Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Wydziału Techniki Morskiej i Transportu zaprasza na studia podyplomowe pt. "Chłodnictwo i Klimatyzacja". Studia podyplomowe są kierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych minimum pierwszego stopnia kierunków technicznych lub pokrewnych pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Studia podyplomowe będą trwały 2 semestry, w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę.

Rekrutacja na studia w formie elektronicznej na www.zut.edu.pl studia podyplomowe od 01.11.2017 roku do 20.02.2018 roku

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację pod adresem email: kkitch@zut.edu.pl , www.kkitch.zut.edu.pl tel. 91 449 40 62

Planowane rozpoczęcie 03.03.2018rok

Koszt 4000,00 (za dwa semestry) możliwa płatność w ratach

Wymagane dokumenty:

1) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu

2) kopia dowodu osobistego / innego dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza

3) 1 fotografia

4) karta zgłoszenia wydruk z elektronicznej rekrutacji

5) skierowanie z zakładu pracy jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracyOpis kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Absolwent po zakończonych studiach będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje na temat projektowania, doboru urządzeń chłodniczych, pomp ciepła i systemów klimatyzacji, znajomość ich budowy i wiedza o eksploatacji obiektów lądowych i morskich, ze szczególnym naciskiem na energooszczędność, odnawialne źródła energii i ochronę środowiska.

Będzie posiadał umiejętności projektowania nowoczesnych systemów klimatyzacji co związane jest z utrzymaniem parametrów komfortu: cieplnego; zapachowego, dźwiękowego czy biometeorologicznego. Troska o czystość dezynfekowanie i oczyszczenie kanałów jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, wyposażenie w systemy ciągłego monitorowania i antybakteryjnego przygotowywania powietrza.

Absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach branży chłodniczej i klimatyzacji w chłodniach portowych, na statkach morskich, w instytucjach i ośrodkach związanych z techniką chłodniczą, klimatyzacyjną, przetwórstwem i przechowalnictwem żywności; ochroną środowiska i transportem.

Studia podyplomowe „Chłodnictwo i Klimatyzacja”

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Studia są kierowane do osób z wyższym wykształceniem, w szczególności kadry inżynierskiej branży HVACR z firm wykonawczych, biur projektowych, służb utrzymania ruchu, dystrybutorów.

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na doskonalenie praktycznych umiejętności absolwenta i zawiera bardzo dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i projektów).

Absolwent studiów podyplomowych nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania, budowy i eksploatacji systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych; zastosowania automatyki i monitoringu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych; optymalizacji parametrów pracy urządzeń chłodniczych i pomp ciepła; remontów urządzeń; wykorzystania OZE w chłodnictwie i klimatyzacji; w różnych zastosowaniach morskich i lądowych.

Studia podyplomowe są adresowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich kierunków technicznych lub pokrewnych.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 2. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 3. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 4. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 5. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 6. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 7. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 8. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 9. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]

 10. Aranżujemy domowe SPA
  2018-04-26

  Łazienka przestała obecnie pełnić funkcję pomieszczenia typowo użytkowego i niezależnie od jej metrażu, stała się miejscem relaksu po intensywnym dniu. Gdy jej wielkość i układ nie są dla nas projek[...]