profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I GASTRONOMIA »

PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY


(ang. BAKERY AND CONFECTIONERY REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
rok powstania: 1953
Miesięcznik

Tematyka:
Technika i technologia piekarstwa, ciastkarstwa, produkcji czekolady, lodów i innych słodyczy; publikacje wyników prac naukowo-badawczych w aspekcie możliwości ich wdrożenia; oferty zakupu maszyn, urządzeń, surowców i półproduktów; w... więcej »
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 289,84 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 260,86 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 216,04 zł
prenumerata papierowa półroczna - 108,02 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 54,01 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-9

zeszyt-4133-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-9.html

 
W numerze m.in.:
Zatrudniamy zarządzającego firmą Menedżer czy dyrektor? (Jacek Paprocki)
Pracodawca chcący zatrudnić osobę zarządzającą jego fi rmą, ma do wyboru dwie możliwości. Zatrudnienie dyrektora na podstawie umowy o pracę lub menedżera na podstawie kontraktu menedżerskiego. Pomijając korzyści wynikające z każdej z tych form, u podstaw decyzji powinna leżeć odpowiedź na pytanie: kogo w istocie potrzebuję? Czy podporządkowanego moim poleceniom dyrektora, nad którym sprawować będę pełną kontrolę, przestrzegającego ustalonych przeze mnie zasad, w tym ustalonego czasu pracy i regulaminu pracy, czy też samodzielnego menedżera, który nie będzie musiał stosować się do moich poleceń i który samodzielnie będzie zarządzać fi rmą. Jeżeli nie mam chęci zajmować się drobiazgami i znalazłem kandydata, do którego mam zaufanie i chcę, aby samodzielnie poprowadził moją fi rmę, powinienem zawrzeć z nim kontrakt menedżerski. Sformułowanie "samodzielnie prowadził fi rmę" nie musi oczywiście oznaczać (i prawie nigdy nie oznacza) pełnej swobody menedżera. Jej zakres, czy raczej ograniczenia, wynikać będą z treści zawartego kontraktu. W żadnym jednak wypadku, o czym właściciel fi rmy musi pamiętać nim zdecyduje się na kontrakt, nie może być mowy o kierowaniu poczynaniami menedżera. To nie umowa o pracę Dość często spotkać się można z opinią, że kontrakt menedżerski to rodzaj umowy o pracę. Zwolennicy takiego poglądu wskazują na podobieństwo obu rodzajów umów. Kontrakt menedżerski jest umową, której jedną ze stron jest menedżer, a drugą właściciel firmy. Na jej podstawie menedżer zobowiązuje się zarządzać przedsiębiorstwem, a przedsiębiorca wypłacać mu za to wynagrodzenie. Powyższe sformułowanie, choć kojarzące się ze stosunkiem pracy, wyczerpuje jednak jego dwie cechy, określone w art. 22 Kodeksu Pracy. Przypomnijmy, że - zgodnie z jego treścią - przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, pod kierownictwem ... więcej»

Ponad 80 tys. zł do wzięcia
Chyba żadna impreza branżowa w Polsce, poza Expo Sweet, nie daje możliwości zdobycia takich pieniędzy i to za kilka godzin pracy. W przyszłym roku organizatorzy największych w Polsce targów cukierniczo-lodziarskich przeznaczą na nagrody konkursowe aż 80 tys. złotych, a pula ta z pewnością wzrośnie, gdyż nie zostały jeszcze uwzględnione wszystkie nagrody od sponsorów. Jeśli kogoś ciekawi, jak można zgarnąć taką kasę w ciągu kilku godzin, wszystkie szczegóły znajdzie na stronie www.exposweet.pl w zakładce "konkursy". Szczerze zachęcamy, aby każdy cukiernik i lodziarz zapoznał s... więcej»

Rogalowe muzeum Poznania
Dziś chyba już każdy wie, że "Poznań rogalem się uśmiecha". Smaczne, tradycyjne, wypiekane z okazji urodzin świętego Marcina rogale świętomarcińskie sławią stolicę Wielkopolski już od wielu lat. Teraz nadszedł czas, kiedy te złociste półksiężyce udekorowane pomadą i orzechami doczekały się własnego muzeum. I jak podkreśla jego pomysłoda... więcej»

70 lat firmy sottoriva. 70 lat doświadczenia, 70 lat na rynku.
Marano, koło Vicenzy, to siedziba włoskiego potentata wśród producentów urządzeń piekarskich - SOTTORIVA. Początek fi rmy SOTTORIVA datuje się na rok 1944, kiedy to dwaj bracia, Giussepe i Claudio Sottoriva, konstruują swoje pierwsze maszyny. Ich pomysłowe udogodnienia natychmiast spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem wśród piekarzy. Pionierskie maszyny SOTTORIVA do dziś pracują w wielu włoskich piekarniach, a wieloletnia tradycja jest bardzo istotna we współczesnym wizerunku fi rmy, jednak to właśnie śmiałe spojrzenie w przyszłość, otwarcie na nowe rozwiązania i wyprzedzanie oczekiwań producentów pieczywa decydują o pozycji fi rmy. Dziś, siedemdziesiąt la... więcej»

ABC informatyki w piekarni i cukierni Analiza potrzeb informatycznych w zakładzie piekarsko-cukierniczym (Maciej Latawiec)
Analiza potrzeb informatycznych każdej firmy - w tym także zakładu piekarsko-cukierniczego - to wielopoziomowe i wielowątkowe zagadnienie, zasługujące na obszerne omówienie. Spróbujmy więc w skrócie prześledzić najważniejsze jego aspekty, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru związanego z oprogramowaniem do zarządzania. Niechaj punktem wyjścia będzie dla nas analiza aktualnej struktury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania naszego zakładu, a także przegląd planów rozwojowych. Czy w najbliższym czasie planujemy rozbudowę zakładu? Poszerzenie asortymentu? Wprowadzenie nowej linii produkcyjnej? Czy posiadamy sklepy firmowe? Jak zorganizowana jest "łączność" informatyczna pomiędzy zakładem a sklepami? Czy planujemy otwarcie kolejnego oddziału/zakładu produkcyjnego? Jeśli tak - jaka będzie docelowa struktura powiązań pomiędzy oddziałami, sklepami, klientami, wyrobami itd.? Jak dalece gotowi jesteśmy zaufać nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym opartym o łącza internetowe, zdalny dostęp do danych oraz pracę on-line? A może preferujemy bardziej tradycyjne rozwiązania, w których połączenie on-line nie jest warunkiem koniecznym do pracy, a dane udostępniane są lokalnie? Kiedy j... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-8

zeszyt-4102-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
JAWOR - Miasto Chleba Miasto Pokoju zaprasza na Święto Chleba i Piernika Pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej 29-31 SIERPNIA 2014 r.
15 edycjach Międzynarodowych Targów Chleba i dwóch latach przerwy, Jawor powraca do organizacji Święta Chleba, w nowej odsłonie... Święto Chleba i Piernika to niezwykle wydarzenie, podczas którego dolnośląski Jawor znów zamieni się w polską Stolicę Chleba! Trzydniowa impreza, wypełniona bogactwem smaków, gatunków i metod wypiekania chleba, ciast i pierników, połączy najwyższy kunszt piekarski z historią i staropolską tradycją. Idea święta&#82... więcej»

Pieczywo w diecie dziecka (Ewa Ceborska-Scheiterbauer)
W 7. miesiącu życia dziecko zaczyna uczyć się gryźć i formować kęsy. To jest dobry czas, aby wprowadzić pieczywo, chrupki lub miękkie herbatniki. Pierwsze samodzielne próby gryzienia powinny zawsze odbywać się pod bacznym okiem opiekuna. Nieumiejętne gryzienie może bowiem prowadzić do niebezpiecznego zakrztuszenia się i zadławienia. Jednak najczęściej przygoda z pieczywem zaczyna się w drugim półroczu życia dziecka i trwa całe życie. Warto więc zadbać o dobry start. Jakie pierwsze pieczywo? Na samym początku, około 7. miesiąca życia dziecka, można wprowadzić niewielkie ilości zwykłej kajzerki. Jest ona lekkostrawna i miękka, a przez to dziecko ma szansę zachęcić się do spożywania posiłków i produktów innych niż kaszki lub przemielone obiadki i zupki. Pamiętajmy jednak, że typowa kajzerka upieczona jes... więcej»

Papieska Kremówka po raz ósmy w Rzeszowie (Małgorzata Słowińska)
25 maja piekarze i cukiernicy Podkarpacia po raz ósmy przygotowali kremówkę papieską. Tym razem miała 94 m długości i powstało z niej ponad 12 tysięcy porcji. Wydarzenie zorganizowano dla uczczenia 94. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa i dla upamiętnienia 23. rocznicy Jego wizyty w Rzeszowie, z dziękczynieniem za kanonizację. Była to okazja do spotkania wielu osób i przypomnienia słów oraz przesłania wielkiego Polaka - już świętego. Osiem lat temu, gdy po raz pierw... więcej»

Rozliczenie w kosztach podatku VAT zapłaconego w związku z eksploatacją samochodu osobowego
Mam w fi rmie samochód osobowy wpisany do ewidencji środków trwałych. Używam go do celów fi rmy oraz na moje cele osobiste. Czy podatek VAT zapłacony przy wydatkach ponoszonych na jego eksploatację stanowi koszt uzyskania przychodu? Od 1 kwietnia 2014 r. od wydatków związanych z samochodami osobowymi, to jest od wydatków dotyczących: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych, używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, ... więcej»

II KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ Innowacyjne opakowania dla innowacyjnych produktów 1 października 2014, Poznań
O pakowanie jest ważnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego kraju i w równym stopniu produktem tego procesu. Zmiany demografi czne, w stylu życia i modelu konsumpcji powodują powstanie nowych produktów odpowiadających potrzebom społeczeństwa. Rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także wymagania w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska człowieka, pociągają za sobą powstanie nowych produktów spożywczych. W odniesieniu do żywności, coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia zmniejszenia strat powstałych w drodze od producenta żywności do konsumenta. Do... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4087-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Gdy zleceniobiorca złoży nieprawdziwe oświadczenie (Jacek Paprocki)
Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń finansowane są, tak jak składki należne od wynagrodzenia z umowy o pracę, częściowo przez przedsiębiorcę, a częściowo przez zleceniobiorcę. I tak: - składkę na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% podstawy wymiaru, strony umowy finansują po połowie, - składka na ubezpieczenie rentowe, która wynosi 8% podstawy wymiaru, finansowana jest w głównej części przez przedsiębiorcę - jego część wynosi 6,5%, na zleceniobiorcę przypada 1,5% podstawy wymiaru, - składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, w całości fi nansuje zleceniobiorca, - składkę na ubezpieczenie wypadkowe (jej wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od branży w jakiej działa przedsiębiorca, wielkości zatrudnienia i wypadkowości w firmie) wynoszącą od 0,67% do 3,33%, płaci w całości przedsiębiorca. Określenie - fi nansowane przez zleceniobiorcę, nie oznacza, że składkę wpłaca do ZUS zleceniobiorca. Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorcy, jako płatniku składek. Należną od zleceniobiorcy składkę potrąca z jego wynagrodzenia i przekazuje do ZUS razem ze składką fi nansowaną przez fi rmę. Nie wszystkie jednak umowy-zlecenia obciążone są tą daniną. Co do zasady nie podlegają oskładkowaniu na przykład umowy ze studentami, uczniami, emerytami, osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w innej fi rmi... więcej»

XXXV Konferencja w Krynicy Morskiej - Sukces ekonomiczny wskaźnikiem jakości produkcji (Anna Szafrańska)
W maju, w Krynicy Morskiej, odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego. W konferencji, kierowanej głównie do pracowników branży zbożowomłynarskiej i piekarskiej, uczestniczyło ok. 100 osób. Referaty przedstawili zaproszeni wykładowcy: prof. dr hab. Grażyna Podolska (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach), dr hab. Urszula Wachowska i prof. dr hab. Marian Wiwart (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. dr hab. Danuta Boros (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie), mgr inż. Jerzy Kuchciak (Dolnośląskie Młyny S.A.), Paweł Zaręba (Biuro Współpracy Międzynarodowej ARR), Goris van Lit (U.S. Wheat Associates), a także... więcej»

"Kulinarne podróże po świecie", czyli XIII Małopolski Konkurs Kucharsko-Cukierniczy dla uczniów szkół zawodowych specjalnych (Anna Korfel)
Na dwa kwietniowe dni budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie zapełnił się gośćmi ze szkół specjalnych z Małopolski i zagranicy. Po raz trzynasty w szkole zorganizowano konkurs kucharsko-cukierniczy o Puchar Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W tym roku do konkursu zgłoszon o 7 dwuosobowych zespołów cukierniczych i 12 kucharskich. Cukiernicy wykonywali tort, ciastka bankietowe oraz fi gurki lub eksponat z czekolady, karmelu lub marcepana. Kucharze przygotowywali menu składające się z zakąski lub deseru oraz dania głównego. Młodzież pracowała pod czujnym okiem opiekunów i jurorów, a wykwintne dania i słodkości już samymi nazwami za... więcej»

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam olej parafi nowy o czystości farmaceutycznej do dzielarek chleba (Glimek, Wieczorek, Turri, Gostol, Jeremy, IBIS), linii do bułek (W&P, Backtech, Sottoriva), krajalnic (Vabama, Hartman). Olej z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością NSF 3H numer 142228 (http:... więcej»

Programy unijne w kształceniu zawodowym uczniów (Halina Łankiewicz)
Uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2 w Gdańsku biorą udział w programie "Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształcenie zawodowe a wyzwania rynku pracy". Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jednym z działań projektowych jest organizacja wizyt studyjnych w zakładach pracy. W ramach projektu fi nansowany jest dojazd uczestników do zakładu i ich ubezpieczenie. To duży wkład,... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4044-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Rodzaje porto (Jacek Paprocki)
Do końca lat 80. ubiegłego wieku monopol na produkcję i sprzedaż porto miały wytwórnie "port lodges", zwane lożami. Wszystkie mają swoje siedziby w Vila Nova de Gaia - mieście położonym nieopodal Porto, po drugiej stronie rzeki Douro, u jej ujścia do Atlantyku. Pomimo likwidacji monopolu, większość win nadal wytwarza się właśnie tutaj. Wiosną każdego roku beczki z młodym porto z winnic położonych na stromych brzegach rzeki wędrują w dół rzeki do Vila Nova de Gaia. Tu zapadają decyzje o przeznaczeniu młodego wina na jeden z rodzajów porto. Tu przebiega dalsza winifi kacja. Tu, skryte w piwnicach, w sześciusetlitrowych dębowych beczkach, w tysiącach butelek, dojrzewa, nieraz przez kilkadziesiąt lat. Kupując wino jednej z firm z Vila Nova de Gaia, rzadko kiedy dowiemy się w jakiej posiadłości dojrzały winogrona, z których je wyprodukowano. Wyjątkiem są, stosunkowo nowe, single quinta vintage (porto rocznikowe z jednej winnicy). Zazwyczaj, z wyjątkiem rzadkich i drogich porto vintage, nie znamy także rocznika wina. Pojawiająca się na niektórych etykietach informacja 10, 20, 30… lat oznacza jedynie przeciętny wiek mieszanki win znajdujących się w butelce. Pochodzących - dodajmy - nieraz z kilku różnych winnic. Do dokonania właściwego wyboru wystarczyć musi nazwa producenta - a jest ich w Vila Nova de Gaia blisko trzydziestu - i deklarowany rodzaj porto. Na szczęście dla potencjalnych nabywców, w Vila Nova de Gaia nie ma słabych port lodges. Wszystkie, nawet te które nie zdobyły międzynarodowej sławy, produkują trunki najwyższej jakości. Na straży jakości porto stoi Stowarzyszenie Eksporterów (Instituto do Vinho do Porto), a przede wszystkim zawzięta konkurencja. Żaden z liczących się producentów nie może sobie pozwolić na wpadkę. Nie znaczy to jednak, że porto z różnych lóż jes... więcej»

Nic za nas bez nas (Renata Zawadzka-Ben Dor)
Ogólnopolska Kampania Społeczna "Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa", o której już pisaliśmy na naszych łamach, wykroczyła poza obszar Radomia. Impreza zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 172 im. POW w Wesołej wspólnie z fi rmą Piekarnie i Cukiernie Putka, to pierwszy krok do objęcia całej Polski promocją dobrego pieczywa. Inspiracją do zorganizowania kampanii stały się dwie przesłanki. Z jednej strony obserwowany od jakiegoś czasu spadek sprzedaży pieczywa. Z drugiej zaś rosnący procent "grubasów" wśród naszych dzieci. Dzieci tyją, bo zamiast chleba - źródła zdrowych węglowodanów - ... więcej»

Kawowy bukiet (Małgorzata Bartelak)
"Bukiet" to bardzo popularne określenie, które często spotykamy czytając opisy kaw. Ale, gdyby zapytać co konkretnie oznacza, większość powiedziałaby po prostu, że to kompozycja aromatów. Tymczasem profesjonaliści pracujący z kawą używają tego określenia w bardzo precyzyjny i szczegółowy sposób. Warto go poznać, by lepiej zrozumieć profi le sensoryczne kaw i nauczyć się samemu bardziej precyzyjnie oceniać kawy, których próbujemy. Bukiet to złożone doświadczenie, które tworzy profi l aromatyczny kawy. Bukietu nie da się poznać po prostu wąchając napar przed wypiciem. Różne związki lotne uwalniają się w różnym czasie i pod wpływem różnych z... więcej»

XVII Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego
W dniach 1-2 kwietnia 2014 r. odbył się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu XVII Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego. Osiemnastu uczniów w zawodzie cukiernik stanęło do zmagań o tytuł najlepszego. Wśród startujących znaleźli się przedstawiciele Bydgoszczy, Łodzi, Wrześni, Polic, Zabrza, Krakowa, Szczecina, Lublina, Białej Rawskiej, Leszna i Poznania. Każdy doskonale przygotowany, z chęcią podzielenia się swoimi umiejętnościami zdobytymi podczas praktycz... więcej»

Gorące wypieki, czyli o tym jak smakują chleby i bułki w tropikach (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, pogodę mamy wiosenną i zapewne wielu myśli o wakacjach. Pojechać tam, gdzie przypieczemy się, jak chrupiąca skórka chleba lub zarumienimy, jak najwspanialsza jagodzianka. Dalekie, upalne i egzotyczne podróże, choć pomagają w przypiekaniu, każą nam zapomnieć o ukochanych wypiekach, choćby na kilka dni lub tygodni. Ale czy na pewno? Zapraszam na odległe terytoria zwane DOM-TOM, czyli zamorskie terytoria zależne Francji - Antyle i Gujanę. Gujana Francuska położona jest w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim i należy do Unii Europejskiej jako region peryferyjny. Francuzi zaczęli kolonizować Gujanę w XVII wieku i choć między drugą połową XVII wieku a początkiem XIX wieku parę razy zmieniała przynależność, ostatecznie w 1848 roku stała się kolonią karną Francji. W 1946 roku Gujana Francuska przekształcona została w departament zamorski. Panuje tu klimat równikowy wilgotny ze średnią roczną sumą opadów około 3000 mm, a 81% powierzchni pokrywają wilgotne lasy równikowe. Można się tu poczuć, jak w piecu. Gujana znana jest z dwóch wypieków - pain ménage "chleba domowego" oraz sispa. Pain ménage (fot. 1) oprócz tego, że wymaga takich samych składników jak każdy typowy chleb europejski - mąka, woda, drożdże, sól, pachnie bananem. Ma cylindryczną formę i waży 300-400 g. Skórkę posypuje się mąką, a jasny miąższ zawiera liść bananowca balourou, który utrzymuje wilgoć w trakcie wypieku i nadaje mu specyfi czny smak. Chleb sprzedaje się w wyspecjalizowanych piekarniach i spożywa do każdego posiłku. Według tradycji ustnej, jadany był powszechnie przez Gujańczyków od połowy XIX do lat 70. XX wieku. Potem zastąpiły go bagietki. Sispa (fot. 2) jest niewielkim okrągłym ciastkiem z manioku i orzecha kokosowego. Białe i chrupiące, słodkie i aromatyzowane jest lokalną specjalnością spożywaną jako deser lub przekąska. Trudno odtworzyć jego historię, ale według opowieści podróżników, w... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4019-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Składki ZUS od umów-zleceń (Jacek Paprocki)
Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia jest bardziej atrakcyjne od umowy o pracę nie tylko ze względu na ograniczone obowiązki pracodawcy, w porównaniu ze stosunkiem pracy. Zleceniobiorca często jest także tańszy od pracownika, przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia "do ręki". Przyczyną są różne obciążenia składkami ZUS. W porównaniu z umową o pracę ich wysokość nie jest jednak stała i zależy od posiadanych przez zleceniobiorcę "tytułów do ubezpieczeń". Aby ustalić z jakimi obciążeniami na rzecz ZUS wiązać się będzie zatrudnienie, pracodawca powinien, przed podpisaniem umowy, uzyskać od zleceniobiorcy stosowne oświadczenie (propozycję oświadczenia zamieszczamy na końcu artykułu). Umowa-zlecenie z własnym pracownikiem Umowa-zlecenie z własnym pracownikiem, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom. Inaczej mówiąc, od zleceniobiorcy płaci się takie same składki jak od pracownika. Ta sama zasada obowiązuje, gdy własny pracownik ma ustalone prawo do emerytury lub renty. Wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym. Jeżeli pracodawca zatrudni na podstawie umowy-zlecenia własnego pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym, z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia podlega on ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Przykład: Cukiernia zawarła umowę-zlecenie z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym. Za osobę tę należy obowiązkowo odprowadzić składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Przykład: Cukiernia zawarła umowę-zlecenie z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym. Za osobę tę należy obowiązkowo odprowadzić składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składka na ubezpieczenie c... więcej»

Konferencja piekarsko-ciastkarska w "Społem" PSS w Kaliszu (Włodzimierz Gubała)
Z inicjatywy Piotra Zasunia, prezesa Zarządu "Społem" PSS w Kaliszu, w siedzibie spółdzielni, w lutym, odbyła się konferencja, w której wzięli udział prezesi Zarządów - kierownicy i technolodzy Spółdzielni "Społem" z Częstochowy, Gniezna, Konina, Oławy, Olesna, Ostrzeszowa, Środy Wlkp., Śremu, Turku i Wrześni, a także: GS Ślesin i Piekarni Spomia w Kaliszu. Zaproszono t... więcej»

Festiwalowa kromka ...wiedzy (Renata Zawadzka-Ben Dor)
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj ... najgorętsza prośba maluczkich i wielkich zawarta w codziennej modlitwie, wydaje nam się taka bardzo polska. Tak jak wyłącznie "nasza" wydaje się tradycja szacunku dla chleba. Potwierdzają to przecież słowa polskiego poety, Cypriana Kamila Norwida " ...Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba. Podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Dla darów Nieba....Tęskno mi, Panie ...". Tak myślimy, bo świat postrzegamy zwykle przez pryzmat własnego doświadczenia, kultywowanej tradycji i wiedzy. Jak skromna jest ta wiedza mogliśmy się przekonać zwiedzając stoiska i uczestnicząc w żywych prezentacjach przygotowanych przez uczestników Festiwalu Chleby Świata. Festiwal to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Polskich Mediów, a właściwie jego szefa Marka Traczyka, Warszawskiej Izby Turystyki i Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie. Dzięki tym, którzy zdecydowali się wziąć udział w tej bezprecedensowej imprezie udało się dać zwiedzającym i kupującym zastrzyk wiedzy nie tylko o dziejach chleba, sposobach wypieku, stosowanych surowcach, ale także o bogactwie odmian i niezwykle ważnej funkcji jaką chleb pełni w różnych kulturach. Udało się wszystko. Dopisała pogoda, wystawcy i festiwalowi goście. W ciągu trzech dni trwania festiwalu przez sale s... więcej»

Europain - trendy i propozycje (Paulina Kania-Lentes)
Nowe trendy, inspirujące pomysły, ciekawe smaki, niezwykłe dekoracje, wyrafi nowane opakowania - to wszystko można było zobaczyć podczas ostatnich targów Europain. Nic dziwnego, że ci rzemieślnicy, którzy chcą być na bieżąco z wszelkimi nowościami i ciągle szukają inspiracji, regularnie przyjeżdżają do Paryża na Międzynarodowy Salon Piekarstwa, Ciastkarstwa, Lodziarstwa, Wyrobów Czekoladowych i Cukiernictwa. Europain&Intersuc to od lat najważniejsza impreza wystawiennicza tej branży we Francji i jedna z najważniejszych na świecie. Tegoroczna (dwudziesta!) jej edycja odbyła się w dniach 8-12 marca. W dwóch olbrzymich halach na powierzchni blisko 68 tys. m2 ofertę zaprezentowało ponad 800 wystawców, z których 1/3 przybyła spoza Francji. Tereny targowe odwiedziło 77 tys. gości z całego świata. Francuskie rzemiosło piekarskie i cukiernicze tradycyjnie już stanowi wzór dla przedstawicieli branży z innych krajów, nic więc dziwnego, że targi te co dwa lata przyciągają ogromną liczbę zainteresowanych nie tylko z Europy, ale i z najbardziej odległych zakątków globu. Tym bardziej że przy okazji można w Paryżu odwiedzić mnóstwo piekarni, cukierni i - nie zawaham się użyć tego określenia - luksusowych salonów cukierniczych, prowadzonych przez bardziej lub mniej znanych mistrzów, w których można degustować, podpatrywać i... uszczuplić nieco zawartość portfela. Targi dla rzemiosła Podobnie jak w poprzednich latach, podział targów na sektory był bardzo przejrzysty, a to ułatwiało zwiedzanie i dotarcie do konkretnych fi rm. Była więc część dla piekarstwa rzemieślniczego, ciastkarstwa, cukiernictwa, piekarstwa przemysłowego, wyposażenia sklepów, lodziarstwa, a także -już po raz drugi - sek... więcej»

Zapłata za media - kiedy można odliczyć podatek naliczony, uwaga na faktury pro forma
Czy faktury pro forma wystawione przez zakład energetyczny uprawniają mnie do odliczenia podatku VAT? Do końca ubiegłego roku obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej, gazu przewodowego, popularnie zwanych mediami, powstawał co do zasady w dniu upływu terminu płatności podanego na fakturze. Z kolei nabywca mediów mógł odliczyć podatek naliczony, wynikający z takich faktur w rozliczeniu za okres, w którym upływał termin płatności. Dostawcy energii czę86PORADY PRAWNE JACEK PAPROCKI Przegląd Piekarski i Cukiernic... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-3987-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Celiakia a gluten (Ewa Ceborska-Scheiterbauer)
Celiakia - zwana inaczej chorobą trzewną - to poważna jednostka chorobowa o podłożu autoimmunologicznym. Polega na występowaniu zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego związanych z nietolerancją glutenu. Z celiakii nie da się wyleczyć, ani wyrosnąć. Jedynym dobrym i skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie diety bezglutenowej.Występowanie celiakii jest niestety coraz bardziej powszechne. Diagnozuje się ją także coraz częściej nawet u osób dorosłych. Szczególnie często pierwsze objawy pojawiają się w okresie osłabionej odporności, np. po ciężkiej infekcji, operacji itd. Objawami celiakii są najczęściej ból brzucha, biegunki wodniste i/lub tłuszczowe, złe samopoczucie, niedobory składników poka... więcej»

Wśród tajwańskich wypieków
Jesienią ub. roku grupa przedstawicieli polskiego piekarstwa odwiedziła Tajwan. W programie wizyty było m.in. ofi cjalne spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Piekarzy Tajpej. Polską delegację powitał prezes Stowarzyszenia Winston Wu, właściciel największej sieci piekarni w Tajpej - Shun Chen Bakery. W spotkaniu wzięli udział również Yves Chiu (zwycięzca Mistrzostw Tajpej w pieczeniu tradycyjnego ciasta ananasowego w 2013 r.), Howard Wang (sekretar... więcej»

Polska na ISM (Agnieszka Kita)
Przez cztery styczniowe dni Kolonia, po raz 44, gościła uczestników Międzynarodowych Targów Słodyczy ISM. W zabytkowych halach wystawowych Koelnmesse obchodzącej w tym roku 90-lecie, na powierzchni ponad 110 tys. m2 wystawiało się 1476 fi rm z 68 krajów z całego świata. Ponad 84% wystawców pochodziło z zagranicy, co uczyniło tę edycję targów najbardziej międzynarodową. Najwięcej wystawców pochodziło z Włoch (150), Belgii (148), Francji (90), Hiszpanii (95), Holandii (74), Wielkiej Brytanii (79) i Szwajcarii (29). Liczne delegacje przybyły również z Brazylii (27), Chin (35), Polski (51), Turcji (78) i USA (44). Łączna liczba odwiedzających targi przekroczyła 35 000 przy reprezentacji ponad 140 krajów. Najwięcej odwiedzających pochodziło z krajów europejskich, wśród których prym wiedli Francuzi. Odnotowano zwiększone zainteresowanie również ze strony uczestników z Włoch, Grecji i Hiszpanii, a spośród krajów Środkowego Wschodu - z Arabii Saudyjskiej. Na podobnym poziomie utrzymała się liczba odwiedzających z Europy Wschodniej oraz obu Ameryk, natomiast nieco zmniejszyła się z Azji, co związane było z obchodami chińskiego Nowego Roku.Polskę reprezentowało na tegorocznych targach 51 fi rm, ... więcej»

Inspekcja JHARS skontrolowała pieczywo i lody
W III kwartale 2013 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej różnych artykułów spożywczych (m.in. przetworów mięsnych, rybnych, owocowych), a także w zakresie znakowania. Tu kontrola objęła pieczywo, koncentraty spożywcze i lody, przy czym te ostatnie skontrolowano po raz pierwszy. Kontrole przeprowadzono w... więcej»

Czy jest konieczna zgoda władz na postawienie ogrodzenia na działce? (Włodzimierz Gubała)
Pan Stefan, na którego prośbę zamieściliśmy w nr. 2/14 "Przeglądu" informację na temat wymagań związanych z lokalizacją szamba, prosi nas o informację, czy budowa ogrodzenia działki wymaga opracowania projektu i uzyskania pozwolenia. Sprawy te reguluje ustawa - prawo budowlane z 2006 roku (wraz z późniejszymi zmianami), gdzie w rozdz... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3959-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Automatyczne dyspozycje w Systemie CSB Niezawodne i sprawdzone w praktyce
Pełna informacja o dostępności towarów, jakiej życzą sobie zarówno odbiorcy jak i pracownicy jest wyzwaniem dla zarządzania stanami dyspozycyjnymi, specjalistycznego modułu będącego integralną częścią Systemu CSB. W praktyce jakość automatycznej informacji o stanach dyspozycyjnych jest zależna od jakości dostępnych informacji, będących źródłem planowania. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musi być zagwarantowana zgodność zasobów wykazywanych w systemie ERP ze stanem rzeczywistym we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, którego planowanie dyspozycyjne dotyczy ... więcej»

Po raz piąty Piekarze, Lodziarze i Cukiernicy spotkają się w Katowicach, 1-3 marca
W sobotę 1 marca rozpoczyna się 5. edycja Targów Cukierniczych, Piekarniczych i Lodziarskich SweetTARGi 2014. Do Katowic po raz kolejny zjadą specjaliści ze słodkich i piekarskich branż, prezentujący nowoczesne technologie i innowacyjne rozwi... więcej»

Masło czy margaryna - riposta (Grażyna Cichosz)
Odpowiedź na opublikowany w nr 1/2014 Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego komentarz Panów Profesorów: Krzysztofa Krygiera, Artura Mamcarza i Piotra Sochy dotyczący moich artykułów, które ukazały się w numerach 9 i 10/2013. Komentarz Panów Profesorów to klasyczna próba zastraszania oraz dyskredytacji. Natomiast sposób w jaki Panowie podjęli tę pseudodyskusję jest po prostu bulwersujący; urąga wszelkim zasadom przyjętym w środowiskach naukowych - zamiast merytorycznych argumentów wykorzystywane są inwektywy. Nie wiem co upoważnia Panów Profesorów do bezprzykładnej arogancji. Standardem w dyskusji naukowej jest wymiana, na łamach czasopism naukowych, nie tylko własnych poglądów ale przede wszystkim argumentów potwierdzających te poglądy. Tymczasem Panowie Profesorowie nie podjęli dyskusji merytorycznej, mimo zapewnień, że "…KONIECZNY jest rzetelny komentarz tzw. drugiej strony…". Czyżby napisanie tego komentarza i wypunktowanie "…wszystkich nieprawdziwych informacji…" rzekomo przekazywanych przeze mnie wykraczało poza możliwości trzech osób z tytułami profesorskimi? Wielka szkoda, że Panowie Profesorowie nie skorzystali z okazji, aby przedstawić merytoryczne dowody świadczące o nieprawdziwych, konkretnych informacjach oraz argumenty potwierdzające słuszność własnych zarzutów. W przeciwieństwie do Panów nie uważam się za osobę nieomylną i jestem gotowa na ... więcej»

Leasing finansowy - obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych
Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342) wprowadzono zapisy mające na celu przeciwdziałanie tzw. zatorom płatniczym. Znowelizowane przepisy art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziły obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w określonym terminie płatności wynikających z otrzymanych faktur lub innych dokumentów. Podatnik, który nie ureguluje należności w ciągu 30 dni od terminu płatności, obowiązany jest skorygować o niezapłaconą należność (zmniejszyć) koszty uzyskania przychodu. Jeżeli termin płatności przekracza 60 dni, nabywca obowiązany jest dokonać takiej korekty, jeżeli nie ureguluje należności w ciągu 90 dni od dnia... więcej»

Tłuszcze roślinne - przyczyna chorób dietozależnych (cz. I) (Grażyna Cichosz)
Obowiązujące aktualnie zalecenia dietetyczne, a także prawo żywnościowe opierają się na nieprawdziwej, świadomie zmanipulowanej hipercholesterolowej teorii miażdżycy. Zależności między spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych (KT) oraz cholesterolu egzogennego (pokarmowego) a zachorowalnością na miażdżycę nikt i nigdy nie udowodnił. Będące podstawą hipercholesterolowej teorii miażdżycy badania Keysa są zafałszowane, w dodatku źle interpretowane. Badania te nigdy nie zostały potwierdzone w niezależnych opracowaniach innych autorów. Przyczyną hipercholesterolemii nie są nasycone KT (bezpodstawnie utożsamiane z tłuszczami zwierzęcymi), a długotrwałe niedobory nienasyconych KT, zwłaszcza omega-3. Poza tym, nie ma zależności pomiędzy poziomem cholesterolu a zachorowalnością na miażdżycę. Skutkiem niskiego poziomu cholesterolu jest natomiast zwiększone prawdopodobieństwo chorób nowotworowych oraz schorzeń neurologicznych i neurodegeneracyjnych. Od ponad 20 lat wiadomo że hipercholesterolemia jest jedną z kilku i wcale nie najważniejszą przyczyną miażdżycy. Powstawanie blaszki miażdżycowej jest skutkiem, a nie przyczyną miażdżycy. Natomiast główną przyczyną miażdżycy, a także nowotworów oraz schorzeń neurologicznych i neurodegeneracyjnych są długotrwałe stany zapalne spowodowane niedoborami w diecie antyoksydantów - zwłaszcza lipofi lnych, których źródłem są przede wszystkim tłuszcze zwierzęce oraz rybie. Więcej nt. co wspólnego ze zdrowiem publicznym mają zalecenia dietetyczne? http://nowadebata.pl/2011/04/30/mitzbilansowanej- diety/- stan 07/01/2014 Jak zmanipulowano hipercholesterolową teorię miażdżycy? Hipercholesterolowa teoria miażdżycy została zmanipulowan... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3935-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Piekarnia Sarzyński także w Lublinie
Od kilku miesięcy mieszkańcy Lublina mogą rozkoszować się smakami wypieków Piekarni Sarzyński z Kazimierza. A wszystko za sprawą nowego lokalu znajdującego się w centrum handlowym przy ul. Tomasza Zana. Jest to połączenie piekarni-cukiern... więcej»

Zaprojektuj swoją bluzę
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w pracy powinno się być ubranym schludnie i wygodnie. Jest to szczególnie ważne, gdy pracuje się w cukierni, piekarni albo kawiarni. Oferta strojów roboczych jest obecnie bardzo szeroka. Można wybierać wśród wielu modeli, kolorów, materiałów... więcej»

Dobra lokalizacja to połowa sukcesu (Włodzimierz Gubała)
Pan Stefan przejął po ojcu średniej wielkości piekarnię rzemieślniczą. W budynku, zlokalizowanym w centrum miasta, wygospodarowano niewielką powierzchnię z przeznaczeniem na sprzedaż pieczywa. Zarówno piekarnia jak i sklep oprócz niewątpliwych zalet wynikających z lokalizacji mają także wady - są za małe w stosunku do potrzeb i nie mogą być, głównie ze względów na ochronę środowiska, rozbudowane. W związku z tym p. Stefan rozpoczął poszukiwania obiektu poza ścisłym centrum miasta, do którego mógłby przenieść produkcję pieczywa z istniejącego zakładu, a zwolnioną powierzchnię przeznac... więcej»

Drodzy Czytelnicy!
W poprzednim numerze relacjonowaliśmy VII Ogólnopolską Konferencję Piekarską, którą zorganizowaliśmy w listopadzie w ministerstwie rolnictwa. Ponieważ poruszane podczas niej tematy wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, postanowiliśmy ... więcej»

Wymagania dotyczące obowiązkowych informacji o wartości odżywczej w oznakowaniu środków spożywczych (cz. I) (Wiesława Szafulera)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z października 2001 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności… (Dz.U. L304/18 z 22.11.2011) wprowadza od 13 grudnia 2016 r. obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą. Wymóg ten zawarty jest w art. 9 ust. 1 pkt l. Zwolnienie z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej dotyczy "żywności, w tym żywności wytwarzanej w zakładach rzemieślniczych, dostarczanej bezpośrednio przez wytwórcę małych ilości produktów konsumentowi fi nalnemu lub miejscowym placówkom handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta fi nalnego" (załącznik I pkt 19). Zakres obowiązkowych informacji o wartości odżywczej obejmuje: - wartość energetyczną oraz - ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. "Sól" oznacza równoważną zawartość soli obliczoną z użyciem wzoru sól = sód × 2,5 (załącznik I pkt 11). W odpowiednich przypadkach można zamieścić - bezpośrednio w pobliżu informacji o wartości odżywczej - oświadczenie, że zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu (art. 30 ust. 1). Powyższe informacje można uzupełnić inf... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3912-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
EUROPEJSKA SAGA PIERNIKOWA (Beata Marchand)
O tym, jak kawałek pikantnego ciasta zdobył serca zamożnych pań i panów (cz. II).Zgodnie z obietnicą, powracam, Drogi Czytelniku, do sagi piernikowej. Przy okazji Trzech Króli i karnawału, wciąż możemy rozkoszować się smakiem i formą pieprznego ciasta. Romantyczno- -podróżniczo-historyczną część dziejów opowiedziałam w numerze grudniowym, ta zdecydowanie bardziej pasowała do aury świątecznej. Tym razem chciałabym skupić się na technikach wykonania form, ponieważ osiągnęły one niezwykle wysoki poziom artystyczny, a w szczytowych okresach pracowali nad nimi rzeźbiarze, złotnicy, malarze. Nie we wszystkich ośrodkach piernikarskich można było wspomagać się taką ekipą. W zależności od miejsca, czasu i środków formę mógł wykonać rzeźbiarz, snycerz, albo sam piekarz lub jego czeladnik. Zacznijmy jednak od początku. Jakimi materiałami i narzędziami dysponował rzemieślnik? Postawmy się, Drogi Czytelniku, w sytuacji piekarza żyjącego kilka wieków temu, który chciałby rozwinąć działalność gospodarczą i wyspecjalizować się w produkcji pierników. W Polsce nie miałby problemu, ale w Niemczech musiałby pomyśleć o... więcej»

Konferencja SITSpoż.
W dniach 14-15 listopada 2013 r. delegaci oddziałów terenowych Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z całej Polski gościli na zaproszenie przewodniczącego toruńskiego oddziału SITSpoż. Edmunda Kośnika w Centrum Konferencyjnym "Daglezja" w Przysieku k. Torunia. Program uroczystości składał się z czterech głównych punktów: ogólnopolskiej konferencji nt. "Szanse i zagrożenia dla rozwoju przemysłu spożywczego", fi nału konkursu "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2013", Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpoż. oraz wizyty studyjnej w fi rmie winiarskiej VINPOL Sp. z o.o. w Toruniu... więcej»

Szybko, wydajnie, bezpapierowo Nowoczesne metody kompletacji optymalizują przepływ informacji i materiałów
W branży przetwórstwa spożywczego o wydajności i konkurencyjności decydują między innymi zastosowane metody kompletacji. Nowoczesne systemy kompletacji opierają się na procesach bezpapierowych - są zorganizowane w sposób nie wymagający papierowego obiegu dokumentów, a jednocześnie bardzo wydajny. Rozwiązania takie pomagają zoptymalizować czasochłonne i pracochłonne procesy kompletacji. Oferta rynkowa obejmuje szerokie spektrum rozwiązań począwszy od relatywnie prostych do całkowicie automatycznych, wykorzystujących sortery i roboty, które wykonują pracę w magazynie. Przed wdrożeniem każdego nowego rozwiązania należy indywidualnie rozeznać i zanalizować organizację procesów przedsiębiorstwa. Uwzględnić należy wszystkie istotne elementy takie jak: cechy produktów i... więcej»

Biofach 2014 - czeka na polskich wystawców i gości
W dniach 12-15 lutego, w Norymberdze odbędą się specjalistyczne targi poświęcone żywności ekologicznej - Biofach, oraz ekologicznym kosmetykom - Viveness. Będzie to już 25. edycja Biofach, największych na świecie targów, poświęconych wyłącznie ważnemu sektorowi gospodarki żywnościowej, jakim jest produkcja żywności ekologicznej. Na tę imprezę, na specjalnej konferencji prasowej w Warszawie, zapraszali jej organizatorzy, przedstawiając program, a także omawiając trendy występujące na europejskim rynku produktów ekologiczny... więcej»

glanbia nutritionals - wprowadza na rynek OPTISOL - składnik zastępujący całe jaja
Spółka Glanbia Nutritionals, światowy innowator w zakresie rozwiązań składnikowych, wprowadza na rynek nowy wyjątkowy składnik, który w wyrobach piekarskich zastępuje całe jaja. OptiSol 3000 (przedłużenie sprawdzonej linii produktów OptiSol jest wysoce wydajnym i funkcjonalnym składnikiem otrzymywanym z nasion lnu i białka serwatkowego, który ma rozwiązać problemy producentów wykorzystujących jaja, wynikające z ostatnich wahań cen. OptiSol 3000 jest łatwym w użyciu, naturalnym składnikiem i stanowi doskonałą alt... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»