profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły

ELEKTRONIKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA »

ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA


(ang. ELECTRONICS - CONSTRUCTIONS, TECHNOLOGIES, APPLICATIONS)

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) wydawane przy współpracy Komitetu Elektronikii Telekomunikacji PAN
rok powstania: 1960
Miesięcznik ISSN 0033-2089

Tematyka:
Jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prez... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 491,76 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 442,58 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 403,20 zł
prenumerata papierowa półroczna - 201,60 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 100,80 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-6

zeszyt-4411-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-6.html


 
 
 
W numerze m.in.:
JUBILEUSZOWY ROK 2015
Obradująca 2 lutego br. w Warszawie Rada Krajowa, najwyższa władza Naczelnej Organizacji Technicznej, tworzących dziś Federację 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, podjęła Uchwałę o ustanowieniu 2015 roku - Rokiem Jubileuszowym. Bieżący rok rozpoczyna bowiem obchody wielu ważnych rocznic związanych z powstaniem i działalnością Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 15 marca 2015 r. przypada 180 rocznica założenia Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. Z grona zebranych w Paryżu po klęsce Powstania Listopadowego oświeconych elit tzw. "Wielkiej" Emigracji, gen. Józef Bem tworzy Towarzystwo Politechniczne Polskie. Tak zaczyna się bogata, 180-letnia historia ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów. W tym czasie Polski nie było na mapie, ale środowiska ludzi techniki czu... więcej»

Zastosowanie kodowania liczbą impulsów zboczy sygnałów dwustanowych w celu minimalizacji energii pobieranej przez elementy separacji optycznej DOI:10.15199/13.2015.6.9
(Tomasz Molenda, Sławomir Chmielarz, Damian Nowak)

Wraz z rozwojem techniki na przestrzeni lat można zaobserwować znaczny postęp w redukcji zapotrzebowania na energię urządzeń o podobnej funkcjonalności. W przypadku realizacji separacji galwanicznej znacznym postępem było zastosowanie oprócz elementów optoelektronicznych rozwiązań opartych również o inne zjawiska fizyczne. Elementy te wykorzystują sprzężenie indukcyjne poprzez transformatory zintegrowane w układach scalonych (np. technologia iCoupler Analog Devices [1]), materiały GMR, jak również różnicowe sprzężenie pojemnościowe (np. technologia ISO Texas Instruments [2]). W porównaniu z elementami optoelektronicznymi charakteryzują się one znacznie niższym poborem energii oraz dużo większymi szybkościami transmisji danych. Pomimo tych oczywistych zalet nowych rozwiązań, wykorzystujące je, dostępne na rynku gotowe elementy nie zapewniają odstępów izolacyjnych właściwych elementom optoelektronicznym. Wynika to z samej zasady ich działania (sprzężenie za pośrednictwem pola elektrycznego albo magnetycznego), a także z ograniczeń technologii ich wytwarzania. W przypadku stosowania separacji światłowodowej odstępy izolacyjne mogą być kształtowane praktycznie dowolnie. Konieczność zapewnienia odpowiednich odstępów izolacyjnych może być narzucona wymaganiami normy (w przypadku urządzeń iskrobezpiecznych PN‑EN 60079‑11 [3]). Energia wyjściowa iskrobezpiecznych źródeł zasilania musi być odpowiednio ograniczona w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Dopuszczalna pojemność i indukcyjność obciążenia źródła iskrobezpiecznego maleją ze wzrostem jego maksymalnego napięcia i prądu wyjściowego. W rozbudowanych i rozległych systemach automatyki wymusza to konieczność dzielenia ich na osobne obwody iskrobezpieczne zasilane z oddzielnych źródeł, co z kolei narzuca stosowanie separacji celem umożliwienia komunikacji pomiędzy tymi obwodami, jak również po spełnieniu odpowiednich wymagań - pomiędzy obwodami iskrobez... więcej»

Fujitsu w Polsce
Dnia 19 maja w Centrum Konferencyjnym Warszawa-Muranów odbyła się konferencja - prezetacja firmy Fujitsu pod hasłem "Human Centric Innovation" co miało oznaczać innowacje tworzone z myślą o człowieku. Po ubiegłorocznym sukcesie zawitała do Polski jedna z największych imprez branży informatycznej. Firma przestawiła nowoczesne ozwiązania informatyczne podnoszące zdolności jednostek i wpływające na sprawność organizacji pracy. Fujitsu Technology Solutions jest największym dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Afryki i Azji. Wśród jej klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, j... więcej»

Monolityczny mikrofalowy układ scalony GaN/AlGaN DOI:10.15199/13.2015.6.1
(Lech Dobrzański, Piotr Caban, Andrzej Kowalik, Jarosław Podgórski, Mariusz Rudziński, Krzysztof Góra, Andrzej Jagoda, Beata Stańczyk, Dariusz Wojnowski, Andrzej Kozłowski, Krystyna Przyborowska, Arkadiusz Lewandowski, Wojciech Wiatr, Regina Paszkiewicz)

Azotek galu jest półprzewodnikiem z szeroką przerwą zabronioną. Przyrządy wykonane z GaN mogą poprawnie pracować w temperaturze wyższej niż przyrządy krzemowe. Półprzewodniki potrójne AlGaN i InGaN mają inną szerokość przerwy zabronionej niż GaN i na granicach warstw GaN/Al- GaN InGaN/AlGaN pojawia się dwuwymiarowa warstwa ładunku, którego nośniki mogą osiągać dużą prędkość. Węglik krzemu (SiC), który jest powszechnie stosowany w energoelektronice i ma jeszcze lepsze parametry cieplne niż GaN, nie może posłużyć do konstrukcji tranzystorów szybkich, ponieważ w tym systemie nie można uzyskać dwuwymiarowego gazu elektronowego na granicy półprzewodników o różnym składzie. Podobnie jak w materiale SiC w systemie GaN/AlGaN pole krytyczne, przy którym występuje zjawisko przebicia lawinowego osiąga dużą wartość, co umożliwia konstrukcję wydajnych przyrządów mocy. Zatem azotek galu jest idealnym materiałem do wykonania mikrofalowych przyrządów mocy. Wadą systemu GaN/AlGaN jest brak monokrystalicznych podłoży GaN o dużej średnicy, dobrej jakości i niskiej cenie. Obecnie główny rynek przyrządów z GaN/AlGaN to białe żródła światła. Diody elektroluminescencyjne z GaN/AlGaN są wykonywane na podłożach krzemowych o średnicy 200 mm i 300 mm. Dioda emituje światło niebieskie lub ultrafioletowe, którego konwersję realizuje warstwa luminoforu fosforowego. W elektronice mikrofalowej, cywilnej i wojskowej przyrządy z GaN/AlGaN są wykonywane na podłożach z węglika krzemu o średnicy 125 mm i 150 mm dlatego, że jakość krystaliczna warstw na podłożu SiC jest znacznie lepsza niż na podłożu krzemowym. W ITME opracowano technologię trzyrządów HEMT z GaN/AlGaN na podłożach szfirowych i podłożach z węglika krzemu. Szafir jest tanim i dobrze poznanym podłożem dla systemu GaN/AlGaN, ale źle przewodzi ciepło. Wiele elementów docelowej technologii GaN/AlGaN na podłożu SiC można opracować na podłożach szafirowych. Zarówno przyrządy HEMT jak układ scalony MMI... więcej»

Rozwój branży produkcyjnej sprzętu medycznego w Polsce DOI:10.15199/13.2015.6.10
(Joanna Małyska, Tadeusz Pałko)

Korzenie polskiego przemysłu medycznego sięgają początków XIX wieku. W okresie tym powstawały pierwsze zakłady i fabryki zajmujące się konstruowaniem i produkcją sprzętu do szpitali i placówek medycznych. W 1819 r. Gustaw Dawid Mann otworzył pierwszą w Polsce wytwórnię narzędzi chirurgicznych - "Alfons Mann i Syn". Fabryka była głównym dostawcą narzędzi dla wojska polskiego, a w dwudziestoleciu międzywojennym została przekształcona w spółkę akcyjną. Po zakończeniu II wojny światowej została odbudowana, znacjonalizowana i przekształcona w Fabrykę Narzędzi Lekarskich "FNL" [15, 24]. Drugą, istotną z punktu widzenia rozwoju przemysłu medycznego w Polsce, była założona w 1871 r. firma: "Konrad, Jarnuszkiewicz i Spółka". Zajmowała się ona produkcją: noszy do karetek pogotowia, łóżek i aparatów ekstensywnych, wózków inwalidzkich zmechanizowanych, wyposażenia gabinetów lekarskich, a w późniejszym czasie również foteli dentystycznych, aparatów do znieczulania oraz uniwersalnych stołów operacyjnych. Wysoka jakość wyrobów była zapewniona przez stałą współpracę z wybitnymi postaciami ze świata medycyny (m.in. położnik dr Ludwik Bryndza-Nacki, doc. dr Adam Gruca). Rozwój spółki był stymulowany przez chłonny rynek rosyjski, co przyczyniało się do otwierania nowych składów i sklepów (w 1915 r. firma zatrudniała ok. 750 pracowników). Wybuch I Wojny Światowej zahamował intensywny rozwój tej firmy. Zakład uległ poważnym zniszczeniom, a w czasie II Wojny Światowej znalazł się w obszarze getta żydowskiego, co utrudniało dostęp pracownikom do ich pracy. Powstanie Warszawskie prawie w całości zniszczyło zabudowania firmy. Ważną rolę odegrał wtedy wieloletni prokurent - W. Ślizowski, który przewodniczył robotnikom odbudowującym fabrykę. W 1947 r. firma została upaństwowiona i zmieniała nazwę na Warszawskie Zakłady Wyrobów Metalowych "WZWM" (liczyła wtedy 337 pracowników). Cztery lata później do firmy przyłączono małe zakłady: Artykuły Dentystyc... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-5

zeszyt-4379-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-5.html

 
W numerze m.in.:
Zaawansowane systemy elektroniczne - WILGA styczeń 2015 DOI:10.15199/13.2015.5.7
(Ryszard S. Romaniuk)

XXXV cykliczne Sympozjum WILGA nt. Projektowania, Budowy, Testowania i Zastosowań Zaawansowanych Systemów Elektronicznych i Fotonicznych odbyło się w końcu stycznia br. Jest to stałe okresowe spotkanie młodych uczonych, które jest organizowane przez studentów i doktorantów, oraz młodych pracowników nauki Laboratorium i Koła Naukowego PERG/ ELHEP Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI PW od 20 lat [1-5, 11-15], [http://elhep.ise.pw.edu.pl/], [https://www. facebook.com/KNelhep]. W spotkaniu naukowym WILGA January 2015 udział wzięło ponad 80 osób. Wygłoszono kilkadziesiąt komunikatów naukowych dotyczących postępów prac młodych uczonych. Zorganizowano sesje na temat rozwoju architektury systemów cyfrowych, systemów wbudowanych, projektowania funkcjonalności systemów, elektroniki analogowej, oprogramowania sprzętu, niezawodności systemów złożonych w różnych i trudnych pod względem środowiskowym warunkach pracy, specyfiki zastosowań w inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz wielkich eksperymentach badawczych. Poniżej omówiono wybrane prace z kilku nurtów tematycznych 35 Sympozjum WILGA 2015. Wiele z tych prac ma charakter pionierski w skali Europejskiej. Rozwiązania systemów elektronicznych i fotonicznych opracowywane w Laboratorium Badawczym Systemów Elektronicznych PERG/ELHEP ISE PW znajdują zastosowania w przemyśle, bezpieczeństwie i obronności, systemach zabezpieczeń, zaawansowanej infrastrukturze municypalnej, monitoringu środowiska, oraz wielkich eksperymentach badawczych w fizyce i astronomii. Sympozja WILGA January 2015 i WILGA May 2015 (corocznie Sympozjum WILGA posiada dwie edycje - zimową i wiosenną) są organizowane w ramach Międzynarodowego Roku Światła - IYL2015 [6]. Prace Sympozjum są publikowane systematycznie od kilkunastu lat w serii Proceedings of SPIE [spie.org] oraz w kraju w Elektronice [7-11] i IJET [12], a także innych czasopismach krajowych - PAK, PAR, Przegląd Telekomunikacyjny i inne. Kilkadzies... więcej»

Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 5 DOI:10.15199/13.2015.5.11
(Ryszard S. Romaniuk)

Bibliometria współczesna, zmieniona zupełnie niedawno z raczej biernej, ciepłej, spokojnej, klasycznej, relatywnie prostej i nie budzącej kontrowersji metody dokumentacji wyników badań, do obecnej aktywnej i dość agresywnej postaci w ciągu bardzo krótkiego czasu budzi najwyższe zainteresowanie nas wszystkich, uczonych, autorów publikacji, dydaktyków, publicystów naukowych, całego środowiska naukowego. Spróbujmy pokazać tutaj różne barwy i odcienie bibliometrii, oraz kontekst gdzie te odcienie mają znaczenie, dla naukowców i nauczycieli akademickich. Bibliometria cyfrowa, bibliometria analogowa, bibliometria przemian pokoleniowych Jesteśmy wszyscy świadkami a uczeni także uczestnikami rewolucji naukometrycznej. Działamy w nowych, właśnie powstających warunkach tworzenia nowej nauki i oceny jej rezultatów. Podmiotem niniejszych dość swobodnych, eseistycznych rozważań i być może nieco subiektywnych refleksji są: zmienny kontekst rozwoju nauki i jej ewaluacji, a przede wszystkim ludzie nauki i instytucje, a w szczególności czasopisma naukowo-techniczne - publikatory wyników. Ograniczamy się głównie do naszego, znanego większości z nas, obszaru działania naukowo-technicznego EIT - elektroniki, fotoniki, informatyki i telekomunikacji, choć zapewne niektóre rozważania mają ogólniejszy zasięg. Traktujmy, proszę, te rozważania z pewnym dystansem, jako że sytuacja naukometrii (tutaj właściwie bibliometrii) zmienia się bardzo dynamicznie, a sama bibliometria nie przez nas wszystkich, tzn. środowisko naukowo-techniczne, jest traktowana całkiem poważnie. Liczne są różne bieguny jak zachwyt, aktywna lub jedynie neutralna akceptacja, ignorowanie, wrogość czy pogarda. Ale obecne są także dystans, racjonalizm i trzeźwa ocena dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Bibliometria, ku rozpaczy niektórych uczonych, a ku zadowoleniu apologetów, przeliczana jest na kategoryzację i pieniądze, więc raczej powinna być traktowana poważnie. Pracownicy... więcej»

Model systemu doradczego wspomagającego ochronę roślin sadowniczych DOI:10.15199/13.2015.5.9
(Małgorzata Tartanus, Daniel Sas, Tadeusz Antczak)

Aktualnie panuje powszechne przekonanie, że decyzje podejmowane przez producentów płodów rolnych nie mogą być trafne, jeśli nie są oparte o rzetelną wiedzę i aktualne informacje [18]. Skuteczna ochrona rozmaitych upraw wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Kaprysy pogody, różnorodność agrofagów, zmienność środowiska, zmieniający się asortyment pestycydów i zjawisko odporności agrofagów - te wszystkie tak różne czynniki sprawiają, iż trudno jest je analizować jednocześnie i to nie tylko producentom płodów rolnych. Dlatego też w ostatnich latach podejmowane są liczne próby tworzenia narzędzi, które nazywane są często systemami wspomagającymi decyzje lub systemami eksperckimi (doradczymi), które mogą być rozpowszechniane na szeroką skalę za pomocą Internetu i mogą być wykorzystane w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym także w rolnictwie (np. [1-5], [7], [9], [10], [12-14], [16-18]). System ekspertowy jest to program lub zestaw programów komputerowych wspomagających korzystanie z wiedzy i ułatwiający podejmowanie decyzji. System taki może wspomagać doradców i producentów, dostarczać rad, zaleceń i diagnoz dotyczących problemów z danej dziedziny. Tego typu system informacyjny, na podstawie szczegółowej wiedzy (uzyskanej na podstawie badań naukowych), może wyciągać wnioski i podejmować decyzję, działając w sposób zbliżony do procesu rozumowania człowieka [6, 9]. Należy przy tym podkreślić fakt, iż przekazywanie szczegółowych informacji powinno być realizowane w możliwie jak najprostszej formie, a w rolnictwie również w jak najkrótszym czasie [1]. Takie systemy są również coraz częściej wykorzystywane w takim dziale rolnictwa, jakim jest ochrona roślin [2, 3, 5, 7, 13, 16] i dotyczą różnych aspektów tej dziedziny [4, 12, 14, 13]. Celem pracy jest prezentacja modelu systemu doradczego wspomagającego działania podejmowane w ramach ochrony roślin sadowniczych. Zwalczanie agrofagów jest jednym z głównych działań rolnika dla ... więcej»

Słowo Prezesa SEP - Piotra Szymczaka na ŚDTiSI 2015 (Piotr Szymczak)
Szanowni Państwo! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Rok 2015 to rok szczególny, gdyż 17 maja obchodzimy ważną dla elektryki "słaboprądowej" rocznicę, jaką jest 150-lecie Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, znanej jako UIT w krajach o dominacji języka francuskiego oraz coraz powszechniej jako ITU w krajach o preferencjach dla języka angielskiego. Obecnie UIT/ITU jest specjalistyczną agendą ONZ o zasięgu globalnym. Oprócz szerokiej działalności w obszarze telekomunikacji przewodowej i radiowej, koordynuje gospodarkę częstotliwościami radiowymi. Od ponad 10 lat obejmuje działalnością również problematykę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego. Okazją do okresowego przypominania światu roli i znaczenia telekomunikacji w różnych obszarach aktywności społecznej i gospodarczej było ogłoszenie przez ITU dnia 17 maja Światowym Dniem Telekomunikacji (ŚDT). Coroczne obchody tego Dnia były organizowane pod różnymi hasłami szczegółowymi, ogłaszanymi na dany rok przez ITU. Szczególnie miło mi jest podkreślić, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich od samego początku obchodów tego święta w Polsce aktywnie uczestniczyło w ich organ... więcej»

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Struktura - Działanie - Perspektywy DOI:10.15199/13.2015.5.1
(Józef Modelski, Ryszard S. Romaniuk )

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN (KEiT-PAN) jest jednym z komitetow naukowych Polskiej Akademii Nauk, dzia.aj.cy w ramach Wydzia.u Nauk Technicznych PAN. Komitety PAN dzia.aj., podobnie jak ca.a korporacja, w okresach trzyletnich kadencji. Obecna kadencja zosta.a przed.u.ona i trwa w latach 2011.2015. Wybory do Komitetu nast.pnej kadencji odb.d. si. w listopadzie 2015 r. Zakres dzia.ania naukowego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN w kraju jest zwi.zany z elektronik. i telekomunikacj. oraz technikami informacyjnymi, i obejmuje takie kierunki bada. jak: teoria i modelowanie (zjawisk, elementow, uk.adow, systemow, sygna.ow), nanoelektronika i mikroelektronika (uk.ady scalone wysokiej skali integracji), optoelektronika (technika laserowa, optoelektronika obrazowa, fotowoltaika, technika .wiat.owodowa, fotonika), sygna.y (cyfrowe i analogowe przetwarzanie sygna.ow), uk.ady i systemy (teoria i aplikacje systemow elektronicznych), materia.y i technologie (wytwarzanie uk.adow elektronicznych w warunkach badawczych i przemys.owych), technologia elektronowa, technologia materia.ow elektronicznych, in.ynieria sprz.tu i oprogramowania (integracja sprz.tu i oprogramowania, uk.ady FPGA/VHDL, uk.ady DSP, in.ynieria komputerowa), technika mikrofalowa i radiolokacyjna (uk.ady elektroniczne, i uk.ady promieniuj.ce, anteny, radary), telekomunikacja i radiokomunikacja (wyszukiwanie, przetwarzanie, przesy.anie i przechowywanie informacji), in.ynieria Internetu. Komitet dzia.a w trybie okresowych zebra. Prezydium, Sekcji oraz zgromadze. plenarnych. Zgromadzenia odbywaj. si. zmiennie na terenie ro.nych uczelni, Jednostek Badawczo- Rozwojowych, Parkow Technologicznych oraz jednostek przemys.owych. Obszar dzia.ania Komitetu obejmuje, mi.dzy innymi: wydawanie czasopism naukowych, organizowanie konferencji naukowych, inicjowanie nowych kierunkow bada. w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji w kraju, stymulowanie wspo.pracy na... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-4

zeszyt-4361-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-4.html

 
W numerze m.in.:
Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych. Cześć 2 - wyniki obliczeń ewolucyjnych DOI:10.15199/13.2015.4.11
(Zbigniew Handzel, Mirosław Gajer, Dariusz Jamróz)

Implementacja algorytmu ewolucyjnego W przypadku gdy w systemie czasu rzeczywistego występuje duża liczba zadań, może okazać się, że nawet zastosowanie procesora o największej dostępnej mocy obliczeniowej nie pozwala na spełnienie warunku koniecznego na szeregowalność zbioru zadań. W takiej sytuacji jedynym możliwym wyjściem jest zastosowanie sytemu wieloprocesorowego i rozdzielenie poszczególnych zadań do odpowiednich procesorów w taki sposób, aby w ramach każdego z procesorów przydzielony do niego podzbiór zadań był szeregowalny. Ponadto jest rzeczą pożądaną, aby stopień obciążenia poszczególnych procesorów przez przydzielone do nich zadania był w miarę równomierny. W celu realizacji opisanego powyżej zadania autorzy postanowili zastosować technikę obliczeń ewolucyjnych, wykorzystując w tym celu algorytm ewolucyjny, którego działanie jest oparte na mutacji osobników oraz kodowaniu potencjalnych rozwiązań z wykorzystaniem liczb całkowitych [1, 2]. W przypadku każdego z osobników wchodzących w skład populacji liczba jego genów równa jest liczbie zadań podlegających procesowi szeregowania. Ponadto z każdym z genów związane jest tylko jedno przypisane do niego zadanie. W artykule rozważono przypadek systemu zbudowanego z sześciu heterogenicznych procesorów, odznaczających się zróżnicowanym poziomem mocy obliczeniowej. Z tego powodu poszczególne geny osobników mogą przybierać jedynie wartości całkowite z przedziału od jeden do sześciu. Wartość zapisana na danym genie determinuje automatycznie numer procesora, do którego skojarzone z rozważonym genem zadanie zostanie przydzielone. Tak więc, jeżeli na danym genie zapisana jest wartość k, wówczas skojarzone z tym genem zadanie zostanie przydzielone do procesora o numerze k. Podczas realizacji algorytmu ewolucyjnego poszczególne osobniki poddawane były genetycznym operacjom mutacji i selekcji. Operacja mutacji polegała na losowym wyborze genów do jej realizacji przewidzianych or... więcej»

Analiza algorytmu automatycznego rozpoznawania modulacji na potrzeby radia kognitywnego oraz systemów rozpoznania radioelektronicznego DOI:10.15199/13.2015.4.7
(Marta Walenczykowska, Adam Kawalec)

Techniki automatycznego rozpoznawania modulacji (AMR) cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Publikacje [2], [3], [5], [6], [7], [9], [11] wskazują na podstawowe obszary zastosowań algorytmów automatycznej klasyfikacji sygnałów oraz dalsze kierunki ich rozwoju. Algorytmy AMR wykorzystywane są między innymi w systemach rozpoznania i wywiadu elektronicznego (SIGINT - ang. Signal Intelligence), gdzie szybkie i skuteczne rozpoznanie źródła emisji, umożliwia podjęcie działań zmierzających do neutralizacji wykrytego zagrożenia. W ramach SIGINT realizowane są również działania pozwalające na demodulację i odczytanie informacji zawartej w sygnale stosowanym na potrzeby telekomunikacji w celach wywiadowczych. Wywiad elektroniczny nie jest jednak jedynym obszarem zastosowań metod AMR. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił dynamiczny rozwój radia programowalnego (SDR - ang. Software Defined Radio). Zgodnie z [15] koncepcja SDR polega na zastąpieniu układów nadawczo/odbiorczych poprzez ich implementacje programowe realizowane między innymi z wykorzystaniem układów programowalnych (FPGA) czy procesorów sygnałowych (DSP). Stosowanie radia programowalnego (SDR) umożliwiło implementację wielu funkcjonalności na jednej platformie sprzętowej, co spowodowało zarówno redukcję kosztów jak i możliwość dostosowania urządzeń nadawczo-odbiorczych do potrzeb użytkownika. Wraz z rozwojem radia programowalnego pojawiła się idea radia kognitywnego (CR - ang. Cognitive Radio), przedstawiona między innymi w [14], związana z rosnącą potrzebą efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów widmowych. Technologia CR umożliwia adaptacyjny odbiór oraz nadawanie w zależności od panujących warunków propagacyjnych, dostępności pasm częstotliwości oraz wymagań użytkowników. Odbiór adaptacyjny na potrzeby CR stał się wobec tego kolejnym obszarem zastosowania algorytmów automatycznego rozpoznawania modulacji. Ze względu na szybki ro... więcej»

Automatyczne systemy wizyjne usprawniające ruch drogowy i zwiększające bezpieczeństwo DOI:10.15199/13.2015.4.1
(Julian Balcerek, Adam Konieczka, Karol Piniarski, Krzysztof Maćkowiak, Tomasz Marciniak, Adam Dąbrowski)

Utrudnienia w ruchu drogowym na obszarach zurbanizowanych mają znaczny wpływ na zanieczyszczenie powietrza, wydłużają czas podróży i zwiększają poziom stresu wśród kierowców oraz innych użytkowników dróg, a zatem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Piesi są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy wyposażone w napędy hybrydowe lub elektryczne, które są tak ciche w porównaniu z większością innych pojazdów, ze piesi mogą je przeoczyć. Takie pojazdy nie są słyszane z odpowiedniej odległości zwłaszcza przy małych prędkościach. Zaproponowane w tym artykule automatyczne systemy wizyjne mające na celu usprawnienie ruchu ulicznego i zapewnienie bezpieczeństwa pieszych mogą stanowić część infrastruktury drogowej lub mogą być zamontowane w pojazdach. Systemy takie, w wersji mobilnej, mogą być używane bezpośrednio przez pieszych, zwłaszcza przez osoby starsze czy słabo widzące. Częścią infrastruktury drogowej jest m.in. system monitoringu wykorzystujący kamery. Operator monitoringu może być wspomagany przez wiele narzędzi służących do wykrywania określonych zagrożeń lub zwiększających jego koncentrację. Możliwe jest automatyczne wykrywanie m.in.: - pojazdów lub pieszych niestosujących się do sygnalizacji świetlnej - pojazdów, które wjechały na skrzyżowanie, nie mogąc go opuścić - pojazdów poruszających się drogą jednokierunkową w niewłaściwym kierunku - pojazdów, których jazda może zagrażać pieszym [1, 2]. W sytuacjach wymagających od operatora zwiększonego skupienia na wybranych obiektach obserwowanej sceny takich jak ludzie lub pojazdy, pomocne mogą być wizualizacje stereowizyjne [3, 4]. Sygnał wizyjny może również wspomagać pracę operatora telefonu alarmowego [5]. Współczesne pojazdy wyposaża się w wiele systemów wspomagających kierowcę. Są wśród nich systemy do wykrywania obiektów znajdujących się w tzw. "martwym polu" kierowcy, do rozpoznawania znaków drogowych, linii wyznaczających granice pasa ruchu, rodza... więcej»

Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Część 4 DOI:10.15199/13.2015.4.10
(Ryszard S. Romaniuk)

Bibliometria współczesna, zmieniona zupełnie niedawno z raczej biernej, ciepłej, spokojnej, klasycznej, relatywnie prostej i nie budzącej kontrowersji metody dokumentacji wyników badań, do obecnej aktywnej i dość agresywnej postaci w ciągu bardzo krótkiego czasu budzi najwyższe zainteresowanie nas wszystkich, uczonych, autorów publikacji, dydaktyków, publicystów naukowych, całego środowiska naukowego. Spróbujmy pokazać tutaj różne barwy i odcienie bibliometrii, oraz kontekst, gdzie te odcienie mają znaczenie, dla nas szarych (zrównoważona mieszanina barw dopełniających) naukowców i nauczycieli akademickich. Bibliometria teoretyczna, teoria bibliometrii Pokrewne dziedziny jak socjologia nauki, bibliometria, naukometria, webometria, informetria, poszukiwanie informacji, generacja wiedzy, tworzą nowy obszar nauki. Jest to nauka stosowana, wokół której tworzone są różne teorie. Najprościej ujmując bibliometria jest badaniem aspektów ilościowych produkcji, rozpowszechniania i użycia zapisanej informacji. Bibliometria teoretyczna rozwija modele matematyczne i miary dla tych procesów i potem stosuje te modele i miary do przewidywania zachowania systemu i podejmowania decyzji. Naukometria bada ilościowe aspekty nauki jako dyscypliny lub działalności ekonomicznej. Naukometria jest w zasadzie częścią socjologii nauki oraz technik informacyjnych i posiada zastosowanie w polityce naukowej. Ilościowe badania działalności naukowej obejmują także publikacje - co z kolei wchodzi w obszar bibliometrii. Webometria, może być zdefiniowana analogicznie jako badania ilościowe konstrukcji, użycia zasobów informacji, struktur, technologii sieci Web, korzystając z metod bibliometrii i informetrii. Badana jest zawartość stron web, struktura i topologia linków, zachowanie użytkowników, wydajność silników, maszyn i metod poszukiwania itp. Bibliometria bazuje na wyszukiwaniu, zbieraniu i analizie informacji. Informacje są gromadzone w domenowych bazac... więcej»

Performance evaluation of parallel background subtraction on GPU platforms DOI:10.15199/13.2015.4.4
(Grzegorz Szwoch )

Automated, on-line video content analysis is the current trend in surveillance systems. Such solutions evolved from trivial motion detector algorithms into sophisticated methods, such as multiple object tracking, unattended object detection, crowd monitoring, etc [1]. Algorithms performing video content analysis in these systems usually need high processing power. Moreover, modern video surveillance systems utilize high resolution cameras which puts even more load on the processing stations. An example of such an algorithm is background subtraction (BS), an underlying part of object detection and tracking methods. The aim of this algorithm is to divide video image pixels into classes: foreground (moving objects), background (static scene) and optionally also shadows. Proper realization of this goal usually requires employing a statistical model. A method most often used for this task is the Gaussian Mixture Models (GMM) approach which was proposed for BS in video by Stauffer and Grimson [2] and latter extended by Zivkovic [3] and others. The BS procedure operates on the pixel level and performs a number of computationally intensive operations on each image pixel and its background model. For high resolution cameras, the number of pixels to process is so large that it is not possible to perform on-line (live) BS using GMM on the CPU. At the same time, the GMM algorithm is parallel in nature (even so-called “embarrassingly parallel") because each pixel is processed independently from the others. Therefore, more than one pixel may be processed at the same time using a parallel computing device [4]. With modern CPUs, computations may be performed in a parallel manner using systems such as OpenMP [5], but the number of processing cores is very limited, so the processing power is still not enough for on-line video analysis. In the recent years, parallel computing on Graphics Processing Units (GPUs) has become a widely used ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-3

zeszyt-4330-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-3.html

 
W numerze m.in.:
Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria - część 4 DOI:10.15199/13.2015.3.22
(Ryszard S. Romaniuk)

Bibliometria współczesna, zmieniona zupełnie niedawno z raczej biernej, ciepłej, spokojnej, klasycznej, relatywnie prostej i nie budzącej kontrowersji metody dokumentacji wyników badań, do obecnej aktywnej i dość agresywnej postaci w ciągu bardzo krótkiego czasu budzi najwyższe zainteresowanie nas wszystkich, uczonych, autorów publikacji, dydaktyków, publicystów naukowych, całego środowiska naukowego. Spróbujmy pokazać tutaj różne barwy i odcienie bibliometrii, oraz kontekst, gdzie te odcienie mają znaczenie, dla nas szarych (zrównoważona mieszanina barw dopełniających) naukowców i nauczycieli akademickich. Bibliometria teoretyczna, teoria bibliometrii Pokrewne dziedziny jak socjologia nauki, bibliometria, naukometria, webometria, informetria, poszukiwanie informacji, generacja wiedzy, tworzą nowy obszar nauki. Jest to nauka stosowana, wokół której tworzone są różne teorie. Najprościej ujmując bibliometria jest badaniem aspektów ilościowych produkcji, rozpowszechniania i użycia zapisanej informacji. Bibliometria teoretyczna rozwija modele matematyczne i miary dla tych procesów i potem stosuje te modele i miary do przewidywania zachowania systemu i podejmowania decyzji. Naukometria bada ilościowe aspekty nauki jako dyscypliny lub działalności ekonomicznej. Naukometria jest w zasadzie częścią socjologii nauki oraz technik informacyjnych i posiada zastosowanie w polityce naukowej. Ilościowe badania działalności naukowej obejmują także publikacje - co z kolei wchodzi w obszar bibliometrii. Webometria, może być zdefiniowana analogicznie jako badania ilościowe konstrukcji, użycia zasobów informacji, struktur, technologii sieci Web, korzystając z metod bibliometrii i informetrii. Badana jest zawartość stron web, struktura i topologia linków, zachowanie użytkowników, wydajność silników, maszyn i metod poszukiwania itp. Bibliometria bazuje na wyszukiwaniu, zbieraniu i analizie informacji. Informacje są gromadzone w domenowych bazac... więcej»

Experimental optimization of laser cutting process parameters to prepare stencil printing for mounting SMD electronic components on inkjet printed flexible circuits DOI:10.15199/13.2015.3.15
(Jerzy Potencki, Jacek Szuba, Grzegorz Tomaszewski, Tadeusz Wałach)

In recent years the interest in various methods of manufacturing low cost electronics is growing very much. Different printing techniques, like offset printing, gravure printing, screen printing and inkjet printing are especially in the area of interest [1]. The inkjet printing is very promising technology of flexible electronics fabrication and is characterized by a simple, noncontact, plateless and maskless process. Various electronics devices e.g. RFID transponders, organic solar cells, organic thin-film transistors, low cost sensors can be partially or fully fabricated in the inkjet printing technology. This technology allows to eliminate photolitography/eaching, vacuum deposition and other complicated processes [2]. There are technological barriers to using traditional mounting methods in a simple application of inkjet printing techniques to fabricate connections on flexible substrates between surface mounted elements. It is impossible to create the electrical connections by soldering methods because in most cases the flexible substrates is not thermally resistant for applying high temperatures which characterize the classical SMT assembly process. Even the use of the high thermally resistant substrate, like polyimide film, does not guarantee reliable assembly with using the solder techniques because the stress between the solder material and the conductive inkjet printed layer on the flexible substrate causes the mechanical damage of the conductive layer. Therefore, the co... więcej»

A calibration model for gas sensor array in varying environmental conditions DOI:10.15199/13.2015.3.12
(Paweł Kalinowski, Karolina Murawska, Katarzyna Koc, Piotr Jasiński, Grzegorz Jasiński)

Electronic noses are instruments, which enable the recognition of volatile compounds using chemical sensors combined with proper data analysis methods [1]. They are attractive alternative for gas analyzing systems, like gas chromatographs, due to their low cost, portability and ability to analyze the measured gas composition on-line. Electronic noses have been recognized as an effective tool in many fields of applications, such as environmental monitoring, as a diagnostic tool for diseases recognition or for food and beverages quality monitoring [2]. However, they have still limitations, especially connected with the properties of sensor devices [3]. One of the main problems, which limits electronic noses for being used as a reliable instruments in industrial applications is the problem of drift in sensors responses. Drift is the gradual change in any quantitative characteristics that is supposed to remain constant. It means that drifting sensor does not give exactly the same response even if it is exposed to the same environment for a period of time. There are few reasons for drift phenomenon. In general, they can be attributed to two sources [3]. The first source, so called 'first-order drift', is connected with the chemical and physical interaction processes of the chemical analytes at the sensing microstructures, namely sensors aging and poisoning. Second source, called 'second-order drift', is caused by the changes in the operating conditions, in which the sensors are working, i.e. variations of the temperature, humidity or the gas flow rate in measurement chamber [4]. There are few works which are focused on the elimination of the s... więcej»

The automatic system for the characterization of thermoelectric microgenerators DOI:10.15199/13.2015.3.9
(Mirosław Gierczak, Sebastian Dziewięcki, Piotr Markowski)

The paper presents the automated system for characterization of thermoelectric microgenerators. That means the operator is obligated to set only three parameters at the beginning of measurement - minimum and maximum temperature and the measurement step. System measures the generated thermoelectric force EG, the internal resistance RT and the temperature of cold TC and hot TH side of structure. System provides the voltage measuring range from milivolts to volts, and resistance measuring range from 50 Ω to 10 kΩ. Temperature of hot and cold side is controlled and stabilized during each single measurement. Temperature of cold side is fixed on 20°C. Temperature of hot side increases from 20°C to 300°C with the step set by operator (from 10 to 30°C).Results of measurement are save on computer in a file with the CSV (Comma Separated Values) extension. The system software The control software is composed of two cooperating modules. The first one is responsible for the heating-cooling operations and the second one for measurements and acquisition of the obtained data. Heating-cooling controller is equipped with a ATmega168 microcontroller and it controls the temperature of the hot and cold side of the characterized structure. The heating-cooling module software The driver software consists of a series of functions (module). They are used to control the PWM (Pulse-Width Modulation), to stabilize of the temperature (PID algorithm) and to communicate with the computer.The heating-cooling module controls the power supplied to the cooling and heating element by a 10-bit, 16 kHz PWM signal. Output power can be adjusted in the range from 0 to 100%. The temperature stabilization module uses PID controller (proportional-integral-derivative). It was decided to use one of the variants of the PID controller - PI controller. It’s implementation in the program is based on the literature data [1,2]. The use of proportional an... więcej»

Conditions of RF energy harvesting in UHF RFID systems DOI:10.15199/13.2015.3.14
(Wiesław Sabat, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kamuda, Kazimierz Kuryło)

Electromagnetic harvesting as a recent field of engineers' interest has introduced the new function of antenna - one of the most significant components of each wireless communication system. It allows to select the signals (dedicated to system) out of electromagnetic space and, in the case of previously mentioned RF harvesting, also to accumulate energy. The parameters that received signal will possess, the amount of energy possible to accumulate from space depend on radio communication channel properties, specifically from parameters of the antennas, physical properties of environment where propagation occurs, parameters of electronic circuits used in converting, transmitting and receiving signals [1, 2]. The aspect of accumulating energy from RFID system, operating in UHF frequency band has become an inspiration to launch the research in the area of energy distribution analysis in RFID reader field. Investigation regarded the verification of propagation models in harvesting energy from RFID systems, operating in actual conditions. The major point of conducted research was to determine electric field strength distribution and power density generated by chosen RFID antennas, operating in UHF frequency band as well as to specify which factors outline this process. Electromagnetic field distribution analysis The literature analysis concerning RFID antenna systems illustrated that to determine the parameters of electromagnetic fields generated in systems, in simplified form, the most frequently used dependencies are ones obtaining for free space with isotropic antenna which radiates uniformly in each direction [1, 2, 3]. When it comes to antenna radiating PEIRP power isotropically, the value of power density in d-distant point from the source of the signal is described by dependency: (1) If this point is located in far field of antenna, the rms value of electric field strength E is indicated by relation: (2) 4 d 2 S P... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4306-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Charakterystyka monografii: (Zygmunt Lech WARSZA)
seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza PIAP (Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów), Warszawa 2013 (2014).Powyższa monografia liczy 260 stron i dzieli się na 8 rozdziałów. Obejmuje część teoretyczną, symulacyjną i doświadczalną. Zawiera też bardzo bogatą bibliografię o 248 pozycjach. Treść ilustrują liczne rysunki przedstawiające wyniki modelowania i badania wybranych konstrukcji mobilnych robotów kołowych.W części teoretycznej pracy opisano stan wiedzy o metodach modelowania robotów. Omówiono zagadnienia kinematyki i dynamiki, stosowane modele opon pojazdów kołowych oraz metody identyfikacji i analizy wrażliwości. Przedstawione są też alternatywne metody modelowania dynamiki robotów mobilnych oparte na technikach sztucznej inteligencji. Opisano problemy występujące prz... więcej»

Szerokopasmowa antena dipolowa na pasmo S DOI:10.15199/13.2015.2.9
(Bronisław Stec, Mirosław Czyżewski, Adam Słowik)

W artykule przedstawiona została konstrukcja wieloelementowej anteny, pracującej w pasmie S. Na etapie projektowania założono, że antena ta powinna charakteryzować się następującymi parametrami: - częstotliwość środkowa - 2,91 GHz; - pasmo pracy - 200 MHz; - szerokość listka głównego w pł. azymutu - 20°; - szerokość listka głównego w pł. elewacji - 30°; - maksymalny poziom listków bocznych - -17 dB. Parametry takie najlepiej zapewnić w oparciu o szyk antenowy oparty na szerokopasmowych promiennikach. Użycie klasycznego promiennika typu "łata" okazało się nieefektywne, ze względu na jego zbyt wąskie pasmo pracy. Sięgnięto więc po szerokopasmowe dipole półfalowe, zrealizowane na strukturze planarnej. Badania symulacyjne anteny W celu spełnienia wymagań dotyczących kształtu charakterystyki promieniowania antena zaprojektowana została jako dwuwymiarowy płaski szyk antenowy, z synfazowym pobudzaniem wszystkich promienników. Podstawowym elementem szyku jest pojedynczy promiennik w postaci dipola, co z kolei pozwoliło spełnić wymagania dotyczące szerokości pasma. Dipol zaprojektowany został na podłożu dielektrycznym w taki sposób, że jego połówki umieszczone są po przeciwnych stronach laminatu FR4 (grubość podłoża 1,5 mm, grubość metalizacji 0,07 mm). Wymiary promiennika zostały dobrane tak, aby zapewnić najlepsze dopasowanie impedancji wejściowej na częstotliwości 2,91 GHz. W celu zapewnienia odpowiedniego dopasowania impedancyjnego oraz komplikacji związanych z zasilaniem linii dwuprzewodowej w płaszczyźnie dipola już na etapie wstępnego projektowania założono, że promiennik pobudzany będzie poprzez linię niesymetryczną, do której dołączony zostanie port zasilający. Model pojedynczego dipola zaprojektowany w środowisku symulacyjnym MW CST, przedstawiony został na rys. 1. W wyniku badań symulacyjnych określone zostały wymia... więcej»

Nowoczesne Rozwiązania Zdalnego Sterowania Obiektami Walki Elektronicznej DOI:10.15199/13.2015.2.13
(Jarosław Milewski, Robert Matyszkiel, Bogusław Grochowina, Paweł Kaniewski, Piotr Mojski)

Zakłócenia radiowe prowadzone w ramach systemu walki elektronicznej oprócz zamierzonego efektu mogą powodować negatywne skutki oddziaływania. Pierwszym jest oddziaływanie na własny system WE, drugim - oddziaływanie na otoczenie tego systemu. Przyczyn negatywnego oddziaływania można poszukiwać zarówno w niewłaściwym wykorzystaniu urządzeń zakłócających, jak również w niewłaściwych parametrach technicznych oferowanych przez te urządzenia. Do negatywnych skutków oddziaływania zakłócania radiowego na własny system WE należy zaliczyć przede wszystkim ujawnienie miejsca lokalizacji urządzeń zakłócających, a po rozpoznaniu przez przeciwnika powiązań informacyjnych, ujawnienie struktury i lokalizacji pozostałej części systemu WE. Świadomość istnienia zagrożeń powoduje, że stosuje się przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzenia zakłócania radiowego. W artykule skupiono się na przedsięwzięciach technicznych stosowanych w celu ograniczenia podstawowego negatywnego skutku oddziaływania, jakim jest ujawnienie miejsca lokalizacji własnych obiektów. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie w systemach walki elektronicznych pracujących w zakresie częstotliwości KF (1 ÷ 30 MHz), które cechują się wysoką mocą promieniowanych sygnałów zakłócających. Podsystem zakłóceń W skład podsystemu zakłóceń systemu walki elektronicznej wchodzą SZ zazwyczaj w formie zabudowanego pojazdu kołowego lub gąsienicowego. Do podstawowych funkcji SZ zautomatyzowanego systemu WE (ZSWE) należy: - Prowadzenie zakłócania emisji radiowych zgodnie z otrzymanymi zadaniami, w tym w sposób automatyczny. - Utrzymanie łączności z podsystemem dowodzenia w celu odbioru rozkazów zakłócania, powiadomień, alarmów, przekazywania meldunków oraz innych informacji związanych z realizacją zadań i utrzymaniem stacji w gotowości do działania. - Prowadzenie rozpoznania radiowego z wykorzystaniem odbiorników i systemów ante... więcej»

Wieloantenowe podejście do pomiarów georadarowych (Mateusz Pasternak, Witold Czarnecki, Paweł Kaczmarek, Janusz Karczewski, Dariusz Silko)
Jakość zobrazowań radarowych jest w ogólności zależna od dwóch czynników. Pierwszym i w zasadzie najważniejszym z nich jest pasmo pracy systemu, drugim zaś cecha, która określana jest angielskim terminem "view diversity", co w wolnym tłumaczeniu oznacza różnorakość spojrzenia [1]. Termin ten wyraża dodatnią korelację pomiędzy ilością uzyskiwanej informacji o obiekcie, w trakcie jego radarowej obserwacji a liczbą sposobów tejże obserwacji. W tym sensie dodatkowe informacje można uzyskać poprzez np. zmianę rodzaju czy też parametrów sygnału sondującego, kierunku lub sposobu oświetlania obiektu, polaryzacji i in. W radarach penetracji gruntu (GPR) pierwszy z wymienionych czynników jest ograniczony tłumieniem, wzrastającym wraz z górną częstotliwością graniczną; przy ustalonych warunkach glebowych. Drugi z nich jest zwykle wprowadzany w najprostszy i najbardziej naturalny sposób, bowiem z zasady, w trakcie pomiarów GPR system anten przemieszcza się nad obiektem i tym samym "obserwuje go" pod różnymi kątami. W niektórych systemach dodatkowo stosuje się obserwacje wielopolaryzacyjną [2]. Zastosowanie takiego urozmaiconego spojrzenia ma swoje fizycznie uzasadnienie. Każdy krótki tor transmisyjny złożony z dwóch anten i pewnej niehomogenicznej przestrzeni pomiędzy nimi charakteryzuje się indywidualnymi cechami propagacyjnymi. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadkach gdy tor ten jest na tyle krótki, że anteny pracują w swoich polach bliskich, zaś geometria i własności materiałowe medium między nimi są zmienne od punktu do punktu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku GPR [3, 4]. Złożoność charakterystyk antenowych powoduje, że sygnał wyemitowany w takim systemie jest dodatkowo modulowany amplitudowo i przestrzennie. Chociaż częstotliwościowo-fazowa zmienność charakterystyk anten mogłaby zostać zniwelowana w procesie przetwarzania sygnałów, to jednak wiązałoby się to nierozerwalnie z koniecznością każdorazowego mierze... więcej»

Automatyczna identyfikacja dwuwymiarowych zobrazowań georadarowych DOI:10.15199/13.2015.2.3
(Paweł Kaczmarek, Robert Kędzierawski)

Fala elektromagnetyczna propagująca się w ośrodku geologicznym ulega między innymi odbiciu i załamaniu. W metodzie georadarowej (ang. Ground Penetrating Radar - GPR) szczególnie istotnym zjawiskiem jest odbicie fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków różniących się własnościami elektrycznymi. Zakładając, że płaska fala elektromagnetyczna pada prostopadle na płaszczyznę rozgraniczającą dwa ośrodki liniowe, jednorodne, izotropowe i nieograniczone o impedancjach falowych Z1 i Z2, można otrzymać następujące wyrażenie określające współczynnik odbicia [2] (1) gdzie: Z1, Z2 - impedancje falowe obu ośrodków. Przy założeniu, że oba ośrodki są małostratne otrzymujemy [2] (2) gdzie: - εr 1, εr 2 - względne przenikalności dielektryczne obu ośrodków, - v1, v2 - prędkości fal elektromagnetycznych w obu ośrodkach. Z zależności (2) wynika, że georadar jest wstanie rozróżnić dwa ośrodki różniące się w pewnym stopniu (ograniczonym czułością urządzenia) wartością przenikalności elektrycznej. W pracy opisano zastosowanie georadaru w roli detektora elementów potencjalnie niebezpiecznych, np. min przeciwpiechotnych.Realizację zobrazo... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4276-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
Characterization Of Ball-Lensed Optical Fibers DOI:10.15199/13.2015.1.4
(Bartłomiej Guzowski, Błażej Sochacki)

The request of high quality optical sensors is becoming successfully higher. There is a need of sensors which take up small spaces but have high sensitivity of detection. Optical fibers are crucial for telecommunications and optical fiber sensors development. Huge advantages of these devices are detection speed and high sensitivity. What is more, they may respond to different types of chemical and physical variables such as: temperature, humidity, pressure, strain, vibration, electrical field or position [1]. The classification of optical fiber sensors can be explained in terms of three categories: the sensing location, the operating principle and the application [2, 3]. Tabl. 1. Sensor classifications Tab. 1. Klasyfikacja sensorów Sensing location Operating principles Applications - intrinsic - extrinsic - intensity - phase - frequency - polarization - physical - chemical - bio-medical The operation principle of fiber optics sensors is very simple. It is based on optical power measurements. The researched surface reflects the light and introducesit to the receiving optical fiber, as shown in Fig. 1. By changing the distance h, the received power PR also changes. Sensors are able to detect objects which are very close to the sensor but avoiding physical contact. In this type of sensors usually IR light is used [4, 5]. Optical fibers used in these sensors are usually cleaved [7-9]. Some sensors are equipped with additional lens thus complicating the sensor's construction. The innovative idea is to use ball-lensed optical fibers (BLOF) in reflective sensors, shown in Fig. 2. Ball-lensed Optical Fiber Lens is formed from the optical fiber which is going to be integrated. The ball lens is permanently integrated with the optical fiber, which significantly simplifies the construction of sensor, since no special case is needed to... więcej»

Nanokompozytowe warstwy C-Pd do zastosowania w detekcji wodoru DOI:10.15199/13.2015.1.3
(Elżbieta Czerwosz, Anna Kamińska, Ewa Kowalska, Sławomir Krawczyk, Mirosław Kozłowski, Piotr Dłużewski)

Wodór obecnie jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach przemysłowych między innymi w produkcji amoniaku (NH3) [1], chlorowodoru (HCl), metanolu (CH4OH) [2], w uwodornieniu związków organicznych w produkcji półprzewodników, jest również stosowany w ogniwach paliwowych do zasilania urządzeń elektronicznych [3]. Wodór jest również stosowany w procesach redukcji (np. tlenków metali) w uwodornieniu lub krzepnięciu olejów w przemyśle spożywczym. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne takie jak niska gęstość, mała waga, brak zapachu oraz wysoka wybuchowość po zmieszaniu z powietrzem w proporcji (co najmniej 4%) stosowanie wodoru wymaga monitorowania ujawniającego np. niekontrolowane wycieki tego gazu. Obecnie istnieje wiele różnych typów czujników wodoru opartych na półprzewodnikach np. czujnik gazów z akustyczna falą powierzchniową SAW (ang. Surface Acoustic Wave) [4] półprzewodnikowy tlenek metalu MOS (ang. Metal- Oxide-Semiconductor) [5] lub tranzystor polowy typu metal- tlenek-półprzewodnik MOSFETs (ang. Metal-Oxide-Semiconductor- Field-Effect-Transistors) [6]. Większość z tych czujników zawiera metale przejściowe np. nikiel, pallad, platynę lub ich stopy. Metale te są stosowane, ze względu na fakt, że rozpuszczalność w nich wodoru jest bardzo wysoka [7]. Adsorpcja wodoru na powierzchni tych metali zmienia ich właściwości fizyczne, elektryczne i optyczne w związku z tym te zmiany mogą stanowić podstawę działania czujników wodoru [8, 9]. Pallad jest pierwiastkiem, który znajduje najczęściej zastosowanie w czujnikach wodoru, bowiem tworzy z wodorem związek - wodorek palladu PdHx. Wodór adsorbuje się na powierzchni ziaren Pd i dysocjuje na atomy, które przenikają następnie do luk sieci krystalicznej fcc palladu powodując wydłużenie odległości między atomami Pd-Pd [10]. W zależności od ilości zaabsorbowanego wodoru tworzą się dwie fazy wodorku palladu PdHx. Dla niskiej koncentracji H2 (x < 0,02) tworzy się faza &#945;... więcej»

Sensory zbliżeniowe odporne na narażenia mechaniczne występujące podczas strzału DOI:10.15199/13.2015.1.6
(Józef Jarzemski, Piotr Brzozowski, Rafał Bazela, Zbigniew Lewandowski)

Zapalniki zbliżeniowe stanowią jedną z podgrup zapalników moździerzowych. Dotychczas spotykane rozwiązania zapalników zbliżeniowych są urządzeniami aktywnymi i posługują się wybranym medium do oceny odległości pocisku od celu. Typowym medium są fale elektromagnetyczne z zakresu mikrofal, światła widzialnego lub podczerwieni. Stworzenie pasywnego sensora zbliżeniowego jest potencjalnie możliwe ale wymagałoby zastosowania zaawansowanej analizy obrazu, niedostępnej w obecnej chwili dla tak małych urządzeń jak zapalniki. W niniejszym artykule skupiono się tylko na pociskach z zapalnikami zbliżeniowymi aktywnymi. Wszystkie liczące się na świecie armie mają obecnie na swoim wyposażeniu zapalniki zbliżeniowe do moździerzy. Aktualnie stosowane zapalniki tego typu, wg katalogu Jane's [1], charakteryzują się, w zależności od przeznaczenia, dużym rozrzutem parametrów zarówno odnośnie odległości zadziałania, masy i wymiarów. Można wyróżnić dwa główne typy stosowanego zasilania pokładowego zapalników w postaci turbiny napędzającej prądnicę lub baterii. Zaletą turbiny jest pozbycie się klasycznych, o ograniczonej żywotności, źródeł bateryjnych. Katalog Jane's, wskazuje również na zdecydowaną dominację zapalników zbliżeniowych wykorzystujących metody radarowe nad zapalnikami zbliżeniowymi innych typów. Wybór koncepcji zapalników zbliżeniowych Opracowanie koncepcji modułów zbliżeniowych do zapalników poprzedzone zostało wnikliwą analizą potrzeb wojska oraz możliwości wykonania modułu zbliżeniowego przy ograniczonych środkach. Na wstępie określono jakie obecnie są na świecie używane konstrukcje oraz rozważono ich zalety i wady. Na tej podstawie wytypowano dwa możliwe do realizacji rozwiązania. Pierwszym z nich jest moduł zbliżeniowy laserowy, w którym nośnikiem informacji o odległości są krótkie impulsy laserowe (promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni, o długości fali ok. 1 &#956;m i czasie trwania w zakresie nanosekun... więcej»

Wykrywanie przejść dla pieszych na zdjęciach wykonanych telefonem komórkowym DOI:10.15199/13.2015.1.9
(Rajmund Kożuszek )

Sformułowanie problemu Przedmiotem artykułu jest wykrywanie przejść dla pieszych na obrazach wykonanych aparatem fotograficznym telefonu komórkowego. Przygotowany algorytm wykrywania przejść dla pieszych ma być jednym z elementów aplikacji mobilnej ułatwiającej samodzielne poruszanie się po mieście osób niewidomych i słabo widzących. W takim zastosowaniu mniej istotna jest precyzja wykrywania poszczególnych pasów przejścia, natomiast istotniejsze jest stwierdzenie z dużą pewnością, że przed użytkownikiem znajduje się przejście dla pieszych. W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania podobnie sformułowanego problemu. Zebrano założenia, które przyjęto przystępując do projektowania algorytmu detekcji przejścia dla pieszych, opisano dokładnie opisem tego algorytmu oraz przedstawiono krótko zestaw zdjęć używanych w testach oraz wyniki testowania algorytmu na tym zbiorze. Przedstawiono również uwagi dotyczące eksperymentalnej implementacji algorytmu oraz wnioski, które mogą być przydatne przy tworzeniu bardziej wydajnych implementacji. Istniejące rozwiązania Wykrywanie przejść dla pieszych nie jest problemem szczególnie dobrze reprezentowanym w literaturze dotyczącej przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Podstawową tego przyczyną był brak do niedawna powszechnie dostępnych urządzeń, które umożliwiłyby nie tylko wykonanie zdjęcia o wystarczającej jakości, ale także dysponowały wystarczającą mocą obliczeniową pozwalającą na analizę obrazu na urządzeniu mobilnym. Pierwsza grupa rozwiązań polega na analizie fragmentów obrazu (zazwyczaj prostokątnych), przy czym fragmenty spełniające odpowiednie kryteria są oznaczane jako należące do obrazu przejścia pieszych. Przykładem takiego rozwiązania jest algorytm detekcji przejścia dla pieszych na podstawie cech bipolarności fragmentów obrazu opracowany przez Uddina i Shioyamę [6, 7]. Jako pierwsza jest wykonywana klasyfikacja niewielkich (16 x 16 pikseli) obszarów obrazu na podstawie... więcej»

Zaawansowane Systemy Elektroniczne i Fotoniczne - WILGA 2014. Część 3 - elektronika biomedyczna i multimedia DOI:10.15199/13.2015.1.9
(Ryszard S. Romaniuk)

Sympozjum WILGA 2014 - Fenomen młodej nauki Sympozjum młodych uczonych Wilga 2014 odbyło się tradycyjnie w tygodniu na przełomie maja i czerwca br. w Wildze pod Warszawą [wilga.ise.pw.edu.pl]. Sympozjum WILGA obejmuje tematykę zaawansowanych układów i systemów fotonicznych i elektronicznych. Udział wzięło około 350 osób. Wygłoszono około 250 referatów. Główna część prac sympozjum, około 150 artykułów, jest opublikowana w tomie Proc. SPIE vol. 9290 [spie.org]. Tom SPIE 9290 zawiera także kilkanaście prac przedstawionych w czasie styczniowej edycji Sympozjum Wilga. Kilkanaście prac opublikowano w Elektronice [elektronika.orf.pl], Photonics Letters of Poland [photonics. pl/plp], IJET - International Journal of Electronics and Telecommunications [ijet.pl], itp. Współczynnik akceptacji prac wynosił ok. 50%. Materiały poprzedniego Sympozjum Wilga 2013 zostały opublikowane w tomie Proc. SPIE vol. 8903. Około połowy uczestników Sympozjum WILGA to doktoranci, a ok. 20% to magistranci. Pozostali uczestnicy to najczęściej opiekunowie młodzieży naukowej. W Wildze prezentują się także studenci i doktoranci zagraniczni przebywający w Polsce w ramach projektów międzynarodowych, konsorcjów dla eksperymentów HEP, programów wymiany akademickiej, jak np. Erasmus, itp. Sympozjum jest organizowane przez młodych uczonych z ISE PW - Grupa Naukowa ELHEP i organizacji IEEE, SPIE, OSA, PSP, SEP dla młodych uczonych. Patronat nad Sympozjum sprawuje: KEiT PAN, PKOpto SEP, PSP i WEiTI PW. W prawie dwudziestoletniej historii Sympozjum WILGA opublikowało kilkanaście tomów Proc.SPIE z ponad 1500 artykułami naukowo-technicznymi (głównie w autorstwie polskich młodych uczonych) dostępnych w bazach danych Web of Knowledge oraz Scopus, a także Google Scholar, i innych w tym krajowych jak BazTech, Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, Polska Bibliografia Naukowa, Ce-ON w ramach systemu Pol-ON. Opublikowano także kilka wydań specjalnych czasopism naukowo-tech... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»