profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I GASTRONOMIA »

PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY


(ang. BAKERY AND CONFECTIONERY REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
rok powstania: 1953
Miesięcznik

Tematyka:
Technika i technologia piekarstwa, ciastkarstwa, produkcji czekolady, lodów i innych słodyczy; publikacje wyników prac naukowo-badawczych w aspekcie możliwości ich wdrożenia; oferty zakupu maszyn, urządzeń, surowców i półproduktów; w... więcej »

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 289,84 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 260,86 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 216,04 zł
prenumerata papierowa półroczna - 108,02 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 54,01 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-8

zeszyt-4102-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Przekąski Wolf ButterBack - jakość prosto z pieca
Wolf ButterBack, niemiecki producent najwyższej jakości mrożonych przekąsek i ciastek, ma w ofercie cenione w wielu krajach słodkie i słone gotowe wyroby dla gastronomii i sieci handlowych. Szeroki wybór, starannie wyselekcjonowane surowce, obfi te nadzienia oraz najnowocześniejszy proces technologiczny sprawiają, że Wolf Butterback szybko stał się jednym z liderów na rynku przekąsek w Europie. W Polsce wyłącznym dystrybutorem przekąsek tej marki jest Martin Braun. Mrożąca jakość Przekąski Wolf ButterB... więcej»

Koło Naukowe Technologów Żywności, SGGW w Warszawie. II Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności
W kwietniu na Wydziale Nauk o Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie miało miejsce II Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Żywność, Surowce, Technologia, Dystrybucja". Celem spotkania była wymiana poglądów przedstawicieli Kół Naukowych na tematy dotyczące technologii żywności, dietetyki, żywienia, towaroznawstwa, logistyki, chemii żywności, biot... więcej»

Konsumenci wysoko cenią dobrą polską żywność
T egoroczny, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piknik "Poznaj Dobrą Żywność", który odbył się w ogrodach SGGW 14 czerwca, po raz kolejny dowiódł - była to już 11 edycja tej imprezy - że konsumenci wysoko cenią jakość zdrowotną, a zarazem smakowitość, prezentowanych na pikniku produktów spożywczych. Liczni goście nie ograniczali się bowiem do oglądania i degustowania produktów, ale chętnie je kupowali, dopytując przy tym wystawców, do jakich warszawskich sklepów je dostarczają. Piknik zgromadził 130 producentów żywności uczestniczących w unijnych i krajowych sy... więcej»

Lokale gastronomiczne - droga rozwoju piekarni i cukierni (Iga Sarzyńska)
Stosunkowo niskie ceny pieczywa, wciąż rosnąca potrzeba rozwoju  rm, większe oczekiwania klientów i zachodnie trendy do spożywania posiłków poza domem, przyczyniły się do coraz większego zainteresowania przeobrażaniem piekarni i cukierni w lokale gastronomiczne. Wzbogacenie naszej oferty o proste lekkie dania, z dużym udziałem własnych wypieków i łakoci niewątpliwie pomoże nam przyciągnąć jeszcze większą rzeszę klientów. Trend do kreowania przytulnych, kameralnych miejsc, z unoszącym się w powietrzu zapachem świeżego pieczywa i kawy wkracza do nas wielkimi krokami. Wymiernie wpływa to na popularność miejsc takich jak minikawiarnie przy piekarniach, bo obecnie poza kawą, którą można dostać niemal w każdym miejscu, liczą się smaczne przekąski i desery. Warto zatem zaproponować kl... więcej»

Nowe trendy. Sklep piekarski z ofertą Bistro Coffee (Andrzej Piętka)
W Polsce kawiarnie są miejscem spotkań towarzyskich. Mogą to wykorzystać piekarze łącząc w jeden koncept pomysł sklepu piekarskiego z kawiarnią lub bistro, tak jak robią to np. centra handlowe. Koncepcja łączenia kawiarni z piekarnią daje doskonałą okazję na dodatkowy przychód, a więc i dodatkowy zysk. Zaaranżowanie kącika kawiarnianego z przekąskami w sklepie z pieczywem wymaga inwestycji, dobrej lokalizacji i przemyślenia oferty. Oczywiście założenie początkowe i przygotowywany projekt powinny ukierunkowywać powstający punkt. Lokalizacja ma zasadnicze znaczenie przy tworzeniu tego pomysłu w praktyce. Jego zaaranżowanie w już funkcjonującym sklepie jest, dla doświadczonego projektanta, stosunk... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4087-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Eksport szansą na dalszy rozwój branży cukierniczej
Polski oddział międzynarodowej agencji badawczej KPMG, wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO, zaprezentowały 15 kwietnia br. najnowszy raport "Rynek słodyczy w Polsce". Raport stanowi analizę stanu i perspektyw branży odgrywającej dużą rolę w polskiej gospodarce. Dowodzą tego zarówno wyniki sprzedaży (13 mld zł na rynku wewnętrznym i ponad miliard euro w eksporcie), jak i nowoczesny potencjał produkcyjny oraz skala zatrudnienia obejmującego ponad 30 tysięcy wysoko wykwalifi kowanych pracowników. Wyrazem konkurencyjności polskiego przemysłu cukierniczego jest wysoka dynamika wzrostu eksportu. W latach 2009-2013 jego wartość wzrosła o blisko 75%, a w samym 2013 r. zwiększyła się o 15,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Badania przeprowadzone przez KPMG obejmowały wiele aspektów funkcjonowania branży, a także - co znacznie ... więcej»

Tajemniczy Klient odwiedza piekarnię (Andrzej Piętka)
W czasie narastającej konkurencji pomiędzy piekarniami i sieciami handlowymi a piekarniami, należy zadbać o wysoką jakość obsługi klienta w sklepie fi rmowym. Dzięki badaniom Tajemniczy Klient (z ang. Mystery Shopping) właściciel piekarni może przeprowadzić takie badanie we własnym przedsiębiorstwie i sklepach. Na ich podstawie będzie mógł ocenić i rozwiązać problemy sprzedaży, dowiedzieć się więcej o pracownikach, a nawet ocenić postrzeganie kierowców przez odbiorców pieczywa. Zarządzający sprzedażą ma szansę zareagować na potencjalne zagrożenia zanim problem spadku sprzedaży piec... więcej»

Zakup produktów rolnych od producenta - faktura VAT RR (JACEK PAPROCKI)
Rolnicy sprzedający produkty rolne pochodzące z ich upraw korzystają, co do zasady, ze zwolnienia od podatku VAT. Wyjątkiem są rolnicy obowiązani, na podstawie odrębnych przepisów, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rolnicy, którzy zrezygnowali z przysługującego im zwolnienia. Rolnik korzystający ze zwolnienia z podatku VAT nazywa się rolnikiem ryczałtowym. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu... więcej»

Faktura otrzymana z opóźnieniem a prawo do odliczenia podatku VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jednakże, zgodnie z art. 86 ust. 10 b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów krajowych powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, 64PORADY PRAWNE JACEK PAPROCKI Przegląd Piekarski i Cukierniczy lipiec 2014 w którym podatnik otrzymał fakturę. Zasady te stosuje się także w razie zapłaty przez nabywcę całości lub części należności przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy o VAT). Konieczne równoczesne spełnienie dwóch warunków Aby nabywca towaru lub usługi mógł odliczyć podatek naliczony, spełnione być więc muszą łącznie obydwa powyższe warunki. Brak jednego z nich odsuwa w czasie prawo do odliczenia podatku, do chwili spełnienia go. Tak więc, od 1 stycznia tego roku, podatnik, aby nie odliczyć przedwcześnie podatku, powinien monitorować nie tylko daty otrzy... więcej»

Słucham i rozumiem - otwarty dialog Część 1: Zaczynając od początku... (Jarosław Ropiejko)
Czym jest ten dialog? Droga do dialogu bywa różna, a stadia jego rozwoju mogą przywodzić na myśl rozwój motyla: jajo - gąsienica - poczwarka - motyl. Droga do dialogu może się spełnić - dojść do postaci motyla lub zatrzymać się na niższym poziomie rozwoju. Jeżeli pierwszą postać potraktowalibyśmy jako myśl - myślę i nie rozwijam tego, porzucam, zostawiam, to drugą z postaci może stać się milczenie - jestem i milczę. Trzeci poziom można podpisać pod monolog - jestem i tylko ja mówię. Postać czwarta … i właśnie tutaj dochodzimy do defi nicji dialogu …. Dialog to wymiana. Powinien być odnoszony do spotkania z drugą osobą lub osobami, do otwartości, do poszerzania perspektywy, do doświadczania doświadczeń innych, przeżywania czegoś, czego nie widzieliśmy w ten sposób. Wiąże się ze słuchaniem i kształtowaniem postawy wysłuchania innego zdania. Oznacza gotowość do zmiany siebie, swoich przekonań dzięki odmienności innych osób. W zetknięciu się różnych światów często kryją się nowe rozwiązania. A wysłuchanie ze zrozumieniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jeżeli powyższe mogłoby wydawać się czytającemu bardzo teoretyczne, to na pewno sytuacja codziennych rozmów prowadzonych w fi rmach rodzinnych między właścicielami- -małżonkami czy partnerami w biznesie, między rodzicami a dziećmi, właścicielami a zatrudnionymi członkami rodziny i w końcu między właścicielami, czy ogó... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4044-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Jak wychować sobie klienta?
Wiele mówi się ostatnio o potrzebie promocji chleba, o konieczności podjęcia działań, które wpłyną (najlepiej szybko) na wzrost spożycia pieczywa. Czy wobec braku odpowiednio dużych środków na ogólnopolską reklamę i trudności ze zmobilizowaniem całego środowiska do wspólnej akcji, rzeczywiście jesteśmy bezradni? Okazuje się, że wcale nie. Przedsięwzięcia podejmowane indywidualnie w regionie, praca u podstaw, mogą przynieść niespodziewanie duże efekty. Czasem widać je od razu, a czasem trzeba na nie poczekać. Ale warto, bo chleb i ciasta będziemy piec również za 10, 50 i 100 lat. Jak więc wychować sobie klienta, by zechciał po nie sięgać, by wiedział, dlaczego warto przyjść do piekarni i cukierni, a nie do supermarketu? Przysłowie "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" zawiera głęboką prawdę... więcej»

Powtórne dodatkowe badania techniczne - najpóźniej do 1 lipca 2014 r. (JACEK PAPROCKI)
Obowiązek przeprowadzania dodatkowych badań technicznych w celu ustalenia, czy pojazdy spełniają ustawowe wymagania uprawniające ich użytkowników do pełnego odliczania podatku VAT w związku z eksploatacją tych pojazdów, wynika z art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Samochody podlegające dodatkowym badaniom Obowiązek przeprowadzania dodatkowych badań technicznych dotyczy trzech grup pojazdów samochodowych, wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Są to: - pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od ... więcej»

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam olej parafi nowy o czystości farmaceutycznej do dzielarek chleba (Glimek, Wieczorek, Turri, Gostol, Jeremy, IBIS), linii do bułek (W&P, Backtech, Sottoriva), krajalnic (Vabama, Hartman). Olej z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością NSF 3H numer 142228 (http://www. techmasz.eu/www/pliki/pdf/ H3_Finavestan_360_tlumaczenie. pdf). Olej sprawdzony w większości dzielarek, nie zakleja maszyn, nie jełczeje, jest pozbawiony smaku, zapachu i barwy. Brak negatywnego wpływu na trwałość urządzeń. Produkcja: tace do dzielarek bułek - dowolny typ według marki i typu maszyny lub przesłanego wzoru. Noże do krajalnic z chromoniklu o unikalnej trwałości (ostrzenie co 120-150 tys. skrojonych bochenków). Pasy i taśmy dla przemysłu spożywczego. Stemple do znakowania kajzerek oraz zgarniacze. Tel. 22/216 55 77, fax 22/784 17 34, tel. kom. 509 441 144, 501 368 270 techmasz@techmasz.eu www.techmasz.eu używane maszyny po remoncie: miesiarki spiralne i hakowe; dzielarki, ubijaczki, krajalnice, wałkownice, przesiewacze, zmywarki oraz czyszczarki Jeros oraz inne maszyny i urządzenia. Atrakcyjne ceny. Bydgoszcz, tel. 52/320 44 36, tel. kom. 502 581 460, jaroslawrothe@op.pl używane linie do chleba, bagiet... więcej»

Gorące wypieki, czyli o tym jak smakują chleby i bułki w tropikach (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, pogodę mamy wiosenną i zapewne wielu myśli o wakacjach. Pojechać tam, gdzie przypieczemy się, jak chrupiąca skórka chleba lub zarumienimy, jak najwspanialsza jagodzianka. Dalekie, upalne i egzotyczne podróże, choć pomagają w przypiekaniu, każą nam zapomnieć o ukochanych wypiekach, choćby na kilka dni lub tygodni. Ale czy na pewno? Zapraszam na odległe terytoria zwane DOM-TOM, czyli zamorskie terytoria zależne Francji - Antyle i Gujanę. Gujana Francuska położona jest w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim i należy do Unii Europejskiej jako region peryferyjny. Francuzi zaczęli kolonizować Gujanę w XVII wieku i choć między drugą połową XVII wieku a początkiem XIX wieku parę razy zmieniała przynależność, ostatecznie w 1848 roku stała się kolonią karną Francji. W 1946 roku Gujana Francuska przekształcona została w departament zamorski. Panuje tu klimat równikowy wilgotny ze średnią roczną sumą opadów około 3000 mm, a 81% powierzchni pokrywają wilgotne lasy równikowe. Można się tu poczuć, jak w piecu. Gujana znana jest z dwóch wypieków - pain ménage "chleba domowego" oraz sispa. Pain ménage (fot. 1) oprócz tego, że wymaga takich samych składników jak każdy typowy chleb europejski - mąka, woda, drożdże, sól, pachnie bananem. Ma cylindryczną formę i waży 300-400 g. Skórkę posypuje się mąką, a jasny miąższ zawiera liść bananowca balourou, który utrzymuje wilgoć w trakcie wypieku i nadaje mu specyfi czny smak. Chleb sprzedaje się w wyspecjalizowanych piekarniach i spożywa do każdego posiłku. Według tradycji ustnej, jadany był powszechnie przez Gujańczyków od połowy XIX do lat 70. XX wieku. Potem zastąpiły go bagietki. Sispa (fot. 2) jest niewielkim okrągłym ciastkiem z manioku i orzecha kokosowego. Białe i chrupiące, słodkie i aromatyzowane jest lokalną specjalnością spożywaną jako deser lub przekąska. Trudno odtworzyć jego historię, ale według opowieści podróżników, w... więcej»

Okiem przewodniczącego jury (Paweł Mieszała)
Chciałbym powrócić do wydarzeń, które miały miejsce podczas tegorocznych targów Expo Sweet i skupić się na jednym z nich, czyli na IV Mistrzostwach Polski Uczniów Szkół Cukierniczych. Niewątpliwym atutem tych zawodów jest zainteresowanie, jakim się cieszą wśród szkół oraz chęć uczestnictwa i rywalizowania młodej kadry cukierniczej. Nie ukrywam, że poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy, a atmosfera i doping ze strony publiczności rozgrzewają krew w żyłach! Kluczowym aspektem w przygotowaniach jest współpraca z mistrzami cukie... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4019-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Składki ZUS od umów-zleceń (Jacek Paprocki)
Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia jest bardziej atrakcyjne od umowy o pracę nie tylko ze względu na ograniczone obowiązki pracodawcy, w porównaniu ze stosunkiem pracy. Zleceniobiorca często jest także tańszy od pracownika, przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia "do ręki". Przyczyną są różne obciążenia składkami ZUS. W porównaniu z umową o pracę ich wysokość nie jest jednak stała i zależy od posiadanych przez zleceniobiorcę "tytułów do ubezpieczeń". Aby ustalić z jakimi obciążeniami na rzecz ZUS wiązać się będzie zatrudnienie, pracodawca powinien, przed podpisaniem umowy, uzyskać od zleceniobiorcy stosowne oświadczenie (propozycję oświadczenia zamieszczamy na końcu artykułu). Umowa-zlecenie z własnym pracownikiem Umowa-zlecenie z własnym pracownikiem, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom. Inaczej mówiąc, od zleceniobiorcy płaci się takie same składki jak od pracownika. Ta sama zasada obowiązuje, gdy własny pracownik ma ustalone prawo do emerytury lub renty. Wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym. Jeżeli pracodawca zatrudni na podstawie umowy-zlecenia własnego pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym, z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia podlega on ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Przykład: Cukiernia zawarła umowę-zlecenie z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym. Za osobę tę należy obowiązkowo odprowadzić składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Przykład: Cukiernia zawarła umowę-zlecenie z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym. Za osobę tę należy obowiązkowo odprowadzić składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składka na ubezpieczenie c... więcej»

Urządzenia do napowietrzania produktów spożywczych
Niemiecka firma AEROMIX jest czołowym europejskim producentem instalacji i urządzeń technologicznych do napowietrzania produktów spożywczych w systemie ciągłym. Powietrze lub częściej gaz neutralny, np. azot ... więcej»

Dostałem lekcję od życia: nie zawsze się wygrywa Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników okiem Michała Kumura
W marcu odbyła się kolejna edycja Mistrzostw Świata Młodych Cukierników organizowanych przez Międzynarodową Unię Piekarzy i Cukierników. Tegorocznym gospodarzem był Tajwan, który ugościł uczestników w Tajpej. Polskę reprezentował 22-letni gdańszczanin, Michał Kumur z Piekarni-Cukierni Andrzeja Szydłowskiego w Gdańsku, laureat Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych 2011 (zawodnikiem rezerwowym był Stefan Okuła - 20-letni zwycięzca ubiegłorocznych mistrzostw). Obaj przygotowywali się do startu pod okiem ekspertów Akademii Mistrza, Mieczysława Chojnowskiego oraz Jacka Zięby. Każdy uczestnik w ciągu 2 dni musiał przygotować eksponat zdobniczy, torcik deserowy, praliny, fi gurki marcepanowe, deser lodowy i deser na talerzu (składniki do niego ujawniono dzień przed zawodami). Temat mistrzostw był dowolny. Michał wybrał "Wodny świat". W jury Polskę reprezentował Leszek Truskolawski, prezes Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP. W mistrzostwach najlepsze okazały się kobiety. Pierwsze miejsce zajęła Matsuda Midori z Japonii, drugie - Vanessa Schnyder ze Szwajcarii, a trzecie - Rebecca Schreiber z Niemiec. Michał zajął świetne, 10. miejsce. Po powrocie do kraju postanowił podzielić się wrażeniami z przebiegu mistrzostw. Jego relacja to jedyna szansa na zo... więcej»

Miłość do cukiernictwa, czyli o tym, jak Yuko i Takahiro nabrali smaku na francuskie ciasteczka (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, za nami emocje Mondial des Arts Sucrés, konkursu na najlepszego cukiernika, który odbył się podczas targów Europain 2014 w Paryżu. Wygrali Francuzi - Johanna Le Pape i Gaëtan Fiard, pokonując 15 ekip damsko- męskich z całego globu. I czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego Yuko Sato i Takahiro Yamashita z dalekiej Japonii (medal srebrny) albo Cheri Ong i Chee Leong (medal brązowy) z równie odległego Singapuru, spędzili 20 godzin na morderczej walce o tytuł, nie wspominając długich miesięcy przygotowań i wyrzeczeń. Jak to się stało, że Francuzi wynieśli do rangi sztuki różne kombinacje cukru, mąki i jaj? Sama Marianna otwiera oczy ze zdziwienia. Jak czytamy w Histoire de la patisserie francaise (Union des Fabricants Francais d'Equipements pour la Boulangerie et la Patisserie i Europain, Media Concept/G.Gautheir, Paryż, 2001, nr 04) lista zawodów miasta Paryża z 1270 roku wymienia oubloyers, gastelliers, fouaciers i pasticiers- hachiers. Pierwsi mieli obwoźne piece i stragany z cienkimi nadziewanymi lub obtaczanymi goframi (gaufres). Drudzy produkowali ciasta, trzeci nadziewa... więcej»

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dostawą towaru - nie zawsze opodatkowane VAT (JACEK PAPROCKI)
Tak jak do końca ubiegłego roku, również po nowelizacji ustawy o VAT, otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, powoduje, co do zasady, powstanie obowiązku podatkowego. Powstaje on z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Sprzedawca, który otrzymał pieniądze powinien wystawić tak zwaną fakturę zaliczkową. Do końca ubiegłego roku fakturę zaliczkową należało wystawić nie później niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano całość lub część należności. Od 1 stycznia 2014 r. termin wystawienia faktury upływa 15. dnia mi... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-3987-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Finał IX Edycji Konkursu "Wojewódzki Lider Smaku" (Jadwiga Piotrowicz)
Uroczystą Galą która, odbyła się 12 lutego w Hotelu Mercure-Unia w Lublinie, zakończyła się IX edycja Konkursu "Wojewódzki Lider Smaku". Organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. Celem konkursu jest: - wyróżnienie i promocja najlepszych potraw oraz produktów spożywczych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa mające swoje siedziby na terenie województwa lubelskiego, - umacnianie wizerunku marki produktu i przedsiębiorstwa, - kształtowanie... więcej»

Czy jest konieczna zgoda władz na postawienie ogrodzenia na działce? (Włodzimierz Gubała)
Pan Stefan, na którego prośbę zamieściliśmy w nr. 2/14 "Przeglądu" informację na temat wymagań związanych z lokalizacją szamba, prosi nas o informację, czy budowa ogrodzenia działki wymaga opracowania projektu i uzyskania pozwolenia. Sprawy te reguluje ustawa - prawo budowlane z 2006 roku (wraz z późniejszymi zmianami), gdzie w rozdz... więcej»

Francuska epopeja chlebowa O tym jak waleczna Marianna trafiła na wybieg haute couture (cz. III)* (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, Marianna staje u progu XX wieku. Daleko jej jeszcze do luksusowej damy z wybiegów haute couture. Świat się modernizuje, piekarnie niemieckie i austriackie są w czołówce europejskiej, a biedna piekarnia francuska jest wciąż mało zmechanizowana. Mimo iż w 1891 roku pojawił się fl agowy piec Merlet, później gueulard, gdzie drewno lub węgiel spala się pod komorą wypieku, większość piekarzy stosuje stare piece ogrzewane bezpośrednio. Wynalezione w 1840 roku w Anglii i sprzedawane od 1895 w Niemczech parowe piece amerykańskiego inżyniera Jacoba Perkinsa (1766-1849), we Francji przed rokiem 1918 mają małe zastosowanie. 2 kg chleb boulot, od zawsze podstawa naliczania podatku, ustąpił chlebowi 1kg. Procent pozyskania dobrej mąki z ziarna wciąż nie przekracza 65 i by osiągnąć maksymalną biel, kryterium jakości, w latach 1898-1905 robi się próby bielenia chemicznego metodą Frichot i Andrew. Uznano je za bezużyteczne. Francja nie byłaby Francją, gdyby nie interesowała się kwestiami socjalnymi. W 1904 roku wprowadzono ustawowy dzień odpoczynku dla piekarzy raz w tygodniu, w 1920 roku skrócono czas pracy. Przepisy narzuciły zmiany w jej organizacji, a co za tym idzie w przebiegu procesu fermentacji, co prowadzi do wycofywania się w miastach z robienia chleba na zakwasie. W 1907 roku ofi cjalnie defi niuje się mąkę, a w 1912 roku mię... więcej»

Wymagania dotyczące obowiązkowych informacji o wartości odżywczej w oznakowaniu środków spożywczych (cz. III) Przykład obliczenia wartości odżywczej chleba (Wiesława Szafulera)
Dane wyjściowe a) receptura na chleb żytni 1. mąka żytnia typ 1850 90,00 kg 2. mąka pszenna typ 750 10,00 kg 3. drożdże 0,30 kg 4. sól 1,60 kg b) wydajność średnia 145,0 - ilość pieczywa (w kg) otrzymanego ze 100 kg mąki użytej do produkcji. Średnia wydajność chleba, którego wartość odżywczą chcemy obliczyć, określamy na podstawie próbnych wypieków. Wydajność chleba zależy od wielu czynników m.in. od jakości mąki, masy jednostkowej wyrobu, sposobu fermentacji kęsów (na deskach, w koszyczkach, w formach), warunków technicznych c) zawartość składników odżywczych w 100 g poszczególnych surowców użytych do produkcji chleba (tabelaX) "węglowodany" oznaczają wszelkie węglowodany, które podlegają procesowi metabolizmu w organizmie człowieka, łącznie z alkoholami wielowodorotlenowymi; "błonnik" oznacza polimery węglowodanowe z co najmniej trzema jednostkami monomerów, które nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka (Rozporządzenie UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsument... więcej»

To były bardzo owocne targi
Sukces szóstej edycji największych w Polsce targów lodziarskich i cukierniczych Expo Sweet był do przewidzenia. Impreza, która z takim powodzeniem odbywa się co roku od 2009 r. i która dynamicznie i konsekwentnie się rozwija, po raz kolejny potwierdziła, że jest w kraju głównym wydarzeniem branży lodziarskiej, cukierniczej, a nawet piekarskiej. Targi - podobnie jak przed rokiem - zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.W dniach 18-20 lutego na tereny targowe MTPolska w Warszawie zjechało kilkanaście tysięcy przedstawicieli cukierni, lodziarni, kawiarni, piekarni, szkół zawodowych i uczelni oraz instytucji naukowych związanych z branżą. Czekało na nich 137 wystawców oferujących surowce, półprodukty, dekoracje, opakowania, maszyny i drobny sprzęt, pojazdy, stroje roboc... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3959-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Francuska epopeja chlebowa (cz. II) O tym jak waleczna Marianna trafiła na wybieg haute couture (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, wracamy do XVIII-wiecznej Francji, w której dzieją się rzeczy przełomowe. Francuzi są już na dobre amatorami pieczywa. W 1704 roku Nicolas Lémery (1645-1715) lekarz, farmaceuta, chemik, napisał nie ma prawie nic, czego nie jedlibyśmy bez chleba, bez niego większość naszego mięsa wywołałaby w nas obrzydzenie. Antoine Parmentier (1737-1813) agronom, farmaceuta, technolog żywności i żywienia, napisał 60 lat później: człowiek nie uważa, by był najedzony, jeśli jedzenie nie przyjmuje formy chleba. To Parmentier wraz z lekarzem i chemikiem Paul-Jacquesem Malouinem (1701-1778), poddaje krytyce tradycyjne metody pieczenia oparte na twardym cieście, wrzącej wodzie, niewystarczającej ilości zakwasu, czasem zgniłego, niedbałym zagniataniu, zbyt wczesnym lub zbyt późnym włożeniu ciasta do pieca o za wysokim sklepieniu, w wyniku czego chleb był tworem z mąki, najpierw uwodnionej, następnie wysuszonej. Według Parmentiera, ciastu trzeba nadać pewien stopień miękkości przez zwilżanie (bassinage), a to pozwala na właściwe ubijanie (battement) i dobre wyrobienie chleba. Zaleca też używanie większej ilości i młodszego zakwasu. Około 1770 roku paryżanie stają się mistrzami w przygotowaniu chleba na zakwasie, a chleb wiejski o twardym cieście znika ze stolicy. Chleb długo nie był solony, by nie zaburzać smaku jedzonych owoców. Parmentier wyjaśnia, że sól nie jest przydatna, jeśli ziarna użyte do produkcji mąki są idealne. Jednak piekarze używali około 0,5% soli, gdy mąka była zepsuta, nagrzana l... więcej»

Domowy trening sensoryczny (Małgorzata Bartelak)
Gdyby nam pokazano zdjęcie rentgenowskie płuc i poproszono o postawienie diagnozy, większość z nas nie zauważyłaby nawet wyraźnych i zaawansowanych zmian, które bez problemu dostrzegają lekarze. Czy ta różnica w spostrzeganiu to wynik różnej wrażliwości zmysłowej, talentu czy po prostu treningu? Chodzi oczywiście o przygotowanie, doświadczenie i wiedzę, która prowadzi proces spostrzegania, uwrażliwia na konkretne bodźce, podpowiada czego szukać. Różnica w postrzeganiu i ocenie kawy między wykwalifi kowanym sensorykiem a laikiem ma podobny charakter. Doświadczenie znacząco zmienia nasz sposób postrzegania, pozwala dostrzec to, co dotąd przeoczaliśmy, choć było w zasięgu ręki. Dlatego w procesie analizy sensorycznej tak ważny jest trening. By go przeprowadzić, nie potrzeba specjalistycznych urządzeń ani drogich materiałów. Wszystko, co potrzebne, jest wokół nas, rzeczy, które na co dzień mijamy bez zainteresowania, mają swoje zapachy, to co jemy i pijemy, ma kwasowość, słodycz, posmak, jedyne, czego brakuje w tym doświadczeniu, to uwaga, zainteresowanie i odrobina precyzji. Poniżej przedstawiam kilka sposobów na to, jak porządkować doświadc... więcej»

Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników 2014 tuż-tuż...
Przed nami kolejne Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników organizowane przez Międzynarodową Unię Piekarzy i Cukierników (UIBC). To elitarne wydarzenie w tym roku (13-15.03) odbędzie się na Tajwanie. Biorą w nim udział najlepsi cukiernicy z całego świata, którzy nie ukończyli 25 lat, i odnieśli wcześniej sukcesy w konkursach krajowych. Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP, które należy do UIBC, wyznaczyło na reprezentanta Polski Michała Kumura z Piekarni-Cukierni Szydłowski w Gdańsku. Jest on Mistrzem Polski Młodych Cukierników (2011). Wsparciem Michała będzie rezerwowy zawodnik - Stefan Okuła - ubiegłoroczny Mistrz Polski, w wolnych chwilach praktykujący pod okiem Jacka Kryszenia w C... więcej»

Wiosenne oczyszczanie Dobry czy zły pomysł ? (Ewa Ceborska- Scheiterbauer)
Na wiosnę wielu z nas lubi przeprowadzić tzw. oczyszczanie organizmu po zimowym jedzeniu. Jest wiele metod i technik, aby przeprowadzić taki wiosenny porządek w swoim organizmie. Najpopularniejsze z nich są głodówki - przez kilka dni pije się jedynie wodę lub świeże soki. Inne metody to jedzenie wyłącznie warzyw lub owoców albo rezygnacja z mięsa lub jedynie słodyczy i używek (kawy, alkoholu). Jaka metoda jest najlepsza i czy na pewno takie wiosenne oczyszczanie jest nam potrzebne? Oczyszczanie nie jest konieczne Zacznijmy od tego, że organizm, który otrzymuje codziennie zbilansowaną dietę bazującą na mało przetworzonych produktach, takich jak np. prawdziwy razowy chleb, warzywa, owoce... więcej»

Przejęcie firmy działającej - pułapki prawa pracy (Jacek Paprocki)
Właścicielem firmy można zostać nie tylko budując ją od podstaw. Znacznie prostszą, często spotykaną metodą, jest przejęcie cudzej, działającej już firmy, wyposażonej w maszyny i urządzenia do produkcji, sklepy, z siecią dostawców, a także stałych klientów. Można wreszcie nie przejmować całej firmy, a tylko jakąś jej wydzieloną część, której właściciel, z różnych przyczyn, chce się pozbyć. W dzisiejszych czasach modny jest na przykład tak zwany outsourcing, gdzie przedsiębiorca rezygnuje z niektórych zadań związanych z obsługą jego działalności i zleca je podmiotowi zewnętrznemu. Przejmując firmę lub jej część, musimy jednak wiedzieć, że wraz z nią przejmujemy także jej załogę. Przejmujesz firmę, a wraz z nią załogę Zasady obowiązujące w tym zakresie reguluje Kodeks pracy w art. 231.. Zgodnie z jego treścią, w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Tak sformułowany przepis nie pozostawia żadnego pola manewru dla obecnego i przyszłego właściciela fi rmy. Przejęcie pracowników następuje automatycznie, z mocy prawa i zasady tej nie można ani wyłączyć ani zmodyfi kować. Na pierwszy rzut oka przepis wydaje się jasny i niepozostawiający wątpliwości. Przejąłeś fi rmę, przejmujesz jej pracowników. W praktyce sprawy niekiedy się komplikują. Nie zawsze bowiem "przejście" jest wynikiem umowy kupna- -sprzedaży, czy dzierżawy fi rmy wraz z jej wyposażeniem. Czasami sytuacja jest bardziej złożona. Na przykład... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3935-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Ferie a zdrowe odżywianie (Ewa Ceborska-Scheiterbauer)
Ferie zimowe mają to do siebie, że często spędzamy je na stokach narciarskich. Uprawiając zimowe sporty spędzamy dużo czasu na świeżym, niekiedy mroźnym powietrzu. Wszystko to zao strza apetyt i usypia naszą żywieniową czujność. Ponadto, przemarznięci po całym dniu sięgamy po grzane piwno czy wino, duży treściwy obiad. Efektem tego jest kilka dodatkowych kilogramów po zimowych wakacjach. Z obserwacji własnych wynika, że przeciętny narciarz w ciągu tygodniowych ferii przybiera na wadze 2-3 kg. Jak tego uniknąć? Przede wszystkim warto przyjrzeć się co jemy i jak często. Regularne jedzenie w dużej mierze chroni nas bowiem przed pojawieniem się nadmiernych kilogramów. Po około 30 minutach od wstania powinno się zjeść ... więcej»

Zaprojektuj swoją bluzę
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w pracy powinno się być ubranym schludnie i wygodnie. Jest to szczególnie ważne, gdy pracuje się w cukierni, piekarni albo kawiarni. Oferta strojów roboczych jest obecnie bardzo szeroka. Można wybierać wśród wielu modeli, kolorów, materiałów... więcej»

"Praktyki nauczycieli kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" (Jadwiga Piotrowicz)
Konferencja pod tym tytułem, zorganizowana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, odbyła się 28 listopada 2013 r. w Warszawie. Poświęcona była prezentacji dwóch projektów edukacyjnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, dofi nansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gospodarzem konferencji był Edward T. Połaski, prezes MIRiP. Pierwszy projekt "Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych" adresowany był do sektora motoryzacyjnego, a drugi "Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu", obejmował zawody: piekarz, cukiernik i kucharz. Oba projekty z dużym powodzeniem realizowane były przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a nadzorowane przez Ośrodek Rozwoju ... więcej»

Dobra lokalizacja to połowa sukcesu (Włodzimierz Gubała)
Pan Stefan przejął po ojcu średniej wielkości piekarnię rzemieślniczą. W budynku, zlokalizowanym w centrum miasta, wygospodarowano niewielką powierzchnię z przeznaczeniem na sprzedaż pieczywa. Zarówno piekarnia jak i sklep oprócz niewątpliwych zalet wynikających z lokalizacji mają także wady - są za małe w stosunku do potrzeb i nie mogą być, głównie ze względów na ochronę środowiska, rozbudowane. W związku z tym p. Stefan rozpoczął poszukiwania obiektu poza ścisłym centrum miasta, do którego mógłby przenieść produkcję pieczywa z istniejącego zakładu, a zwolnioną powierzchnię przeznac... więcej»

VAT od towarów używanych (Jacek Paprocki)
Do końca ubiegłego roku podatnik VAT sprzedający towary używane przez niego w działalności gospodarczej zwolniony był z podatku VAT od takich transakcji, jeżeli spełnione były łącznie następujące warunki: - przy ich nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, - używał sprzedawanych towarów co najmniej przez pół roku, licząc od daty nabycia uprawnień do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Przykład: Cukiernik kupił przed wejściem w życie ustawy VAT mieszałkę i używał jej w firmie dłużej niż pół roku. Sprzedając ją przed 1 stycznia 2014 r. nie musiał płacić podatku VAT. Od początku 2014 r. sprzedaż towarów używanych będzie co do zasady opodatkowana podatkiem VAT. Ze zwolnienia przedsiębiorca skorzysta tylko wówczas, gdy spełnione będą łącznie dwa warunki: 82PORADY PRAWNE JACEK PAPROCKI Przegląd Piekarski i Cukierniczy luty 2014 Problem korygowania podatku należnego po zwrocie towarów przez nabywcę lub obniżce ich ceny jest równie stary jak ustawa o VAT. Restrykcyjne przepisy niepozwalające na obniżenie VAT od t... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3912-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Wykorzystanie drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae w reakcjach otrzymywania estrów - komponentów zapachowych (Jolanta Krzyczkowska)
Zapach jest nieodłącznym elementem produktów spożywczych. Akceptacja konsumencka powiązana z sukcesem rynkowym w istotnej mierze uzależniona jest od obecności w produkcie substancji zapachowych. Przypuszcza się, iż ok. 80% wrażeń smakowych związanych jest właśnie z zapachem. Niejeden rodzaj żywności ma charakterystyczny zestaw kompozycji zapachowych, które powstają na skutek naturalnych procesów fermentacyjnych (żywność fermentowana) bądź są celowo wprowadzane do produktów spożywczych, by zwiększyć ich atrakcyjność sensoryczną. Ważnymi i powszechnie występującymi składnikami aromatotwórczymi żywności są estry. Charakter zapachowy tych związków wynika z obecności wiązania estrowego, które jest silnym osmoforem (ugrupowaniem aktywnym zapachowo). Estry cechują się niskim progiem wyczuwalności zapachowej (wartości sensorycznego progu wyczuwalności wybranych estrów w 10% roztworze etanolu podano w tabeli). cych komponenty zapachowe, dotyczą właśnie tych mikroorganizmów. Drożdże Saccharomyces cerevisiae, posiadające status GRAS (Generally Recognized As Safe), są w stanie syntetyzować wiele różnych enzymów, np.: α-amylaza, glukoamylaza, inwertaza, inulinaza, laktaza, lipaza, celulaza, β-glukozydaza, ksylanaza, chymozyna, melibiaza, dehydrogenaza alkoholowa czy liaza fenyloalanino- amoniowa. Duża ilość... więcej»

Revent - Ewolucja Premiera najnowszego modelu: Revent Round Oven na targach IBIE w Las Vegas (Adam Nurkowski)
Podczas październikowych targów IBIE w Las Vegas Revent zaprezentował długo oczekiwany piec o rewolucyjnej konstrukcji: the Round Oven. Revent wyznaje zasadę, że najprostsze rozwiązania są genialne. Kiedyś były to kule w systemie zaparowania (opatentowany HVS-Revent System), teraz okrągły jest cały piec. Kształt, który we wszechświecie uchodzi za idealny, teraz znalazł zastosowanie w świecie pieców obrotowych. Revent jest wśród producentów pieców obrotowych prekursorem. W 1958 roku zbudował pierwszy na świecie piec wózkowy. Jako pierwszy wprowadził prosty w działaniu, obsłudze i konserwacji opatentowany system kulowego zaparowania, który de facto jest potężnym akumulatorem ciepła, utrzymującym stabilną atmosferę wypieku. W piecu Revent 724 masa akumulacji kul to 360 kg, która pozwala w dynamiczny sposób, w krótkim czasie powrócić po zasadzeniu g... więcej»

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam olej parafi nowy o czystości farmaceutycznej do dzielarek chleba (Glimek, Wieczorek, Turri, Gostol, Jeremy, IBIS), linii do bułek (W&P, Backtech, Sottoriva), krajalnic (Vabama, Hartman). Olej z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością NSF 3H numer 142228 (http://www.techmasz. eu/www/pliki/pdf/H3_Finavestan_ 360_tlumaczenie. pdf). Olej sprawdzony w większości dzielarek, nie zakleja maszyn, nie jełczeje, jest pozbawiony smaku, zapachu i barwy. Brak negatywnego wpływu na trwałość urządzeń. Produkcja: tace do dzielarek bułek - dowolny typ według marki i typu maszyny lub przesłanego wzoru. Noże do krajalnic z chromoniklu o unikalnej trwałości (ostrzenie co 120-150 tys. skrojonych bochenków). Pasy i taśmy dla przemysłu spożywczego. Stemple do znakowania kajzerek oraz zgarniacze. Tel. 22/216 55 77, fax 22/784 17 34, tel. kom. 509 441 144, 501 368 270 techmasz@techmasz.eu www.techmasz.eu używane maszyny po remoncie: miesiarki spiralne i hakowe; dzielarki, ubijaczki, krajalnice, wałkownice, przesiewacze, zmywarki oraz czyszczarki Jeros oraz inne maszy... więcej»

Trzeba szukać swojego stylu
ROZMOWA Z ALEXANDRE BOURDEAUX, DORADCĄ TECHNOLOGICZNYM CALLEBAUT.Jakie są obecnie trendy w komponowaniu i serwowaniu deserów? Cóż, to oczywiste, że czekolada pozostaje w centrum naszego zainteresowania, a poza tym jest bardzo inspirująca, gdyż każdego roku można zmieniać jej smak i łączyć z coraz to innymi składnikami. Teraz na przykład w jednej z belgijskich restauracji serwujemy klientom czekoladę w połączeniu ze specjaln... więcej»

Biofach 2014 - czeka na polskich wystawców i gości
W dniach 12-15 lutego, w Norymberdze odbędą się specjalistyczne targi poświęcone żywności ekologicznej - Biofach, oraz ekologicznym kosmetykom - Viveness. Będzie to już 25. edycja Biofach, największych na świecie targów, poświęconych wyłącznie ważnemu sektorowi gospodarki żywnościowej, jakim jest produkcja żywności ekologicznej. Na tę imprezę, na specjalnej konferencji prasowej w Warszawie, zapraszali jej organizatorzy, przedstawiając program, a także omawiając trendy występujące na europejskim rynku produktów ekologiczny... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»