CHŁODNICTWO

Miesięcznik ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390 - rok powstania: 1966
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
r e k l a m a
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:

Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości). Kriogenika. Transport chłodniczy. Budowa i eksploatacja obiektów chłodniczych: komory chłodnicze, mroźnicze i z kontrolowaną atmosferą, monobloki, izolacje, drzwi i kurtyny powietrzne. Wyposażenie sklepów i gastronomii (meble chłodnicze). Skróty prac badawczych dotyczących techniki chłodniczej. Zagadnienia związane z technologią schładzania, zamrażania i przechowywania. Co miesiąc artykuły techniczne i technologiczne, najnowsze wiadomości z zakresu prawa, życia branży, działalności organizacji chłodniczych, wywiady, reportaże, relacje z imprez, spotkań i targów, informacje ze świata.

Czytelnicy:

Zakłady przemysłu spożywczego (mięsne i drobiarskie, mleczarskie, owocowo-warzywne), przedsiębiorstwa przemysłu chłodniczego, chemicznego, farmaceutycznego, browary, producenci i dystrybutorzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i aparatury kontrolno-pomiarowej, centra logistyczne, lakiernie, huty, firmy projektowe, instalacyjne i serwisowe, przedsiębiorstwa prywatne (np. producenci lodów), restauracje, hotele, markety, placówki naukowo-badawcze, uczelnie, biblioteki.

KOLGIUM REDAKCYJNE: dr hab. inż. Artur Rusowicz, Politechnika Warszawska (redaktor naczelny), mgr Hanna Wasiak (redaktor językowy), dr inż. Radosław Kołoła (redaktor statystyczny), redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr hab. inż. Lucjan Krala, prof. Politechniki Łódzkiej.

RADA PROGRAMOWA:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, członkowie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechnika Koszalińska, dr inż. Bolesław Gaziński, Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, dr inż. Janina Jędrzejewska, Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego, prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. inż. Kazimierz Maczek, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski, Politechnika Łódzka, prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban, Uniwersytet Zielonogórski

LISTA RECENZENTÓW

artykułów naukowych, technicznych i technologicznych: prof. dr hab. inż. Sergiy Filin – Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, prof. Paulius Matusevičius, Department of Animal Science, Veterinary Academy of Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, prof. dr hab. inż. Wiesław Pudlik – Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale – Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, dr inż. Wiesław Warczak, Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH, Kraków, prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski – Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, Wydział Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski – Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji, Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, dr inż. Andrzej Zawadzki – Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, Politechnika Łódzka, prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki – Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Politechnika Poznańska

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.