W zeszłym tygodniu chińskie władze weterynaryjne przekazały długo wyczekiwany projekt znowelizowanego protokołu bilateralnego pomiędzy Polską a Chinami, dotyczącego mięsa drobiowego. Bez wątpienia krok ten, przybliżający polski drób do powrotu na rynek Państwa Środka, jest następstwem intensywnych działań administracji rządowej, wspieranej przez Krajową Radę Drobiarstwa - Izbę Gospodarczą (KRD-IG). >

Najnowszy dokument, zawierający uwagi strony chińskiej, stanowi kolejną wersję projektu protokołu. Pierwsza propozycja została przekazana przez władze weterynaryjne ChRL w styczniu tego roku. Niestety po odesłaniu projektu z uwagami strony polskiej w lutym 2018 r. zaległa cisza. Brak odpowiedzi częściowo był spowodowany zbliżającym się Chińskim Nowym Rokiem, a następnie gruntowną restrukturyzacją chińskiej administracji rządowej, w tym pionu odpowiedzialnego za negocjacje protokołu.

Ważnym momentem w relacjach polsko-chińskich, które przyczyniły się do przesłania dokumentu, była wizyta delegacji resortu rolnictwa w Chinach w połowie maja tego roku pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jacka Boguckiego. Rozmowy wysokiego szczebla w Pekinie, a następnie wizyta delegacji na targach SIAL China w Szanghaju stanowiły potwierdzenie dla strony chińskiej o poważnego traktowaniu przez Polskę relacji z Państwem Środka. W tym samym czasie w Chinach przebywali reprezentanci KRD-IG i polskich producentów drobiu, uczestnicząc w licznych wydarzeniach, takich jak konferencja IFPS, czy targi SIAL China.

Wspólne wyjazdy i uczestnictwo w licznych spotkaniach oraz wydarzeniach zarówno przedstawicieli polskiej administracji rządowej, jak i reprezentantów organizacji branżowych i sektora drobiowego, a także polskich parlamentarzystów, stanowią wyraźny sygnał dla naszych chińskich partnerów, że traktujemy ich z należytą powagą i odpowiednią rangą – ocenia Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Bezpośrednim pozytywnym skutkiem majowej wizyty w Chinach była misja przedstawicieli największej chińskiej organizacji zrzeszającej podmioty związane z produkcją i dystrybucją mięsa – China Meat Association (CMA) pod koniec maja tego roku. W trakcie seminarium pn. „Perspektywy eksportu polskiego drobiu do Chin”, które odbyło się 29 maja w Ministerstwie Rolnictwa, zorganizowanego przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, omówiono plany dotyczące współpracy handlowej między naszymi krajami. Obie strony wyraziły nadzieję na szybkie, powtórne otwarcie rynku Chin

dla polskiego drobiu, upatrując w tym szansę na rozwój. W spotkaniu, obok reprezentantów i członków KRD-IG i CMA, obecni byli także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki oraz polscy parlamentarzyści – członkowie niedawno powołanego Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki.

Instytucje spoza sektora rolno-spożywczego, np. banki, posiadają już narzędzia aby wspierać wymianę handlową z Chinami. Co więcej, Polski rząd wspiera starania o ponowne otwarcie rynku Chin dla polskiego drobiu, co jest dla nas, producentów, znaczącym ułatwieniem w ponownym wejściu na ten kluczowy, azjatycki rynek. Myślę też, że partnerzy z Chiny doskonale zdają sobie sprawę z korzyści, jakie mogą wynikać z nawiązania współpracy. Świadczyć o tym może fakt, że tak liczna, bo aż 24-osobowa delegacja CMA, wybrała Polskę jako jeden z czterech odwiedzanych krajów europejskich – podsumowuje perspektywy współpracy polsko-chińskiej Łukasz Dominiak.
Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym
  2018-10-10

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym". 15 listopada 2018 r., Hotel Marriot[...]

 2. Biogazowanie produktów ubocznych
  2018-10-08

  Firma TARPOL zorganizowała konferencję poświęconą biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel[...]

 3. KRD-IG CZŁONKIEM IPC
  2018-09-18

  W dniach 15-17 września w chińskim mieście Nankin odbył się drugi w tym roku zjazd Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) - organizacji zrzeszającej kraje będące światowymi liderami w pr[...]

 4. Konferencja PFPŻ
  2018-09-17

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa" [...]

 5. PROMAR Z NOWOCZESNĄ SILOSOWNIĄ
  2018-09-12

  20 sierpnia 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Promar Zawiercie miała miejsce kolejna już uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego. Tym razem firma rozpoczęła budowę nowoczesnej silosowni [...]

 6. Badanie towarów spożywczych
  2018-09-05

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA wraz z Wiktorem Kubińskim, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zespołem naukowców zaprezentowali nową książkę z towaroznawstwa i badania tow[...]

 7. SPOSÓB NA POGODĘ I UDANE UPRAWY
  2018-08-22

  Sezon prac polowych w pełni. Na terenach upraw i w sadach trwają prace, których efekty gospodarze ocenią po zebranych plonach. O ile na większość czynników rolnicy mają wpływ[...]

 8. BRANŻA DROBIARSKA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ
  2018-06-26

  15 czerwca 2018 podczas konferencji pn. "Polska Branża Drobiarska obliczu nowych wyzwań", zorganizowanej przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, wiodący euro[...]

 9. BAKEPOL 12-14 września 2019 w Krakowie
  2018-06-20

  Prezentacja najnowszej oferty i rozwiązań technologicznych, fantastyczna biznesowa atmosfera i szansa na wzmocnienie pozycji rynkowej - tak można najkrócej scharakteryzować T[...]

 10. Piotr Kulikowski Prezesem KRD - IG
  2018-06-18

  14 czerwca 2018 r. w Józefowie pod Warszawą podczas Walnego Zgromadzenia Członków Piotr Kulikowski został powołany na Prezesa Zarządu KRD-IG. Na stanowisku tym zastąpił Rajmunda Paczkowskiego, który o[...]