profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

WYSZUKAJ FIRMĘ!

Szukana fraza (nazwa, adres, słowa kluczowe)
Województwo

Zaawansowane...

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EGZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
r e k l a m a
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).  
Jesteś zainteresowany zamieszczeniem skutecznej reklamy na naszych stronach? Wszystkich, którzy chcieliby dotrzeć do swoich klientów za naszym pośrednictwem, prosimy o kontakt telefoniczny bądź elektroniczny z Działem Reklamy i Marketingu (reklama@sigma-not.pl). więcej»

AKTUALNOŚCI

Zarząd Oddziału Warszawa SGP zaprasza na XL Rajd Geodetów, który odbędzie się w Spale w dniach 29 - 31 maja 2015 roku. Szczegóły na stronie www.warszawa.sgp.geodezja.org.pl [...] więcej »
gru
19
Większość Polaków pozytywnie ocenia stan środowiska naturalnego i uważa, że jego ochrona zależy od każdego z nas. Przejawia się to w codziennych proekologicznych działaniach, takich jak np. regularne [...] więcej »
gru
18
Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu. [...] więcej »
Pod koniec sezonu 2014/15 zapasy zbóż w skali globu są prognozowane na poziomie najwyższym od piętnastu lat. Według FAO, wyniosą one 627,5 mln ton, tj. o 8,3% więcej niż przed rokiem, a według USDA - [...] więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedłożony przez ministra środowiska. Zakłada on m.in. zniesienie opłaty recyklingowej, w wysokości[...] więcej »
W dniu 5.12.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów Mleczarstwa. Rada jako jedna z niewielu całkowicie społecznych inicjatyw preferuje i postuluje taką formę działania.

W trakcie sp[...] więcej »

Zobacz pozostałe aktualności »

CZASOPISMA WG BRANŻY

Budownictwo i Geodezja

Elektronika, Energetyka, Elektrotechnika

Hutnictwo, Górnictwo

Przemysł lekki

Przemysł spożywczy i gastronomia

Inne gałęzie przemysłu

Tematyka ogólnotechniczna

Czasopisma wielobranżowe


ZAPRENUMERUJ JUŻ DZIŚ!

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
Regulamin

POLECAMY!

50 lat pracy dydaktycznej i naukowej Prof. dr. hab. inż. Karola Przybyłowicza
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE 2004-7-8»
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej posiada liczną kadrę naukowo-dydaktyczną, której główny trzon stanowią przede wszystkim pracownicy nauki posiadający najwyższy stopień[...] więcej»

Wskaźniki ditlenku węgla przeznaczone do monitorowania świeżości żywności
OPAKOWANIE 2014-6»
Wprowadzenie Popyt na bezpieczną żywność o wysokiej jakości oraz zmiany w preferencjach konsumentów są motorem wywołującym zmiany w podejściu do pakowania produktów spożywczych. Jedną z nowych dró[...] więcej»

Badanie produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tytanu w roztworze CH3OH-LiClO4 metodą spektroskopii FTIR-ATR
OCHRONA PRZED KOROZJĄ 2010-11»
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad identyfi kacją produktów procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tytanu w bezwodnych metanolowych roztworach chloranu (VII) lit[...] więcej»

Wskaźniki ditlenku węgla przeznaczone do monitorowania świeżości żywności
OPAKOWANIE 2014-6»
Wprowadzenie Popyt na bezpieczną żywność o wysokiej jakości oraz zmiany w preferencjach konsumentów są motorem wywołującym zmiany w podejściu do pakowania produktów spożywczych. Jedną z nowych dró[...] więcej»

Metoda zautomatyzowanej kontroli metrologicznej wielostanowiskowego systemu do testowania przemysłowych wyrobów elektrycznych
ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 2007-8»
Istotnym wymaganiem stawianym przemysłowym systemom pomiarowym wyrobów elektrycznych jest zachowanie szczególnie wysokiego poziomu ufności do wyników kontroli parametrów wyrobów, które są bezpośred[...] więcej»

PUBLIKACJE

r e k l a m a

Komfort użytkowania oraz klimat środowiska wewnętrznego budynków energooszczędnych
MATERIAŁY BUDOWLANE 2014-6»
Użytkownicy obiektów budowlanych coraz wyraźniej domagają się od projektantów, aby w swoich analizach uwzględniali warunki komfortu użytkowania pomieszczeń, oprócz bezpieczeństwa ich użytkowania cz[...]
więcej»

Marketingowe partnerstwo oferentów z nabywcami
PROBLEMY JAKOŚCI 2014-6»
Postawy polskich nabywców wynikają z negatywnych doświadczeń.Wstęp Żaden współczesny podmiot rynkowy nie jest w stanie osiągać swoich strategicznych i taktycznych celów marketingowych w pojedynkę b[...]
więcej»

Outsourcing logistyczny - szansą na sukces przedsiębiorstwa
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY 2014-6»
Turbulentne i konkurencyjne otoczenie wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwania rozwiązań z zakresu poprawy efektywności działania. Jednym z nich jest podjęcie decyzji dotyczących wydzielenia na ze[...]
więcej»

Zasady układania płytek w obiektach przemysłowych metodą wibracyjną
WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH 2014-2»
Montaż płytek na posadzkach w obiektach przemysłowych, ze względu na duże obciążenia związane z nieustającym ruchem pieszym oraz koniecznością transportowania wielotonowych ładunków, powinien c[...]
więcej»

Blaski i cienie efektywności energetycznej szklanych fasad
SZKŁO I CERAMIKA 2014-3»
W latach 90. XX w. nastąpił szybki rozwój nowoczesnych technologii produkcji szkła stosowanego w budownictwie, głównie do przegród przezroczystych (szklanych fasad, okien). Szklane fasady zaczęto ma[...]
więcej»

1. Aktywność wody ważny parametr trwałości żywności
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-4»
Woda jest jednym z podstawowych składników żywności, a jej zawartość waha się od ułamka procenta do ponad 98%. Surowce niepoddane przetwarzaniu zawierają dużo wody, np.: owoce i warzywa 77-96%, mi[...]
więcej»

2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE W GEODEZJI
PRZEGLĄD GEODEZYJNY 2009-2»
Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów: pierwszego, drugiego i czwartego w dniu 19 grudnia 2008 r.Pytania z zakresu pierwszego 1. Wykonawca mapy do celów projektowych dokonał odtworzen[...]
więcej»

3. Ekspandowane i ekstrudowane wyroby zbożowe - definicje podstawowe i możliwości zastosowań
PRZEGLĄD ZBOŻOWO-MŁYNARSKI 2009-3»
ekspandowanie i ekstruzja to jedne z najbardziej nowoczesnych metod stosowanych w przetwórstwie produktów zbożowych. Obecnie techniki te wykorzystuje się również do produkcji wielu wyrobów określan[...]
więcej»

4. Polski rynek płytek ceramicznych w 2008 r. w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów
WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH 2009-1»
kryzys w USa i panująca od kilku lat recesja w budownictwie, w krajach europy Zachodniej, spowodowały bardzo trudną sytuację wielu włoskich i hiszpańskich producentów płytek ceramicznych. Tylko w[...]
więcej»

5. Badanie jakości usług metodą SERVQUAL
PROBLEMY JAKOŚCI 2009-10»
Dopóki nie pojawi się lepszy, ale jednocześnie równie prosty model, dopóty SERVQUAL będzie najpopularniejszą metodą pomiaru jakości usług.W XX wieku podejmowano wiele prób stworzenia uniwersalnego [...]
więcej»

6. Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-5»
Żywność funkcjonalna od wielu lat stanowi ważny segment rynku żywności w wielu krajach. Od niedawna intensywny wzrost popularności tego typu żywności obserwuje się również w Polsce. Według danych o[...]
więcej»

7. Mikrokapsułkowanie dodatków do żywności
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2008-5»
Procesy mikrokapsułkowania są stosowane w przemyśle spożywczym w celu stabilizacji i kontrolowanego uwalniania się mikrokapsułkowanej substancji oraz rozdzielenia składników recepturowych, które mo[...]
więcej»

8. Policjant - funkcjonariusz ruchu drogowego
ATEST - OCHRONA PRACY 2009-8»
Ocena ryzyka zawodowego policjanta - funkcjonariusza ruchu drogowego - została wykonana metodą RISK SCORE. Jest to jedna z metod wskaźnikowych. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w któr[...]
więcej»

9. Geodeta
ATEST - OCHRONA PRACY 2009-10»
Ocena ryzyka zawodowego geodety została wykonana metodą RISK SCORE. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w której szacuje się skutki zdarzenia S, ekspozycję na zagrożenie E i prawdopodobi[...]
więcej»

10. PORÓWNANIE METOD ODZYSKU PLATYNY ZE ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH
RUDY I METALE NIEŻELAZNE 2011-5»
Obecnie każdy samochód wprowadzany na rynek musi być wyposażony katalizator, gdzie metale szlachetne takie jak platyna, pallad i rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów samochodowyc[...]
więcej»