profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA


(ang. ELECTRONICS - CONSTRUCTIONS, TECHNOLOGIES, APPLICATIONS)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) wydawane przy współpracy Komitetu Elektronikii Telekomunikacji PAN
rok powstania: 1960
Miesięcznik ISSN 0033-2089

Tematyka:
Jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prez... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 491,76 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 442,58 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 403,20 zł
prenumerata papierowa półroczna - 201,60 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 100,80 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-5

zeszyt-4379-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-5.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Zastosowanie sensorów mikrofalowych do detekcji parametrów życiowych ludzi w medycynie ratunkowej DOI:10.15199/13.2015.5.5
(MARIUSZ ŁUSZCZYK, ZENON SZCZEPANIAK, MATEUSZ KAWAŁKIEWICZ)

Zmiany demograficzne i społeczno-ekonomiczne zachodzące na całym świecie doprowadziły do gwałtownego wzrostu migracji ludności z obszarów wiejskich lub słabo zurbanizowanych do aglomeracji miejskich. Gwałtowny, często nie w pełni kontrolowany rozrost obszarów miejskich oraz systemów komunikacyjnych stwarza wzrost czynnika związanego z możliwością wystąpienia katastrof budowlanych lub komunikacyjnych. Pomimo stałego rozwoju technologicznego wciąż zagrażają nam katastrofy naturalne, tj. trzęsienia ziemi, tsunami oraz powodzie. Bez względu na charakter katastrofy (powodowany czynnikiem ludzkim lub siłami natury) można zaobserwować wzrost liczby ofiar w ludziach. Przyczyna tkwi w samym charakterze katastrofy, kiedy na ograniczonym obszarze gwałtownie pojawia się bardzo duża liczba osób potrzebujących natychmiastowej pomocy. Wszystko to odbywa się zazwyczaj w warunkach szeregu ograniczeń, tj. ograniczonego dostępu do miejsca wystąpienia zdarzenia, ograniczonej liczby personelu medycznego oraz środków transportu przystosowanego do przewozu osób poszkodowanych do punktów zorganizowanej pomocy medycznej. Najczęściej towarzyszą temu dodatkowo problemy z dostępem do aparatury medycznej, środków leczniczych, czystej wody oraz środków komunikacji bezprzewodowej. Opisana sytuacja stwarza potrzebę rozwoju medycyny ratunkowej, w tym medycyny katastrof. Oprócz rozwoju procedur medycznych potrzebne są nowe rozwiązania w zakresie urządzeń służących do diagnostyki, w tym do wstępnej segregacji pacjentów (triage). Jednym z systemów wstępnej segregacji pacjentów jest system oparty na trzech parametrach RPM - częstość oddechu (Respiratory rate), częstość tętna (Puls rate) oraz odpowiedź ruchowa (Motor response). Proponowane rozwiązanie pozwala monitorować dwa z trzech decydujących wskaźników. Ze względu na wspomniane ograniczenia istnieje potrzeba opracowania czujników bezkontaktowych, w tym czujników oddechu i częstości skurczów serca. Bezkonta... więcej»

Analiza wpływu doboru cewki na pracę przetwornicy DC/DC obniżającej napięcie DOI:10.15199/13.2015.5.10
(NATALIA PRAGŁOWSKA-RYŁKO)

Przetwornice DC/DC obniżające napięcie (ang. Buck-Converter), stanowią podstawę sekcji zasilania współczesnych urządzeń elektronicznych. Przekształtniki te charakteryzuje wysoka sprawność, niezawodność oraz stosunkowo prosta budowa. W procesie projektowania tego rodzaju przetwornicy, kluczowymi zagadnieniami są określenie wymaganych parametrów pracy, co można uzyskać poprzez odpowiedni dobór elementów [1-3]. Najważniejszymi właściwościami przetwornicy obniżającej napięcie są napięcia wejściowe i wyjściowe, prąd znamionowy oraz częstotliwość przełączania. Równie istotne jest także określenie wymagań jakościowych, dotyczących tolerancji na tętnienia napięć oraz prądu wyjściowego. Ważne są także czynniki użytkowe oraz ekonomiczne, takie jak uzyskanie możliwie niewielkich wymiarów przetwornicy, wysokiej sprawności oraz niskiej ceny. Uwzględniając powyższe wymagania, w procesie projektowania przekształtnika na szczególną uwagę zasługuje dobór elementów składowych przetwornicy [4]. W niniejszej pracy autor przedstawił wyniki swoich badań, dotyczących wpływu doboru cewki, na wspomniane wyżej parametry jakościowe przekształtnika typu Buck-Converter. Charakterystyka przekształtnika Przetwornica obniżająca napięcie pozwala na regulację napięcia wyjściowego w zakresie od zera do wartości napięcia wejściowego. Prosta konstrukcja, niewielka liczba elementów oraz nieskomplikowana zasada działania (liniowa charakterystyka napięcia wyjściowego w funkcji współczynnika wypełnienia d) umożliwiają uzyskanie wysokiej sprawności i stabilności napięcia wyjściowego [5]. Otrzymane napięcie wyjściowe nie jest odwracane. Obniżone napięcie na wyjściu, uzyskiwane jest poprzez zmniejszanie czasu przewodzenia tranzystora kluczującego w okresie, do czego w ówczesnych czasach stosuje się modulację szerokości impulsów (PWM). Schemat badanego przekształtnika typu Buck-Converter przedstawiono na rysunku 1. Charakterystyka wybranych modeli cewek Głównym cel... więcej»

Model systemu doradczego wspomagającego ochronę roślin sadowniczych DOI:10.15199/13.2015.5.9
(Małgorzata Tartanus, Daniel Sas, Tadeusz Antczak)

Aktualnie panuje powszechne przekonanie, że decyzje podejmowane przez producentów płodów rolnych nie mogą być trafne, jeśli nie są oparte o rzetelną wiedzę i aktualne informacje [18]. Skuteczna ochrona rozmaitych upraw wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Kaprysy pogody, różnorodność agrofagów, zmienność środowiska, zmieniający się asortyment pestycydów i zjawisko odporności agrofagów - te wszystkie tak różne czynniki sprawiają, iż trudno jest je analizować jednocześnie i to nie tylko producentom płodów rolnych. Dlatego też w ostatnich latach podejmowane są liczne próby tworzenia narzędzi, które nazywane są często systemami wspomagającymi decyzje lub systemami eksperckimi (doradczymi), które mogą być rozpowszechniane na szeroką skalę za pomocą Internetu i mogą być wykorzystane w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym także w rolnictwie (np. [1-5], [7], [9], [10], [12-14], [16-18]). System ekspertowy jest to program lub zestaw programów komputerowych wspomagających korzystanie z wiedzy i ułatwiający podejmowanie decyzji. System taki może wspomagać doradców i producentów, dostarczać rad, zaleceń i diagnoz dotyczących problemów z danej dziedziny. Tego typu system informacyjny, na podstawie szczegółowej wiedzy (uzyskanej na podstawie badań naukowych), może wyciągać wnioski i podejmować decyzję, działając w sposób zbliżony do procesu rozumowania człowieka [6, 9]. Należy przy tym podkreślić fakt, iż przekazywanie szczegółowych informacji powinno być realizowane w możliwie jak najprostszej formie, a w rolnictwie również w jak najkrótszym czasie [1]. Takie systemy są również coraz częściej wykorzystywane w takim dziale rolnictwa, jakim jest ochrona roślin [2, 3, 5, 7, 13, 16] i dotyczą różnych aspektów tej dziedziny [4, 12, 14, 13]. Celem pracy jest prezentacja modelu systemu doradczego wspomagającego działania podejmowane w ramach ochrony roślin sadowniczych. Zwalczanie agrofagów jest jednym z głównych działań rolnika dla ... więcej»

IFA Global Press Conference
Tendencje w elektronice użytkowej IFA 2015 Największe na świecie targi elektroniki użytkowej IFA w dniach od 4 do 9 września 2015 r, zaprezentują całą gamę nowych produktów innowacyjnego przemysłu. Ekrany Ultra-HD z jeszcze bardziej imponującym zestawem kolorów i kontrastem, kino domowe w trzech wymiarach, innowacyjne platformy oprogramowania do inteligentnych połączeń, drukarki 3D, muzykę z sieci bezprzewodowych. IFA 2015 zaprezentuje tendencje we wszystkich sektorach przemysłu - taki program przedstawiono na Światowej Konferencji Prasowej 2015 w dniach 23-26 kwietnia br. na Malcie. UHD jest gotowe na rynek masowy Telewizory z elegancko zakrzywionymi ekranami były jednymi z wielu atrakcji targów IFA w roku 2014. Ta tendencja jest kontynuowana w bieżącym roku w postaci ekranów, które mogą nawet zmieniać swoją sylwetkę. Jeśli to konieczne, mogą przyjąć zupełnie płaski kształt lub mogą być zakrzywione; po naciśnięciu przycisku pilota jest aktywowany silnik, który nadaje ekranowi wymagany kształt. Czy zakrzywione lub płaskie, UHD (ultra wielka rozdzielczość, ekran z ośmiu milionami pikseli) ma być niemal standardem w kategorii współczesnego rynku telewizyjnego. Nawet telewizory z przekątną ekranu od 40 cali (102 centymetrów) w coraz większym stopniu występują z logo UHD. Modele UHD na rok 2015 są nowoczesne i przyszłościowe: Najnowsze produkty od czołowych producentów obsługują najnowszy, bardzo wydajny standard HEVC kompresji wideo, wyposażone są w porty HDMI do szybkiej transmisji danych wielkiej rozdzielczości UHD i są zgodne z wymaganiami ochrony przed kopiowaniem dla przyszłych mediów UHD. High Efficiency Video Coding (HEVC) - (znany też jako H.265 i MPEG-H Part 2) standard kompresji wideo opracowany przez grupę Moving Picture Experts Group. Następca standardu Advanced Video Coding (H.264). Standard ma obsługiwać rozdzielczość do 7680 × 4320 - UHD TV. Pliki nim zakodowane mają zajmować dwa razy mniej miejsca niż kompres... więcej»

Słowo Prezesa SEP - Piotra Szymczaka na ŚDTiSI 2015 (Piotr Szymczak)
Szanowni Państwo! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Rok 2015 to rok szczególny, gdyż 17 maja obchodzimy ważną dla elektryki "słaboprądowej" rocznicę, jaką jest 150-lecie Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, znanej jako UIT w krajach o dominacji języka francuskiego oraz coraz powszechniej jako ITU w krajach o preferencjach dla języka angielskiego. Obecnie UIT/ITU jest specjalistyczną agendą ONZ o zasięgu globalnym. Oprócz szerokiej działalności w obszarze telekomunikacji przewodowej i radiowej, koordynuje gospodarkę częstotliwościami radiowymi. Od ponad 10 lat obejmuje działalnością również problematykę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego. Okazją do okresowego przypominania światu roli i znaczenia telekomunikacji w różnych obszarach aktywności społecznej i gospodarczej było ogłoszenie przez ITU dnia 17 maja Światowym Dniem Telekomunikacji (ŚDT). Coroczne obchody tego Dnia były organizowane pod różnymi hasłami szczegółowymi, ogłaszanymi na dany rok przez ITU. Szczególnie miło mi jest podkreślić, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich od samego początku obchodów tego święta w Polsce aktywnie uczestniczyło w ich organ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-4

zeszyt-4361-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-4.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Recenzja książki- Korytkowski Jacek "Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych", seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2014. (Zygmunt L. Warsza)
Korytkowski Jacek: "Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych", seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2014.Treść książki o objętości 176 stron dzieli się na 7 rozdziałów oraz bogatą literaturę o 173 pozycjach. Praca zawiera też liczne rysunki i schematy elektroniczne oraz tablice z parametrami i charakterystykami współczesnych monolitycznych elementów elektronicznych stosowanych w układach symulatorów rezystancji i konduktancji. Autor, dr inż. Jacek Korytkowski jest wieloletnim pracownikiem i profesorem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, doświadczonym konstruktorem elektronicznej aparatury pomiarowej i regulacyjnej. Z pełną znajomością zagadnień zgromadził i przedsta... więcej»

ZŁOTE MEDALE AUTOMATICON 2015
Na dorocznej wystawie Automaticon w Warszawie (17-20 marca) przyznano Złote Medale, wszystkie o jednakowej wartości, kolejność laureatów jest alfabetyczna. 1. BECKHOFF Automation Sp. z o.o. XTS - EXTEND TRANSPORT SYSTEM System napędowy XTS firmy Beckhoff otwiera nowe możliwości w inżynierii mechanicznej. Łączy on zalety dwóch dobrze znanych systemów napędowych: liniowego i obrotowego. Powstała nowa struktura, która dosłownie "odwraca" zasadę działania napędów liniowych. Silnik jest tu zintegrowany z układami sterującymi zasilaniem oraz pomiarem przemieszczenia. System umożliwia dynamiczne sterowanie bezprzewodowymi karetkami (jedną ... więcej»

Music genre classification applied to bass enhancement for mobile technology DOI:10.15199/13.2015.4.2
(Piotr Hoffmann, Bożena Kostek)

Nowadays designs of mobile devices are intended to automate actions towards the optimum usage of their potential, especially in terms of the presentation of multimedia content. This is because the users of electronic devices increasingly expect automatic, intelligent solutions that help them in configuring the software. Automation is dedicated especially for the process of calibration and alignment equipment according to the user’s needs. This leads to better exploitation of the device by the users who do not have adequate technical knowledge for self-configuration. The area where it is possible to benefit most is the automatic sound quality improvement, especially in controlling the audio enhancement. Automation process may be worked out as an application for adjusting the way of the mobile device is played back. For that purpose software to improve sound quality depending on the content of the audio can be designed. Technological development in the area of mobile devices results in continuous miniaturization along with simultaneous improvement of available functionalities. This fact is translated into the increasing popularization of mobile devices that leads to their potential recognition by less experienced users in controlling electronic devices. In addition, due to the popularization of mobile devices, they are becoming an universal home center. In consequence, users increasingly use mobile devices to listen to music or video playback. At the same time these devices are expected not only to properly function, but also to be easy to use and have high quality playback of the multimedia content. In multimedia applications, one of the key aspect is listening experience of the user. However, in most mobile devices quality of the built speakers and resulting sound are very low. The main casue of such a situation is that small and poor quality speakers do not transfer low frequencies and significantly distort the reprod... więcej»

Automatyczne systemy wizyjne usprawniające ruch drogowy i zwiększające bezpieczeństwo DOI:10.15199/13.2015.4.1
(Julian Balcerek, Adam Konieczka, Karol Piniarski, Krzysztof Maćkowiak, Tomasz Marciniak, Adam Dąbrowski)

Utrudnienia w ruchu drogowym na obszarach zurbanizowanych mają znaczny wpływ na zanieczyszczenie powietrza, wydłużają czas podróży i zwiększają poziom stresu wśród kierowców oraz innych użytkowników dróg, a zatem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Piesi są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy wyposażone w napędy hybrydowe lub elektryczne, które są tak ciche w porównaniu z większością innych pojazdów, ze piesi mogą je przeoczyć. Takie pojazdy nie są słyszane z odpowiedniej odległości zwłaszcza przy małych prędkościach. Zaproponowane w tym artykule automatyczne systemy wizyjne mające na celu usprawnienie ruchu ulicznego i zapewnienie bezpieczeństwa pieszych mogą stanowić część infrastruktury drogowej lub mogą być zamontowane w pojazdach. Systemy takie, w wersji mobilnej, mogą być używane bezpośrednio przez pieszych, zwłaszcza przez osoby starsze czy słabo widzące. Częścią infrastruktury drogowej jest m.in. system monitoringu wykorzystujący kamery. Operator monitoringu może być wspomagany przez wiele narzędzi służących do wykrywania określonych zagrożeń lub zwiększających jego koncentrację. Możliwe jest automatyczne wykrywanie m.in.: - pojazdów lub pieszych niestosujących się do sygnalizacji świetlnej - pojazdów, które wjechały na skrzyżowanie, nie mogąc go opuścić - pojazdów poruszających się drogą jednokierunkową w niewłaściwym kierunku - pojazdów, których jazda może zagrażać pieszym [1, 2]. W sytuacjach wymagających od operatora zwiększonego skupienia na wybranych obiektach obserwowanej sceny takich jak ludzie lub pojazdy, pomocne mogą być wizualizacje stereowizyjne [3, 4]. Sygnał wizyjny może również wspomagać pracę operatora telefonu alarmowego [5]. Współczesne pojazdy wyposaża się w wiele systemów wspomagających kierowcę. Są wśród nich systemy do wykrywania obiektów znajdujących się w tzw. "martwym polu" kierowcy, do rozpoznawania znaków drogowych, linii wyznaczających granice pasa ruchu, rodza... więcej»

Performance evaluation of parallel background subtraction on GPU platforms DOI:10.15199/13.2015.4.4
(Grzegorz Szwoch )

Automated, on-line video content analysis is the current trend in surveillance systems. Such solutions evolved from trivial motion detector algorithms into sophisticated methods, such as multiple object tracking, unattended object detection, crowd monitoring, etc [1]. Algorithms performing video content analysis in these systems usually need high processing power. Moreover, modern video surveillance systems utilize high resolution cameras which puts even more load on the processing stations. An example of such an algorithm is background subtraction (BS), an underlying part of object detection and tracking methods. The aim of this algorithm is to divide video image pixels into classes: foreground (moving objects), background (static scene) and optionally also shadows. Proper realization of this goal usually requires employing a statistical model. A method most often used for this task is the Gaussian Mixture Models (GMM) approach which was proposed for BS in video by Stauffer and Grimson [2] and latter extended by Zivkovic [3] and others. The BS procedure operates on the pixel level and performs a number of computationally intensive operations on each image pixel and its background model. For high resolution cameras, the number of pixels to process is so large that it is not possible to perform on-line (live) BS using GMM on the CPU. At the same time, the GMM algorithm is parallel in nature (even so-called “embarrassingly parallel") because each pixel is processed independently from the others. Therefore, more than one pixel may be processed at the same time using a parallel computing device [4]. With modern CPUs, computations may be performed in a parallel manner using systems such as OpenMP [5], but the number of processing cores is very limited, so the processing power is still not enough for on-line video analysis. In the recent years, parallel computing on Graphics Processing Units (GPUs) has become a widely used ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-3

zeszyt-4330-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-3.html

 
W numerze m.in.:
A calibration model for gas sensor array in varying environmental conditions DOI:10.15199/13.2015.3.12
(Paweł Kalinowski, Karolina Murawska, Katarzyna Koc, Piotr Jasiński, Grzegorz Jasiński)

Electronic noses are instruments, which enable the recognition of volatile compounds using chemical sensors combined with proper data analysis methods [1]. They are attractive alternative for gas analyzing systems, like gas chromatographs, due to their low cost, portability and ability to analyze the measured gas composition on-line. Electronic noses have been recognized as an effective tool in many fields of applications, such as environmental monitoring, as a diagnostic tool for diseases recognition or for food and beverages quality monitoring [2]. However, they have still limitations, especially connected with the properties of sensor devices [3]. One of the main problems, which limits electronic noses for being used as a reliable instruments in industrial applications is the problem of drift in sensors responses. Drift is the gradual change in any quantitative characteristics that is supposed to remain constant. It means that drifting sensor does not give exactly the same response even if it is exposed to the same environment for a period of time. There are few reasons for drift phenomenon. In general, they can be attributed to two sources [3]. The first source, so called 'first-order drift', is connected with the chemical and physical interaction processes of the chemical analytes at the sensing microstructures, namely sensors aging and poisoning. Second source, called 'second-order drift', is caused by the changes in the operating conditions, in which the sensors are working, i.e. variations of the temperature, humidity or the gas flow rate in measurement chamber [4]. There are few works which are focused on the elimination of the s... więcej»

Deterioration of cathodoluminescent lamps properties DOI:10.15199/13.2015.3.7
(JERZY KALENIK, MATEUSZ MROCZKOWSKI, PIOTR FIREK, ELŻBIETA CZERWOSZ, JAN SZMIDT)

The need for energy conservation forces trials to elaborate new energy effective light sources for lighting purposes. Traditional luminescent lamps are more effective than conventional, incandescent light bulbs. They still use filamentary cathodes as an electron source. Heated cathode consumes energy that is not converted to light. Field emission is the way of effective electrons generation. The authors carried out attempts to construct a luminescent lamp based on field emission cathode. Nickel-carbon film containing carbon nanotubes was applied as the top layer of the cathode for electron emission enhancement. Carbon nanotube films (CNT) are used in many electronic and optoelectronic devices due to their electronic properties. One of these properties is efficient field emission. Stability of field emission is connected to the adhesion of CNT film to a substrate and to the possibility of dense distribution of nanotubes on the surface of a film. Recently, many applications of carbon materials of various form of carbon, as well as carbon coatings of metal and semiconductor for field emitters and arrays have been reported [1, 2].Carbon layers containing carbon nanotubes have interesting feature - high and long lasting field emission [3, 4]. The layers were applied as cathodes in electronic valves and as electron sources in flat displays. Luminescent lamp construction Luminesce... więcej»

The automatic system for the characterization of thermoelectric microgenerators DOI:10.15199/13.2015.3.9
(Mirosław Gierczak, Sebastian Dziewięcki, Piotr Markowski)

The paper presents the automated system for characterization of thermoelectric microgenerators. That means the operator is obligated to set only three parameters at the beginning of measurement - minimum and maximum temperature and the measurement step. System measures the generated thermoelectric force EG, the internal resistance RT and the temperature of cold TC and hot TH side of structure. System provides the voltage measuring range from milivolts to volts, and resistance measuring range from 50 Ω to 10 kΩ. Temperature of hot and cold side is controlled and stabilized during each single measurement. Temperature of cold side is fixed on 20°C. Temperature of hot side increases from 20°C to 300°C with the step set by operator (from 10 to 30°C).Results of measurement are save on computer in a file with the CSV (Comma Separated Values) extension. The system software The control software is composed of two cooperating modules. The first one is responsible for the heating-cooling operations and the second one for measurements and acquisition of the obtained data. Heating-cooling controller is equipped with a ATmega168 microcontroller and it controls the temperature of the hot and cold side of the characterized structure. The heating-cooling module software The driver software consists of a series of functions (module). They are used to control the PWM (Pulse-Width Modulation), to stabilize of the temperature (PID algorithm) and to communicate with the computer.The heating-cooling module controls the power supplied to the cooling and heating element by a 10-bit, 16 kHz PWM signal. Output power can be adjusted in the range from 0 to 100%. The temperature stabilization module uses PID controller (proportional-integral-derivative). It was decided to use one of the variants of the PID controller - PI controller. It’s implementation in the program is based on the literature data [1,2]. The use of proportional an... więcej»

Profesor Włodzimierz KALITA (1933-2014 )
W dniu 3 grudnia 2014 r. z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Profesora Włodzimierza Kalitę (ur. 11 września 1933 r. - zm. 29 listopada 2014 r.), Człowieka, który był i pozostanie nierozerwalnie związany z Politechniką Rzeszowską. Pracę w niej rozpoczął i kontynuował nieprzerwanie do chwili śmierci, od 1 września 1965 r., to jest od daty powstania niegdysiejszego Wydziału Elektrycznego. Na uczelnię przyszedł z przemysłu, z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Mielcu, po 8 latach spędzonych tam bezpośrednio po zakończeniu studiów na Wydziale Łączności Politechnik... więcej»

Osobisty system monitorowania mechaniki ruchów oraz rozkładu obciążenia DOI:10.15199/13.2015.3.19
(Krzysztof Różanowski, Jarosław Lewandowski, Marek Placha)

Chód jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów przemieszczania się w przestrzeni. Składa się z cyklicznych naprzemiennych ruchów tułowia oraz kończyn powodując przemieszczenie środka ciężkości ciała. Mechanika chodu każdego człowieka posiada swój indywidualny charakter, który wynika z takich czynników jak: masa ciała, wzrost, wiek itd. Charakter lokomocji ulega jednak zmianie pod wpływem takich czynników jak rosnące zmęczenie, wzrost obciążenia, schorzenia, kontuzje, dolegliwości bólowe. Wpływa to na zmianę takich parametrów chodu jak: skrócenie długości kroku, zmniejszenie jego szybkości, wydłużenie czasu podparcia, itd. Monitorowanie charakteru chodu pozwala na ocenę sprawności oraz kondycji fizycznej badanej osoby [12]. Wspomaga również diagnostykę oraz kontrolę procesu terapii dla pacjentów neurologicznych lub ortopedycznych [11]. Istniejące stacjonarne systemy działające w oparciu o optyczne systemy śledzenia ruchu [3] z markerami umieszczonymi na kończynach, ograniczają obserwację tych parametrów w warunkach rzeczywistych [6]. Zaprezentowany układ stanowi kompromis pomiędzy jakością i liczbą dostarczanych parametrów, a skomplikowaniem konstrukcyjnym i złożonością implementacji oprogramowania [10]. Niniejszy artykuł opisuje mobilny system monitorowania mechaniki ruchu oraz rozkładu nacisku stopy, z wykorzystaniem elastycznej wkładki sensorycznej oraz zestawu czujników inercjalnych, mających szerokie zastosowanie również podczas treningu lekkoatletycznego, optymalizacji dopasowania obuwia specjalistycznego czy oceny kondycji fizycznej i rozkładu obciążenia badanej osoby. Może zostać wykorzystany jako rozszerzenie funkcjonalne dla systemów oceny posturograficznej, czy też stanu psychofizjologicznego w rzeczywistych warunkach funkcjonowania [13]. Budowa systemu System monitorowania mechaniki ruchu oraz rozkładu nacisku na podeszwową część stopy składa się z dwóch głównych elementów: układu akwizycji oraz elas... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4306-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Terahertz range double direction isolator based on stratified antiferromagnetic-dielectric structures. Theoretical investigation DOI:10.15199/13.2015.2.18
(Konstantin VYTOVTOV, Vladimir HNATUSHENKO, Professor, Said Zouhdi)

The terahertz frequency range is actively developed in the last decade [1-10]. Various devices have been created and variety electromagnetic structures have been utilized in this range. One of the most interesting classes of terahertz devices is the class of non-reciprocal devices [1-10]. Usually the Faraday rotation effect itself is exploited naturally to achieve desired non-reciprocal performance [1]. For instance successful application of a ferrofluid at the room temperature has been described in [2]. The electrically tunable Faraday effect in a HgTe thin film has been reported in [3]. A tunable metal/ magneto-optic plasmonic lens for terahertz isolator has been presented in [4]. Faraday rotation has also been studied for pump pulse of terahertz radiation [5]. In [6] the heterostructures based on the piezoelectric and semiconductor layers have been proposed for radio frequency applications. Another examples of nonreciprocal properties of nonlinear devises in terahertz range were presented in [7] where a Faraday isolator operating on the coupled microwave resonators circuit has been proposed. A theoretical study of the reflection of infrared radiation from antiferromagnets and M-type barium hexagonal ferrite using an attenuated total reflection geometry has been presented in [8]. Non-reciprocal devices using attenuated total reflection and thin film magnetic layered structures have been described in [9]. Theoretical and numerical results for a new method of obtaining hotspots that relies on nonreciprocal "one-way" propagation as opposed to the well-known case of resonance-based hotspots has been presented in [10]. Thus we can clear see that this topic is quite relevant in modern microwave science. In this paper we study non-reciprocal properties of antiferromagnetic material for double-direction terahertz isolator creating. The operation principle of the proposed isolator is based on a dependence of reflectivity of a... więcej»

Ocena oddziaływań pomiędzy antenami systemu antenowego głowicy namierzającej źródła sygnałów mikrofalowych DOI:10.15199/13.2015.2.10
(Mirosław CZYŻEWSKI, Adam Konrad RUTKOWSKI, Adam KAWALEC, Adam SŁOWIK)

Projektowana głowica do namierzania i analizy parametrów źródeł sygnałów mikrofalowych [1-3], których szczególnymi przypadkami są radary, musi być wyposażona w odpowiedni system antenowy. Zależnie od bieżących potrzeb, system ten może mieć różne konfiguracje. Poszczególne konfiguracje mogą różnić się liczbą wykorzystanych anten oraz ich wzajemnym ustawieniem. W tej sytuacji koniecznym jest określenie, jaki wpływ na parametry anteny ma fakt umieszczenia jej w określonym szyku antenowym i w różnych płaszczyznach polaryzacji. Analiza sprzężeń jakie występują pomiędzy antenami umieszczonymi w określonym szyku pozwala określić te zależności. Często problem ten jest pomijany lub traktowany w sposób ściśle powiązany ze specyfiką analizowanej konfiguracji antenowej. W przypadku urządzenia namierzania nastawionego na szerokopasmowy odbiór nawet bardzo słabych sygnałów w szerokim zakresie kątów, zagadnienie to nie może zostać pominięte. Układ antenowy stanowi pierwszy stopień głowicy namierzającej i zbyt duże zmiany parametrów anten mogłyby w istotny sposób wpłynąć na poprawność pracy kolejnych elementów toru pomiarowego, a w konsekwencji błędne określenie kąta nadejścia odebranych sygnałów mikrofalowych. W przypadku stwierdzenia minimalnych zmian parametrów wywołanych sprzężeniami pomiędzy antenami można będzie w oparciu o tą analizę, wyeliminować ten czynnik jako potencjalne źródło zakłóceń poprawnej pracy urządzenia. Metodyka pomiarowa przyjęta w szacowaniu sprzężeń pomiędzy antenami, została zdeterminowana specyfiką układu antenowego zastosowanego w projektowanym urządzeniu. Badania przeprowadzone zostały dla liniowego i cylindrycznego szyku antenowego, składającego się z różnej ilości anten. W pomiarach przyjęto ekstremalnie niekorzystne warunki, polegające na ustawieniu anten w możliwie najmniejsz... więcej»

Technologie komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu DOI:10.15199/13.2015.2.21
(Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski)

Rozwój mobilnych technologii komunikacyjnych bliskiego zasięgu, zwłaszcza telefonii komórkowej, mobilnych urządzeń komputerowych oraz mobilnego internetu otworzył zupełnie nieznane jeszcze niedawno przestrzenie aplikacyjne, od technik identyfikacyjnych towarów i osób począwszy po zupełnie nowe zjawiska socjologiczno-techniczne jak Internet Rzeczy (IoT, ang. Internet of Things), czyli przedmiotów, które mogą gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane, zarówno między sobą jak i z człowiekiem. Postęp w tej dziedzinie jest bardzo szybki, a ilość informacji technicznych jej dotyczących - przytłaczająca. Kilka razy do roku publikowane są specyfikacje dotyczące nowych, lub tylko odnawianych protokołów komunikacyjnych, co utrudnia skuteczne śledzenie rozwoju technicznego tej dziedziny. Ale jest to niezbędne, bo zastosowania cyfrowych technologii komunikacyjnych krótkiego zasięgu, typowych dla współczesnego świata pełnego smarfonów, phabletów, tabletów i komputerów mobilnych, stają się powszechne, a ich niedostrzeganie może być juz nazwane wykluczeniem cyfrowym. Warto więc, przynajmniej w zarysie, przedstawić najważniejsze obecnie technologie i standardy komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu. Technologie te są bowiem podstawą nowych aplikacji, zarówno już teraz zdobywających popularność, jak i dopiero się rozwijających. RFID - technika znana i szeroko stosowana [1, 2, 3] RFID (ang. Radio-Frequency IDentification) - technika identyfikacji polegająca na odbierania drogą radiowa danych ze znaczników (elektronicznych etykiet, identyfikatorów nazywanych też tagami) znajdujących się na identyfikowanych obiektach. Jakkolwiek etykiety mogą zawierać źródło zasilania, to jednak w większości przypadków czerpią one energię bezpośrednio z pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez czytnik. Ciekawostką jest, że za protoplastę etykiety RFID uważa się szpiegowski nadajnik podsłuchowy (tzw. pluskwę) Leona Theremina z 1945 roku, który nadawał on-... więcej»

Analiza parametrów sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T DOI:10.15199/13.2015.2.15
(Bogdan Uljasz)

System DVB-T ze względu na złożoność procesów przetwarzania sygnału na różnych etapach transmisji, a co za tym idzie możliwości wystąpienia błędów na każdym z tych etapów, doczekał się wielu rozwiązań pomiarowych. Rozwiązania te stanowią zarejestrowane patenty korporacji działających w obszarze cyfrowej transmisji sygnałów. Istnieje również wiele rozwiązań pomiarowych, które mają klauzulę tajności, są rozwiązaniami unikalnymi i jednocześnie umożliwiają konstruowanie urządzeń wyprzedzających wydajnościowo produkty konkurencyjne. Istnienie celu, jakim jest pokonanie konkurencji motywuje firmy do prowadzenia działów typu R&D (ang. Research and Development) zatrudniających wielu specjalistów poszukujących nowych rozwiązań. Sygnał transmisyjny systemu DVB-T organizowany jest w ramki. Każda z nich składa się z 68 symboli OFDM. Cztery ramki tworzą super ramkę. Każdy symbol składa się z K = 6817 nośnych w trybie 8K lub K = 1705 nośnych w trybie 2K, transmitowanych z czasem trwania Ts. Czas ten składa się natomiast z części użytecznej Tu oraz przedziału ochronnego o czasie trwania Δg. Przedział ochronny, dla wariantu z pasmem 8 MHz, przyjmuje wartości podane w tabeli 1. Każda ramka poza symbolami danych, zawiera również rozproszone i stałe symbole sygnału pilotującego oraz symbole sterujące. Symbole sygnału pilotującego wykorzystywane do synchronizacji ramek, częstotliwości oraz czasu a także do estymacji parametrów kanału i identyfikacji trybu pracy systemu. W celu ułatwienia wymienionych procesów symbole pilota transmituje się z mocą 16/9 razy większą od symboli danych. Prawidłowo przeprowadzona analiza radiowych parametrów sygnału OFDM pozwala na weryfikację jakości parametró... więcej»

Symulacyjna weryfikacja niekoherentnego algorytmu poprawy rozróżnialności zobrazowań SAR DOI:10.15199/13.2015.2.12
(Marta Okoń)

Historia uczy, że w każdej wojnie informacja stanowi najpotężniejszą broń. Szczególnie w taktyce wojskowej należy dążyć do pozyskania jej w możliwie każdych warunkach. W przypadku, gdy zawodzą przyrządy optyczne (np. podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w nocy), stosuje się zobrazowania radarowe. Możliwość uzyskania wysokiej rozdzielczości obrazów sprawia, że coraz częściej znajdują zastosowanie radary typu SAR (ang. Synthetic Aperture Radar). Ich dodatkową zaletą są niewielkie gabaryty, pozwalające na umieszczenie ich na pokładzie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). Najczęściej wykorzystywane są do obrazowania statycznego terenu, gdzie "cele" stanowią nierównomierności terenu. W aplikacjach wojskowych są podstawą do rekonesansu, inwigilacji, oceny zniszczeń, klasyfikacji obiektów terenowych, nawigacji i wielu innych [1]. Efektem ubocznym filtracji dopasowanych stosowanych w systemach SAR sygnałów złożonych jest obecność widocznych na zobrazowaniach radarowych listków bocznych. W efekcie pojedynczemu obiektowi punktowemu na obrazie radarowym odpowiada wzór przypominający krzyż (rys. 1). Widoczne artefakty stanowią bardzo niekorzystny efekt, ponieważ mogą zarówno pozornie zwielokratniać obiekty lub ukrywać te o słabszych poziomach. Jedną z metod eliminacji lub przynajmniej znacznej redukcji skutków tego zjawiska jest zastosowanie tzw. algorytmu CLEAN, który w odróżnieniu od innych metod nie zaburza dynamiki obrazu.Podstawy algorytmu CLEAN Po raz pierwszy algorytm CLEAN został wykorzystany ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4276-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
Badania nad modelem uniwersalnego interfejsu urządzeń z ekranem dotykowym zwiększającego ich dostępność dla niewidomych użytkowników DOI:10.15199/13.2015.1.7
(Jolanta Brzostek-Pawłowska)

Zgodnie z wieloma opiniami osób niewidomych (dalej: ONWD), które są prezentowane na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, (np. forum typhlos, strona WWW tyflopodcast, lista dyskusyjna Fundacji Trakt), w dedykowanej dla niewidomych prasie środowiskowej (np. Tyfloświat), dostosowanie coraz częściej pojawiających się urządzeń z ekranami dotykowymi (dalej UED) do potrzeb tej grupy użytkowników jest bardzo słabe. O ile jeszcze ONWD mogą w bardzo ograniczonym stopniu korzystać z urządzeń mobilnych z systemami IOS i Android dzięki oprogramowaniu udostępniającemu ich funkcje, to cała gama UED powszechnego użytku takich jak bankomaty, elektroniczne rozkłady jazdy, systemy ewidencji pracowników czy automaty spożywcze są dla nich całkowicie niedostosowane, podobna sytuacja ma miejsce dla urządzeń gospodarstwa domowego (AGD) coraz częściej wyposażanych w ekrany dotykowe. Badania nad dostępnością wyłącznie mobilnych UED są prowadzone na całym świecie (np. ostatnie badania Barbary Leporini we Włoszech [9], Joao Oliveira w Portugalii [2], Shiri Azenkot w Stanach Zjednoczonych [5] i innych, podane w p. C4) potwierdziły częściową niedostępność mobilnych UED dla niewidomych i wskazały na potrzeby wprowadzania ulepszeń istniejących rozwiązań asystujących oraz opracowywania nowych technologii. Według naszej wiedzy badania szerokiej gamy UED powszechnego użytku pod tym kątem nie były prowadzone, w szczególności -nie w Polsce. Znane nam obecnie publikacje naukowe (przegląd z 2013 r.) nie wykazują podejmowanych badań nad kompleksowym rozwiązaniem dostępności interfejsu UED. Nie podjęte zostały, jak dotąd, próby standaryzacji, czy specyfikacji zaleceń, również przez takie organizacje jak np. W3C. Zgodnie z naszą wiedzą oraz opiniami niewidomych prezentowanymi w różnych gremiach, występuje całkowity brak rozwiązań umożliwiających użytkowanie przez te osoby UED powszechnego domowego i publicznego zastosowania. Również technologie asystujące, które ... więcej»

A Small, Efficient, Linear-polarized Omni-directional Antenna DOI:10.15199/13.2015.1.15
(Vratislav Sokol)

CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS) simulates this small dipole antenna in freespace finding the resonant frequency, drive-point impedance, radiation efficiency and total Q. Small antennas are defined by ka<0.5 which means the entire structure must fit inside a sphere with a radius less than 0.0796 wavelengths. In the case presented here, the entire antenna fits inside a sphere of radius 0.0415 wavelengths, ignoring wire diameter. (Model ... więcej»

Recapitulation of the electronic signature interoperability tests DOI:10.15199/13.2015.1.8
(Marek Hołyński, Wojciech Nowakowski)

The electronic signature was introduced into European law through Directive 99/93/EC, which was enacted in 1999. In Poland the electronic signature was implemented in 2001 with the enactment of the Electronic Signature Act. Legal regulations give special weight to the qualified electronic signature, which is considered legally equivalent to a handwritten one. The format to be used for a qualified signature was defined by ETSI (European Telecommunications Standards Institute) in three separate specifications, which describe the following formats: XAdES, CAdES and PAdES. As the specifications mentioned above are extensive, signatures created on the their basis may differ widely. The purpose of the first National Electronic Signature Interoperability Test (Narodowy Test Interoperacyjności podpisu elektronicznego - NTIPE, [1, 2]) was to investigate and describe the market of applications used to create and verify the secure electronic signature. Another important consideration was exploration of the problems involved in interactions between different applications, recognition of certificates issued by different certification centers and evaluation of the compliance of signatures thus created with legal requirements. Ten applications designed by both domestic and foreign entities participated in the 2011 tests. For the purposes of NTIPE an original development environment was designed, to allow support of test files, and the entering of test results. A certification center was also created, to issue and manage test certificates, and to add test timestamps. The SD-DSS software, made available by the European Commission, was used to generate test cases requiring an electronic signature. All the results requiring signature verification were checked by means of this application. To verify that a signature complies with the requirements of Decision 2011/130/EU a custom-designed application was used, which automatically confirmed the ... więcej»

Direct transient co-simulation of a Step Recovery Diode (SRD) Pulse Generator DOI:10.15199/13.2015.1.14
(Vratislav Sokol)

The unique network co-simulation feature in CST STUDIO SUITE enables a direct transient simulation of a 3D structure in CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS) with non-linear lumped components or circuit networks in CST DESIGN STUDIO (CST DS). This article shows the application of this feature to the simulation of a St... więcej»

CES 2015
Wystawa CES 2015 (Consumer Electronics Show) w Las Vegas była czynna w pierwszej dekadzie stycznia br. W ubiegłorocznej było 3673 wystawców, ponad 20 tysięcy nowych produktów i ponad 160 tysięcy zwiedzających z ponad 140 krajów - edycja imponowała skalą oraz rozmachem. Wszystko wskazuje na to, że wynik CES 2015 będzie równie spektakularny jak jej poprzedniczki. Nie bez powodu organizowane w Las Vegas targi uznawane są za barometr tendencji w zakresie nowych rozwiązań w świecie elektronicznej rozrywki. To, co zostanie zaprezentowane w ciągu czterech styczniowych dni, wyznaczy kierunki, którymi w 2015 r. podążać będzie cała branża. Najwięksi producenci na świecie prezentowali swoje n... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»