profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

WYSZUKAJ FIRMĘ!

Szukana fraza (nazwa, adres, słowa kluczowe)
Województwo

Zaawansowane...

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).  
Jesteś zainteresowany zamieszczeniem skutecznej reklamy na naszych stronach? Wszystkich, którzy chcieliby dotrzeć do swoich klientów za naszym pośrednictwem, prosimy o kontakt telefoniczny bądź elektroniczny z Działem Reklamy i Marketingu (reklama@sigma-not.pl). więcej»

AKTUALNOŚCI

Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) po raz IV sprawdził, jak funkcjonują urzędy w 14 największych miastach Polski. Ocenie poddawano sprawność działania organów administracji samorządowej w wydaw[...] więcej »
paź
21
Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamiają nową ofertę finansową skierowaną do społeczności lokalnych. Celem programu „Inicjatywy Obywatelsk[...] więcej »
IV Warszawskie Dni Techniki rozpocznie sesja inauguracyjna w środę 22 października br., która odbędzie się w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 Początek - godz. 11.00 Dni przebiegać będą po[...] więcej »
paź
20
Trwa budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie w regionie. Po uruchomieniu ITPOK ma spalać aż 210 tysięcy t[...] więcej »
W drugiej połowie września Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu 17 firmom nominacji do Europejskiej Nagrody Biznesowej na rzecz Środowiska (EBAE) za 2014 r. Nagrodzone firmy pochodzą z 10 kra[...] więcej »
We wrześniu br. indeks cen żywności kalkulowany przez FAO był najniższy od czterech lat, głównie w związku ze spadkiem cen mięsa, a także nabiału i cukru. Miesięczny wskaźnik cen koszyka żywności, uwz[...] więcej »
Zobacz pozostałe aktualności »

CZASOPISMA WG BRANŻY

Budownictwo i Geodezja

Elektronika, Energetyka, Elektrotechnika

Hutnictwo, Górnictwo

Przemysł lekki

Przemysł spożywczy i gastronomia

Inne gałęzie przemysłu

Tematyka ogólnotechniczna

Czasopisma wielobranżowe


ZAPRENUMERUJ JUŻ DZIŚ!

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.

POLECAMY!

Logistyczny łańcuch drobiarstwa mięsnego
GOSPODARKA MIĘSNA 2010-2»
Drobiarstwo to również logistyczny łańcuch dostaw produktów wytwarzanych z surowców pozyskiwanych od drobiu rozumiany jako sieć powiązań współzależnych organizacji kierujących, kontrolujących i uspr[...] więcej»

Wykorzystanie trwałych izotopów tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C) do badania katalitycznego procesu całkowitego utleniania metanu
PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2009-7»
Trwałe izotopy tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C w cząsteczkach metanu) zostały wykorzystane w prowadzonych metodą SSITKA (steady-state isotopic transient kinetic analysis) badaniach procesu [...] więcej»

Spory zbiorowe w latach 2007-2011
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE 2012-10»
Konflikt na linii pracodawca - pracownicy zawsze powoduje konsekwencje dla wszystkich jego uczestników. W interesie pracodawcy leży, aby praca w jego zakładzie toczyła się w sposób harmonijny, niep[...] więcej»

20 lat certyfikacji opakowań przydatnych do recyklingu materiałowego
OPAKOWANIE 2014-7»
Problem zagospodarowania odpadów opakowaniowych to od wielu lat ważny obszar działalności COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań. Opakowania, które są niezbędne w nowoczesnym obrocie towarowym, po z[...] więcej»

20 LAT OCHRONY WARSTWY OZONOWEJ
AURA 2005-5»
22 marca 1985 r. uchwalono w Wiedniu Konwencję o ochronie warstwy ozonowej, która dała podstawy prawne do prowadzenia działań międzynarodowych przeciwdziałających zubożeniu warstwy ozonowej. Po 20 lat[...] więcej»

PUBLIKACJE

r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Indukcja reguł decyzyjnych z dwustopniowym procesem selekcji reguł
PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY - WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE 2014-7»
Postęp w dziedzinie techniki komputerowej, jaki dokonał się w ostatnich latach, umożliwia gromadzenie ogromnej ilości danych. Jednak celem nadrzędnym nie jest gromadzenie samych danych, a otrzymywa[...]
więcej»

Nowe możliwości testowania układów zabezpieczeń rozproszonych
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE 2014-6»
Z drugiej strony technologia komputerowa i komunikacja osiągnęły wysoki poziom zaawansowania, co umożliwia zastosowanie tanich rozwiązań w przypadku pojawienia się różnorodnych problemów techniczny[...]
więcej»

W Zawoi o stresie
ATEST - OCHRONA PRACY 2014-7»
Tradycyjne coroczne szkolenie wyjazdowe krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, organizowane od lat w Zawoi, w części merytorycznej dotyczyło tym razem przede w[...]
więcej»

Szkoła na megabajtach
PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 2014-13»
Przysłuchując się konferencji zorganizowanej w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego pn. "Cyfrowa szkoła - perspektywa rządu, samorządu i szkoły", poczułam się niedouczona i co tu d[...]
więcej»

Wpływ funkcji celu regulatora predykcyjnego na właściwości dynamiczne napędu dwumasowego
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 2014-6»
W referacie przedstawiono dobór oraz wpływ minimalizowanych wyjść na właściwości dynamiczne predykcyjnego regulatora prędkości napędu z połączeniem sprężystym. We wstępie omówiono problematykę sterow[...]
więcej»

1. Aktywność wody ważny parametr trwałości żywności
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-4»
Woda jest jednym z podstawowych składników żywności, a jej zawartość waha się od ułamka procenta do ponad 98%. Surowce niepoddane przetwarzaniu zawierają dużo wody, np.: owoce i warzywa 77-96%, mi[...]
więcej»

2. Ekspandowane i ekstrudowane wyroby zbożowe - definicje podstawowe i możliwości zastosowań
PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI 2009-3»
ekspandowanie i ekstruzja to jedne z najbardziej nowoczesnych metod stosowanych w przetwórstwie produktów zbożowych. Obecnie techniki te wykorzystuje się również do produkcji wielu wyrobów określan[...]
więcej»

3. Polski rynek płytek ceramicznych w 2008 r. w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów
WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH 2009-1»
kryzys w USa i panująca od kilku lat recesja w budownictwie, w krajach europy Zachodniej, spowodowały bardzo trudną sytuację wielu włoskich i hiszpańskich producentów płytek ceramicznych. Tylko w[...]
więcej»

4. Policjant - funkcjonariusz ruchu drogowego
ATEST - OCHRONA PRACY 2009-8»
Ocena ryzyka zawodowego policjanta - funkcjonariusza ruchu drogowego - została wykonana metodą RISK SCORE. Jest to jedna z metod wskaźnikowych. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w któr[...]
więcej»

5. Badanie jakości usług metodą SERVQUAL
PROBLEMY JAKOŚCI 2009-10»
Dopóki nie pojawi się lepszy, ale jednocześnie równie prosty model, dopóty SERVQUAL będzie najpopularniejszą metodą pomiaru jakości usług.W XX wieku podejmowano wiele prób stworzenia uniwersalnego [...]
więcej»

6. Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-5»
Żywność funkcjonalna od wielu lat stanowi ważny segment rynku żywności w wielu krajach. Od niedawna intensywny wzrost popularności tego typu żywności obserwuje się również w Polsce. Według danych o[...]
więcej»

7. Mikrokapsułkowanie dodatków do żywności
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-5»
Procesy mikrokapsułkowania są stosowane w przemyśle spożywczym w celu stabilizacji i kontrolowanego uwalniania się mikrokapsułkowanej substancji oraz rozdzielenia składników recepturowych, które mo[...]
więcej»

8. UPRAWNIENIA ZAWODOWE W GEODEZJI
PRZEGLĄD GEODEZYJNY 2009-2»
Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów: pierwszego, drugiego i czwartego w dniu 19 grudnia 2008 r.Pytania z zakresu pierwszego 1. Wykonawca mapy do celów projektowych dokonał odtworzen[...]
więcej»

9. Geodeta
ATEST - OCHRONA PRACY 2009-10»
Ocena ryzyka zawodowego geodety została wykonana metodą RISK SCORE. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w której szacuje się skutki zdarzenia S, ekspozycję na zagrożenie E i prawdopodobi[...]
więcej»

10. PORÓWNANIE METOD ODZYSKU PLATYNY ZE ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH
RUDY I METALE NIEŻELAZNE 2011-5»
Obecnie każdy samochód wprowadzany na rynek musi być wyposażony katalizator, gdzie metale szlachetne takie jak platyna, pallad i rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów samochodowyc[...]
więcej»