profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I GASTRONOMIA »

PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY


(ang. BAKERY AND CONFECTIONERY REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
rok powstania: 1953
Miesięcznik ISSN 0033-2313

Tematyka:
Technika i technologia piekarstwa, ciastkarstwa, produkcji czekolady, lodów i innych słodyczy; publikacje wyników prac naukowo-badawczych w aspekcie możliwości ich wdrożenia; oferty zakupu maszyn, urządzeń, surowców i półproduktów; w... więcej »

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 315,36 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 283,82 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 226,80 zł
prenumerata papierowa półroczna - 113,40 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 56,70 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2015-5

zeszyt-4360-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2015-5.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Liderzy Spółdzielczości 2015 (Jadwiga Piotrowicz)
Dziękuję Jolancie Kozak, redaktor naczelnej "Panoramy Lubelskiej", za zainteresowanie ruchem spółdzielczym, który narodził się w Polsce dwa stulecia temu - mówił wzruszony Mieczysław Zapał, prezes Lubelskiej Spółdzielni Spożywców "Społem", podczas gali fi nałowej konkursu "Lider Spółdzielczości", zorganizowanego przez Magazyn Regionalny Panorama Lubelska. Po czym sprezentował gościom "Panoramy" wspaniały tort udekorowany ciepłymi życzeniami dla redakcji, gości i bohaterów wieczoru. To tu, na Lubelszczyźnie, ksiądz Stanisław Staszic zakładał pierwsze kooperatywy, dzięki którym rozwijało się nowoczesne rolnictwo - przypomniał preze... więcej»

Przełom w wypieku pieczywa francuskiego przy użyciu preparatu POLSELVIATM (cz. II) (Beata Marchand)
Po raz kolejny, w grudniu 2014 roku, polska grupa w składzie Andrzej Salamon - prezes fi rmy P.M.T. Trading Sp. z o.o. produkującej preparat PolselviaTM, dr Henryk Piesiewicz - technolog piekarstwa i Beata Marchand, miała możliwość przeprowadzenia testów piekarskich i cukierniczych w renomowanej francuskiej szkole piekarstwa i cukiernictwa EFBPA w Aurillac, którą reprezentowali: wykładowca piekarstwa Dimitri Renault oraz założyciel i dyrektor szkoły Christian Vabret (fot. 1).Ponieważ jest to już trzecia relacja z postępu prac nad wykorzystaniem preparatu enzymatycznego PolselviaTM (poprzednie miały miejsce w czerwcu i październiku 2014 roku), uściślę tylko, że do testów wykorzystano, podobnie jak we wcześniej... więcej»

Jak rozwijać pracownika - narzędzia Część 2: Praca z wizją (Jarosław Ropiejko)
Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem. Antoine de Saint-Exupéry Dlaczego wizja? Człowiek z natury lubi pracować z sensem. Słyszałem kiedyś historię dotyczącą realizacji dużego węzła komunikacyjnego budowanego w krajach arabskich. Powstawał na niezagospodarowanej jeszcze części pustyni. Setki robotników realizowały założenia projektowe. Przemieszczano potężne masy ziemi. Jednak robotnicy, poza swoimi umiejętnościami i narzędziami, zostali wyposażeni w element, który sprawiał, że pomimo rozległych i rozproszonych prac wiedzieli do czego zmierzają. W ciężkich warunkach otoczenia przedstawiono im wizję, która poza fi zyczną pracą, nadawała sens ich działaniom. Otóż w każdym z pomieszczeń kontenerów mieszkalnych, gdzie odbywały się odprawy na różnych odcinkach prac, wystawiono modele węzła z zaznaczonymi obszarami prac dla poszczególnych brygad. Robotnicy widzieli do czego zmierzają i jaki będzie ich wkład w poszczególne miejsca. Wizja pomagała znieść trudy i skupić wysiłek na celu. Wizja powiązana z rozwojem W pracy spędzamy dużą część życia. Rozbudzanie nawyku świadomego rozwoju czyni naszych pracowników bardziej odpowied... więcej»

Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów 2014 roku w Polsce (Jadwiga Rothkaehl)
Pieczywo o dobrej jakości, akceptowanej przez konsumenta, uzyskuje się w wyniku procesu wypieku z mąki o odpowiedniej jakości. Mąka pszenna to produkt otrzymywany w procesie przemiału ziarna pszenicy. Proces przemiału ziarna jest odpowiednio zaplanowany w celu uzyskania produktu finalnego o określonych cechach jakościowych. Tak więc mąka pszenna jest produktem uzyskiwanym przez człowieka w efekcie zaprojektowanego przez niego procesu przemiału ziarna pszenicy. Można by mąkę pszenną nazwać "produktem wytworzonym przez człowieka" w przeciwieństwie do ziarna pszenicy, które jest "produktem naturalnym" wytwarzanym przez roślinę, a człowiek ma mały wpływ - w porównaniu z wytwarzaniem mąki pszennej - na końcową jakość ziarna pszenicy zbieranego w kolejnych latach. Ziarno pszenicy to żywy organizm o skomplikowanej budowie anatomicznej, a jego skład chemiczny i cechy zewnętrzne są zmienne w kolejnych latach zbiorów, zależne od warunków pogodowych w czasie wegetacji rośliny i zbioru ziarna, a także od zastosowanych zabiegów agrotechnicznych. W warunkach klimatycznych Polski ziarno zbóż, także pszenicy, jest zbierane raz do roku, a jego przetwórstwo jest prowadzone sukcesywnie przez cały rok. Jakość ziarna pszenicy zbieranego w kolejnych latach, a także w danym roku w różnych rejonach naszego kraju, jest bardzo zróżnicowana. W tabeli 1 podano wyniki wykonanych w ZPZiP IBPRS badań podstawowych cech jakościowych charakteryzujących wartość przemiałową i wypiekową ziarna pszenicy zebranego w Polsce w latach 2012-2014. Podano wartość średnią, maksymalną i minimalną danego wyróżnika jakościowego oraz procent badanych próbek wykazujących wartości danego parametru w określonych zakresach przydatności do produkcji mąki na cele wypiekowe. Wyniki przedstawione w tabeli 1 wskazują, że ziarno pszenicy ze zbiorów 2014 roku wykazuje dobrą wartość przemiałową z uwagi na bardzo dobrą dorodność ziarna (70% badanych próbek wykazywało gęstość zia... więcej»

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam.olej parafi nowy o czystości farmaceutycznej do dzielarek chleba (Glimek, Wieczorek, Turri, Gostol, Jeremy, IBIS), linii do bułek (W&P, Backtech, Sottoriva), krajalnic (Vabama, Hartman). Olej z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością NSF 3H numer 142228 (http://www. techmasz.eu/www/pliki/pdf/ H3_Finavestan_360_tlumaczenie. pdf ). Olej sprawdzony w większości dzielarek, nie zakleja maszyn, nie jełczeje, jest pozbawiony smaku, zapachu i barwy. Brak negatywnego wpływu na trwałość urządzeń. ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-4

zeszyt-4343-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2015-4.html


 
 
 
W numerze m.in.:
Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia (Maria Wesołowska, Ewa Nieczypor)
Już po raz 20. zorganizowano eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Organizatorem konkursu od lat jest Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, a współorganizatorami Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP i Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP we Wrocławiu oraz Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników. Temat tegorocznego turnieju to "Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016". Konkurs odbywa się trójstopniowo. W listopadzie ubiegłego roku odbywały się eliminacje szkolne, a w styczniu komisje wojewódzkie przeprowadziły II etap konkursu. Zgodnie z regulaminem, kandydaci mieli za zadanie rozwiązać test opracowany na podstawie programu nauczania ZSZ z zakresu przedmio... więcej»

Sprzedaż zza lady, czy samoobsługa? (Andrzej Piętka)
Inwestorzy i projektanci sklepów piekarskich, gdy rozpoczynają nowy projekt, stają przed dylematem. Wybrać tradycyjny sposób sprzedaży zza lady czy może samoobsługę? Warto bliżej przyjrzeć się plusom i minusom obu tych rozwiązań. A może warto pomyśleć o modelu mieszanym? Dotychczas sprawa wydawała się prosta. W sklepach z pieczywem dominuje sprzedaż "zza lady", w dyskontach i hipermarketach - samoobsługa, ale w nowych formatach sklepowych trwają próby zmiany tego i wprowadzania obsługi ze sprzedawcą. W sklepie fi rmowym klient prosi o konkretny produkt, który sprzedawca pakuje do torby i mu podaje; klienci obsługiwani są po kolei. Jest to najpopularniejsza forma sprzedaży w sklepach z pieczywem należących do piekarni. Problem pojawia się przy większej liczbie klientów, przy zakupach dokonywanych przez jednego klienta więk... więcej»

Służebność drogi - co to jest i jak to można wykorzystać (Włodzimierz Gubała)
Bardzo często w działalności gospodarczej zachodzi konieczność podjęcia trudnych, ale ważnych, decyzji mających istotny wpływ na dalszą pracę zakładu. W takiej sytuacji znalazł się pan Jerzy - piekarz z województwa zachodniopomorskiego. Potrzeby miejscowego rynku, a także zwiększony popyt na produkowane przez niego pieczywo zmuszają go do zwiększenia produkcji i wzbogacenie asortymentu. Jednocześnie trzeba poprawić trudne warunki pracy i socjalne w zakładzie. Jedynym sposobem jest rozbudowa piekarni, co w konkretnych warunkach lokalizacyjnych (mała oraz stosunkowo intensywnie zabudowana działka) jest trudne do zrealizowania. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup od sąsiada terenu o szerokości ok. 4 m, z przeznaczeniem na dodatkowy dojazd do działki od strony zaplecza, co pozwoli na dodatkową ... więcej»

Słodkie targi w Katowicach
Po raz szósty, z udziałem około 100 fi rm branżowych i wielu zwiedzających, odbyły się w Katowicach 3-dniowe Targi Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie SweetTARGi. Trudna reaktywacja targów 6 lat temu dała wymierne korzyści, bo potrzeba takich właśnie targów w sercu Śląska była przecież oczywista. Imprezę można zaliczyć do udanych, pomimo bardzo bliskich terminów podobnych targów.Z roku na rok odbywają się ciekawsze imprezy, firmy starają się przyciągnąć klientów wieloma atrakcjami, po prostu coś się dzieje. W pawilonach, w zależności od dnia imprezy, albo pachniało kawą albo wypiekami. Przez trzy dni targów odbywały się konkursy branżowe, które skupiały uwagę wielu zwiedzaj... więcej»

A gdyby tak połączyć rogaliki z pączkiem? Co wyjdzie? Wielka awantura! (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, dziś na słodko, choć niektórym historia może wydać się słodko-kwaśna, głównie ze względu na przepychanki o palmę pierwszeństwa w wylansowaniu pomysłu, ale też aferę związaną z serią zatruć, które miały miejsce w Kanadzie. Ale o szczegółach za chwilę. Czy wpadły komuś w ucho, oko lub smak takie słowa jak: cronut, dosant, doissant, doughssant, cro-knot, croissant-cut donut lub zonut? Niby brzmią podobnie, a jednak się różnią. Tak też jest z produktami, którym nadano te nazwy. Wszystkie są słodkim deserem będącym krzyżówką francuskiego rogalika z pączkiem, choć w Kanadzie popularne są słono-słodkie mięsne burgery (fot. 1).Pomysł narodził się w Stanach Zjednoczonych i jest dość "świeżym", chronologicznie rzecz ujmując, wynalazkiem i takim też, a mianowicie "świeżym", należy go spożywać. Piekarze i cukiernicy specjalizujący się w rogaliko-pączkach zalecają spożycie deseru optymalnie do kilku godzin po jego wypieku, a na pewno nie później niż do końca dnia. Deser powstaje przez użycie warstwowego ciasta na rogaliki (aczkolwiek autorzy różnych receptur mówią o modyfi kacji przepisu na klasyczne ciasto półfrancuskie), które smaży się w głębokim oleju (z pestek winogron w przypadku cronutów), następnie jest ono nadziewane, posypywane cukrem i glazurowane. Przyjrzyjmy się poszczególnym ciachom. Ojcem cronuta (fot. 2), opatentowanego w 2011 r. pod nazwą CronutTM 1... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-3

zeszyt-4301-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2015-3.html

 
W numerze m.in.:
Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników ROZMOWA Z POLSKIM JUROREM, MICHAŁEM DOROSZKIEWICZEM
Nasi młodzi cukiernicy niedawno zaprezentowali się na międzynarodowym konkursie. Co to były za mistrzostwa? W styczniu tego roku w Rimini, podczas targów Sigep, odbyły się Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników do 23 roku życia. Są one organizowane co dwa lata z inicjatywy Roberto Rinaldiniego. Tym razem rywalizowały ze sobą 2-osobowe ekipy z Australii, Brazylii, Chorwacji, Francji, Japonii, Polski, Rosji, Singapuru i Tajwanu. Polska drużyna po raz pierwszy brała udział w tym konkursie. Reprezentowali nas Weronika Stimma z Bydgoszczy i Michał Palarczyk z Suchej Beskidzkiej, kandydaci wyłonieni w ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski Uczniów Szkół Cukierniczych podczas targów ExpoSweet. Jakie zadania mieli uczestnicy? Tegorocznym tematem prac było "Jedzenie w ... więcej»

SIT SPOŻ
21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej, a następnie Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, na których prezes Zarządu Głównego Bronisław Wesołowski przedstawił sprawozdania merytoryczne z działalności SITSpoż. w minionym roku. Wśród najważniejszych punktów wystąpienia znalazło się: szczegółowe przedstawienie prac Biura Zarządu Głównego, Ośrodka Doskonalenia Kadr, Zespołu Rzeczoznawców i działalności krajowych rad branżowych (Polskiej Rady Winiarskiej, Krajowej Rady Droż... więcej»

Zatrudniamy cudzoziemca - część I (Jacek Paprocki)
Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców dzielą ich na dwie podstawowe grupy. Pierwsza, to obywatele krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy, co do zasady, mogą podejmować pracę na terenie Polski bez ograniczeń. Drugą stanowią obywatele państw pozostałych, którzy, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami, powinni posiadać zezwolenie na pracę. W ramach tej ostatniej grupy wyodrębniono obywateli niektórych państw, a także rodzaje prac, dla których stosuje się uproszczone procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę lub zwolnionych z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia. Mogą pracować bez zezwolenia Zgodnie z przepisami art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemcem uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego oraz która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 2. udzielono jej ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 3. posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej; 4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej; 5. posiada zgodę na pobyt ze wzgl ędów humanitarnych; 6. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 7. korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 8. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 9. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej (obywatele Islandii, Norwegii, Liechtensteinu); 10. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (obywatele Szwajcarii); 11. jest członkiem rodziny cudzozie... więcej»

Odsetki od lokat na rozliczeniowych rachunkach fi rmowych przychodem z działalności fi rmy (JACEK PAPROCKI)
Zgodnie z treścią art. 14, ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca ubiegłego roku, odsetki od środków na rachunkach bankowych, utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością, należało zaliczać do przychodów fi rmy. Na pytanie: A co z odsetkami od lokat terminowych utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych, zakładanych w ramach tych rachunków? Fiskus odpowiadał, że nie mają one nic wspólnego z działalnością gospodarczą. Odsetki takie, zdaniem fi skusa, stanowiły przychód z kapitałów pieniężnych, a więc z odrębnego źródła, wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przychodem z działalności gospodarczej nie były nawet odsetki wypłacane przedsiębiorcy przez bank z tytułu przechowywania na rachunku określonych kwot przez jedną noc, tak zwanych lokat overnight. Stanowisko fi skusa potwierdzało w większości przypadków orzecznictwo sądów administracyjnych, łą... więcej»

Dlaczego Polacy jedzą coraz mniej chleba? (Ewa Ceborska-Scheiterbauer)
W ostatnich latach odnotowuje się coraz mniejsze spożycie pieczywa. Z drugiej jednak strony przybywa małych sklepików oferujących wysokiej jakości pieczywo. Jak te dane mają się do zaleceń dietetycznych mówiących o produktach zbożowych jako podstawie piramidy żywieniowej? Wróćmy do podstaw Dla przypomnienia: produkty zbożowe z całego ziarna powinny być głównym źródłem energii w jadłospisie zarówno człowieka dorosłego, jak i dziecka. Specjaliści podają, że 50-60% energii powinno pochodzić ze zbóż w różnej formie, np. pieczywa, ryżu, makaronu, kasz itd. Uważa się także, że prawdziwe, zdrowe śniadanie powinno zawierać porządną ilość zdrowych węglowod... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-2

zeszyt-4273-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2015-2.html

 
W numerze m.in.:
Najnowsze inwestycje jesieni 2014, w kontekście roku poprzedniego
W styczniu 2014 podsumowaliśmy trudny gospodarczo rok 2013, w którym wiele zakładów przeżywało dylematy, zastanawiając się, czy warto inwestować? Ostatni kwartał 2013 roku pozwolił jednak optymistycznie patrzeć w przyszłość. Przyszło nam "zmierzyć się" z licznymi montażami pieców MIWE (art. PPiC 1/2014), co potwierdzało teorię, że inwestycje, szczególnie w trudnej gospodarczo sytuacji, są konieczne. Nie muszą wiązać się z dużymi instalacjami. Ożywienie w sprzedaży, utrzymanie klienta (bez ekspansji na nowe tereny) i wysoka ocena jakości przez konsumenta to niezbity dowód właściwie dobranych technologii i maszyn. ENERGOOSZCZĘDNA GRUPA pieców i chłodni MIWE e+ W obliczu trudności, jakie przeżywają zakłady piekarskie, fi rmy producenckie (jak MIWE) skutecznie zareagowały na potrzeby rynku. Efektem poszukiwania sposobu na poprawę sytuacji ekonomicznej jest stworzenie energooszczędnej linii pieców i komór chłodniczych MIWE oznaczonych symbolem e+. Generacja urządzeń e+ pozwala na realne oszczędności eksploatacyjne o ok. 20%. Wiele modyfi kacji ma na to wpływ. Wymienić należy nowoczesne s... więcej»

Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Na europejskim rynku żywności nasilają się wojny cenowe i maleje lojalność konsumentów.Specjalny raport "European Price and Promotion 2014", opublikowany przez agencję badawczą Information Resources GmbH (IRI) przedstawia sytuację na europejskim rynku towarów szybko zbywalnych, w tym żywności, w 2014 r. Z raportu wynika, że w 2014 r. niewielkiej zmianie, w porównaniu z latami poprzednimi, ulegały postawy europejskich konsumentów. Podczas, gdy pod wpływem kryzysowej atmosfery, w ciągu kilku poprzednich lat wykazywali wyraźną wstrzemięźliwość w zakupach, w badanym roku zaznaczył się powrót do bardziej optymistycznych postaw, zwłaszcza przy zakupach żywności. IRI szacuje, że wartość zakupów żywności, w objętych badaniami krajach europejskich, wzrosła o 1% (do 2,7 mld euro). Sprzedaż towarów nieżywnościowych zmalała natomiast o 0,3% (do 219 mld euro). Z badań dotyczących postaw konsumentów wynika, że maleje ich lojalność zarówno wobec marek, jak i placówek handlowych. Dowodzą tego wyniki badań przeprowadzonych we Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. W 2014 r. nastąpiło też dalsze zao... więcej»

Podatek VAT od remanentu likwidacyjnego (JACEK PAPROCKI)
Podatnicy likwidujący fi rmę muszą być przygotowanym na konieczność zapłacenia podatku VAT od tak zwanego remanentu likwidacyjnego. Obowiązek ten wynika z art. 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegają towary pozostałe na dzień: - rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, - zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez podatnika będącego osobę fi zyczną, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego, w stosunku, do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe zasady stosuje się także w przypadku, gdy podatnik, będący osobą fi zyczną, nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Nie tylko materiały i towary handlowe Zgodnie z... więcej»

Słucham i rozumiem - otwarty dialog Część 7: Wzmacnianie motywacji do zmiany (Jarosław Ropiejko)
W cyklu "Słucham i rozumiem..." wiele razy pojawiało się słowo zmiana. Osoby chociaż w części pracujące narzędziami opisanymi w poprzednich artykułach, zadające sobie różne pytania i analizujące budowane relacje oraz swój sposób prowadzenia dialogu, bez wątpienia stanęły przed sytuacją zrozumienia i przyjęcia potrzeby zmiany. Zrozumienie takiej potrzeby u siebie może jednocześnie stać się impulsem do wspierania zmian u innych. Dzisiaj chcemy skoncentrować się na sposobach prowadzenia dialogu wzmacniającego motywację do podjęcia oraz utrzymania zmiany. Bez względu na to czy jest to zmiana nawyku, przekonania, stylu zachowania, stylu prowadzenia rozmów, zarządzania ludźmi, sposobu podejmowania decyzji lub jakakolwiek inna. Co myślisz o zmianie? Takie pytanie możemy zadać zarówno w gronie właścicielskim firmy rodzinnej, jak i w stosunku do pracownika, z którym pracujemy. Jednak jest to pytanie, od którego trudno zacząć pracę nad zmianą. Pierwszym zagadnieniem, które wydaje się istotne jest świadomość potrzeby zmiany. Zanim padnie pytanie o zmianę, osoba z którą prowadzimy dialog musi się znaleźć na etapie refleksji nad niepożądanym stanem. Oznacza to, że często praca, którą wykonać może partner, właściciel, przełożony czy współpracownik może polegać na poruszeniu tematu, rozbudzeniu świadomości. W pierwszym ćwiczeniu chcemy odwołać się do pytań, które mogą uruchomić taki proces. Niektóre osoby mogą całkowicie nie dostrzegać istnienia czegoś niepożądanego, mogą nie chcieć o tym mówić, ponieważ wyparły problem, ponieważ mają opór w jego nazwaniu i wydobyciu na światło dzienne. Mówienie o zmianie jest w tym momencie zdecydowanie przedwczesne. Stąd, jakie działanie może być wartościowe czy skuteczne? Na pewno pytania poszerzające świadomość. Przykładowo przy braku nawyku przekazywania informacji przez jednego ze wspólników czy współpracowników, możemy zapytać: Jak lubisz podejmować decyzje? Co jest dla Ciebie ważne prz... więcej»

Ekwador - nowe źródło kaw speciality? (Łukasz Jura)
Speciality Coff ee to stosunkowo nowe pojęcie, które charakteryzuje kawy o wyjątkowych walorach smakowych. Wydaje się, że skoro ok. 40% produkcji kawy w Ekwadorze to robusta, wszystkie kawy z Ekwadoru będą niskiej jakości. Tak duży udział robusty w produkcji kaw w Ekwadorze ma swoje podłoże ekonomiczne. Tańsza kawa dostarczana jest do fi rm produkujących kawę rozpuszczalną. Jej produkcja stanowi jeden z fi larów gospodarki Ekwadoru. Skala produkcji kaw rozpuszczalnych w Ekwadorze jest na tyle duża, że w pewnym momencie ich producenci doszli nawet do wniosku, iż o wiele tańszym rozwiązaniem będzie sprowadzanie taniej robusty z Wietnamu, niż wyhodowanie własnej. Obecnie Ekwador importuje więcej kawy z Wietnamu niż sam produkuje (roczna produkcja to ok. 650 tys. worków). Wciąż rosnące zapotrzebowanie na tanią kawę do produkcji kaw rozpuszczalnych sprawia, że plantatorzy w Ekwadorze nie są zainteresowani poszukiwaniem nowych rynków ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2015-1

zeszyt-4256-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2015-1.html

 
W numerze m.in.:
Słucham i rozumiem - otwarty dialog Część 6: Rozmawiajmy o systemie (Jarosław Ropiejko)
Pisząc o dialogu i kontekście, w którym się dzieje, przywołaliśmy dotychczas narzędzia skutecznej rozmowy, postawy wspierające dialog, empatię, wskazaliśmy konieczność zadbania o siebie w prowadzonej rozmowie, podkreśliliśmy siłę synergii i różnorodności oraz rozwiązania wspomagające w konfl ikcie. Dzisiaj chcemy mówić o zaletach płynących ze wzajemnego poznania oraz zrozumienia powiązań systemów rodzinnego i fi rmowego w biznesie rodzinnym. O tym jak można prowadzić taką rozmowę i co może z niej wyniknąć. System, który zawsze funkcjonuje… Systemu nie można rozpatrywać poprzez jego część czy jeden element, choć spojrzenie na mniejszą cząstkę może być odkrywcze poznawczo. Jednak tylko patrząc na całość możemy tworzyć trwałe zmiany i budować wizję współpracy oraz długofalowego działania. Cechą charakterystyczną systemu jest to, że żyje i dostosowuje się do zewnętrznych warunków. Jego stałość w jednym momencie lub okresie, zmienia się wraz ze zmianą jednego elementu systemu. Jest wiele sytuacji, gdy funkcjonująca fi rma rodzinna podlega zmianie systemowej. Przykłady można mnożyć: sukcesor-córka wychodzi za mąż i pojawia się potomek wyłączający ją z dotychczasowego zakresu obowiązków i zięć wyraża chęć wspomagania fi rmy; na skutek wspólnych rozmów żona podjęła decyzję o wycofaniu się z tego biznesu, by realizować się we własnym; kiedy w fi rmie pojawia się powracające po studiach dziecko i zaczyna szukać swojego miejsca w zespole; gdy odchodzi jeden z właścicieli i powstaje przestrzeń oraz role oczekujące na następcę itp. Te sytuacje odwołują się do zdarzeń zewnętrznych w stosunku do systemu, które uruchamiają zmianę. Ale uczenie się fi rm wzmacnia sytuację, gdy zmianę w systemie chcemy wywołać sa... więcej»

Ocena sensoryczna (Małgorzata Bartelak)
Gdy pijemy kawę w domu nasza ocena jej smaku ogranicza się zwykle do subiektywnego stwierdzenia czy jest dobra, ale dla znawców kawy dobry smak to coś więcej niż stwierdzenie: "to mi smakuje". W zależności od smaku cena kawy może się różnić nawet kilkadziesiąt razy, dlatego proces jego oceny jest traktowany z najwyższą powagą i możliwie największą precyzją. Specjaliści pracujący z kawą musieli wypracować wspólny język tak, by na całym świecie oceniać i analizować smak według tych samych kryteriów i pojęć. W przeciwnym razie proces komunikacji między plantatorem, brokerem i ostatecznym odbiorcą, z których każdy pochodzi z innej części świata, ma inne przyzwyczajenia kulturowe i inny związany z tym gust, byłby bardzo trudny lub wręcz niemożliwy. Warto poznać ten wypracowany przez środowisko kawowe język, bo jego precyzja może pomóc także miłośnikom kawy i laikom w ocenie jakości naparu, który piją co rano. Specjaliści zwykle pracują na jednym z dwóch formularzy; jeden opracowała Specialty Coff ee Association of America, a drugi organizacja Cup of Excellence na potrzeby konkursu, w którym corocznie wyb... więcej»

ABC informatyki w piekarni i cukierni Obsługa i rozliczanie produkcji w zakładzie piekarsko-cukierniczym (Maciej Latawiec)
Lata doświadczeń i obserwacji potwierdzają, że planowanie i rozliczanie produkcji jest w dalszym ciągu tą sferą działalności, która w stosunkowo niewielkim zakresie objęta jest informatyką w naszych zakładach. A warto zdawać sobie sprawę, że zwłaszcza w tych obszarach specjalistyczny system informatyczny przyczynić się może do obniżenia kosztów i poprawy efektywności produkcji i, co za tym idzie, do znacznych oszczędności w firmie. W ujęciu hasłowym, wśród elementów informatycznej obsługi produkcji w zakładzie piekarsko-cukierniczym wyróżnić możemy więc: receptury produkcyjne, plany produkcyjne, zamienniki surowcowe, technologiczne rozliczenie produkcji (badanie odchyleń rzeczywistego zużycia surowców od planowanego) oraz wszelkie analizy i zestawienia pozwalające śledzić w ujęciu asortymentowym i wartościowym, zarówno przychody wyrobów gotowych z produkcji, jak i rozchody surowców związane z wykonaną produkcją. Jednak podstawą informatycznej obsługi działalności produkcyjnej zakładu jest dobrze zorganizowana gospodarka magazynowa. Co to są magazyny? W jakim celu je prowadzimy? Jakie magazyny powinniśmy założyć i prowadzić i jaka jest specyfika gospodarki magazynowej w piekarni i cukierni? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Magazyny w programie to nie budynki ani składy - to raczej logiczny rozdział kartotek suro... więcej»

Warsztaty szkoleniowe (Wiesława Szafulera)
W listopadzie 2014 r. w Warszawie odbyło się szkolenie na temat znakowania żywności, w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18). Organizatorem była Nowoczesna Firma S.A. Podczas szkolenia poruszono m.in. zagadnienia dotyczące: - informacji obowiązkowej i dobrowolnej o wartości odżywczej, - praktycznych aspektów stosowania oświadczeń zdrowotnych w reklamie i promocji, - informacji kiedy produkt przestaje być bezpieczny? - Wycofanie produktów z rynku, wymagania i możliwe rozwiązania, - sprzedaży żywności przez... więcej»

Kiedy nie płaci się podatku od dochodu ze sprzedaży majątku firmy (JACEK PAPROCKI)
Przekazanie na cele prywatne samochodu osobowego, przy zakupie którego przedsiębiorca nie mógł odliczyć podatku VAT, nie wywołuje skutków w podatku VAT. Późniejsza sprzedaż takiego samochodu, jako majątku osobistego, również jest z tego podatku zwolniona, o ile nie wystąpią okoliczności wskazujące na to, że cała ta operacja miała na celu obejście prawa (patrz artykuł: "Jak uniknąć podatku VAT od sprzedaży używanego samochodu osobowego"). Takie przesunięcie jest ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»