profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I GASTRONOMIA »

PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY


(ang. BAKERY AND CONFECTIONERY REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
rok powstania: 1953
Miesięcznik

Tematyka:
Technika i technologia piekarstwa, ciastkarstwa, produkcji czekolady, lodów i innych słodyczy; publikacje wyników prac naukowo-badawczych w aspekcie możliwości ich wdrożenia; oferty zakupu maszyn, urządzeń, surowców i półproduktów; w... więcej »
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 315,36 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 283,82 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 226,80 zł
prenumerata papierowa półroczna - 113,40 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 56,70 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-11

zeszyt-4192-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-11.html

 
W numerze m.in.:
Puffing - maszyny i urządzenia (Agnieszka Mularczyk)
Tuż po swoim odkryciu, w 1902 r. Anderson zaproponował kilka urządzeń do ekspandowania, a tym, które nadało kierunek przyszłym inżynierom, był metalowy cylinder z gwintowanym zamknięciem. Po częściowym napełnieniu i zamknięciu cylinder był ogrzewany na tyle intensywnie, aby, w krótkim czasie, wewnątrz osiągnąć odpowiednią temperaturę. Temperatura pieca, w którym następowało ogrzewanie tuby powinna wynosić 125-300°C, a czas ogrzewania 10-45 minut; im wyższa temperatura ogrzewania, tym krótszy jego czas. Po ogrzaniu cylinder był wyciągany z pieca, a zamknięcie natychmiast otwierane. Możliwe także było wprowadzenie sprężonego powietrza, aby zwiększyć punkt wrzenia wody. System armatkowy Najprostsze urządzenia wykorzystywane do produkcji puffi ngu składały się z armatki (puffi ng gun), w której umieszczano surowiec poddawany procesowi, wózka do jej obsługi i pojazdu do wyciągania wózka z pieca, w którym był ogrzewany. Takie rozwiązanie pozwalało, co prawda, uzyskać zadowalający produkt, jednak z kilku względów było dość niepraktyczne. Przede wszystkim było skomplikowane logistycznie, pomiar temperatury i ciśnienia był ograniczony, a ruch obrotowy zapobiegający przypaleniu praktycznie niewykonalny. Pod koniec lat 20. ubiegłego wieku stworzono samodzielną jednostkę złożoną z dającego się pochylać pieca (... więcej»

Targi KOBO
We wrześniu, w hotelu Arłamów, firma KOBO, wchodząca w skład Polskiej Grupy Dystrybucyjnej, zorganizowała po raz kolejny targi. Puszcza Karpacka i hotel Arłamów - zdobywca tegorocznej statuetki w kategorii Najlepszy Hotel w Polsce - przywitał gości piękną pogodą. W imprezie wzięli udział klienci głównie z Podkarpacia, ale również z nowych oddziałów Spółki w L... więcej»

Rebranding w piekarni (Andrzej Piętka)
Rozwijająca się dynamicznie piekarnia potrzebuje, w pewnym momencie nowego życia, zmiany wizerunku. W czasie powszechnej konkurencji taki zabieg pozwala na poszerzenie kręgu odbiorców i zwiększenie zyskowności ze sprzedaży. Dlatego warto znać dwa pojęcia związane z tym tematem.Branding to proces kreowania marki, budowania jej rozpoznawalności i pożądanego wizerunku. Rebranding polega na zmianie obecnego wyglądu i wizerunku marki na bardziej pożądany przez wybraną grupę odbiorców. W zależności od potrzeb fi rmy branding lub rebranding mogą być realizowane w oparciu o analizę rynku, strategię rozwoju piekarni lub potrzebę wzmo... więcej»

Okulary dla pracownika bez prawa do odliczenia VAT
Kiedy należy się zwrot za okulary Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973), pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, pod warunkiem że pracownik taki spędza przed monitorem co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Nie trzeba zwracać całej kwoty W praktyce wygląda to tak, że okulary kupuje pracownik, zgodnie z zaleceniami lekarza, a pracodawca refunduje mu całość lub część poniesionych z tego tytułu kosztów. Wysokość refundacji wynika z ustaleń obowiązujących w fi rmie - pracodawca nie ma obowiązku fundowania pracownikowi markowych oprawek - kwota dofi nansowa... więcej»

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego - koleje losu (Henryk Piesiewicz)
Krótka historia ZBPP w Warszawie W ubiegłym roku minęło 60 lat od powołania Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Warszawie (30 marca 1953 r.). Kolejno dyrektorami byli: mgr inż. Antoni Reński, prof. dr hab. Henryk Banecki, prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak. W kwietniu 1969 r. Minister Handlu Wewnętrznego powierzył ówczesnemu doktorantowi Kazimierzowi Sadkiewiczowi zorganizowanie w Bydgoszczy Oddziału ZBPP - zaplecza naukowego, celem opracowywania i produkowania urządzeń pomiarowo-kontrolnych przeznaczonych dla laboratoriów zbożowo-mącznych, piekarsko-ciastkarskich oraz placówek naukowo-badawczych. W 1976 r. ZBPP, wraz z państwowym przemysłem piekarskim, włączono do struktury organizacyjnej Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem". Od 1991 roku ZBPP w Warszawie, zgodnie z nowym statutem, stał się jednostką badawczą działającą na rzecz całego sektora piekarskiego. W tym samym roku i z inicjatywy profesorów Henryka Baneckiego i Kazimierza Sadkiewicza utworzono... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-10

zeszyt-4191-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-10.html

 
W numerze m.in.:
Możliwości poprawy wartości odżywczej produktów piekarskich i ciastkarskich (Bohdan Achremowicz)
Opierając się na wynikach badań marketingowych, przeprowadzonych na amerykańskim rynku, wykazano, że sześciu na dziesięciu Amerykanów stara się odżywiać zdrowo, a 42% jest zaniepokojonych niską wartością odżywczą kupowanej żywności (FMI, 2011). Sprzedaż żywności i napojów funkcjonalnych, stanowiących perspektywiczny rynek, oszacowano na 38 mld $ w 2010 r. (NBJ,2011). Świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie są zawsze uznawane za atrakcyjne i smaczne, ale nie zawsze zdrowe pod względem dietetycznym. Na Międzynarodowej Wystawie Przemysłu Piekarskiego (Las Vegas 2013 r.) przedstawiono wiele propozycji zmian receptur na te wyroby w celu zwiększenia ich wartości odżywczej i obniżenia zawartości niepożądanych składników. Producenci surowców do produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich proponują stosowanie w szerszym zakresie olejów roślinnych zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz zwiększenie dodatku całych ziaren i przetworów z całego ziarna zbóż. Proponowane technologie mogą znaleźć zastosowanie również na naszym rynku, przyczyniając się do podniesienia wartości odżywczej wypieków. Obniżenie zawartości tłuszczów nasyconych Produkty piekarskie, przede wszystkim te należące do grupy wyrobów półcukierniczych i wyroby ciastkarskie, wytwarzane według tradycyjnych receptur mogą zawierać dużo cukru, tłuszczu i cholesterolu, brakuje im także wielu ważnych składników odżywczych. W ostatnich latach dużo uwagi poświęcono tłuszczom, nie dążąc do zmniejszenia ich całkowitej zawartości, ale zalecano szersze stosowanie zdrowych olejów roślinnych lub tłuszczów, zawierających mniejsze ilości kwasów tłuszczowych nasyconych oraz nie... więcej»

Jak oszczędzać wodę w piekarni
Na opisanie znaczenia wody w produkcji piekarsko- -cukierniczej zużyto już sporo atramentu. Trudno nie zauważyć, jak w ostatnich latach wzrastały jej koszty. Nie ma chyba też piekarza lub cukiernika, który nie zetknął się z tym zagadnieniem. Woda jest jednym ze składników procesu technologicznego, którego zużycie, a więc i koszt można dość precyzyjnie policzyć. Wg danych statystycznych na wyprodukowanie 1 kg pieczywa potrzeba 2 l wody. Trudno mi z tym polemizować (nie jestem technologiem piekarstwa) mam jednak wrażenie, że gdyby podaną wartość przemnożyć przez miesięczną produkcję w piekarni lub cukierni i porównać z faktycznym stanem licznika można by się złapać za głowę. Bo zaobserwowana wartość może znacznie różnić się od podanej wyżej średniej. Gdzie zatem jest ten niekontrolowany wyciek? Czy w ogóle warto zawracać sobie głowę wodą? Jeśli przyjmiemy, że rentowność większ... więcej»

Odkurzmy "Abecadło o chlebie" (Marek Perzyński)
"Kto Ty jesteś?/ Polak mały./ Jaki znak Twój?/ - Orzeł biały". To "Wyznanie wiary dziecięcia polskiego", znane szerzej pod nazwą "Katechizm polskiego dziecka", jeden z najbardziej znanych polskich wierszy. Niewiele osób wie, że Władysław Bełza, jego autor, napisał też "Abecadło o chlebie". Warto wyciągnąć go z mroków niepamięci, bo może być to dobre narzędzie promocyjne branży piekarskiej. Wiersz jest krótki, dowcipny, wpada w ucho (cytuję za: "Abecadło o chlebie" RSW "Prasa-Książka-Ruch" Krajowa Agencja Wydawnicza Oddział we Wrocławiu, Wrocław... więcej»

Zatrudniamy zarządzającego firmą (cz.II) (Jacek Paprocki)
Miesiąc temu omówiliśmy ogólne zagadnienia dotyczące zatrudnienia menedżera. Teraz czas na szczegóły. Umowa menedżerska powinna zawierać: - Postanowienia ogólne określające cel umowy i oświadczenia stron 1. Celem niniejszej umowy jest takie określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów Stron, aby skutecznie doprowadzić do sprawnego i efektywnego kierowania działalnością Firmy w zakresie opisanym w niniejszej umowie. 2. Menedżer oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifi kacjami niezbędnymi do należytego wykonywania powierzonych mu zadań i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego obowiązku. 3. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszystkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków niniejszej umowy, a w szczególności zasad i warunków wynagradzania Menedżera oraz pakietu świadczeń dodatkowych. Ujawnienie treści niniejszej umowy osobom trzecim jest możliwe tylko, gdy ze względu na szczególne okoliczności Strony pisemnie uznają to za konieczne, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Zastrzeżenie to nie dotyczy uprawnionych organów żądających informacji w odpowiedniej formie i treści, na podstawie obowiązujących przepisów. - Przedmiot umowy 1. Firma powierza Menedżerowi kierowanie bieżącą działalnością handlową Firmy w zakresie zaopatrzenia w surowce, materiały i opakowania do produkcji oraz zbytu wyrobów, a Menedżer podejmuje się prowadzenia spraw Firmy w tym zakresie. 2. Menedżer na podstawie niniejszego kontraktu obejmuje ... więcej»

Poprawiamy warunki socjalno-sanitarne w piekarni - umywalnie i natryski
Pokazane przykłady pomieszczeń sanitarnych w piekarni (umywalnie z natryskami) kończą cykl związany z modernizacją zaplecza zakładu. Wcześniej omówiliśmy węzeł sanitarny zlokalizowany poza zespołem szatni (2/2010 r.), przykładowe rozwiązanie zespołu szatni (5/2014 r.), kabiny sanitarne (7/2014 r.), a także - przykładowe usytuowanie wszystkich, niezbędnych obiektów i urz... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-9

zeszyt-4133-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-9.html

 
W numerze m.in.:
HUG AG zwiększa wydajność produkcji i efektywność kompletacji
Historia przedsiębiorstwa HUG AG rozpoczyna się w roku 1877 w małej piekarni koło Lucerny (Szwajcaria). Na koniec dnia mistrz piekarski Joseph Hug-Meyer pokroił niesprzedany chleb na kromki i zapiekł w piekarniku. Tak w ciągu jednej nocy narodziły się szwajcarskie suchary i położono kamień węgielny dla rodzinnego biznesu, obecnie prowadzonego przez czwarte pokolenie piekarzy, panów Andreasa i Wernera Hug. 380 pracowników zatrudnionych w zakładach Malters, Willisau i Trimbach wypracowuje ok. 92 mln euro obrotów rocznie. Firma HUG, obok sucharów, produkuje również wyroby piekarskie i cukiernicze. Ilości produkcyjne to ok. 8670 ton. Wraz z przejęciem fi rmy Wernli w roku 2008 asortyment został uzupełniony o wyroby czekoladowe. Niedawno pr... więcej»

Śniadanie na dzień dobry (Ewa Ceborska-Scheiterbauer)
Śniadanie jest pierwszym posiłkiem po długiej przerwie nocnej. Dlatego też jest niezwykle ważne, aby pojawiło się nie później niż 2 godziny po obudzeniu się. Dzięki temu przemiana materii przyśpiesza z tempa nocnego na dzienne, co jest szczególnie ważne dla osób pragnących utrzymać zgrabną sylwetkę, a także wysoki poziom koncentracji. W śniadaniu musi też pojawić się kilka stałych elementów: - węglowodany, które powinny stanowić 50-60% dziennej energii, a śniadanie ma być jej głównym źródłem, np. w postaci pieczywa pełnoziarnistego, włoskiej ciabatty lub tostów; - pełnowartościowe białko jest drugim niezbędnym składnikiem dobrego śniadania. Może to być twarożek, inny ser, chude mięso lub jajka. Stanowczo odradzamy parówki, smażoną kiełbasę czy jajka sadzone na bekonie; - witam... więcej»

Polagra 2014 28 września-2 października
Targi Polagra to jedne z ważniejszych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej targów przemysłu spożywczego. W tym roku - jak w latach parzystych - odbędzie się Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych. Jako jedyny rozpocznie się już w niedzielę, 28 września Dniem Piekarza i Cukiernika. Tego dnia będą czynne tylko pawilony z ekspozycją dla branż piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej. W pozostałe dni warto odwiedzić również inne salony i targi (Polagrę-Food, Polagrę Gastro i Taropak), ponieważ... więcej»

CHOCOLAT, czyli ryk dzikiego kota w belgijskiej dżungli czekoladowych butików (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, wiadomo że Belgia czekoladą słynie, a brukselskie stare miasto jest wręcz nią wybrukowane. Jeśli ktoś nie wierzy, zapraszam, by sprawdził osobiście. Tam kocha się czekoladę i jak mówią sami mistrzowie, brukselczycy, w przeciwieństwie do większości przybyszów, nie kupują pięknie zapakowanych w ballotin czekoladek i makaroników, by ofi arować je w prezencie, ale kupują je w jedynym i oczywistym celu, by je zjeść samemu. Ot co! Wcale mnie to nie dziwi. Spędziłam jeden czerwcowy dzień na degustowaniu najlepszych brukselskich czekoladek i o ile mam ochotę podzielić się wrażeniami, to wcale, a wcale, nie miałabym ochoty na dzielenie się czekoladkami. Nie sposób wymienić wszystkich mistrzów czekolady działających w Brukseli, ograniczę się do tych, do których udało mi się dotrzeć, czyli Darcis, Galler, Wittamer, Passion Chocolat i Patrick Roger. Przyjrzyjmy się im. DARCIS bazuje na energicznej osobowości Jeana-Philippa Darcisa, który nauki pobierał u najlepszych (Lenôtre, Belouet, Wittamer, Richard) i który otworzył pierwsze atelier czekolady w wieku 25 lat. Jest utytułowanym mistrzem. W 2001 roku zdobył Trofeum Prospera Montagné oraz Międzynarodową Nagrodę Czekolady Belgijskiej, uzyskując jednocześnie dożywotni tytuł Ambasadora Czekolady Belgijskiej. W 2002 roku w Las Vegas, drużynowo zdobył brązowy medal w MŚ... więcej»

102Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.6 czerwca zakończono realizację projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Nowe trendy w cukiernictwie". Z tej okazji w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, przy ul. Komorskiej, odbyła się impreza, na której młodzież, przeszkolona przez głównego technologa cukiernictwa fi rmy Puratos, Pawła Figurę, zaprezentowała rówieśnikom i nauczycielom zdobyte umiejętności, wykonując torty, ciastka i praliny. Przygotowane wyroby wyglądały atrakcyjnie i znakomicie smakowały, o czym mogli przekonać się zaproszeni goście. Joanna Burchert i Angelika Mazurkiewicz wykonały torty z ciasta biszkoptowo- -tłuszczowego, które wykończyły elementami dekoracyjnymi z czekolady, Alicja Trzeciak i Paulina Banaszek przygotowały praliny z nadzieniem miętowym i cytrynowym, Adrian Walicki, Paweł Witkowski i Mikołaj Kałaska upiekli ciasto czekoladowe, Ola Wądołkowska, Marta Kaczmarczyk i Paulina Kacprzak wykonały muffi ny, wykończając je kremem z gorzkiej czekolady i motylkami z białej czekolady, Luiza Długosz i Paulina Bałdyga sporządziły praliny z imbirem... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-8

zeszyt-4102-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Papieska Kremówka po raz ósmy w Rzeszowie (Małgorzata Słowińska)
25 maja piekarze i cukiernicy Podkarpacia po raz ósmy przygotowali kremówkę papieską. Tym razem miała 94 m długości i powstało z niej ponad 12 tysięcy porcji. Wydarzenie zorganizowano dla uczczenia 94. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa i dla upamiętnienia 23. rocznicy Jego wizyty w Rzeszowie, z dziękczynieniem za kanonizację. Była to okazja do spotkania wielu osób i przypomnienia słów oraz przesłania wielkiego Polaka - już świętego. Osiem lat temu, gdy po raz pierw... więcej»

Zatrudniamy członków rodziny (Jacek Paprocki)
Wielu przedsiębiorców, przy prowadzeniu działalności gospodarczej, korzysta z pomocy członków rodziny. Pomoc ta może być świadczona sporadycznie, w niewielkim zakresie, lub systematycznie, codziennie, po kilka godzin. Status takich osób i konsekwencje wynikające z korzystania z ich pomocy, zależą od: - stopnia pokrewieństwa z przedsiębiorcą, - pozostawania (lub nie) we wspólnym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą. Osoba współpracująca Osobą współpracującą z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą - w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - jest małżonek, dziecko własne lub przysposobione, dziecko małżonka, przysposobione dziecko małżonka, rodzic, macocha, ojczym, osoba przysposabiająca, jeżeli pozostaje z osobą prowadzącą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli powyższe kryteria spełnia pracownik, to do celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jako osoba współpracująca. Wymieniona zasada nie ma zastosowania, jeżeli współmałżonek jednego ze wspólników spółki cywilnej zawarł umowę o pracę z tą spółką. W takim przypadku jest bez znaczenia, że osoba ta pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i związku małżeńskim z jednym ze wspólników. Ma ona zawartą umowę o pracę ze spółką cywilną i podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Ustalając, czy członek rodziny jest osobą współpracującą, nie bierze się pod uwagę ani okresu, przez który współpraca jest wykonywana, ani wymiaru czasu pracy, ani jego wieku. Osoby współpracujące mogą współpracować przy prowadzeniu działalności gospodarczej bez formalnej umowy lub na podstawie spisanej umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia. W każdym jednak przypadku (z wyjątkiem umowy-zlecenia i umowy o dzieło - patrz dalej), niezależnie od tego czy ich współpraca została sformalizowana, czy też nie, będą uznawane przez ZUS za osoby współpracujące, a nie za zatrudnionych prac... więcej»

II KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ Innowacyjne opakowania dla innowacyjnych produktów 1 października 2014, Poznań
O pakowanie jest ważnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego kraju i w równym stopniu produktem tego procesu. Zmiany demografi czne, w stylu życia i modelu konsumpcji powodują powstanie nowych produktów odpowiadających potrzebom społeczeństwa. Rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także wymagania w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska człowieka, pociągają za sobą powstanie nowych produktów spożywczych. W odniesieniu do żywności, coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia zmniejszenia strat powstałych w drodze od producenta żywności do konsumenta. Do... więcej»

23% VAT na pierniki
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o zakres stosowania obniżonej stawki VAT na ciasteczka. Chodziło o pierniki o terminie przydatności do spożycia do 25 dni. We wniosku o interpretację ich producent wyjaśnił, że do końca 2010 r. (wg PKWiU z 2004 r. 15.82.12) były one - podobnie jak wszystkie ciastka - objęte stawką podstawową. Po nowelizacji towary ... więcej»

Nowa Akademia Czekolady Callebaut (Beata Marchand)
24 czerwca uroczyście otwarto nową Akademię Czekolady Callebaut w Wieze, nieopodal Brukseli. W ceremonii wzięli udział Freek van der Knaap, wiceprezydent ds. marketingu na Europę Zachodnią, Geert Kiesekoms, dyrektor ds. sprzedaży na kraje Beneluksu, dyrektorzy nowej Akademii: Patrick Aubrion i Alexandre Bourdeaux (fot. 1), szefowie i ambasadorowie marki oraz reprezentanci lokalnych władz.Na całym świecie istnieje dziś 16 Akademii Czekolady Callebaut, które szkolą rzemieślników wyrabiających produkty czekoladowe z wysokiej jakości surowców belgijskiej marki. Warto zaznaczyć, że nowa Akademia, mająca szkolić ponad 1000 osób rocznie, zastąpiła akademię powstałą 25 lat temu, doskonalącą około 300 rzemieślników rocznie. Czerwcowa uroczystość była więc kontynuacją tradycji, się... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4087-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Faktura otrzymana z opóźnieniem a prawo do odliczenia podatku VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jednakże, zgodnie z art. 86 ust. 10 b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów krajowych powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, 64PORADY PRAWNE JACEK PAPROCKI Przegląd Piekarski i Cukierniczy lipiec 2014 w którym podatnik otrzymał fakturę. Zasady te stosuje się także w razie zapłaty przez nabywcę całości lub części należności przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy o VAT). Konieczne równoczesne spełnienie dwóch warunków Aby nabywca towaru lub usługi mógł odliczyć podatek naliczony, spełnione być więc muszą łącznie obydwa powyższe warunki. Brak jednego z nich odsuwa w czasie prawo do odliczenia podatku, do chwili spełnienia go. Tak więc, od 1 stycznia tego roku, podatnik, aby nie odliczyć przedwcześnie podatku, powinien monitorować nie tylko daty otrzy... więcej»

ABC informatyki w piekarni i cukierni (Maciej Latawiec)
Po kilkuletniej przerwie wznawiamy cykl specjalistycznych artykułów ABC informatyki w piekarni i cukierni, w ramach którego kompleksowo omawialiśmy liczne zastosowania informatyki w piekarniach, cukierniach, a także w fi rmach współpracujących z szeroko rozumianą branżą piekarsko-cukierniczą. W ostatnich latach dokonał się w technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych prawdziwy przełom; i to na co najmniej kilku płaszczyznach. Po pierwsze - w biznesie i życiu codziennym powszechne są dziś rozwiązania, które jeszcze niedawno wydawały się "śpiewem przyszłości". Pojawiają się coraz nowsze technologie, tylko po to, by w krótkim czasie same zostać zastąpione przez jeszcze nowocześniejsze rozwiązania. Starsze technologie szyb... więcej»

Słucham i rozumiem - otwarty dialog Część 1: Zaczynając od początku... (Jarosław Ropiejko)
Czym jest ten dialog? Droga do dialogu bywa różna, a stadia jego rozwoju mogą przywodzić na myśl rozwój motyla: jajo - gąsienica - poczwarka - motyl. Droga do dialogu może się spełnić - dojść do postaci motyla lub zatrzymać się na niższym poziomie rozwoju. Jeżeli pierwszą postać potraktowalibyśmy jako myśl - myślę i nie rozwijam tego, porzucam, zostawiam, to drugą z postaci może stać się milczenie - jestem i milczę. Trzeci poziom można podpisać pod monolog - jestem i tylko ja mówię. Postać czwarta … i właśnie tutaj dochodzimy do defi nicji dialogu …. Dialog to wymiana. Powinien być odnoszony do spotkania z drugą osobą lub osobami, do otwartości, do poszerzania perspektywy, do doświadczania doświadczeń innych, przeżywania czegoś, czego nie widzieliśmy w ten sposób. Wiąże się ze słuchaniem i kształtowaniem postawy wysłuchania innego zdania. Oznacza gotowość do zmiany siebie, swoich przekonań dzięki odmienności innych osób. W zetknięciu się różnych światów często kryją się nowe rozwiązania. A wysłuchanie ze zrozumieniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jeżeli powyższe mogłoby wydawać się czytającemu bardzo teoretyczne, to na pewno sytuacja codziennych rozmów prowadzonych w fi rmach rodzinnych między właścicielami- -małżonkami czy partnerami w biznesie, między rodzicami a dziećmi, właścicielami a zatrudnionymi członkami rodziny i w końcu między właścicielami, czy ogó... więcej»

Magiczne makaroniki (cz. II)
Makaroniki zdobywają serca wielbicieli słodyczy. Cukiernicy mają wybór: produkować je samemu lub skorzystać z oferty fi rm, które proponują gotowe produkty. Biorąc pod uwagę fakt, że przygotowanie perfekcyjnych makaroników wcale nie jest proste, czasem lepiej zdecydować się na to drugie wyjście. Jeśli jednak ktoś ma dobry przepis i potrafi wykreować prawdziwe (dorównujące francuskim oryginałom) smakołyki, może dzięki nim uro... więcej»

Eksport szansą na dalszy rozwój branży cukierniczej
Polski oddział międzynarodowej agencji badawczej KPMG, wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO, zaprezentowały 15 kwietnia br. najnowszy raport "Rynek słodyczy w Polsce". Raport stanowi analizę stanu i perspektyw branży odgrywającej dużą rolę w polskiej gospodarce. Dowodzą tego zarówno wyniki sprzedaży (13 mld zł na rynku wewnętrznym i ponad miliard euro w eksporcie), jak i nowoczesny potencjał produkcyjny oraz skala zatrudnienia obejmującego ponad 30 tysięcy wysoko wykwalifi kowanych pracowników. Wyrazem konkurencyjności polskiego przemysłu cukierniczego jest wysoka dynamika wzrostu eksportu. W latach 2009-2013 jego wartość wzrosła o blisko 75%, a w samym 2013 r. zwiększyła się o 15,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Badania przeprowadzone przez KPMG obejmowały wiele aspektów funkcjonowania branży, a także - co znacznie ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4044-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Ulga na zakup kasy fiskalnej
Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży detalicznej obowiązani są, z pewnymi wyjątkami, do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeżeli, z dowolnych przyczyn, niezależnych od podatnika, nie może on ewidencjonować obrotu przy użyciu kas rejestrujących (np. w razie awarii kasy) powinien uruchomić kasę rezerwową. Jeżeli i tej kasy użyć nie może - wówczas nie wolno mu dokonywać sprzedaży. Aby ulżyć podatnikom rozpoczynającym sprzedaż przy użyciu kas, ustawodawca umożliwił im odliczenie, w granicach ustalonych limitów, wydatków poniesionych na ich zakup. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnik może odliczyć od podatku należnego 90% kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warunki, które trze... więcej»

Kongres UIBC po raz kolejny w Poznaniu (Katarzyna Mojzykiewicz)
ROZMOWA ZE STANISŁAWEM BUTKĄ, PREZESEM STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARSTWA RP.Przed nami najważniejsze wydarzenie branży piekarskiej na świecie - kongres UIBC. Jak to się stało, że znów (po zaledwie 4 latach) Polska jest organizatorem tej imprezy? Zostać organizatorem kongresu UIBC to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę jaka odpowiedzialność na nas, polskich piekarzach ciąży, aby przygotować to wydarzenie w sposób rzetelny i w pełni profesjonalny. Tym bardziej że jest to pierwszy Kongres jaki odbędzie się po połączeniu organizacji - Międzynarodowych Unii: Piekarzy i Cukierników. Tegoroczny Kongres odbędzie się w dniach 30.09-3.10. Dumą napawa mnie, jako prezesa SRP RP, fakt, że poprzedni przygotowany przez nas kongres został oceniony pozytywnie, że sprawdziliśmy się jako gospodarze tej imprezy i że dzięki temu możemy zostać nimi ponownie. Decyzję o tym, aby po 4 latach impreza ta odbyła się ponownie w Polsce podjęto w Grenadzie. Tam SRP RP reprezentował preze... więcej»

Pasja kluczem do sukcesu! (Anna Kulicka)
Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie jest szkołą otwartą, wychodzącą naprzeciw wymogom nowoczesnego rynku pracy. Każdego roku kształcimy około 30 młodych osób w zawodzie cukiernik. Cieszy się on popularnością, tym bardziej że już na poziomie szkoły zawodowej daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego oraz pokazania się w świecie biznesu... więcej»

Gdzie się kształcić?
Piekarze i cukiernicy mają w Europie wiele możliwości dokształcania się w swoich zawodach. Istnieją większe i mniejsze szkoły i ośrodki szkoleniowe o długiej tradycji lub stosunkowo młode, oferujące szkolenia o rozmaitej tematyce, różnym zakresie, przeznaczone dla osób w różnym stopniu zaawansowanych. Program zajęć, uwzględniający najnowsze tendencje w branży, a także wysokiej klasy wykładowcy sprawiają, że warto skorzystać z tych możliwości pogłęb... więcej»

Z KRAJU
Spór o misie Szwajcarski Lindt wygrał pierwszy etap batalii z niemieckim Haribo o prawo do produkowania czekoladowych miśków. Niemiecki koncern uważa, że czekoladowe misie Lindta, które pojawiają się w sprzedaży przed Wielkanocą, są łudząco podobne do sztandarowego produktu Haribo - żelków w kształcie złotego misia - informuje ekonomia.rp.pl. W pierwszej instancji, w 2012 r. sąd odmówił koncernowi Lindt & Sprüngli prawa do produkcji misiów, uznając, że są łudząco podobne do "złotych misiów" Haribo. Jednak sąd drugiej instancji z Kolonii, zdecydował, że zawinięte w złotą... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4019-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Douro - nie tylko porto (Jacek Paprocki)
Nazwa jednego z najsławniejszych wzmacnianych win świata pochodzi nie od regionu, w którym jest wytwarzane, ale od miasta Porto, leżącego nad Atlantykiem, u ujścia rzeki Douro. Stąd właśnie, przez wiele stuleci, wino to wyruszało w podróż do wszystkich krajów świata. Aby dotrzeć do jego ojczyzny należy popłynąć rzeką około 100 km w głąb lądu. Dolina Douro, wpisana przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, to jeden z najpiękniejszych zakątków Europy. Przez tysiące lat rzeka wyżłobiła kanion głębokości nawet 400 m. Patrząc na tarasy ciągnące się na jego zboczach, z rosnącymi na nich krzewami winorośli, odczuwamy podziw dla ludzi, którzy przed wiekami stworzyli to gigantyczne dzieło. Ileż wytrwałości i determinacji było trzeba, aby założyć winnice w tak niegościnnym miejscu, na niestabilnych zboczach, których nachylenie przekracza nieraz 60%. Niektóre tarasy są tak wąskie, że rosnąć może na nich zaledwie jeden rząd krzewów. Aby zapobiec osuwaniu się ziemi, wzdłuż tarasów budowano kamienne murki oporowe. Ile trzeba trudu i wytrwałości, by na tym dzikim, niegościnnym terenie, gdzie temperatura dochodzi latem do 40°C, a kamienne czerwone łupki tworzące glebę rozgrzewają się niemal do czerwoności, posadzić winorośl, pielęgnować ją, zbierać dojrzewające grona, na koniec transportować je do miejsca przeznaczenia. Jeszcze do połowy lat 80. ubiegłego wieku, górna część biegu rzeki Douro była jednym z najdzikszych obszarów Europy. A i dziś znaleźć tu można miejsca, do których - jak w Amazonii - nie prowadzą żadne drogi lądowe. I, mimo postępu cywilizacyjnego, jak przed wiekami, ogromną część zbiorów winogron transportuje się wiele kilometrów na grzbietach osłów i mułów, nierzadko także ... więcej»

Fakty i mity o maszynach piekarskich
Każda miesiarka spiralna charakteryzuje się takimi samymi parametrami FAŁSZ W miesiarkach spiralnych najbardziej intensywny proces miesienia ciasta odbywa się w dwóch miejscach. Pomiędzy środkowym łukiem spirali a ścianą boczną dzieży oraz pomiędzy końcem spirali a dnem dzieży. Intensywne ugniatanie ciasta w tych dwóch miejscach przekłada się na końcowy efekt procesu mieszenia. Jeżeli porównamy budowę miesiarek spiralnych bardzo łatwo zauważymy, że w jednej maszynie odległość pomiędzy tymi dwoma miejscami na spirali a ścianą dzieży wynosi niekiedy kilka centymetrów, a w innych w wyniku bardzo wysokiej dokładności wykonania wynosi mniej niż 1 mm!!! Tak duża różnica przekłada się nie tylko na elastyczność i jakość wytwarzanego ciasta, ale - co jest sprawą bardzo ważną - na znacznie większą jego wodochłonność. W wyniku zamontowania wymiennika ciepła na kominie spalinowym pieca piekarskiego mamy gwarancję najwyższego poziomu odzysku energii FAŁSZ Kilkanaście lat temu eksperymenty przeprowadzone w Niemczech przez grupę fi zyków pokazały, że zamontowanie wymienników ciepła na odprowadzeniach pary wodnej z pieców piekarskich gwarantuje znacznie wyższy stopień odzysku ciepła niż z wymienników zamontowanych na odprowadzeniach ... więcej»

Z KRAJU
Cykliczne szkolenia w MAMZ.W nowym roku szkolnym Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego, przy współpracy z fi rmą Savpol prowadzi cykliczne szkolenia dla uczniów. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży uczącej się w zawodach spożywczych, głównie piekarzy, cukierników lub kucharzy. W nowym sezonie odbyły się m.in. szkolenia z dekoracji w stylu angielskim, zastosowania ciasta piernikowego lub lekcje z mistrzem. W lutym technolog fi rmy Savpol Dariusz Kowalczewski przeprowa-dził s... więcej»

Konferencja piekarsko-ciastkarska w "Społem" PSS w Kaliszu (Włodzimierz Gubała)
Z inicjatywy Piotra Zasunia, prezesa Zarządu "Społem" PSS w Kaliszu, w siedzibie spółdzielni, w lutym, odbyła się konferencja, w której wzięli udział prezesi Zarządów - kierownicy i technolodzy Spółdzielni "Społem" z Częstochowy, Gniezna, Konina, Oławy, Olesna, Ostrzeszowa, Środy Wlkp., Śremu, Turku i Wrześni, a także: GS Ślesin i Piekarni Spomia w Kaliszu. Zaproszono t... więcej»

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dostawą towaru - nie zawsze opodatkowane VAT (JACEK PAPROCKI)
Tak jak do końca ubiegłego roku, również po nowelizacji ustawy o VAT, otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, powoduje, co do zasady, powstanie obowiązku podatkowego. Powstaje on z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Sprzedawca, który otrzymał pieniądze powinien wystawić tak zwaną fakturę zaliczkową. Do końca ubiegłego roku fakturę zaliczkową należało wystawić nie później niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano całość lub część należności. Od 1 stycznia 2014 r. termin wystawienia faktury upływa 15. dnia mi... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-3987-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Wśród tajwańskich wypieków
Jesienią ub. roku grupa przedstawicieli polskiego piekarstwa odwiedziła Tajwan. W programie wizyty było m.in. ofi cjalne spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Piekarzy Tajpej. Polską delegację powitał prezes Stowarzyszenia Winston Wu, właściciel największej sieci piekarni w Tajpej - Shun Chen Bakery. W spotkaniu wzięli udział również Yves Chiu (zwycięzca Mistrzostw Tajpej w pieczeniu tradycyjnego ciasta ananasowego w 2013 r.), Howard Wang (sekretar... więcej»

Polska na ISM (Agnieszka Kita)
Przez cztery styczniowe dni Kolonia, po raz 44, gościła uczestników Międzynarodowych Targów Słodyczy ISM. W zabytkowych halach wystawowych Koelnmesse obchodzącej w tym roku 90-lecie, na powierzchni ponad 110 tys. m2 wystawiało się 1476 fi rm z 68 krajów z całego świata. Ponad 84% wystawców pochodziło z zagranicy, co uczyniło tę edycję targów najbardziej międzynarodową. Najwięcej wystawców pochodziło z Włoch (150), Belgii (148), Francji (90), Hiszpanii (95), Holandii (74), Wielkiej Brytanii (79) i Szwajcarii (29). Liczne delegacje przybyły również z Brazylii (27), Chin (35), Polski (51), Turcji (78) i USA (44). Łączna liczba odwiedzających targi przekroczyła 35 000 przy reprezentacji ponad 140 krajów. Najwięcej odwiedzających pochodziło z krajów europejskich, wśród których prym wiedli Francuzi. Odnotowano zwiększone zainteresowanie również ze strony uczestników z Włoch, Grecji i Hiszpanii, a spośród krajów Środkowego Wschodu - z Arabii Saudyjskiej. Na podobnym poziomie utrzymała się liczba odwiedzających z Europy Wschodniej oraz obu Ameryk, natomiast nieco zmniejszyła się z Azji, co związane było z obchodami chińskiego Nowego Roku.Polskę reprezentowało na tegorocznych targach 51 fi rm, ... więcej»

Uproszczony sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fi zycznych (JACEK PAPROCKI)
Na czym polega płacenie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej? Podatnicy, którzy wybrali taki sposób płacenia zaliczek, płacą je przez cały rok w stałej wysokości, niezależnie od osiąganego w danym roku dochodu. Ostateczne rozliczenie należnego podatku za rok następuje w zeznaniu rocznym. Zaliczki uproszczone są zaliczkami miesięcznymi. Wybór tej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy wyklucza możliwość ich wpłaty za okresy kwartalne. Kto może płacić zaliczki uproszczone? Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy od osób fi - zycznych mogą płacić: podatnicy tego podatku, prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Kto nie może płacić zaliczek uproszczonych? Zaliczek uproszczonych nie mogą płacić podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. Zaliczek takich nie mogą także płacić osoby fi zyczne, opłacające zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zaliczek uproszczon... więcej»

Skąd pochodzi smak i aromat kawy? (Małgorzata Bartelak)
Każdy kto lubi kawę z czasem zaczyna przyglądać się jej coraz uważniej, defi niować własne preferencje i szukać konkretnych, cenionych przez siebie cech. Tym, którzy to robią chcę zaproponować kolejny krok na tej drodze i pytanie: skąd pochodzi mój ulubiony aromat, w jakich kawach mogę się go spodziewać i na co zwracać uwagę, by wybierając kawę dostać taką, którą lubię najbardziej. Smak kawy to przede wszystkim zasługa ziarna. Jego niezwykłe właściwości to efekt wielu równolegle działających czynników. Wśród nich wiele jest takich, których nie możemy przewidzieć ani kontrolować, jak pogoda w danym sezonie lub szkodniki, inne są tak specyfi czne, że nie tworzą powtarzalnego wzorca i nie obowiązują względem innych kaw, jak specyfi czny mikroklimat danej plantacji, wyjątkowo korzystny cień w określonym jej miejscu, takich informacji nie znajdziemy na opakowaniu. Wśród czynników wpływających na aromat kawy są też takie, które są powtarzalne i możliwe do prześledzenia, np. odmiana botaniczna krzewu (nazywana varietalem), wysokość ... więcej»

BUONA PASQUA! Wesołych Świąt Wielkiejnocy! (Beata Marchand)
La bianca colomba pasquale voli nel Vostro cuore colmandolo di serenità e pace. Buona Pasqua! Biała wielkanocna gołębica lecąca w Waszym sercu wypełnia je pogodą ducha i pokojem. Wesołych Świąt! Drogi Czytelniku, nadszedł czas złożenia najgorętszych życzeń Wielkanocnych, szczególnie iż udamy się na południe Europy, gdzie o tej porze roku jest już mocno ciepło. Gdyby Włosi i Grecy znali zwyczaj śmigusa-dyngusa z pewnością oblewaliby się wiadrami wody, ale zamiast tego pieką pisanki w chlebie i uczą latać chlebowe gołębie, o czym świadczyć może włoskie powiedzenie zacytowane powyżej. Co kraj to obyczaj, co rodzina to zwyczaj! Na początek etymologia nazwy święta zmartwychwstania pojawiającej się w nagłówku w swojsko brzmiących wersjach obcych - Buona Pasqua i Kalo Pascha. W Polsce prócz określeń Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, czy Wielki Dzień, mamy słowo Pascha wywodzące się z hebrajskiego סח ֿ פֶּ Pesah. "on przechodzi (przez)". Tak też zwie się żydowskie święto upamiętniające wyjście z Egiptu, podczas którego Jezus zmartwychwstał. To dlatego zapożyczono żydowską nazwę na oznaczenie święta chrześcijańskiego. Słowo Pesah. przejęli Grecy, greckie Πάσχα trafi ło do łaciny kościelnej, a w łacinie ludowej, poprzez analogię z pascua "jedzenie" od czasownika pascere "karmić", przekształciło się ono w Pascua określające Wielkanoc w języku włoskim. Choć we Włoszech ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3959-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
OGŁOSZENIA DROBNE
używane maszyny po remoncie: miesiarki spiralne i hakowe; dzielarki, ubijaczki, krajalnice, wałkownice, przesiewacze, zmywarki oraz czyszczarki Jeros oraz inne maszyny i urządzenia. Atrakcyjne ceny. Bydgoszcz, tel. 52/320 44 36, tel. kom. 502 581 460, jaroslawrothe@op.pl piece termoolejowe Daub 15, 18, 22, 27 m2. Montaż, gwarancja, serwis. Tel. kom. 512 229 742, www.bones.com.pl noże nierdzewne - produkcja, ostrzenie, części do krajalnic, stemple i zgarniacze do bułek, przekładnie ślimakowe Kemper i DK, podzespoły do REX-a, linii Koenig, Fortuny i Grobelnika oraz innych maszyn. Tel. 17/857 70 20, www.nozedokrajalnic.pl nowe noże do krajalnic polskich i zachodnich, krajalnice do chleba, nowe palniki Elco. Tel. 62/769 87 42, tel. kom. 608 526 782, meteor@xl.wp.pl elektroniczne mieszacze wody, różne płyty hertowe, płótno na aparaty wrzutowe (oryginalne niemieckie), blachy perforowane, różne typy pieców. Tel./fax 59/833 17 60, info@phu-pag.com szkło do każdego pieca. Tel. 68/479 31 22 (23), fax 68/479 31 24, www.wegierglass.com.pl piece piekarskie półkowe i obrotowe, d... więcej»

Masło czy margaryna - riposta (Grażyna Cichosz)
Odpowiedź na opublikowany w nr 1/2014 Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego komentarz Panów Profesorów: Krzysztofa Krygiera, Artura Mamcarza i Piotra Sochy dotyczący moich artykułów, które ukazały się w numerach 9 i 10/2013. Komentarz Panów Profesorów to klasyczna próba zastraszania oraz dyskredytacji. Natomiast sposób w jaki Panowie podjęli tę pseudodyskusję jest po prostu bulwersujący; urąga wszelkim zasadom przyjętym w środowiskach naukowych - zamiast merytorycznych argumentów wykorzystywane są inwektywy. Nie wiem co upoważnia Panów Profesorów do bezprzykładnej arogancji. Standardem w dyskusji naukowej jest wymiana, na łamach czasopism naukowych, nie tylko własnych poglądów ale przede wszystkim argumentów potwierdzających te poglądy. Tymczasem Panowie Profesorowie nie podjęli dyskusji merytorycznej, mimo zapewnień, że "…KONIECZNY jest rzetelny komentarz tzw. drugiej strony…". Czyżby napisanie tego komentarza i wypunktowanie "…wszystkich nieprawdziwych informacji…" rzekomo przekazywanych przeze mnie wykraczało poza możliwości trzech osób z tytułami profesorskimi? Wielka szkoda, że Panowie Profesorowie nie skorzystali z okazji, aby przedstawić merytoryczne dowody świadczące o nieprawdziwych, konkretnych informacjach oraz argumenty potwierdzające słuszność własnych zarzutów. W przeciwieństwie do Panów nie uważam się za osobę nieomylną i jestem gotowa na ... więcej»

Towar otrzymałem dnia - czy obowiązkowy dopisek na fakturze?
Od początku 2014 r. niektórzy moi dostawcy zaczęli stemplować faktury pieczątką: towar otrzymałem dnia, podpis odbiorcy. Podobny dopisek pojawił się na fakturach wystawianych przez programy księgowe. W przepisach o fakturach nic nie ma na ten temat. Przepisy art. 106 ust. 1 e ustawy o podatku VAT, określające informacje jakie powinna zawierać faktura, nie nakładają obowiązku zamieszczania na niej potwierdzenia odbioru towaru przez kupującego. Obowiązku takiego nie było także przed ostatnią nowelizacją. Przepisy nie wymagają również, aby strony transakcji musiały fakturę podpisywać czy stemplować. Nie ma jednak też takiego zakazu. Stąd też, także przed nowelizacją, wielu przedsiębiorców, z przyzwyczajenia lub chcąc dodatkowo uprawdopodobnić autentyczność faktury, składało na niej podpis i przystawiało fi rmową pieczątkę. Wielu z nich żądało także podpisu nabywcy. Domaganie się od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury miało miejsce zwłaszcza wtedy, gdy nabywca nie płacił za towar przy odbiorze, przy równoczesnym braku innych dokumentów potwierdzających odbiór. Nawiasem mówiąc, w takim przypadku aż prosiło się o żądanie potwierdzenia nie tyle odbioru faktury, ile towaru, co - w wielu przypadkach - także miało miejsce. Po ostatniej nowelizacji, domaganie się takiego potwierdzenia, właśnie odbioru towaru a nie faktury, stało się bardziej powszechne, mimo iż przepisy o obowiązkowych elementach faktury nie uległy zmianie w tym zakresie. Odpowiedzi na pytanie o przyczyny należy szukać w nowych zasadach ust... więcej»

Tłuszcze roślinne - przyczyna chorób dietozależnych (cz. I) (Grażyna Cichosz)
Obowiązujące aktualnie zalecenia dietetyczne, a także prawo żywnościowe opierają się na nieprawdziwej, świadomie zmanipulowanej hipercholesterolowej teorii miażdżycy. Zależności między spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych (KT) oraz cholesterolu egzogennego (pokarmowego) a zachorowalnością na miażdżycę nikt i nigdy nie udowodnił. Będące podstawą hipercholesterolowej teorii miażdżycy badania Keysa są zafałszowane, w dodatku źle interpretowane. Badania te nigdy nie zostały potwierdzone w niezależnych opracowaniach innych autorów. Przyczyną hipercholesterolemii nie są nasycone KT (bezpodstawnie utożsamiane z tłuszczami zwierzęcymi), a długotrwałe niedobory nienasyconych KT, zwłaszcza omega-3. Poza tym, nie ma zależności pomiędzy poziomem cholesterolu a zachorowalnością na miażdżycę. Skutkiem niskiego poziomu cholesterolu jest natomiast zwiększone prawdopodobieństwo chorób nowotworowych oraz schorzeń neurologicznych i neurodegeneracyjnych. Od ponad 20 lat wiadomo że hipercholesterolemia jest jedną z kilku i wcale nie najważniejszą przyczyną miażdżycy. Powstawanie blaszki miażdżycowej jest skutkiem, a nie przyczyną miażdżycy. Natomiast główną przyczyną miażdżycy, a także nowotworów oraz schorzeń neurologicznych i neurodegeneracyjnych są długotrwałe stany zapalne spowodowane niedoborami w diecie antyoksydantów - zwłaszcza lipofi lnych, których źródłem są przede wszystkim tłuszcze zwierzęce oraz rybie. Więcej nt. co wspólnego ze zdrowiem publicznym mają zalecenia dietetyczne? http://nowadebata.pl/2011/04/30/mitzbilansowanej- diety/- stan 07/01/2014 Jak zmanipulowano hipercholesterolową teorię miażdżycy? Hipercholesterolowa teoria miażdżycy została zmanipulowan... więcej»

Nowości lodziarskie 2014
Tradycyjnie już tematem specjalnym numeru marcowego są lody. Proponujemy więc przegląd nowości lodziarskich na nadchodzący sezon. Targi SIGEP, które w styczniu odbyły się we włoskim Rimini, stanowią swego rodzaju inaugurację sezonu lodziarskiego. To właśnie tam firmy co roku przedstawiają nowe produkty, smaki, wzory, rozwiązania. Oto, co przygotowano na najbliższy sezon i co jest dostępne na polskim rynku. Warto zapoznać się z tymi nowościami, aby wiedzieć, co zaproponować klientom.PreGel Fiorpanna 100 - baza do przygotowywania lodów w procesie zimnym i gorącym. Nadaje spójną, jednolitą strukturę oraz zdecydowany smak śmietankowy. Pozwala na dłuższe przechowywanie lodów w witrynie. Nie zawiera tłuszczów roślinnych. Angelica - baza do przygotowanie lodów w procesie gorącym, z dodatkową zawartością części stałych mleka pełnego. Nadaje lodom pełny, naturalny, śmietankowy smak oraz zapewnia idealną, jednolitą strukturę. Nie zawiera tłuszczów roślinnych. Grupa łatwych do sporządzenia Sprintów, nadających się do przygotowania lodów tradycyjnych i z automatu, poszerzyła się o nowe smaki: Peach Tea Sprint (herbata mrożona brzoskwiniowa), Pomegranate Sprint (granat), Re Nero Sprint (smak śmietankowo-waniliowy z dodatkiem gorzkiej czekolady), Krypton Ice Sprint (smak popularnych napojów energetyzujących, wzbogacony dodatkiem Guarany oraz ekstraktem z zielonych ziaren kawy). Frozen Yoggi su Acqua i Yonice su Acqua - znane już produkty do mrożonego jogurtu w nowej, dwuskładnikowej formule, wymagające jedynie dodatku wody. Pełny smak jogurtu z dodatkiem żywych kultur bakterii mlekowych może teraz mieć ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3935-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Zaprojektuj swoją bluzę
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w pracy powinno się być ubranym schludnie i wygodnie. Jest to szczególnie ważne, gdy pracuje się w cukierni, piekarni albo kawiarni. Oferta strojów roboczych jest obecnie bardzo szeroka. Można wybierać wśród wielu modeli, kolorów, materiałów... więcej»

Zwrot towaru - korekta VAT możliwa także bez potwierdzenia od nabywcy
Problem korygowania podatku należnego po zwrocie towarów przez nabywcę lub obniżce ich ceny jest równie stary jak ustawa o VAT. Restrykcyjne przepisy niepozwalające na obniżenie VAT od transakcji bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej opóźniają odzyskanie zapłaconego podatku. Kontrahenci najczęściej nie spieszą się z potwierdzeniem, a sprzedawca czeka, nie mając żadnej prawnej możliwości przymuszenia ich do potwierdzenia zdarzenia gospodarczego. Najgorzej, gdy nabywca w międzyczasie zlikwidował fi rmę lub zerwał kontakty ze sprzedawcą - w takiej sytuacji odzyskanie zapłaconego podatku często jest w... więcej»

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam olej parafi nowy o czystości farmaceutycznej do dzielarek chleba (Glimek, Wieczorek, Turri, Gostol, Jeremy, IBIS), linii do bułek (W&P, Backtech, Sottoriva), krajalnic (Vabama, Hartman). Olej z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością NSF 3H numer 142228 (http://www. techmasz.eu/www/pliki/pdf/ H3_Finavestan_360_tlumaczenie. pdf ). Olej sprawdzony w większości dzielarek, nie zakleja maszyn, nie jełczeje, jest pozbawiony smaku, zapachu i barwy. Brak negatywnego wpływu na trwałość urządzeń. Produkcja: tace do dzielarek bułek - dowolny typ według marki i typu maszyny lub przesłanego wzoru. Noże do krajalnic z chromoniklu o unikalnej trwałości (ostrzenie co 120-150 tys. skrojonych bochenków). Pasy i taśmy dla przemysłu spożywczego. Stemp... więcej»

VAT od towarów używanych (Jacek Paprocki)
Do końca ubiegłego roku podatnik VAT sprzedający towary używane przez niego w działalności gospodarczej zwolniony był z podatku VAT od takich transakcji, jeżeli spełnione były łącznie następujące warunki: - przy ich nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, - używał sprzedawanych towarów co najmniej przez pół roku, licząc od daty nabycia uprawnień do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Przykład: Cukiernik kupił przed wejściem w życie ustawy VAT mieszałkę i używał jej w firmie dłużej niż pół roku. Sprzedając ją przed 1 stycznia 2014 r. nie musiał płacić podatku VAT. Od początku 2014 r. sprzedaż towarów używanych będzie co do zasady opodatkowana podatkiem VAT. Ze zwolnienia przedsiębiorca skorzysta tylko wówczas, gdy spełnione będą łącznie dwa warunki: 82PORADY PRAWNE JACEK PAPROCKI Przegląd Piekarski i Cukierniczy luty 2014 Problem korygowania podatku należnego po zwrocie towarów przez nabywcę lub obniżce ich ceny jest równie stary jak ustawa o VAT. Restrykcyjne przepisy niepozwalające na obniżenie VAT od t... więcej»

Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy piekarz-ciastowy (Anna Słowińska)
Przepisy Prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ograniczanie ryzyka zawodowego oraz przeprowadzanie regularnej oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Końcowym etapem oceny ryzyka zawodowego jest jego udokumentowanie w karcie oceny ryzyka zawodowego. Wybór sposobu jej opracowania należy do pracodawcy, ponieważ wzór nie został określony przepisami. W karcie oceny ryzyka zawodowego określa się zagrożenia występujące podczas pracy w piekarni oraz źródła ich pochodzenia, a także wskazuje profi laktykę postępowania zmniejszającą wystąpienie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od oceny ryzyka zawodowego do karty Przeprowadzenie oce... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3912-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Trzeba szukać swojego stylu
ROZMOWA Z ALEXANDRE BOURDEAUX, DORADCĄ TECHNOLOGICZNYM CALLEBAUT.Jakie są obecnie trendy w komponowaniu i serwowaniu deserów? Cóż, to oczywiste, że czekolada pozostaje w centrum naszego zainteresowania, a poza tym jest bardzo inspirująca, gdyż każdego roku można zmieniać jej smak i łączyć z coraz to innymi składnikami. Teraz na przykład w jednej z belgijskich restauracji serwujemy klientom czekoladę w połączeniu ze specjaln... więcej»

Technologia produkcji chleba starogardzkiego (Henryk Piesiewicz)
Produkcja chleba starogardzkego polega najczęściej na sporządzeniu ciasta na zakwasie ujętym z poprzedniego cyklu produkcyjnego. Do produkcji stosuje się mąkę żytnią typ 1850 z ziarna czyszczonego na łuszczarkach Steinmetza.Klasyczna receptura przewiduje: mąkę żytnią typu 1850 - 95 kg, mąk... więcej»

Revent - Ewolucja Premiera najnowszego modelu: Revent Round Oven na targach IBIE w Las Vegas (Adam Nurkowski)
Podczas październikowych targów IBIE w Las Vegas Revent zaprezentował długo oczekiwany piec o rewolucyjnej konstrukcji: the Round Oven. Revent wyznaje zasadę, że najprostsze rozwiązania są genialne. Kiedyś były to kule w systemie zaparowania (opatentowany HVS-Revent System), teraz okrągły jest cały piec. Kształt, który we wszechświecie uchodzi za idealny, teraz znalazł zastosowanie w świecie pieców obrotowych. Revent jest wśród producentów pieców obrotowych prekursorem. W 1958 roku zbudował pierwszy na świecie piec wózkowy. Jako pierwszy wprowadził prosty w działaniu, obsłudze i konserwacji opatentowany system kulowego zaparowania, który de facto jest potężnym akumulatorem ciepła, utrzymującym stabilną atmosferę wypieku. W piecu Revent 724 masa akumulacji kul to 360 kg, która pozwala w dynamiczny sposób, w krótkim czasie powrócić po zasadzeniu g... więcej»

Jura - wina słomiane i żółte (Jacek Paprocki)
Kończymy powoli wędrówkę po winiarskich regionach Francji, kraju który trudno wyobrazić sobie bez wina i bez którego trudno wyobrazić sobie wino. Takie nazwy jak burgund, bordeaux czy szampan od lat są synonimem wielkich win. To między innymi sprawia, że mimo ogromnej konkurencji Nowego Świata, Francja nadal pozostaje modna. Po okresie fascynacji "łatwymi" i przewidywalnymi winami z Nowego Świata, wielu konsumentów, szukając indywidualnych smaków zrodzonych w niedużych rodzinnych winnicach, wraca właśnie do win francuskich. Są wśród nich i tacy, którzy, w poszukiwaniu nieznanych doznań, szperają w kątach półek sklepowych, znajdując tam butelki z regionów w Polsce nieznanych lub znanych tylko nielicznym. Jednym z takich regionów jest Jura. Niedoceniany region Jura to jeden z najmniejszych winiarskich regionów Francji. Pod koniec XIX w., przed klęską fi loksery - mszycy, która prawie zupełnie spustoszyła tutejsze winnice, winorośl uprawiano tu na obszarze prawie 20 tys. hektarów. Po latach udało się odtworzyć niespełna jedną dziesiątą - powierzchnia jurajskich winnic wynosi dziś niecałe 1800 hektarów. Trudno więc się dziwić, że wina z Jury są nieobecne na łamach prasy, także tej specjalistycznej. Rzadko docierają tu polscy turyści. Ten piękny, górzysty region, wciśnięty między Alzację i Burgundię, Szampanię i Szwajcarię to jeden z piękniejszych, a zarazem najbardziej niedocenianych regionów Francji. Kraina lasów,... więcej»

Dlaczego pieczywo jest zdrowe? (Ewa Ceborska-Scheiterbauer)
Pieczywo oprócz tego, że jest bardzo dobrym źródłem węglowodanów niesie za sobą wiele innych korzyści zdrowotnych dla organizmu. Dlatego warto je wykorzystywać jako stały element naszej diety. Pamiętajmy bowiem, że to właśnie węglowodany są podstawą piramidy żywieniowej, talerza zdrowia lub innych dietetycznych diagramów. Węglowodany mogą pochodzić z płatków śniadaniowych, makaronów, brązowego ryżu czy właśnie z pieczywa. My Polacy lubimy posiłki z kanapkami w roli głównej. Są one bowiem łatwe do przygotowania, a także łatwe do zabrania ze sobą wszędzie. Błonnik pokarmowy Pieczywo jest bardzo dobrym źródłem błonnika pokarmowego. Pod warunkiem, że wybierzemy chleb razowy, gruboziarnisty lub graham. Może być z mąki pszennej, orkiszowej lub żytniej (a także z różnych mieszanek ziaren). Zawartość błonnika zwi... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»