PRZEGLĄD MECHANICZNY

miesięcznik ISSN 0033-2259, e-ISSN 2450-8209 - rok powstania: 1935
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
"Przegląd Mechaniczny" to miesięcznik naukowo-techniczny o 80-letniej tradycji. Jest on adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.
Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.