Związek Zawodowy "Budowlani" przedstawił swoje stanowisko w sprawie sytuacji polskiego sektora budowlanego w 2018 r. Oświadczenie opisuje położenie polskiego budownictwa, które generuje obecnie około 13% PKB, a inwestycje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym utrzymują się na wysokim poziomie. Jednocześnie nasilają się zjawiska, które wskazują na zbliżające się przesilenie koniunkturalne i poważne kłopoty branży budowlanej, co rzutować będzie na całą gospodarkę. Zadłużenie firm, według raportu Krajowego Rejestru Długów, wzrosło o 200 mln zł w stosunku do 2017 r. i wynosi już obecnie ponad 2,4 mld złotych. W konsekwencji przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności słabsze kapitałowo, zaczynają bankrutować. Pogarszają się również wyniki finansowe dużych firm budowlanych, co skłania je do rezygnacji z realizacji kontraktów, gdyż bardziej opłaca się zejść z placu budowy i zapłacić kary, niż realizować zamówienie, które przynosi straty. Co tyczy się kontraktów – te, które zostały zawarte dwa, trzy lata temu stają się całkowicie nieopłacalne ze względu na blisko 50%, nieindeksowany wzrost cen materiałów i mniejszy, lecz zauważalny, wzrost kosztów pracy. Co więcej, mimo negatywnych doświadczeń z lat 1999-2001 i 2012-2013 nie podjęto wystarczających działań w kierunku ograniczenia sezonowości zatrudnienia w budownictwie. Pracodawcy stwarzają warunki zatrudnienia porównywalne do pracy tymczasowej, co w okresie koniunktury skutkuje brakiem specjalistów i brakiem zainteresowania młodych ludzi branżą budowlaną.

Zdaniem „Budowlanych” zarówno rząd, jak i pracodawcy konsekwentnie ignorują opinie i propozycje związków zawodowych w tej sprawie, traktując pracowników wyłącznie jako jeden z ekonomicznych czynników produkcji, a nie grupę społeczną. Rząd w ostatnim czasie podjął działania na rzecz ograniczenia pozornego samozatrudnienia w budownictwie. Stara się również zmieniać prawo zamówień publicznych w pożądanym kierunku, zwiększając także wymagania jakościowe wobec zamawiającego. Niestety jednocześnie można zaobserwować niepokojące zjawisko upowszechniania procedur tzw. in-house, które w założeniu mają uprościć działania publicznych zamawiających, ale często prowadzą do zaburzenia konkurencyjności i obniżenia jakości realizacji zamówień.

Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że rząd, organizacje pracodawców i organizacje pracobiorców powinny podjąć współpracę na rzecz ograniczenia głębokich wahań koniunkturalnych w budownictwie. „Budowlani” postulują przyspieszenie prac mających na celu pożądane zmiany w prawie zamówień publicznych, w tym pozwalające na uzasadnioną indeksację cen starych zamówień, odzwierciedlającą zmiany na rynku, a także promujące w prawie zamówień publicznych wysoką jakość. Apelują też o radykalne ograniczenie liczby poziomów podwykonawstwa w budownictwie, o poszerzenie badań statystyki gospodarczej w sektorze mikroprzedsiębiorstw budowlanych, o podjęcie dialogu w gronie partnerów społecznych. Ponadto Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa rząd oraz organizacje pracodawców działających w budownictwie do podjęcia rozmów na temat wprowadzenia taryfikatorów wiążących określone kwalifikacje z określonymi poziomami wynagrodzeń. Ten kierunek działania ma na celu stabilizację rynku pracy i zachęci potencjalnych nowych pracowników do kształcenia się w zawodach budowlanych.

Związkowcy mają nadzieję, że są w polskim budownictwie silne jednostki, którym zależy na uczciwej konkurencji, stabilnym rynku zamówień, wysokiej jakości, a także uporządkowanym, atrakcyjnym rynku pracy. Apelują także o racjonalne, wspólne i konsekwentne działanie wszystkich partnerów rynku budowlanego.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Ochrona środowiska dla inżynierów
  2018-10-17

  We wrześniu br kazała się książka "Ochrona środowiska dla inżynierów". To unikatowe kompendium wiedzy z zakresu TECHNOLOGII INŻYNIERSKIEJ OCHRONY ŚRODOWISKA, napisane przez grono wybitnych [...]

 2. Przejdź na e-faktury od SIGMA-NOT
  2018-10-12

  Szanowni Państwo, W dobie powszechnej informatyzacji niemal zasadą stało się wystawianie faktur elektronicznych, w miejsce dotychczas stosowanej formy papierowej. Zwracamy się z p[...]

 3. BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE
  2018-10-12

  MOVIDA zaprasza do udziału w drugiej edycji masterclass "BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE I CENTRUM DYSTRYBUCYJNYM", które odbędzie się w dniach 11-12-13 grudnia 2018 roku. [...]

 4. Mniej wypadków w logistyce
  2018-10-08

  Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym półroczu 2018 r. Wynika z nich, że w branży transport i gospodarka magazynowa nastąpiła popra[...]

 5. Wyprawa na Górę Ducha
  2018-10-03

  Manaslu to ósma góra świata. Do tej pory na jej szczycie stanęło kilkunastu Polaków. W tym roku ze szczytem zmierzą się również dwie kobiety: Monika Witkowska oraz Joanna Kozanecka. Wyprawa odbywa się[...]

 6. V Kongres Bezpieczeństwa Żywności
  2018-10-02

  Zbliża się jubileuszowa piąta edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności, zaplanowanego w tym roku na 6 listopada. Tradycyjnie już Kongres organizowany jest przez biuro CEE International Food Standard - [...]

 7. Laboratorium J.S. HAMILTON
  2018-10-01

  MOVIDA zaprasza do udziału w spotkaniu masterclass BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW, które odbędzie się w dniach 27-28-29 listopada br. w Trójmieście i poświęcone będzie badaniom ży[...]

 8. Targi przemysłowe
  2018-09-26

  Tej jesieni w EXPO Kraków odbędą się liczne wydarzenia kierowane do branży przemysłowej: 10. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych [...]

 9. 15 lat firmy Koree
  2018-09-25

  Firma Koree została założona w 2003 r. w Warszawie. Jest jedną z czołowych firm dostarczających na polski rynek wysokiej klasy urządzenia gastronomiczne. Specjalizuje się w w[...]

 10. Nowe technologie a bhp
  2018-09-24

  Stosowanie specjalistycznego ubrania roboczego, rękawic oraz masek ochronnych to istotny element bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach wielu branż. Bhp to dziedzina, w której zauważalnie zwiększa [...]