WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH

Kwartalnik ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870 - rok powstania: 1998
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Rynek płytek ceramicznych w Polsce i na świecie (analizy, trendy, perspektywy rozwoju), nowości rynkowe oraz aranżacje z ich wykorzystaniem, prezentacja różnych rodzajów płytek ceramicznych, technologii i urządzeń do ich produkcji oraz technologii i materiałów do układania. Porady dotyczące doboru płytek, jakości i trwałości okładzin oraz prawidłowego ich wykonawstwa. Przykłady zastosowania płytek w architekturze. Prezentacja czołowych producentów krajowych i zagranicznych oraz ludzi z branży. Informacje dotyczące normalizacji i certyfikacji płytek ceramicznych oraz chemii budowlanej. Aktualności z przemysłu ceramicznego w kraju i zagranicą oraz relacje z branżowych imprez targowych.

Czytelnicy:
Architekci i projektanci, inwestorzy, firmy układające płytki ceramiczne, producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy płytek ceramicznych oraz materiałów i akcesoriów do ich układania, uczniowie oraz studenci kierunków budowlanych i architektury wnętrz.

Zespół redakcyjny
redaktor naczelny - mgr inż. Krystyna Wiśniewska
zastępca redaktora naczelnego - mgr Danuta Kostrzewska-Matynia
sekretarz redakcji - mgr inż. Lidia Czubowicz
Redaktorzy działów
mgr inż. Piotr Król
Magdalena Orczykowska
mgr Tacjana Pazura
mgr inż. Henryk Pieczarowski

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.