim pracownikiem i profesorem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, doświadczonym konstruktorem elektronicznej aparatury pomiarowej i regulacyjnej. Z pełną znajomością zagadnień zgromadził i przedsta... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-3

zeszyt-4330-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-3.html

 
W numerze m.in.:
Osobisty system monitorowania mechaniki ruchów oraz rozkładu obciążenia DOI:10.15199/13.2015.3.19
(Krzysztof Różanowski, Jarosław Lewandowski, Marek Placha)

Chód jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów przemieszczania się w przestrzeni. Składa się z cyklicznych naprzemiennych ruchów tułowia oraz kończyn powodując przemieszczenie środka ciężkości ciała. Mechanika chodu każdego człowieka posiada swój indywidualny charakter, który wynika z takich czynników jak: masa ciała, wzrost, wiek itd. Charakter lokomocji ulega jednak zmianie pod wpływem takich czynników jak rosnące zmęczenie, wzrost obciążenia, schorzenia, kontuzje, dolegliwości bólowe. Wpływa to na zmianę takich parametrów chodu jak: skrócenie długości kroku, zmniejszenie jego szybkości, wydłużenie czasu podparcia, itd. Monitorowanie charakteru chodu pozwala na ocenę sprawności oraz kondycji fizycznej badanej osoby [12]. Wspomaga również diagnostykę oraz kontrolę procesu terapii dla pacjentów neurologicznych lub ortopedycznych [11]. Istniejące stacjonarne systemy działające w oparciu o optyczne systemy śledzenia ruchu [3] z markerami umieszczonymi na kończynach, ograniczają obserwację tych parametrów w warunkach rzeczywistych [6]. Zaprezentowany układ stanowi kompromis pomiędzy jakością i liczbą dostarczanych parametrów, a skomplikowaniem konstrukcyjnym i złożonością implementacji oprogramowania [10]. Niniejszy artykuł opisuje mobilny system monitorowania mechaniki ruchu oraz rozkładu nacisku stopy, z wykorzystaniem elastycznej wkładki sensorycznej oraz zestawu czujników inercjalnych, mających szerokie zastosowanie również podczas treningu lekkoatletycznego, optymalizacji dopasowania obuwia specjalistycznego czy oceny kondycji fizycznej i rozkładu obciążenia badanej osoby. Może zostać wykorzystany jako rozszerzenie funkcjonalne dla systemów oceny posturograficznej, czy też stanu psychofizjologicznego w rzeczywistych warunkach funkcjonowania [13]. Budowa systemu System monitorowania mechaniki ruchu oraz rozkładu nacisku na podeszwową część stopy składa się z dwóch głównych elementów: układu akwizycji oraz elas... więcej»

Characterization of LTCC-based electromagnetic microgenerators DOI:10.15199/13.2015.3.8
(Mirosław Gierczak, Paweł Walasek, Piotr Markowski)

The paper focuses on design and fabrication of the electromagnetic microgenerators consisted of planar multilayer multipole coils. Four different electromagnetic generators were fabricated with using LTCC technology. Generators consisted of 6, 8, 10 and 12 layers. 28 coils were screen-printed on every one. Diameter of each generator was 50 mm. The measurement system for characterization of fabricated electromagnetic microgenerators was designed and created. To generate alternating magnetic field a 28-pole permanent magnet was mounted on rotor of three-phase Brushless Direct Current (BLDC) motor. Measurement system include also driver for that type of motor and tachometer. Design and fabrication of the electromagnetic microgenerators LTCC technology allows the fabrication of quite small generators. There were fabricated six different types of structures. Each was consisted of several layers of coils electrically connected (trough via holes) in one circuit. The mask&#8217;s design is shown in Fig. 1. There are 28 unconnected coils with connection pads. The single coil is shown in Fig. 2. Width of screen-printed path was 200 &#956;m, distance between each twis... więcej»

Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria - część 4 DOI:10.15199/13.2015.3.22
(Ryszard S. Romaniuk)

Bibliometria współczesna, zmieniona zupełnie niedawno z raczej biernej, ciepłej, spokojnej, klasycznej, relatywnie prostej i nie budzącej kontrowersji metody dokumentacji wyników badań, do obecnej aktywnej i dość agresywnej postaci w ciągu bardzo krótkiego czasu budzi najwyższe zainteresowanie nas wszystkich, uczonych, autorów publikacji, dydaktyków, publicystów naukowych, całego środowiska naukowego. Spróbujmy pokazać tutaj różne barwy i odcienie bibliometrii, oraz kontekst, gdzie te odcienie mają znaczenie, dla nas szarych (zrównoważona mieszanina barw dopełniających) naukowców i nauczycieli akademickich. Bibliometria teoretyczna, teoria bibliometrii Pokrewne dziedziny jak socjologia nauki, bibliometria, naukometria, webometria, informetria, poszukiwanie informacji, generacja wiedzy, tworzą nowy obszar nauki. Jest to nauka stosowana, wokół której tworzone są różne teorie. Najprościej ujmując bibliometria jest badaniem aspektów ilościowych produkcji, rozpowszechniania i użycia zapisanej informacji. Bibliometria teoretyczna rozwija modele matematyczne i miary dla tych procesów i potem stosuje te modele i miary do przewidywania zachowania systemu i podejmowania decyzji. Naukometria bada ilościowe aspekty nauki jako dyscypliny lub działalności ekonomicznej. Naukometria jest w zasadzie częścią socjologii nauki oraz technik informacyjnych i posiada zastosowanie w polityce naukowej. Ilościowe badania działalności naukowej obejmują także publikacje - co z kolei wchodzi w obszar bibliometrii. Webometria, może być zdefiniowana analogicznie jako badania ilościowe konstrukcji, użycia zasobów informacji, struktur, technologii sieci Web, korzystając z metod bibliometrii i informetrii. Badana jest zawartość stron web, struktura i topologia linków, zachowanie użytkowników, wydajność silników, maszyn i metod poszukiwania itp. Bibliometria bazuje na wyszukiwaniu, zbieraniu i analizie informacji. Informacje są gromadzone w domenowych bazac... więcej»

Influence of Communication Protocol on Energy Consumed by RFID Tag DOI:10.15199/13.2015.3.3
(Marek Gotfryd, Bartosz Pawłowicz)

RF identification of a group of tags requires the usage of proper anticollision communication protocol between RWD (read/ write device) and tags. The protocol removes the effect of possible simultaneous answers of tags to RWD interrogations. Inventory round is started by RWD with Query command. Tags write random integers from the range [0, L-1] called SlotCounter into their memories. Number L is specified in the Query command, and may take the values 2, 4, 8, 16, &#8230;,215. Then, after QueryRepeat command the values of SlotCounter in tags memories are reduced by 1, and if one of them becomes equal 0, the ID of this tag is transmitted to the RWD; it is regarded as the successful identification of this very tag. Inventory round ends after the allowed time or after a predetermined number of time slots (equal to the number L). Then RWD starts a new round with another Query command [1]. The random values of SlotCounter give the randomness of readouts of tags. Due to it the phenomena listed in Tabl. 1 may take place. Tabl. 1. Types of possible events in one time slot Tab. 1. Typy zdarzeń, które mogą wystąpić w pojedynczej szczelinieEvents in RFID system Figure 1 depicts the order of components of the RWD commands and tags responses for the above events in the RFID system according to ISO 18000-6C (EPC Gen2) standard. The RWD generates a block of bits, designated here as PreRT, FS and ACK. They are respectively the transmission preamble, frame synchronization and acknowledgment. The essential RWD commands are Query, QueryRep and Query- Adj. Tag responding to these commands generates its preamble (PreTR), a unique random number (RN16) as its address, and a block of bits containing the correct product code with additional data (PC + EPC + CRC). The purpose of identification process is the readout of tag product code. From the RFID... więcej»

Conditions of RF energy harvesting in UHF RFID systems DOI:10.15199/13.2015.3.14
(Wiesław Sabat, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kamuda, Kazimierz Kuryło)

Electromagnetic harvesting as a recent field of engineers' interest has introduced the new function of antenna - one of the most significant components of each wireless communication system. It allows to select the signals (dedicated to system) out of electromagnetic space and, in the case of previously mentioned RF harvesting, also to accumulate energy. The parameters that received signal will possess, the amount of energy possible to accumulate from space depend on radio communication channel properties, specifically from parameters of the antennas, physical properties of environment where propagation occurs, parameters of electronic circuits used in converting, transmitting and receiving signals [1, 2]. The aspect of accumulating energy from RFID system, operating in UHF frequency band has become an inspiration to launch the research in the area of energy distribution analysis in RFID reader field. Investigation regarded the verification of propagation models in harvesting energy from RFID systems, operating in actual conditions. The major point of conducted research was to determine electric field strength distribution and power density generated by chosen RFID antennas, operating in UHF frequency band as well as to specify which factors outline this process. Electromagnetic field distribution analysis The literature analysis concerning RFID antenna systems illustrated that to determine the parameters of electromagnetic fields generated in systems, in simplified form, the most frequently used dependencies are ones obtaining for free space with isotropic antenna which radiates uniformly in each direction [1, 2, 3]. When it comes to antenna radiating PEIRP power isotropically, the value of power density in d-distant point from the source of the signal is described by dependency: (1) If this point is located in far field of antenna, the rms value of electric field strength E is indicated by relation: (2) 4 d 2 S P... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4306-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Zaawansowane metody segmentacji obrazów w procesie rozpoznawania obrazów FLIR obiektów morskich DOI:10.15199/13.2015.2.1
(Tadeusz PIETKIEWICZ)

Czym jest segmentacja obrazów? Zadanie rozpoznawania obiektów morskich na podstawie obrazów FLIR sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy obiekt zawarty w obrazie jest rzeczywiście obiektem morskim (w szczególności możemy zawęzić zbiór interesujących nas obiektów do pewnego podzbioru), a w przypadku uzyskania odpowiedzi pozytywnej oczekujemy odpowiedzi na kolejne pytanie, czy rozpoznawany obiekt należy do którejś z klas obiektów wcześniej sklasyfikowanych, a jeśli tak, to do której. Obraz wejściowy poddawany wyżej opisanej procedurze jest najczęściej zniekształcony na skutek zaszumienia, a także wykonania go z różnej odległości i pod różnym kątem aspektu. Na jakość obrazu mają również wpływ charakterystyki kamery FLIR. To wszystko powoduje, iż proces rozpoznawania jest procesem wieloetapowym, a wyniki rozpoznania noszą cechy przypadkowości. Niemniej jednak obrazy tego samego obiektu wykonywane w różnych warunkach mają cechy wspólne, które zwane są cechami dystynktywnymi. Ich wartości decydują o odpowiedziach na wcześniej sformułowane pytania, w szczególności o wyznaczeniu wartości odległości rozpoznawanego obiektu od obiektów wzorcowych przechowywanych w tzw. bazie wzorców. Jednym podstawowych zadań analizy obrazu termowizyjnego (FLIR) jest jego segmentacja, czyli podzielenie obrazu na obszary, które spełniają wybrane kryterium jednorodności. Ujmując inaczej, pojęcie segmentu (wyróżnionego obszaru) jest używane w celu określenia spójnej grupy punktów obrazu posiadających pewną wspólną cechę, niewystępującą poza najbliższym sąsiedztwem [5]. Segmentacja jest zatem techniką przetwarzania obrazu, która umożliwia wydzielenie obszarów spełniających pewne kryteria jednorodności. Kryteriami takimi mogą być: poziom jasności, kolor obszaru czy też faktura. Celem segmentacji jest najczęściej wydzielenie poszczególnych obiektów, które wchodzą w skład obrazu, oraz wyodrębnieniu ich od tła, na którym występują. Można ją wykorzystać ... więcej»

Eksperymentalne badania algorytmu syntezy zobrazowania w systemie ISAR (Adam Kawalec, Czesław Leśnik, Piotr Serafin, Michał Pyć, Gabriel Tofel)
Technika odwróconego radaru z syntetyczną aperturą [1-4] (ISAR) pozwala uzyskiwanie obrazów obserwowanych obiektów o rozdzielczości umożliwiającej ich klasyfikację przez algorytmy automatycznego rozpoznawania celu (ang. Automatic Target Recognition - ATR). W przeciwieństwie do klasycznej techniki SAR, wykorzystywany jest tu ruch obiektu, a nie sensora. Ruch ten może odbywać się po dowolnej trajektorii, może też być ruchem obrotowym obiektu wokół jednej z jego osi. Istotnym jest jednak, aby wektor prędkości obiektu nie był równoległy do linii radarcel, gdyż w takiej sytuacji rozróżnialność poprzeczna (ang. cross-range resolution) redukuje się do zera. W celu przybliżenia zasady działania systemu ISAR przyjęto geometrię systemu przedstawioną na rys. 1. W omawianym przypadku ruch ten odbywa się po linii prostej, a jego kierunek może być dowolny, przy czym przyjęto, że obserwowane obiekty poruszają się po powierzchni ziemi, zatem prędkość obiektu opisana będzie następującym wektorem: . (1) Zatem, jeśli &#964; oznacza tzw. czas wolny, tj. związany z ruchem obiektu to odległość pomiędzy radarem a celem zmienia się w sposób określony poniższą zależnością: vC = [vCx ,vCy ,0] , (2) gdzie (xR,yR) oznaczają współrzędne położenia radaru, natomiast (xC0, yC0) są początkowymi współrzędnymi położenia celu (dla &#964; = 0). Analityczną postać sygnału echa po konwersji do pasma podstawowego można przedstawić następująco: , (3) gdzie czas t jest nazywany "czasem szybkim" i jest związany z propagacją fali elektromagnetycznej w obserwowanej przestrzeni, A(t) jest obwiednią sygnału, f0 jest częstotliwością nośną, a c - prędkością propagacji fali elektromagnetycznej. Sygnał surowy jest w odbiorniku próbkowany w dziedz... więcej»

Zaawansowane Systemy Elektroniczne i Fotoniczne - WILGA 2014. Część 4 - Nanomateriały i Systemy Elektroniczne dla techniki kosmicznej DOI:10.15199/13.2015.2.22
(Ryszard S. Romaniuk)

WILGA 2014 - Sympozjum młodej nauki Sympozjum młodych uczonych Wilga 2014 odbyło się tradycyjnie w tygodniu na przełomie maja i czerwca br. w Wildze pod Warszawą [wilga.ise.pw.edu.pl]. Sympozjum WILGA obejmuje tematykę zaawansowanych układów i systemów fotonicznych i elektronicznych. Udział wzięło około 350 osób. Wygłoszono około 250 referatów. Główna część prac sympozjum, około 150 artykułów, jest opublikowana w tomie Proc. SPIE vol. 9290 [spie.org]. Tom SPIE 9290 zawiera także kilkanaście prac przedstawionych w czasie styczniowej edycji Sympozjum Wilga. Kilkanaście prac opublikowano w Elektronice [elektronika.orf.pl], Photonics Letters of Poland [photonics. pl/plp], IJET - International Journal of Electronics and Telecommunications [ijet.pl], itp. Współczynnik akceptacji prac wynosił ok. 50%. Materiały poprzedniego Sympozjum Wilga 2013 zostały opublikowane w tomie Proc. SPIE vol. 8903. Około połowy uczestników Sympozjum WILGA to doktoranci, a ok. 20% to magistranci. Pozostali uczestnicy to najczęściej opiekunowie młodzieży naukowej. W Wildze prezentują się także studenci i doktoranci zagraniczni przebywający w Polsce w ramach projektów międzynarodowych, konsorcjów dla eksperymentów HEP, programów wymiany akademickiej, jak np. Erasmus, itp. Sympozjum jest organizowane przez młodych uczonych z ISE PW - Grupa Naukowa ELHEP i organizacji IEEE, SPIE, OSA, PSP, SEP dla młodych uczonych. Patronat nad Sympozjum sprawuje: KEiT PAN, PKOpto SEP, PSP i WEiTI PW. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc.SPIE z ponad 1500 artykułami naukowo-technicznymi (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar, i innych w tym krajowych jak BazTech, Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, Polska Bibliografia Naukowa, Ce-ON w ramach systemu Pol-ON. Opublikowano także kilka wydań specjalnych czasopism naukowo-technicznych.... więcej»

Automatyczna identyfikacja dwuwymiarowych zobrazowań georadarowych DOI:10.15199/13.2015.2.3
(Paweł Kaczmarek, Robert Kędzierawski)

Fala elektromagnetyczna propagująca się w ośrodku geologicznym ulega między innymi odbiciu i załamaniu. W metodzie georadarowej (ang. Ground Penetrating Radar - GPR) szczególnie istotnym zjawiskiem jest odbicie fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków różniących się własnościami elektrycznymi. Zakładając, że płaska fala elektromagnetyczna pada prostopadle na płaszczyznę rozgraniczającą dwa ośrodki liniowe, jednorodne, izotropowe i nieograniczone o impedancjach falowych Z1 i Z2, można otrzymać następujące wyrażenie określające współczynnik odbicia [2] (1) gdzie: Z1, Z2 - impedancje falowe obu ośrodków. Przy założeniu, że oba ośrodki są małostratne otrzymujemy [2] (2) gdzie: - &#949;r 1, &#949;r 2 - względne przenikalności dielektryczne obu ośrodków, - v1, v2 - prędkości fal elektromagnetycznych w obu ośrodkach. Z zależności (2) wynika, że georadar jest wstanie rozróżnić dwa ośrodki różniące się w pewnym stopniu (ograniczonym czułością urządzenia) wartością przenikalności elektrycznej. W pracy opisano zastosowanie georadaru w roli detektora elementów potencjalnie niebezpiecznych, np. min przeciwpiechotnych.Realizację zobrazo... więcej»

Technologie komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu DOI:10.15199/13.2015.2.21
(Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski)

Rozwój mobilnych technologii komunikacyjnych bliskiego zasięgu, zwłaszcza telefonii komórkowej, mobilnych urządzeń komputerowych oraz mobilnego internetu otworzył zupełnie nieznane jeszcze niedawno przestrzenie aplikacyjne, od technik identyfikacyjnych towarów i osób począwszy po zupełnie nowe zjawiska socjologiczno-techniczne jak Internet Rzeczy (IoT, ang. Internet of Things), czyli przedmiotów, które mogą gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane, zarówno między sobą jak i z człowiekiem. Postęp w tej dziedzinie jest bardzo szybki, a ilość informacji technicznych jej dotyczących - przytłaczająca. Kilka razy do roku publikowane są specyfikacje dotyczące nowych, lub tylko odnawianych protokołów komunikacyjnych, co utrudnia skuteczne śledzenie rozwoju technicznego tej dziedziny. Ale jest to niezbędne, bo zastosowania cyfrowych technologii komunikacyjnych krótkiego zasięgu, typowych dla współczesnego świata pełnego smarfonów, phabletów, tabletów i komputerów mobilnych, stają się powszechne, a ich niedostrzeganie może być juz nazwane wykluczeniem cyfrowym. Warto więc, przynajmniej w zarysie, przedstawić najważniejsze obecnie technologie i standardy komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu. Technologie te są bowiem podstawą nowych aplikacji, zarówno już teraz zdobywających popularność, jak i dopiero się rozwijających. RFID - technika znana i szeroko stosowana [1, 2, 3] RFID (ang. Radio-Frequency IDentification) - technika identyfikacji polegająca na odbierania drogą radiowa danych ze znaczników (elektronicznych etykiet, identyfikatorów nazywanych też tagami) znajdujących się na identyfikowanych obiektach. Jakkolwiek etykiety mogą zawierać źródło zasilania, to jednak w większości przypadków czerpią one energię bezpośrednio z pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez czytnik. Ciekawostką jest, że za protoplastę etykiety RFID uważa się szpiegowski nadajnik podsłuchowy (tzw. pluskwę) Leona Theremina z 1945 roku, który nadawał on-... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4276-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
Nanokompozytowe warstwy C-Pd do zastosowania w detekcji wodoru DOI:10.15199/13.2015.1.3
(Elżbieta Czerwosz, Anna Kamińska, Ewa Kowalska, Sławomir Krawczyk, Mirosław Kozłowski, Piotr Dłużewski)

Wodór obecnie jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach przemysłowych między innymi w produkcji amoniaku (NH3) [1], chlorowodoru (HCl), metanolu (CH4OH) [2], w uwodornieniu związków organicznych w produkcji półprzewodników, jest również stosowany w ogniwach paliwowych do zasilania urządzeń elektronicznych [3]. Wodór jest również stosowany w procesach redukcji (np. tlenków metali) w uwodornieniu lub krzepnięciu olejów w przemyśle spożywczym. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne takie jak niska gęstość, mała waga, brak zapachu oraz wysoka wybuchowość po zmieszaniu z powietrzem w proporcji (co najmniej 4%) stosowanie wodoru wymaga monitorowania ujawniającego np. niekontrolowane wycieki tego gazu. Obecnie istnieje wiele różnych typów czujników wodoru opartych na półprzewodnikach np. czujnik gazów z akustyczna falą powierzchniową SAW (ang. Surface Acoustic Wave) [4] półprzewodnikowy tlenek metalu MOS (ang. Metal- Oxide-Semiconductor) [5] lub tranzystor polowy typu metal- tlenek-półprzewodnik MOSFETs (ang. Metal-Oxide-Semiconductor- Field-Effect-Transistors) [6]. Większość z tych czujników zawiera metale przejściowe np. nikiel, pallad, platynę lub ich stopy. Metale te są stosowane, ze względu na fakt, że rozpuszczalność w nich wodoru jest bardzo wysoka [7]. Adsorpcja wodoru na powierzchni tych metali zmienia ich właściwości fizyczne, elektryczne i optyczne w związku z tym te zmiany mogą stanowić podstawę działania czujników wodoru [8, 9]. Pallad jest pierwiastkiem, który znajduje najczęściej zastosowanie w czujnikach wodoru, bowiem tworzy z wodorem związek - wodorek palladu PdHx. Wodór adsorbuje się na powierzchni ziaren Pd i dysocjuje na atomy, które przenikają następnie do luk sieci krystalicznej fcc palladu powodując wydłużenie odległości między atomami Pd-Pd [10]. W zależności od ilości zaabsorbowanego wodoru tworzą się dwie fazy wodorku palladu PdHx. Dla niskiej koncentracji H2 (x < 0,02) tworzy się faza &#945;... więcej»

CES 2015
Wystawa CES 2015 (Consumer Electronics Show) w Las Vegas była czynna w pierwszej dekadzie stycznia br. W ubiegłorocznej było 3673 wystawców, ponad 20 tysięcy nowych produktów i ponad 160 tysięcy zwiedzających z ponad 140 krajów - edycja imponowała skalą oraz rozmachem. Wszystko wskazuje na to, że wynik CES 2015 będzie równie spektakularny jak jej poprzedniczki. Nie bez powodu organizowane w Las Vegas targi uznawane są za barometr tendencji w zakresie nowych rozwiązań w świecie elektronicznej rozrywki. To, co zostanie zaprezentowane w ciągu czterech styczniowych dni, wyznaczy kierunki, którymi w 2015 r. podążać będzie cała branża. Najwięksi producenci na świecie prezentowali swoje n... więcej»

Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w zagadnieniach związanych z analizą sieci hydraulicznych DOI:10.15199/13.2015.1.10
(Zbigniew Handzel, Mirosław Gajer, Dariusz Jamróz)

Obecnie algorytmy ewolucyjne stanowią powszechnie już stosowaną w praktyce technikę obliczeniową, która wywodzi się bezpośrednio z obserwacji zjawisk zachodzących w świecie przyrody [1]. Okazuje się, że mechanizmy leżące u podstaw biologicznej ewolucji dają się z łatwością przenieść do cyfrowego świata komputerów, gdzie zamiast modyfikacji kodu genetycznego zapisanego w postaci łańcucha DNA mamy do czynienia z modyfikacją ciągów binarnych, kodujących postać poszukiwanego rozwiązania danego problemu optymalizacyjnego [2, 3]. Do chwili obecnej znanych jest wiele przykładów zastosowań algorytmów ewolucyjnych, które zakończyły się sporym sukcesem. Technika obliczeń ewolucyjnych jest wykorzystywana między innymi w obszarze elektroenergetyki do poszukiwania sposobu ekonomicznego rozdziału mocy pomiędzy poszczególnymi blokami energetycznymi danej elektrowni oraz harmonogramowania pracy elektrowni cieplnych wchodzących w skład systemu elektroenergetycznego. Algorytmy ewolucyjne wykorzystywane są także w celu minimalizacji strat przesyłowych występujących w liniach wysokich i średnich napięć oraz stacjach transformatorowych. Znane są także przykłady zastosowania algorytmów ewolucyjnych do analizy nieliniowych obwodów elektrycznych, wyznaczania punktów pracy przyrządów półprzewodnikowych, doboru parametrów filtrów pasywnych i poszukiwania optymalnych topologii obwodów wybranego typu układów elektronicznych [4, 5]. Algorytmy ewolucyjne znajdują również praktyczne zastosowanie w przemyśle przeróbczym surowców mineralnych, na przykład wykorzystywane są w celu budowy optymalnych modeli matematycznych hydrocyklonu oraz optymalizacji ekonomicznej procesów rozdrabniania [18]. Z kolei w dziedzinie informatyki algorytmy ewolucyjne wykorzystywane są do znajdowania optymalnych schematów przydziału i szeregowania zadań obliczeniowych w systemach wieloprocesorowych. Ponadto stanowią one podstawę rozwoju dziedziny programowania ewolucyjnego, któr... więcej»

Lampy z zimną katodą DOI:10.15199/13.2015.1.1
(Elżbieta Czerwosz, Krzysztof Biernacki, Izabela Stępińska, Joanna Rymarczyk, Stanisław Waszuk, Tomasz Wódka, Halina Wronka)

We współczesnym świecie energia elektryczna jest niezbędna w wielu sferach życia: komunikacji, transporcie, w codziennym domowym użyciu i oświetleniu. Oświetlenie rocznie pożera 2, 700, 000,000,000 kWh. We wrześniu 2009 r. w Europie postanowiono zastępować sukcesywnie niewydajne lampy innymi bardziej wydajnymi źródłami światła. Europejczycy mogą w ten sposób zaoszczędzić mnóstwo energii oraz przyczynić się znacznie do ochrony środowiska i zapobiec wielu zmianom klimatycznym. Dla zrealizowania takiego planu Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę, według której po raz pierwszy w Unii Europejskiej (UE) włączono lampy kierunkowe do ogólnych standardów oświetleniowych. Zarekomendowano również dodanie nowych klas do standardów efektywności energetycznych, tzn. klasy A+ i A++ (dotychczas pustych, ale w przyszłości zajętych przez lampy wysokowydajne). UE proponuje, aby oznakowania wydajności energetycznej były zgodne z dyrektywą 2009/125/EC [1]. Takie oznakowanie jest już stosowane dla lamp kierunkowych (dających oświetlenia co najmniej 80% całkowitego strumienia światła w stożku 120°) i Light Emitting Diodes (tzw. LED). Od 1.09.2013 do 1.03.2014 obowiązywał okres przejściowy, w którym niektóre produkty oświetleniowe mogły być wyłączone spod działania dyrektywy. Natomiast od 1.03.2014 r. następujące produkty są objęte rozporządzeniem (tak kierunkowe jak i bezkierunkowe) i obejmują: - lampy żarowe, - lampy fluorescencyjne, - lampy wyładowcze dużej intensywności (HID), - lampy i moduły LED, - powiązane oprawy, sprzedawane użytkownikom. Nadal pozostają wyjęte spod działania dyrektywy następujące produkty oświetleniowe [2]: 1. Lampy i moduły LED o strumieniu świetlnym poniżej 30 lumenów. 2. Lampy i moduły LED sprzedawane do pracy bateryjnej. 3. Lampy i moduły LED sprzedawane dla zastosowań, w których ich głównym przeznaczeniem nie jest oświetlenie, takich jak: (i) emisja światła jako czynnika w pr... więcej»

A Small, Efficient, Linear-polarized Omni-directional Antenna DOI:10.15199/13.2015.1.15
(Vratislav Sokol)

CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS) simulates this small dipole antenna in freespace finding the resonant frequency, drive-point impedance, radiation efficiency and total Q. Small antennas are defined by ka<0.5 which means the entire structure must fit inside a sphere with a radius less than 0.0796 wavelengths. In the case presented here, the entire antenna fits inside a sphere of radius 0.0415 wavelengths, ignoring wire diameter. (Model ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»