profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły
TEMATYKA OGÓLNOTECHNICZNA ›
ATEST - OCHRONA PRACY › 2008-4
 

Publikacja: Galwanizer Autor: Iwona Romanowska-Słomka  

Ocena ryzyka zawodowego galwanizera została wykonana metodą RISK SCORE. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w której szacuje się skutki zdarzenia S, ekspozycję na zagrożenie E i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia P. Parametry S i E szacowane są na 6 poziomach, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia P szacowane jest na 7 poziomach. Parametrom przypisuje się liczby mające char[...]

 

Prenumerata

Dear Customer! Order an annual subscription (PLUS version) and get access to other electronic publications of the magazine (year 2004-2013), also from March - year 2014.
Take advantage of the thousands of publications on the highest professional level.
prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 376,56 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 338,90 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 288,00 zł
prenumerata papierowa półroczna - 144,00 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 72,00 zł
okres prenumeraty:   
*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

 

POZOSTAŁE PUBLIKACJE W TYM ZESZYCIE:
Bezpieczeństwo chemiczne terminologiczna wieża Babel (cz. III)
 
Bolesław Hancyk  
Autor omówił dotychczas terminologię stosowaną w systemie klasyfikacji i znakowania substancji i preparatów funkcjonujących na podstawie dyrektyw 67/548/EWG i 199/45/WE (ATEST 12/2007) oraz system ADR (ATEST 2/2008). W trzeciej części B. Hancyk zestawia terminologię dotyczącą Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów. | Redakcja.Idea opracowania Globalnie Zharmoni[...]
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe.Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
 
Od października 2005 roku w cyklu "Gdzie studiować" prezentowaliśmy uczelnie kształcące w zakresie bhp. Absolwenci tych uczelni mogą uzyskać licencjat, tytuł inżyniera bądź magistra. W numerze 4/2007 ATESTU rozpoczęliśmy omawianie studiów podyplomowych, do podjęcia których zachęcamy naszych czytelników, bowiem umożliwiają one poszerzenie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i hi[...]
 
Bezpieczne prace pod napięciem
Pracownikom zatrudnionym przy pracach pod napięciem stawiane są bardzo wysokie wymagania. Odnoszą się one do ich przygotowania zawodowego, doświadczenia oraz takich cech osobowych, jak rozwaga, poczucie odpowiedzialności i wyobraźnia. Wszelkie niedostatki i zaniedbania w tym zakresie grożą poważnymi konsekwencjami - zarówno dla samych pracowników, jak i otoczenia. Normy, które omawiamy w[...]
 
BHP w sieci
Zdrowie w pracy www.imp.lodz.pl/zaklady_pages/centrum_zdrowia/index.html Pod tym skomplikowanym adresem kryje się strona Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, działającego w ramach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Centrum zajmuje się m. in. upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w pracy oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Niestety, cent[...]
 
Dobór ochronników słuchu
 
Robert Kozela  
Nie wystarczy kupić pracownikom ochronniki słuchu, trzeba jeszcze dobrać je, biorąc pod uwagę parametry hałasu występującego na stanowiskach pracy. Można do tego wykorzystać różne metody, można też skorzystać z programu DOBOS3, który powstał w Zakładzie Zagrożeń Wibroakustycznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.Program, dobierając ochronniki, opiera się na normach: PN‑EN 458 Ochron[...]
 
Dokumentacja prowadzona przez służbę bhp
 
Lesław Zieliński  
Ostatnim z omawianych przez autora zadań służby bhp jest zadanie nr 12, które podsumowuje wszystkie dotychczas omawiane, gdyż pokazuje, co należy opisywać, dokumentować, rejestrować - i komu jest to potrzebne.Zadanie 12 zobowiązuje służbę bhp do: prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o ta[...]
 
Dostęp linowy
 
Mariusz Gałkowski  
Specjaliści dostępu linowego używają sprzętu roboczego, a nie sportowego, używają kasków ochronnych, organizują prace zgodnie z zasadami bhp, wykonują ocenę ryzyka, stosują podstawowe środki ochrony indywidualnej itp. Dostęp linowy jest czym innym niż "alpinizm przemysłowy", który w Polsce kojarzy się jednoznacznie z ludźmi uprawiającymi sporty ekstremalne.Pierwsze prace na linach z zastosowa[...]
 
Ergonomia pracy z notebookiem
 
Zbigniew Jóźwiak  
We wszelkich publikacjach na temat szkodliwości, uciążliwości lub innych niedogodności związanych z pracą przy komputerze, opisuje się z reguły stanowiska stacjonarne, wyposażone w dużą jednostkę centralną i typowy monitor katodowy. Takie stanowiska stanowią zdecydowaną większość, ale nie zapominajmy, że notebooki coraz aktywniej wchodzą w nasze życie komputerowe. Co więcej, przestają ju[...]
 
Fosfor
 
Ryszard Szozda  
W przyrodzie jest dość rozpowszechniony. Jego źródłem są pokłady skalne, gdzie występuje w postaci fosforanu wapnia. Fosfor tworzy trzy postacie alotropowe: białą (żółtą), czerwoną i czarną.Fosfor jest substancją silnie trującą, dawka śmiertelna w przypadku dorosłego człowieka wynosi około 0,1 grama. W XIX wieku używano go do produkcji zapałek, jednak w wielu państwach stopniowo zaprzestawa[...]
 
Książki nadesłane
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, zeszyt nr 1(3)/2007. Wydawca: WSZOP, Katowice 2007, str. 151. Zdaniem wielu naukowców, warunkiem dobrej dydaktyki jest prowadzenie przez uczelnie badań naukowych oraz organizowanie konferencji, a także wydawanie zeszytów naukowych prezentujących dorobek pracowników naukowych uczelni. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną P[...]
 
Listy
Jerzy Knyziak  
Po przeczytaniu artykułu p. Józefa Ślęzaka "Więcej rozsądku w przepisach" ("Atest" nr 3) nasunęło mi się kilka wątpliwości. W końcowej części tekstu Autor pisze o pomyśle "euro normy, aby szałas, w którym na górskiej hali baca wyrabia oscypki, wyłożyć kafelkami". Norma nie jest w Polsce źródłem prawa; Autor miał zapewne na myśli jakieś rozporządzenie UE lub dyrektywę wdrożoną do polskiego [...]
 
Ludzie - Kto jest kim - Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka
Wielu specjalistów z naszego kręgu zawodowego twierdzi, że specjalista bhp powinien być inżynierem. Przykład Katarzyny Grabowskiej-Wawrzenieckiej świadczy, że tak być nie musi. Można być nawet ekspertem bez studiów inżynierskich. Systemy dokształcania i umiejętności samokształcenia umożliwiają taki wariant. Katarzyna urodziła się w Krakowie, dorastała w Warszawie i tu ukończyła Lic[...]
 
Mniej kontroli, więcej promocji zdrowia
 
Rozmowa z Andrzejem Wojtyłą, wiceministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym.Robert Kozela: Tylko do końca 2007 roku mogły działać laboratoria badań środowiska pracy, które miały upoważnienia wojewódzkich inspektorów sanitarnych, a nie miały akredytacji. Jednak pod koniec grudnia ubiegłego roku przedłużono tę możliwość o rok, do końca 2008 r. Dlaczego? Polskie Centrum Akredytacji m[...]
 
Mocne otwarcie
 
Robert Kozela  
Pierwsza konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, zorganizowana 29 lutego we Wsoli koło Radomia, zakończyła się sukcesem. Pokazała, iż behapowcy chcą się spotykać, słuchać wykładów i dyskutować, że zdobywanie wiedzy i wymiana poglądów stają się w tej branży coraz ważniejsze. Stowarzyszenie pokazało też swoją markę - zorganizowało dobrą konferencję we współpracy z po[...]
 
Na bieżąco...
Korzystając z informacji Głównego Inspektoratu Pracy, zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy oraz udzielenia pracownikowi dnia wolnego za pracę w sobotę. Przebywam na urlopie wychowawczym, chcę jednak wrócić do pracy. Przed przejściem na urlop wychowawczy pracowałam 8 godzin dziennie. Czy mogę wystąpić do pracodawcy z prośbą o obniżenie mojego wymiaru[...]
 
Nowe przepisy bhp i prawa pracy
Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2007 r. 106. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.10. 2007 r. zmieniające rozporz. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 196, poz. 1420); zmiany w rozporz. MGiP z 27.07.2005 r. wprowadzają: po § 1 nowy § 1a punkty 1-6, dotyczące instruktażu i innych form ksz[...]
 
Podsumowanie programu
Robert Kozela  
9900 przeszkolonych osób. Biorąc pod uwagę tę liczbę, program "Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie" można uznać za największe szkolenie behapowskie w Polsce. Jednak w ramach programu odbyły się nie tylko szkolenia, ale przeprowadzono też oceny ryzyka i kompleksowe analizy stanu bhp.Program "Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie" był finansowany ze środków unijnych za pośred[...]
 
Premia czy nagroda?
 
Piotr Wąż  
W kontekście wynagrodzenia związanego ze stosunkiem pracy częstokroć używa się terminów "premia" i "nagroda". W języku potocznym pojęcia te zwykło się stosować w sposób zamienny, choć nie są one tożsame. Przede wszystkim różne są kryteria uzyskania prawa do każdego z tych świadczeń.W kodeksie pracy brak jest jednolitej definicji wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z utrwalonym w orzeczni[...]
 
Proces degradacji rękawic ochronnych
Rękawice ochronne mogą zostać wyrzucone po jednorazowym użyciu, istnieje jednak możliwość ich wielokrotnego stosowania. W praktyce przy zagrożeniach mechanicznych nie jest to dużym problemem. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rękawic chroniących przed chemikaliami. Odporność rękawic chroniących przed chemikaliami jest zależna od działającej na nie substancji, właściwości materiału (n[...]
 
Promocja zarządzania bhp w Opolskiem
Ponad stu dwudziestu pracodawców, związkowców, a także specjalistów bhp i społecznych inspektorów pracy wzięło udział w seminarium szkoleniowym na temat "Promocji systemów zarządzania bhp", które odbyło się 5 marca w Zdzieszowicach. Organizatorem imprezy była Wojewódzka Komisja Ochrony Pracy działająca przy OIP w Opolu, a gospodarzem spotkania Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice", które włączy[...]
 
Redakcja odpowiada
Zaznajomienie z ochroną ppoż. Czytelnik pyta: Czy przeszkolenie pracownika w ramach szkolenia wstępnego ogólnego, w programie którego, zgodnie z ramowym programem szkolenia, znajduje się zagadnienie ochrony ppoż. wyczerpuje obowiązek, spoczywający na pracodawcy, zapoznania pracownika z problemami ochrony ppoż. zgodnie z ustawą o ochronie ppoż? Trzymając się ściśle litery prawa, przepisy [...]
 
Solidna prewencja
 
Robert Kozela  
Produkcja maszyn dla przemysłu spożywczego wiąże się z wieloma zagrożeniami i uciążliwościami. Hałas, zapylenie, wibracja, wymuszona, nieergonomiczna pozycja ciała to najważniejsze z nich. Fabryka SPOMASZ w Pleszewie stosuje różne rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych. Dużą poprawę w zakresie warunków pracy daje zakup nowoczesnych[...]
 
Sprawdzanie i ocenianie w procesie kształcenia
 
Bronisław Bieś  
Ocenianie to ustalanie i wydawanie sądów o wartości działań, osiągnięć, zachowań, rozwiązań itd. Ocenianie polega na przypisywaniu odpowiednich stopni (wg ustalonej skali) ocenianym przedmiotom (osobom czy ich wytworom) lub zdarzeniom. O czym powinniśmy pomyśleć, podejmując się oceny? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, co jest przedmiotem oceny: ludzie, proces, zjawisko, dzieło? Dlacze[...]
 
Technika na codzień
 
Siatki budowlane Przepisy § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych przewidują - jako środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości - balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Siatki takie oferuje m.in. firma HUCK. Wykonywane są z polipropylenowej linki Ø około 5 mm, o wielkości oczek 45-100 mm. Rozmiary sia[...]
 
Teksty - preteksty
Po linii najmniejszego oporu W dzienniku "Metro" nr 1267 obśmiano projekt rozporządzenia w sprawie - jak napisano - "przypadłości zawodowych" funkcjonariuszy CBA. Wytknięto projektowi, że jest "wzięty z kosmosu", bo trudno sie dopatrzyć takich warunków pracy agentów, które powodowałyby pylicę, chorobę wibracyjną, czy chorobę spowodowaną pracą w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnie[...]
 
Trzy wypadki - te same zagrożenia
 
Andrzej Kowerski  
Wprowadzenie zasadniczych wymagań wynikających z dyrektyw nowego podejścia, w szczególności dyrektywy maszynowej, powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach. Jednak statystyki wskazują na wzrost liczby wypadków w przemyśle, mimo że przy projektowaniu maszyn i urządzeń produkcyjnych coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo. Jeśli nie technika [...]
 
Uczyć rozwiązywania problemów
Dokonuje się zmiana jakościowa kwalifikacji służby bhp. Po części formalna, po części faktyczna. Formalna, bo w ciągu dwu lat pojawiło się ok. 60 placówek (głównie uczelni) kształcących na studiach podyplomowych; kilkanaście uczelni kształci także w ramach studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich w zakresie bhp lub pokrewnym. Prof. Tadeusz Szopa skwitował tę sytuację na łamach [...]
 
Ukarana opieszałość sądu
Nieodnotowany przez nas dotąd rodzaj sprawy wpłynął na wokandę Sądu Najwyższego - skarga powoda na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Powód Zygmunt P. wniósł 30 czerwca 2006 r. do Sądu Najwyższego, za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w P., skargę na przewlekłość postępowania apelacyjnego w sprawie o rewaloryzację emerytury. W uzasadnieniu skargi napisał, że oczekuje [...]
 
Uproszczona ocena ryzyka przy narażeniu na czynniki chemiczne (cz. II)
 
Małgorzata Majka  
W artykule przedstawiono wybrane części przewodnika - wytyczne do ustalania środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy narażeniu na czynniki chemiczne w pracy. Autorka kontynuuje opis uproszczonej metody oceny ryzyka przy narażeniu (inhalacyjnym lub przez skórę) na czynniki chemiczne. | Redakcja.Uproszczona ocena ryzyka przy narażeniu na czynniki chemiczne1 - ciąg dalszy Celem metody jes[...]
 
Urlop "na żądanie" pod ostrzałem
Zgodnie z zapowiedzią, wracam do tematu kontrowersyjnych przepisów prawa pracy. Takim przepisem jest niewątpliwie bardzo niejednoznacznie sformułowany art. 1672 k.p., którym ustawodawca wprowadził urlop "na żądanie" pracownika. Jego celem było umożliwienie pracownikom załatwia nie spraw osobistych w dogodnym terminie, bez konieczności wcześniejszego uzgadniania tego terminu z pracodawcą.[...]
 
Wszedł do strefy niebezpiecznej
 
Roman Burghardt  
Adam K. i Ryszard R. zatrudnieni byli w Arcol S.A. w Z. na stanowiskach pracowników produkcji jako operatorzy urządzeń pakujących. Pracowali w ruchu ciągłym, w systemie trzyzmianowym. Na co dzień obsługiwali urządzenia pakujące i pracowali przy linii produkcyjnej. Doglądali poprawnego pakowania wyrobów i prawidłowej pracy maszyn, obchodząc co jakiś czas urządzenia wzdłuż linii produkcyjne[...]
 
Wybiórcze działanie rzecznika
 
Aleksander Stukowski  
W tekście "Patologiczny przepis - kto wystąpi w imieniu behapowców" ("Atest" nr 4/2007) zarzuciłem przepisom dotyczącym kwalifikacji pracowników służby bhp (§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp - DzU nr 109, poz. 704 ze zm.) niezgodność z Konstytucją RP. Moim zdaniem powinien zająć się tą sprawą Trybunał Konstytucyjny, ale musiałby najpierw otr[...]
 
Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
Franciszek Małysz  
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jedn. tekst: DzU z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.) reguluje w zasadzie w sposób wyczerpujący rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielami. Nie reguluje natomiast roszczeń przysługujących nauczycielowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania lub stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy. W tym zatem zakresie - zgodnie z odesłaniem [...]
 
Za mało nowotworów
 
Robert Kozela  
To wydaje się paradoksalne, ale za mało jest wykrywanych nowotworów zawodowych. W rzeczywistości jest ich dużo, o wiele za dużo. Setki ludzi umiera na raka, nie wiedząc, że zachorowali pod wpływem czynników środowiska pracy. A przecież zawodowych czynników rakotwórczych można się pozbyć, ograniczyć ich stosowanie - maksymalnie chronić pracowników. Przed nowotworami zawodowymi można się chron[...]
 

Czasowy dostęp

zegar Wykup czasowy dostęp do tego czasopisma.
Zobacz szczegóły»