OPAKOWANIE

Miesięcznik ISSN 0030-3348 - rok powstania: 1955
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01
Alfa-Print Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa
Telefon: 22 828-14-00, 22 828-14-53, 22 828-27-32, 22 826 61 31
Fax: 22 828 14 00

Tematyka:
Całokształt problematyki badań, produkcji i stosowania materiałów opakowaniowych, opakowań oraz maszyn pakujących i do produkcji samych opakowań; informacje na temat marketingu, ochrony środowiska, kodów kreskowych, badań naukowych w dziedzinie opakowalnictwa oraz współpracy międzynarodowej; czasopismo przeznaczone dla producentów i użytkowników opakowań.

Czytelnicy:
Firmy branży opakowaniowej, instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe opakowań, studenci wyższych uczelni (wydziałów ekonomicznych i towaroznawczych), producenci artykułów spożywczych, chemicznych (chemia gospodarcza i kosmetyczna), farmaceutycznych i innych.

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.