profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

WYSZUKAJ FIRMĘ!

Szukana fraza (nazwa, adres, słowa kluczowe)
Województwo

Zaawansowane...

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EGZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).  
Jesteś zainteresowany zamieszczeniem skutecznej reklamy na naszych stronach? Wszystkich, którzy chcieliby dotrzeć do swoich klientów za naszym pośrednictwem, prosimy o kontakt telefoniczny bądź elektroniczny z Działem Reklamy i Marketingu (reklama@sigma-not.pl). więcej»

AKTUALNOŚCI

Afrykarium – Oceanarium wrocławskiego ogrodu zoologicznego to obiekt, który nie ma swojego odpowiednika w Europie, a może nawet i na świecie. Jednym z najtrudniejszych elementów realizacji inwes[...] więcej »
W lipcu 2014 roku Polskie Towarzystwo Geodezyjne wystosowało pismo do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o pilną interwencję w sprawie działania Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej[...] więcej »
lut
27
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki – Adam Dobrowolski potwierdził gotowość wprowadzenia nowego modelu opłaty dystrybucyjnej od 1 stycznia 2016[...] więcej »
19 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Laureatów konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2014 organizowanego przez kwartalnik „Wokół Płytek Ceramicznych” wspólnie z firmą CAD Projekt K&A.[...] więcej »
Prace badawcze Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Praca zbiorowa, pod redakcją dr hab. inż. Małgorzaty Zubielewicz, jest liczącym 140 stron op[...] więcej »
Udostępniono zaktualizowane zasoby Banku Danych o Lasach. Aktualizacja obejmuje:

1. Nowe dane mapowe i opisowe wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. dla obszarów leśnych zarządzanych przez PGL [...] więcej »

Zobacz pozostałe aktualności »

CZASOPISMA WG BRANŻY

Budownictwo i Geodezja

Elektronika, Energetyka, Elektrotechnika

Hutnictwo, Górnictwo

Przemysł lekki

Przemysł spożywczy i gastronomia

Inne gałęzie przemysłu

Tematyka ogólnotechniczna

Czasopisma wielobranżowe


ZAPRENUMERUJ JUŻ DZIŚ!

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
Regulamin

POLECAMY!

Problemy badawcze skraplania czynników chłodniczych w minikanałach Część 2 Wpływ wybranych parametrów na proces skraplania w minikanałach
CHŁODNICTWO 2010-4»
Skraplacze kompaktowe, zbudowane na bazie minikanałów, z powodzeniem są już stosowane w zminiaturyzowanych układach chłodniczo-klimatyzacyjnych. Szczególnym przykładem ich zastosowania są instalacje[...] więcej»

Stowarzyszenie Laboratoriów Chemicznych EURACHEM
PRZEMYSŁ CHEMICZNY 1995-9»
EURACHEM jest pozarządową organizacją laboratoriów chemicznych krajów Wspólnoty Europejskiej (EC) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Stowarzyszenie EURACHEM utworzono w 1989 r. w[...] więcej»

Funkcje zarysu kształtu i pola powierzchni przekroju poprzecznego pasma w procesie płaszczenia drutów
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE 2005-5»
W procesie płaszczenia drutu okrągłego metodą walcowania uzyskuje się taśmę o stałej grubości i naturalnie zaokrąglonej powierzchni swobodnej. Charakterystyczne wielkości pasma, jak: promień zaokrągle[...] więcej»

Ile (wg GUS) spożywamy chleba
PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY 2012-2»
Podstawowym źródłem informacji o spożyciu produktów otrzymywanych z ziarna zbóż są wyniki badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS. W 2010 r. badaniami tymi objęto 37 412 gospodar[...] więcej»

Nietypowe połączenia elektryczne - nowa metoda mikrospawania laserowego
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 2013-7»
W artykule przedstawiono rozwiązanie problemów występujących przy dołączaniu przewodów wielodrutowych (typu "lica") z materiałów rezystywnych lub niepoddających się lutowaniu (np. kanthal, stop 46). [...] więcej»

PUBLIKACJE

r e k l a m a

Próba zastosowania sondy Lambda z regulatorem Protherm 50 do kontroli potencjału węglowego podczas nawęglania w piecu wgłębnym
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 2014-3»
Sonda Lambda została opracowana w celu kontroli poprawności spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach samochodowych. Sonda umieszczana jest w strefie wylotu gazów z silnika, a jej żywotno[...]
więcej»

Błędy w pomiarach zaburzeń elektromagnetycznych powodowane obecnością metalowych elementów konstrukcyjnych kabin ekranujących
PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY - WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE 2014-7»
W ostatnich latach nasycenie środowiska elektromagnetycznego urządzeniami elektronicznymi bardzo wzrosło. Szczególnie dotyczy to urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych (stacje radiowe i telew[...]
więcej»

Fundamenty strunobetonowych wież i słupów wysokich napięć
MATERIAŁY BUDOWLANE 2014-6»
Wartykule przedstawiono stosowane w kraju fundamenty strunobetonowych wież i słupów linii elektroenergetycznych wysokich napięć (WN). Ponadto omówiono połączenie słupów przelotowych i mocnych z fun[...]
więcej»

Lokomotywa dróżna
PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 2014-13»
"PT" nr 4 z 1866 roku opublikował ciekawą relację z przeprowadzonych w Paryżu prób zastosowania w transporcie "lokomotywy dróżnej", która mogła być przyczyną "prze-strachu koni" i licznych wypad[...]
więcej»

Maty uszczelniające
MATERIAŁY BUDOWLANE 2014-6»
Maty uszczelniające są stosowane od 25 lat, ale w ostatnim czasie znacznie wzrosło ich znaczenie. Są wykonane z folii polietylenowej, zespolonej obustronnie ze specjalną włókniną umożliwiającą do[...]
więcej»

1. Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-5»
Żywność funkcjonalna od wielu lat stanowi ważny segment rynku żywności w wielu krajach. Od niedawna intensywny wzrost popularności tego typu żywności obserwuje się również w Polsce. Według danych o[...]
więcej»

2. Mikrokapsułkowanie dodatków do żywności
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-5»
Procesy mikrokapsułkowania są stosowane w przemyśle spożywczym w celu stabilizacji i kontrolowanego uwalniania się mikrokapsułkowanej substancji oraz rozdzielenia składników recepturowych, które mo[...]
więcej»

3. UPRAWNIENIA ZAWODOWE W GEODEZJI
PRZEGLĄD GEODEZYJNY 2009-2»
Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów: pierwszego, drugiego i czwartego w dniu 19 grudnia 2008 r.Pytania z zakresu pierwszego 1. Wykonawca mapy do celów projektowych dokonał odtworzen[...]
więcej»

4. Ekspandowane i ekstrudowane wyroby zbożowe - definicje podstawowe i możliwości zastosowań
PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI 2009-3»
ekspandowanie i ekstruzja to jedne z najbardziej nowoczesnych metod stosowanych w przetwórstwie produktów zbożowych. Obecnie techniki te wykorzystuje się również do produkcji wielu wyrobów określan[...]
więcej»

5. Polski rynek płytek ceramicznych w 2008 r. w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów
WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH 2009-1»
kryzys w USa i panująca od kilku lat recesja w budownictwie, w krajach europy Zachodniej, spowodowały bardzo trudną sytuację wielu włoskich i hiszpańskich producentów płytek ceramicznych. Tylko w[...]
więcej»

6. Aktywność wody ważny parametr trwałości żywności
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-4»
Woda jest jednym z podstawowych składników żywności, a jej zawartość waha się od ułamka procenta do ponad 98%. Surowce niepoddane przetwarzaniu zawierają dużo wody, np.: owoce i warzywa 77-96%, mi[...]
więcej»

7. Policjant - funkcjonariusz ruchu drogowego
ATEST - OCHRONA PRACY 2009-8»
Ocena ryzyka zawodowego policjanta - funkcjonariusza ruchu drogowego - została wykonana metodą RISK SCORE. Jest to jedna z metod wskaźnikowych. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w któr[...]
więcej»

8. Geodeta
ATEST - OCHRONA PRACY 2009-10»
Ocena ryzyka zawodowego geodety została wykonana metodą RISK SCORE. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w której szacuje się skutki zdarzenia S, ekspozycję na zagrożenie E i prawdopodobi[...]
więcej»

9. PORÓWNANIE METOD ODZYSKU PLATYNY ZE ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH
RUDY I METALE NIEŻELAZNE 2011-5»
Obecnie każdy samochód wprowadzany na rynek musi być wyposażony katalizator, gdzie metale szlachetne takie jak platyna, pallad i rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów samochodowyc[...]
więcej»

10. Badanie jakości usług metodą SERVQUAL
PROBLEMY JAKOŚCI 2009-10»
Dopóki nie pojawi się lepszy, ale jednocześnie równie prosty model, dopóty SERVQUAL będzie najpopularniejszą metodą pomiaru jakości usług.W XX wieku podejmowano wiele prób stworzenia uniwersalnego [...]
więcej»