profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

BĄDŹ NA BIEŻĄCO -
Zamów newsletter!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I GASTRONOMIA »

PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY


(ang. BAKERY AND CONFECTIONERY REVIEW)

Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
rok powstania: 1953
Miesięcznik

Tematyka:
Technika i technologia piekarstwa, ciastkarstwa, produkcji czekolady, lodów i innych słodyczy; publikacje wyników prac naukowo-badawczych w aspekcie możliwości ich wdrożenia; oferty zakupu maszyn, urządzeń, surowców i półproduktów; w... więcej »
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 289,84 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 260,86 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 216,04 zł
prenumerata papierowa półroczna - 108,02 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 54,01 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2014-8

zeszyt-4102-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-8.html

 
W numerze m.in.:
Rozliczenie w kosztach podatku VAT zapłaconego w związku z eksploatacją samochodu osobowego
Mam w fi rmie samochód osobowy wpisany do ewidencji środków trwałych. Używam go do celów fi rmy oraz na moje cele osobiste. Czy podatek VAT zapłacony przy wydatkach ponoszonych na jego eksploatację stanowi koszt uzyskania przychodu? Od 1 kwietnia 2014 r. od wydatków związanych z samochodami osobowymi, to jest od wydatków dotyczących: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych, używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, ... więcej»

Alentejo - portugalska Kalifornia (Jacek Paprocki)
W wydanej w 1991 r. Wielkiej Księdze Win Świata, w części poświęconej Portugalii próżno by szukać win z Alentejo. Nie ma się co dziwić. Aż do początku lat 90. ubiegłego wieku, wina z tego regionu w najlepszym wypadku zasługiwały na miano pospolitych. Alentejo, położone na południu Portugalii, przy granicy z Hiszpanią, to jeden z najgorętszych obszarów Europy. Latem 40°C w dzień, jest tutaj normą. Płaskie, spalone słońcem tereny, urozmaicają kępy srebrzystych drzew oliwnych i ciemne dęby korkowe. Gdzieniegdzie, między nimi, napotkać można krzewy winorośli. W odróżnieniu od północy Portugalii, gdzie ziemia jest bardzo rozdrobniona, w Alentejo przeważają wielkie posiadłości, co czyni ten żółto-zielono- brązowy krajobraz jeszcze bardziej monotonnym. Jedynym urozmaiceniem są, położone na wzgórzach, średniowieczne zamki i wieże strażnicze oraz ufortyfi kowane miasta i wioski, a także liczne kamienne wiatraki, w których kiedyś mielono pszenicę. Bo, oprócz oliwek i dębów korkowych, od wieków uprawia się tu zboża, dzięki czemu Alentejo nazwano spichlerzem Portugalii. Upał i niedostatek wody sprawiają, że region ten jest niegościnny także dla ludzi. Na obszarze równym 1/3 powierzchni Portugalii mieszka zaledwie 10% jej ludności. Niespodziewany rozwój regionu Inaczej niż na północy, gdzie winorośl rośnie niemal wszędzie, uprawy w Alentejo skupiają się w ośmiu oddalonych od siebie strefach. Sześć z nich opanowały wielkie spółdzielnie. Największa: Coop. Agr. De Reguengos de Monsaraz, zbiera winne jagody z plantacji o powierzchni ponad 3 tys. hektarów i wypuszcza na rynek każdego roku 10 milionów butelek przeróżnych win. Przez wiele lat ich wina pozostawiały wiele do życzenia. Wobec braku wiedzy, ambicji i konkurencji (jeszcze w połowie lat 90. w Alentejo, poza spółdzielniami, działało zaledwie parędziesiąt winnic)... więcej»

Mistrzowie żytnich wypieków, czyli o tym jak Szwedzi pokochali bröd i stworzyli Nordycką Kulturę Chleba
Drogi Czytelniku, Skandynawia pełna jest chleba żytniego. Upieczony z dodatkiem melasy i ekstraktu słodowego, nadającego mu ciemny kolor, oraz odrobiny mąki pszennej (dla złagodzenia smaku), często zawiera przyprawy i tłuszcze, które przedłużają jego przydatność do spożycia. Knäckebröd (fot. 1) pieczony od średniowiecza, z otworem w środku, by można go było zawiesić pod sufi tem, jest płaski i chrupki. Limpa (fot. 2) formą przypomina nasz tradycyjny chleb. Żytni z odrobiną pszenicy, zawiera nie tylko melasę, ale i miód, pomarańczę, kardamon, koper włoski, kminek i anyż nadające mu charakterystyczny smak, tak kochany przez Szwedów. Szwedzka miłość do chleba jest tak wielka, że w Grythyttan w środkowej Szwecji powstały bread icecream "lody chlebowe", czyli lody waniliowe aromatyzowane knäckebröd.Wypiek pieczywa w krajach nordyckich od najdawniejszych czasów był tak ważny, że mówi się o Nordic Bread Culture ("Nordyckiej Kulturze Chleba"), która istniała w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, od prehistorii po czasy współczesne. W krajach skandynawskich dominowały cztery rodzaje ziarna: starsze jęczmień i żyto oraz współczesne pszenica i owies. W epoce żelaza, 1050-500 p.n.e., żyto stało się najczęściej stosowanym ziarnem i tak pozostało aż do początków XX wieku. Chleb był główną częścią posiłku do końca XVIII wieku. Do końca XIX wieku można było wyróżnić cztery regiony chleba: na południu - miękki chleb żytni, da... więcej»

Zatrudniamy członków rodziny (Jacek Paprocki)
Wielu przedsiębiorców, przy prowadzeniu działalności gospodarczej, korzysta z pomocy członków rodziny. Pomoc ta może być świadczona sporadycznie, w niewielkim zakresie, lub systematycznie, codziennie, po kilka godzin. Status takich osób i konsekwencje wynikające z korzystania z ich pomocy, zależą od: - stopnia pokrewieństwa z przedsiębiorcą, - pozostawania (lub nie) we wspólnym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą. Osoba współpracująca Osobą współpracującą z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą - w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - jest małżonek, dziecko własne lub przysposobione, dziecko małżonka, przysposobione dziecko małżonka, rodzic, macocha, ojczym, osoba przysposabiająca, jeżeli pozostaje z osobą prowadzącą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli powyższe kryteria spełnia pracownik, to do celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jako osoba współpracująca. Wymieniona zasada nie ma zastosowania, jeżeli współmałżonek jednego ze wspólników spółki cywilnej zawarł umowę o pracę z tą spółką. W takim przypadku jest bez znaczenia, że osoba ta pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i związku małżeńskim z jednym ze wspólników. Ma ona zawartą umowę o pracę ze spółką cywilną i podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Ustalając, czy członek rodziny jest osobą współpracującą, nie bierze się pod uwagę ani okresu, przez który współpraca jest wykonywana, ani wymiaru czasu pracy, ani jego wieku. Osoby współpracujące mogą współpracować przy prowadzeniu działalności gospodarczej bez formalnej umowy lub na podstawie spisanej umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia. W każdym jednak przypadku (z wyjątkiem umowy-zlecenia i umowy o dzieło - patrz dalej), niezależnie od tego czy ich współpraca została sformalizowana, czy też nie, będą uznawane przez ZUS za osoby współpracujące, a nie za zatrudnionych prac... więcej»

II KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ Innowacyjne opakowania dla innowacyjnych produktów 1 października 2014, Poznań
O pakowanie jest ważnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego kraju i w równym stopniu produktem tego procesu. Zmiany demografi czne, w stylu życia i modelu konsumpcji powodują powstanie nowych produktów odpowiadających potrzebom społeczeństwa. Rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także wymagania w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska człowieka, pociągają za sobą powstanie nowych produktów spożywczych. W odniesieniu do żywności, coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia zmniejszenia strat powstałych w drodze od producenta żywności do konsumenta. Do... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-7

zeszyt-4087-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-7.html

 
W numerze m.in.:
Eksport szansą na dalszy rozwój branży cukierniczej
Polski oddział międzynarodowej agencji badawczej KPMG, wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO, zaprezentowały 15 kwietnia br. najnowszy raport "Rynek słodyczy w Polsce". Raport stanowi analizę stanu i perspektyw branży odgrywającej dużą rolę w polskiej gospodarce. Dowodzą tego zarówno wyniki sprzedaży (13 mld zł na rynku wewnętrznym i ponad miliard euro w eksporcie), jak i nowoczesny potencjał produkcyjny oraz skala zatrudnienia obejmującego ponad 30 tysięcy wysoko wykwalifi kowanych pracowników. Wyrazem konkurencyjności polskiego przemysłu cukierniczego jest wysoka dynamika wzrostu eksportu. W latach 2009-2013 jego wartość wzrosła o blisko 75%, a w samym 2013 r. zwiększyła się o 15,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Badania przeprowadzone przez KPMG obejmowały wiele aspektów funkcjonowania branży, a także - co znacznie ... więcej»

ABC informatyki w piekarni i cukierni (Maciej Latawiec)
Po kilkuletniej przerwie wznawiamy cykl specjalistycznych artykułów ABC informatyki w piekarni i cukierni, w ramach którego kompleksowo omawialiśmy liczne zastosowania informatyki w piekarniach, cukierniach, a także w fi rmach współpracujących z szeroko rozumianą branżą piekarsko-cukierniczą. W ostatnich latach dokonał się w technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych prawdziwy przełom; i to na co najmniej kilku płaszczyznach. Po pierwsze - w biznesie i życiu codziennym powszechne są dziś rozwiązania, które jeszcze niedawno wydawały się "śpiewem przyszłości". Pojawiają się coraz nowsze technologie, tylko po to, by w krótkim czasie same zostać zastąpione przez jeszcze nowocześniejsze rozwiązania. Starsze technologie szyb... więcej»

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam olej parafi nowy o czystości farmaceutycznej do dzielarek chleba (Glimek, Wieczorek, Turri, Gostol, Jeremy, IBIS), linii do bułek (W&P, Backtech, Sottoriva), krajalnic (Vabama, Hartman). Olej z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością NSF 3H numer 142228 (http:... więcej»

Kształtowanie dochodu fi rmy przez zmiany stawek odpisów amortyzacyjnych
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako koszty uzyskania przychodu mogą mieć znaczący wpływ na wynik fi nansowy działalności fi rmy. W większości przypadków przedsiębiorcom zależy na tym, aby odpisy były jak najwyższe. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przedsiębiorca, w jakimś okresie, chce, aby zysk podatkowy był wysoki. Przyczyny mogą być różne: biznesowe, wizerunkowe, dążenie do optymalizacji podatków przy korzystaniu z ulg podatkowych, odliczanie od dochodu strat z lat poprzednich itp. Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów, a więc zwiększenie dochodu, jest obniżenie kwoty odpisów poprzez obniżenie stawki amortyzacyjnej. Problem nie polega jednak na samym obniżeniu stawki. Gdy ulga podatkowa wygaśnie, a straty zostaną odliczone, przedsiębiorca chciałby, aby stawka odpisów wróciła do dawnego poziomu. Z pytaniem o możliwość obniżenia stawki amortyzacyjnej dla wybran... więcej»

Piece cyklotermiczne czy termoolejowe? MIWE variobake łączy zalety obydwu
Życzeniem niejednego piekarza jest, z jednej strony, wypiek w piecu cyklotermicznym (korzystając ze wszystkich jego atutów), z drugiej uzyskiwanie jakości charakterystycznej dla pieczywa z pieca termoolejowego. Wniosłoby to do piekarni dużo swobody i pozwoliło na tworzenie produktów o subtelnych różnicach. To abstrakcyjne do niedawna życzenie może być dziś realizowane. Firma MIWE stworzyła bowiem system MIWE variobake w piecu MIWE ideal e+ (na razie tylko z palnikiem gazowym), który umożliwia prowadzenie krzywej temperatury w sposób charakterystyczny dla różnych systemów piecowych, w znacznie większym zakresie niż dotychczas. Na przykład piec wsadowy MIWE ideal e+ może odwzorowy... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-6

zeszyt-4044-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-6.html

 
W numerze m.in.:
Obowiązek utylizacji azbestu dotyczy wszystkich budynków - niezależnie od charakteru ich przeznaczenia (sposobu użytkowania) (Włodzimierz Gubała)
O szkodliwości azbestu (popularnych dawniej płyt falistych o handlowej nazwie eternit) i konieczności jego stopniowej eliminacji pisaliśmy już na łamach "Przeglądu". Wracamy do tematu odpowiadając Czytelnikowi, który prosi o wyjaśnienie czy nałożony ustawą obowiązek usunięcia materiałów budowlanych zawierających azbest dotyczy wyłącznie budynków będących w użytkowaniu (zarówno mieszkalnych jak i produkcyjno- usługowych), czy także wszystkich innych obiektów, znajdujących się na d... więcej»

Kawowy bukiet (Małgorzata Bartelak)
"Bukiet" to bardzo popularne określenie, które często spotykamy czytając opisy kaw. Ale, gdyby zapytać co konkretnie oznacza, większość powiedziałaby po prostu, że to kompozycja aromatów. Tymczasem profesjonaliści pracujący z kawą używają tego określenia w bardzo precyzyjny i szczegółowy sposób. Warto go poznać, by lepiej zrozumieć profi le sensoryczne kaw i nauczyć się samemu bardziej precyzyjnie oceniać kawy, których próbujemy. Bukiet to złożone doświadczenie, które tworzy profi l aromatyczny kawy. Bukietu nie da się poznać po prostu wąchając napar przed wypiciem. Różne związki lotne uwalniają się w różnym czasie i pod wpływem różnych z... więcej»

Jak wychować sobie klienta?
Wiele mówi się ostatnio o potrzebie promocji chleba, o konieczności podjęcia działań, które wpłyną (najlepiej szybko) na wzrost spożycia pieczywa. Czy wobec braku odpowiednio dużych środków na ogólnopolską reklamę i trudności ze zmobilizowaniem całego środowiska do wspólnej akcji, rzeczywiście jesteśmy bezradni? Okazuje się, że wcale nie. Przedsięwzięcia podejmowane indywidualnie w regionie, praca u podstaw, mogą przynieść niespodziewanie duże efekty. Czasem widać je od razu, a czasem trzeba na nie poczekać. Ale warto, bo chleb i ciasta będziemy piec również za 10, 50 i 100 lat. Jak więc wychować sobie klienta, by zechciał po nie sięgać, by wiedział, dlaczego warto przyjść do piekarni i cukierni, a nie do supermarketu? Przysłowie "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" zawiera głęboką prawdę... więcej»

Czysta niespodzianka
Skuteczność mycia osprzętu cukierniczo-piekarskiego, w tym wózków pieca obrotowego i sztaplowanych koszy, niestandardowych mis i kubłów w jednokomorowym w systemie Guggenberger wywarła, podczas pierwszych prezentacji na polskim rynku, na właścicielach piekarni nad podziw duże wrażenie. Od tego czasu minęły 2 lata. Relatywnie krótki czas budowania zaufania do marki wobec ciągłego zainteresowania, potwierdzonego sprzedażą, to "cz yst a niespodzianka", która zdradza pozytywne przemiany w polskich piekarniach. Ostatnia niełatwa dekada w branży piekarskiej to czas koniecznych inwestycji w nowoczesne, bardziej ekonomiczne systemy. Wysoki standard maszyn i urządzeń (najczęściej niemieckich marek) pociągnął za sobą zmiany krajobrazu polskiej piekarni, również w wymiarze estetycznym. Utrzymanie pracującego tam osprzętu w czystości jest konsekwencją higienicznego wyglądu całej piekarni (higieniczne fronty pieców, obudowy z wysokogatunkowej stali nierdzewnej). Coraz częściej czystość osprzętu ma znaczenie nie tylko biznesowe, bo nietrudno się domyślić... więcej»

Masło i margaryna w świetle przepisów (Wiesława Szafulera)
Kontynuujemy ciągle żywy temat sporu między zwolennikami masła i margaryny. Tym razem skupiamy się na przepisach prawnych, wartości odżywczej i stosowaniu dodatków. Masło - produkt zawierający nie mniej niż 80% i nie więcej niż 90% tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 2% suchej masy beztłuszczowej mleka (dodatek do załącznika XV, rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 ustanawiające organizację rynków rolnych... Dz. Urz. L 299/114). W rozporządzeniu podano inne defi nicje masła np. półtłustego. Masło półtłuste to produkt zawierający nie mniej niż 39% i nie więcej niż 41% tłuszczu mlecznego. Margaryna - produkt otrzymany z tłuszczów głównie roślinnych. Zawiera nie mniej niż 80% i nie więcej niż 90% tłuszczu. Są również margaryny o mniejszej zawartości tłuszczu. Margarynę można aromatyzować, np. przez dodatek odpowiedniego ukwaszonego mleka. Dodaje się również dopuszczone prawem substancje barwiące w celu nadania produktowi odpowiedniego zabarwienia przypominającego barwę ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-5

zeszyt-4019-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-5.html

 
W numerze m.in.:
Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia (Maria Wesołowska, Ewa Nieczypor)
Etap wojewódzki Turnieju na Najlepszego ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz na stałe wpisał się do harmonogramu zadań Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni. W połowie stycznia już po raz szósty gościliśmy uczniów uczących się w zawodzie cukiernik i piekarz ze szkół: ZSZ nr 2 we Wrześni, ZSU-G w Pleszewie, ZSOŚ w Lesznie, ZSZ w Rawiczu, ZSZ w Kaliszu i ZSP w Krotoszynie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji turnieju były "Muzyczne inspiracje". Honorowy patronat nad turniejem objęli starosta Powiatu Wrzesińskiego Dionizy Jaśkiewicz i Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni. Współorganizatorami imprezy były Cukiernia Kuczora i PSS Społem we Wrześni. Po teście sprawdzającym wiedzę zawodową uczestnicy przystąpili do zadań praktycznych: cukiernicy w Cukierni K... więcej»

Fakty i mity o maszynach piekarskich
Każda miesiarka spiralna charakteryzuje się takimi samymi parametrami FAŁSZ W miesiarkach spiralnych najbardziej intensywny proces miesienia ciasta odbywa się w dwóch miejscach. Pomiędzy środkowym łukiem spirali a ścianą boczną dzieży oraz pomiędzy końcem spirali a dnem dzieży. Intensywne ugniatanie ciasta w tych dwóch miejscach przekłada się na końcowy efekt procesu mieszenia. Jeżeli porównamy budowę miesiarek spiralnych bardzo łatwo zauważymy, że w jednej maszynie odległość pomiędzy tymi dwoma miejscami na spirali a ścianą dzieży wynosi niekiedy kilka centymetrów, a w innych w wyniku bardzo wysokiej dokładności wykonania wynosi mniej niż 1 mm!!! Tak duża różnica przekłada się nie tylko na elastyczność i jakość wytwarzanego ciasta, ale - co jest sprawą bardzo ważną - na znacznie większą jego wodochłonność. W wyniku zamontowania wymiennika ciepła na kominie spalinowym pieca piekarskiego mamy gwarancję najwyższego poziomu odzysku energii FAŁSZ Kilkanaście lat temu eksperymenty przeprowadzone w Niemczech przez grupę fi zyków pokazały, że zamontowanie wymienników ciepła na odprowadzeniach pary wodnej z pieców piekarskich gwarantuje znacznie wyższy stopień odzysku ciepła niż z wymienników zamontowanych na odprowadzeniach ... więcej»

Miłość do cukiernictwa, czyli o tym, jak Yuko i Takahiro nabrali smaku na francuskie ciasteczka (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, za nami emocje Mondial des Arts Sucrés, konkursu na najlepszego cukiernika, który odbył się podczas targów Europain 2014 w Paryżu. Wygrali Francuzi - Johanna Le Pape i Gaëtan Fiard, pokonując 15 ekip damsko- męskich z całego globu. I czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego Yuko Sato i Takahiro Yamashita z dalekiej Japonii (medal srebrny) albo Cheri Ong i Chee Leong (medal brązowy) z równie odległego Singapuru, spędzili 20 godzin na morderczej walce o tytuł, nie wspominając długich miesięcy przygotowań i wyrzeczeń. Jak to się stało, że Francuzi wynieśli do rangi sztuki różne kombinacje cukru, mąki i jaj? Sama Marianna otwiera oczy ze zdziwienia. Jak czytamy w Histoire de la patisserie francaise (Union des Fabricants Francais d'Equipements pour la Boulangerie et la Patisserie i Europain, Media Concept/G.Gautheir, Paryż, 2001, nr 04) lista zawodów miasta Paryża z 1270 roku wymienia oubloyers, gastelliers, fouaciers i pasticiers- hachiers. Pierwsi mieli obwoźne piece i stragany z cienkimi nadziewanymi lub obtaczanymi goframi (gaufres). Drudzy produkowali ciasta, trzeci nadziewa... więcej»

OGŁOSZENIA DROBNE szukaj także na www.ppic.pl
Sprzedam.olej parafi nowy o czystości farmaceutycznej do dzielarek chleba (Glimek, Wieczorek, Turri, Gostol, Jeremy, IBIS), linii do bułek (W&P, Backtech, Sottoriva), krajalnic (Vabama, Hartman). Olej z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością NSF 3H num... więcej»

Ekspozycja i sprzedaż pieczywa funkcjonalnego (Andrzej Piętka)
W Polsce rośnie zainteresowanie pieczywem funkcjonalnym. Większość fi rm oferujących komponenty dla piekarni ma w ofercie takie propozycje. Dzięki temu piekarze mogą proponować klientom chleb lub bułki poprawiające funkcjonowanie organizmu. Jakie walory zdrowotne ma chleb? Produkty piekarskie są ważnym elementem racjonalnego odżywiania się. To najlepsze źródło błonnika, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, a także węglowodanów złożonych, które pomagają zachować wysoki poziom energii oraz zapobiegają wahaniom stężenia cukru we krwi. Obecność witamin z grupy B, a także E, kwasu foliowego oraz składników mineralnych takich jak wapń, magnez, fosfor, potas, cynk lub żelazo równie... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-4

zeszyt-3987-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-4.html

 
W numerze m.in.:
Planowanie produkcji w Systemie CSB (Adam Steć)
Planowanie produkcji w standardowym pakiecie oprogramowania branżowego powinno uwzględniać specyfi kę branżową oraz indywidualne potrzeby i wymagania przedsiębiorstw. Spełnienie tych często różnorodnych wymagań w ramach jednego systemu informatycznego staje się możliwe dzięki stworzeniu wydajnego i elastycznego narzędzia planowania, które w standardzie realizuje przedstawione powyżej zadania. Receptury, planowanie, realizacja, rozliczenie Szeroko rozumiane pojęcie produkcji obejmuje kilka obszarów, których optymalna organizacja oraz pełna integracja pozwalają na osiąganie założonych celów. Punktem wyjścia dla każdego zakładu produkcyjnego są oczywiście receptury, ich warianty, kalkulacje i optymalizacja. Zapewnienie prawidłowych procesów produkcyjnych wymaga precyzyjnego planowania, realizacji (rejestracji) oraz szczegółowego rozliczenia produkcji (w powiązaniu z gospodarką magazynową). W niniejszym artykule pragniemy skupić się na planowaniu produkcji, czyli kolejnym czynniku mającym wpływ na całość procesów produkcyjnych. Baza danych w planowaniu Do dziennego planowania na wydziałach produkcyjnych niezbędne jest narzędzie, które pozwoli na uwzględnianie czynników mających wpływ na proces produkcji. Oprócz podstawowego zapotrzebowania na materiały niezbędne są również uwzględnienie możliwości parku maszynowego oraz dostępność materiałów i surowców. Z najprostszym sposobem planowania produkcji mamy do czynienia w... więcej»

Wymagania dotyczące obowiązkowych informacji o wartości odżywczej w oznakowaniu środków spożywczych (cz. III) Przykład obliczenia wartości odżywczej chleba (Wiesława Szafulera)
Dane wyjściowe a) receptura na chleb żytni 1. mąka żytnia typ 1850 90,00 kg 2. mąka pszenna typ 750 10,00 kg 3. drożdże 0,30 kg 4. sól 1,60 kg b) wydajność średnia 145,0 - ilość pieczywa (w kg) otrzymanego ze 100 kg mąki użytej do produkcji. Średnia wydajność chleba, którego wartość odżywczą chcemy obliczyć, określamy na podstawie próbnych wypieków. Wydajność chleba zależy od wielu czynników m.in. od jakości mąki, masy jednostkowej wyrobu, sposobu fermentacji kęsów (na deskach, w koszyczkach, w formach), warunków technicznych c) zawartość składników odżywczych w 100 g poszczególnych surowców użytych do produkcji chleba (tabelaX) "węglowodany" oznaczają wszelkie węglowodany, które podlegają procesowi metabolizmu w organizmie człowieka, łącznie z alkoholami wielowodorotlenowymi; "błonnik" oznacza polimery węglowodanowe z co najmniej trzema jednostkami monomerów, które nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka (Rozporządzenie UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsument... więcej»

Skąd pochodzi smak i aromat kawy? (Małgorzata Bartelak)
Każdy kto lubi kawę z czasem zaczyna przyglądać się jej coraz uważniej, defi niować własne preferencje i szukać konkretnych, cenionych przez siebie cech. Tym, którzy to robią chcę zaproponować kolejny krok na tej drodze i pytanie: skąd pochodzi mój ulubiony aromat, w jakich kawach mogę się go spodziewać i na co zwracać uwagę, by wybierając kawę dostać taką, którą lubię najbardziej. Smak kawy to przede wszystkim zasługa ziarna. Jego niezwykłe właściwości to efekt wielu równolegle działających czynników. Wśród nich wiele jest takich, których nie możemy przewidzieć ani kontrolować, jak pogoda w danym sezonie lub szkodniki, inne są tak specyfi czne, że nie tworzą powtarzalnego wzorca i nie obowiązują względem innych kaw, jak specyfi czny mikroklimat danej plantacji, wyjątkowo korzystny cień w określonym jej miejscu, takich informacji nie znajdziemy na opakowaniu. Wśród czynników wpływających na aromat kawy są też takie, które są powtarzalne i możliwe do prześledzenia, np. odmiana botaniczna krzewu (nazywana varietalem), wysokość ... więcej»

Targi Piekarsko-Cukiernicze firmy Merkur
W dniu 8 lutego, w przepięknej scenerii hotelu Windsor w Jachrance, fi rma Merkur po raz kolejny zorganizowała Targi Piekarsko-Cukiernicze dla swoich kluczowych klientów. Zgromadziły one szerokie grono piekarzy i cukierników z całego Mazowsza. Blisko 300 gości reprezentowało ponad 100 fi rm z branży. Tak duże przedsięwzięcie nie mogło się odbyć bez stałych partnerów, którzy corocznie wspierają organizację tej imprezy i prezentują na niej nowe trendy obowiązujące na rynku piekarsko- cukierniczym. Grono wystawców było bogato reprezentowane przez 28 fi rm z branży; każda z nich przygotowała niepowtarzalne stoisko i piękną ekspozycję. Najliczniejszą grupą były fi rmy z... więcej»

Zwrot towarów przez nabywcę - kłopot dla księgowej
Kiedy powinienem zaksięgować, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zwrot towarów od kontrahentów? Czy w dniu wystawienia faktury korygującej, czy w dniu, w którym sprzedałem towar? Dodam, że moi klienci czasami zwracają towary kupione wiele miesięcy wcześniej. Opinia podatników Większość podatników, na tak postawione pytanie, odpowie, że fakturę korygującą, wystawianą po zwrocie towaru przez nabywcę, rozliczyć należy w okresie, w którym została ona wystawiona. Jeżeli przyczyną korekty nie była pomyłka w fakturze pierwotnej, w momencie wystawiania faktury pierwotnej podatnik wykazywał po stronie przychodów prawidłową wartość sprzedaży, zgodną ze stanem faktycznym. Zdarzenia, które spowodowały konieczność korekty nastąpiły później. Ich przyczyn mogło być wiele: zwrot towaru, udzielenie rabatu po dokonaniu dostawy, premia za określoną wielkość zakupów. Późniejsza korekta, jeżeli następuje z przyczyn niezależnych od podatnika, powinna być rozliczana na bieżąco, czyli co do zasady w momencie wystawienia faktury korygującej. Trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie, dla dokonywania korek... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-3

zeszyt-3959-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-3.html

 
W numerze m.in.:
Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników 2014 tuż-tuż...
Przed nami kolejne Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników organizowane przez Międzynarodową Unię Piekarzy i Cukierników (UIBC). To elitarne wydarzenie w tym roku (13-15.03) odbędzie się na Tajwanie. Biorą w nim udział najlepsi cukiernicy z całego świata, którzy nie ukończyli 25 lat, i odnieśli wcześniej sukcesy w konkursach krajowych. Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP, które należy do UIBC, wyznaczyło na reprezentanta Polski Michała Kumura z Piekarni-Cukierni Szydłowski w Gdańsku. Jest on Mistrzem Polski Młodych Cukierników (2011). Wsparciem Michała będzie rezerwowy zawodnik - Stefan Okuła - ubiegłoroczny Mistrz Polski, w wolnych chwilach praktykujący pod okiem Jacka Kryszenia w C... więcej»

Masło czy margaryna - riposta (Grażyna Cichosz)
Odpowiedź na opublikowany w nr 1/2014 Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego komentarz Panów Profesorów: Krzysztofa Krygiera, Artura Mamcarza i Piotra Sochy dotyczący moich artykułów, które ukazały się w numerach 9 i 10/2013. Komentarz Panów Profesorów to klasyczna próba zastraszania oraz dyskredytacji. Natomiast sposób w jaki Panowie podjęli tę pseudodyskusję jest po prostu bulwersujący; urąga wszelkim zasadom przyjętym w środowiskach naukowych - zamiast merytorycznych argumentów wykorzystywane są inwektywy. Nie wiem co upoważnia Panów Profesorów do bezprzykładnej arogancji. Standardem w dyskusji naukowej jest wymiana, na łamach czasopism naukowych, nie tylko własnych poglądów ale przede wszystkim argumentów potwierdzających te poglądy. Tymczasem Panowie Profesorowie nie podjęli dyskusji merytorycznej, mimo zapewnień, że "…KONIECZNY jest rzetelny komentarz tzw. drugiej strony…". Czyżby napisanie tego komentarza i wypunktowanie "…wszystkich nieprawdziwych informacji…" rzekomo przekazywanych przeze mnie wykraczało poza możliwości trzech osób z tytułami profesorskimi? Wielka szkoda, że Panowie Profesorowie nie skorzystali z okazji, aby przedstawić merytoryczne dowody świadczące o nieprawdziwych, konkretnych informacjach oraz argumenty potwierdzające słuszność własnych zarzutów. W przeciwieństwie do Panów nie uważam się za osobę nieomylną i jestem gotowa na ... więcej»

Tłuszcze roślinne - przyczyna chorób dietozależnych (cz. I) (Grażyna Cichosz)
Obowiązujące aktualnie zalecenia dietetyczne, a także prawo żywnościowe opierają się na nieprawdziwej, świadomie zmanipulowanej hipercholesterolowej teorii miażdżycy. Zależności między spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych (KT) oraz cholesterolu egzogennego (pokarmowego) a zachorowalnością na miażdżycę nikt i nigdy nie udowodnił. Będące podstawą hipercholesterolowej teorii miażdżycy badania Keysa są zafałszowane, w dodatku źle interpretowane. Badania te nigdy nie zostały potwierdzone w niezależnych opracowaniach innych autorów. Przyczyną hipercholesterolemii nie są nasycone KT (bezpodstawnie utożsamiane z tłuszczami zwierzęcymi), a długotrwałe niedobory nienasyconych KT, zwłaszcza omega-3. Poza tym, nie ma zależności pomiędzy poziomem cholesterolu a zachorowalnością na miażdżycę. Skutkiem niskiego poziomu cholesterolu jest natomiast zwiększone prawdopodobieństwo chorób nowotworowych oraz schorzeń neurologicznych i neurodegeneracyjnych. Od ponad 20 lat wiadomo że hipercholesterolemia jest jedną z kilku i wcale nie najważniejszą przyczyną miażdżycy. Powstawanie blaszki miażdżycowej jest skutkiem, a nie przyczyną miażdżycy. Natomiast główną przyczyną miażdżycy, a także nowotworów oraz schorzeń neurologicznych i neurodegeneracyjnych są długotrwałe stany zapalne spowodowane niedoborami w diecie antyoksydantów - zwłaszcza lipofi lnych, których źródłem są przede wszystkim tłuszcze zwierzęce oraz rybie. Więcej nt. co wspólnego ze zdrowiem publicznym mają zalecenia dietetyczne? http://nowadebata.pl/2011/04/30/mitzbilansowanej- diety/- stan 07/01/2014 Jak zmanipulowano hipercholesterolową teorię miażdżycy? Hipercholesterolowa teoria miażdżycy została zmanipulowan... więcej»

Portugalia, kraina pięciuset odmian winorośli (Jacek Paprocki)
Miłośnikom win na całym świecie, Portugalia kojarzy się przede wszystkim z doskonałymi wzmacnianymi winami: maderą i porto. Ich sława znajduje swe uzasadnienie nie tylko w wyjątkowym bogactwie smaków, lecz także w ich historii, równie starej jak historia kraju, z którego pochodzą. Jak porto podbiło podniebienia Anglików, tak madera stała się ulubionym trunkiem amerykańskich kolonii. Ograniczanie portugalskiej produkcji do win wzmacnianych byłoby jednak ogromnie krzywdzące dla winiarstwa tego kraju. Bo Portugalia to nie tylko porto i madera. To ogromna ilość trunków bardzo dobrej jakości, w każdym rodzaju i barwie. W dobie unifi kacji, gdy smakosze win poszukują czegoś nowego i oryginalnego, Portugalia, ze swą skarbnicą narodowych szczepów winorośli, żyjąca przez wiele lat na uboczu europejskich i światowych rynków, jawi się niczym jaskółka nowości na niebie Starego Świata. Dusza za kieliszek madery W historii Portugalii, chyba jak w żadnym innym kraju, wino odegrało szczególną rolę. Już pod koniec XII wieku, kilkadziesiąt lat po powołaniu do życia tego kraju przez Alfonsa I Zdobywcę, hrabiego Portucale, który w 1139 r. ogłosił się królem Portugalii, plantacje winorośli stanowiły tu główną uprawę. Ale dopiero Dionizy I, panujący w Portugalii na przełomie XIII i XIV wieku, zwany też królem-rolnikiem i jego przedsięwzięcia w celu zwiększenia powierzchni ziemi rolnej, doprowadziły do tego, że krainę tę nazwano winem płynącą. To głównie zyski z jego ... więcej»

Francuska epopeja chlebowa (cz. II) O tym jak waleczna Marianna trafiła na wybieg haute couture (Beata Marchand)
Drogi Czytelniku, wracamy do XVIII-wiecznej Francji, w której dzieją się rzeczy przełomowe. Francuzi są już na dobre amatorami pieczywa. W 1704 roku Nicolas Lémery (1645-1715) lekarz, farmaceuta, chemik, napisał nie ma prawie nic, czego nie jedlibyśmy bez chleba, bez niego większość naszego mięsa wywołałaby w nas obrzydzenie. Antoine Parmentier (1737-1813) agronom, farmaceuta, technolog żywności i żywienia, napisał 60 lat później: człowiek nie uważa, by był najedzony, jeśli jedzenie nie przyjmuje formy chleba. To Parmentier wraz z lekarzem i chemikiem Paul-Jacquesem Malouinem (1701-1778), poddaje krytyce tradycyjne metody pieczenia oparte na twardym cieście, wrzącej wodzie, niewystarczającej ilości zakwasu, czasem zgniłego, niedbałym zagniataniu, zbyt wczesnym lub zbyt późnym włożeniu ciasta do pieca o za wysokim sklepieniu, w wyniku czego chleb był tworem z mąki, najpierw uwodnionej, następnie wysuszonej. Według Parmentiera, ciastu trzeba nadać pewien stopień miękkości przez zwilżanie (bassinage), a to pozwala na właściwe ubijanie (battement) i dobre wyrobienie chleba. Zaleca też używanie większej ilości i młodszego zakwasu. Około 1770 roku paryżanie stają się mistrzami w przygotowaniu chleba na zakwasie, a chleb wiejski o twardym cieście znika ze stolicy. Chleb długo nie był solony, by nie zaburzać smaku jedzonych owoców. Parmentier wyjaśnia, że sól nie jest przydatna, jeśli ziarna użyte do produkcji mąki są idealne. Jednak piekarze używali około 0,5% soli, gdy mąka była zepsuta, nagrzana l... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-2

zeszyt-3935-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-2.html

 
W numerze m.in.:
Renomowane firmy branży cukierniczej stawiają na sprawdzone i efektywne rozwiązania IT Integracja staje się koniecznością (Adam Steć)
Historie wielu firm odnotowują sytuacje, które okazywały się decydujące dla dalszego rozwoju. Pozyskanie nowego klienta, zwiększenie powierzchni magazynowej, przejęcia, fuzje albo budowa nowego zakładu produkcyjnego. Niewątpliwie w każdej z tych sytuacji nowoczesne przedsiębiorstwo musi dysponować nowoczesnymi narzędziami, które sprawnie i elastycznie wesprą proces rozwoju. Przyjrzyjmy się zatem organizacji statystycznego zakładu produkującego wyroby cukiernicze. W wielu przypadkach wykorzystuje się pojedyncze programy informatyczne wspomagające pracę, jednak ich działanie i możliwości są ograniczone do poszczególnych obszarów. W związku z tym wiele tych samych danych rejestrowanych jest wielokrotnie; nie ma możliwości bieżącej analizy albo jest ona bardzo skomplikowana. W celach analitycznych koniecznym jest bowiem wprowadzenie wcześniej zarejestrowanych danych do arkuszy kalkulacyjnych lub innych tego typu narzędzi. Nie może być tutaj mowy o wykorzystaniu wielu funkcji wynikających z integracji, które stosuje się np. w ... więcej»

Sempre - pomagamy tworzyć...
Choć fi rma Sempre działa na rynku cukierniczo-lodziarskim dopiero od 2010 r., stała się już rozpoznawalną marką, cenioną wśród partnerów handlowych i rzemieślników w Polsce. Oferując bardzo szeroki asortyment produktów dla cukierni, lodziarni i kawiarni, fi rma stawia przede wszystkim na wysoką jakość surowców. 150 lat doświadczenia… Sempre jest wyłącznym dystrybutorem włoskiej  ... więcej»

Kompleksowe wyposażenie piekarni na drodze do sukcesu Piece termoolejowe i skuteczny odzysk energii MIWE
Piekarnia Jägers wyróżnia się spośród innych, a na pewno rzuca się w oczy podróżującym trasą B67 w kierunku Borken (Niemcy). Na uczęszczanej trasie powstał zakład produkcyjny wraz ze sklepem i stacją Drive in. Budując nowy zakład i stawiając na nowoczesne technologie właściciel stworzył perspektywy dla fi rmy na długie lata. Piece, chłodnictwo, odzysk ciepła zaoferowane przez fi rmę MIWE pozwalają na efektywną produkcję i wtórne wykorzystanie energii. W przypadku piekarni p. Jägersa to ponadto ważna baza w dążeniu do osiągnięcia wysokich standardów jakości. Innowacyjne rozwiązania wykorzystane w piecach wózkowych poprawiły jakość pieczywa, znanego już i tak z dobrego smaku. J. Jägers w nowym zakładzie ma wyłącznie piece termoolejowe. Jest przekonany o słuszności decyzji dotyczącej wyposażenia: "efekty wypiekowe mówią same za siebie"- twierdzi. Nowa piekarnia to kontynuacja fi lozofi i zakładu stawiającej za cel bardzo wysoką jakość. Nowy zakład ma dużą powierzchnię produkcyjną z miejscem na chłodnictwo (oprócz komory chłodniczej... więcej»

Zaprojektuj swoją bluzę
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w pracy powinno się być ubranym schludnie i wygodnie. Jest to szczególnie ważne, gdy pracuje się w cukierni, piekarni albo kawiarni. Oferta strojów roboczych jest obecnie bardzo szeroka. Można wybierać wśród wielu modeli, kolorów, materiałów... więcej»

Żyta pełne dobrodziejstwo...
Zboża i produkty z nich otrzymywane towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Stanowią podstawę codziennej diety praktycznie we wszystkich kręgach kulturowych. Niestety, spożywamy je w formie coraz bardziej przetworzonej, tym samym tracimy cenne dla organizmu wartości odżywcze. Ich udział w codziennej diecie zmniejsza się również na rzecz produktów wysokobiałkowych pochodzenia zwierzęcego. Pochodzenie, historia i obecne wykorzystanie żyta Żyto pochodzi z Azji Środkowej. Jest jednym z najstarszych zbóż chlebowych. Pierwsze uprawy w Europie sięgają 1000 lat p.n.e. Obecnie uprawiane jest głównie w strefi e klimatu umiarkowanego. Głównymi producentami żyta na ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2014-1

zeszyt-3912-przeglad-piekarski-i-cukierniczy-2014-1.html

 
W numerze m.in.:
Masło czy margaryna? (Krzysztof Krygier, Artur Mamcarz, Piotr Socha)
Spór o to co jest zdrowsze: masło czy margaryna toczy się od dawna i nic nie wskazuje na to, że uda się go ostatecznie rozstrzygnąć. Argumentami przerzucają się zwolennicy obydwu. Według wytycznych Instytutu Matki i Dziecka masło powinno być obecne w diecie dzieci do lat 7 oraz kobiet w ciąży i karmiących. Margaryna zalecana jest w diecie osób dorosłych; dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi, co jest szczególnie istotne w przypadku osób starszych oraz cierpiących na choroby serca i układu krążenia. Wybór jednak zawsze należy do konsumenta. Poniżej komentarz do dwóch artykułów prof. Grażyny Cichosz, które ukazały się w numerach 9 i 10/13.W ostatnich latach ukazało się w Polsce co najmniej kilka artykułów i wywiadów z prof. zw. dr hab. Grażyną Cichosz na temat wartości żywieniowej tłuszczów, z przesłaniem, że tłuszcze roślinne (oleje i margaryny, bogate w kwasy nienasycone) są szkodliwe dla człowieka, natomiast jedynym "zdrowym" tłuszczem jest masło, o... więcej»

Od rogala do krasnala (Marek Perzyński)
Poza Wielkopolską rogal świętomarciński ma status owocu zakazanego. Okazuje się jednak, że wystarczyło zmienić nazwę, by także we Wrocławiu móc delektować się smakiem rogali z półfrancuskiego ciasta wypełnionego nadzieniem z białego maku z miodem, masłem i śmietaną oraz z dużą ilością bakalii (rodzynki, orzechy, migdały, skórka pomarańczowa). Sergiusz Siemionko, znany mistrz cukierniczy z wrocławskiego Sępolna, rogale wypiekane według tego przepisu ochrzcił mianem marcinków; 11 listopada idą jak woda. - Mamy je w ofercie przez cały rok, jednak dzień św. Marcina to dla marcinków dzień szczeg... więcej»

Biofach 2014 - czeka na polskich wystawców i gości
W dniach 12-15 lutego, w Norymberdze odbędą się specjalistyczne targi poświęcone żywności ekologicznej - Biofach, oraz ekologicznym kosmetykom - Viveness. Będzie to już 25. edycja Biofach, największych na świecie targów, poświęconych wyłącznie ważnemu sektorowi gospodarki żywnościowej, jakim jest produkcja żywności ekologicznej. Na tę imprezę, na specjalnej konferencji prasowej w Warszawie, zapraszali jej organizatorzy, przedstawiając program, a także omawiając trendy występujące na europejskim rynku produktów ekologiczny... więcej»

Rozliczenie dostawy mediów i najmu
Według reguł obowiązujących do końca 2013 r. obowiązek podatkowy z tytułu dostaw tak zwanych mediów (gazu, prądu, usług telekomunikacyjnych, wody), także odbioru ścieków, usuwania odpadów, śniegu, stałej obsługi biurowej i prawnej, powstawał z dniem upływu płatności, jeżeli został on określony w umowie. W praktyce był to termin płatności podany na fakturze dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Z punktu widzenia podatku VAT, data wystawienia faktury była bez znaczenia. Na tej samej zasadzie ustalono prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Mógł on... więcej»

Nowoczesny sklep - krok po kroku (uzupełnienie i uwagi) (Włodzimierz Gubała)
Zaostrzająca się walka konkurencyjna wymusza szukanie nowych dróg dotarcia do klienta. Jednym ze sposobów jest własny punkt sprzedaży, który, oprócz dodatkowych korzyści ekonomicznych wynikających z uzyskiwania zwiększonej marży ze sprzedanych wyrobów, na bieżąco informuje o preferencjach kupujących i w efekcie pozwala na prawidłowe kształtowanie zarówno wielkości jak i asortymentu produkcji. W każdym jednak przypadku elementem decydującym i przesądzającym o celowości uruchomienia takiego sklepu (punktu sprzed... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»