Związek Zawodowy "Budowlani" przedstawił swoje stanowisko w sprawie sytuacji polskiego sektora budowlanego w 2018 r. Oświadczenie opisuje położenie polskiego budownictwa, które generuje obecnie około 13% PKB, a inwestycje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym utrzymują się na wysokim poziomie. Jednocześnie nasilają się zjawiska, które wskazują na zbliżające się przesilenie koniunkturalne i poważne kłopoty branży budowlanej, co rzutować będzie na całą gospodarkę. Zadłużenie firm, według raportu Krajowego Rejestru Długów, wzrosło o 200 mln zł w stosunku do 2017 r. i wynosi już obecnie ponad 2,4 mld złotych. W konsekwencji przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności słabsze kapitałowo, zaczynają bankrutować. Pogarszają się również wyniki finansowe dużych firm budowlanych, co skłania je do rezygnacji z realizacji kontraktów, gdyż bardziej opłaca się zejść z placu budowy i zapłacić kary, niż realizować zamówienie, które przynosi straty. Co tyczy się kontraktów – te, które zostały zawarte dwa, trzy lata temu stają się całkowicie nieopłacalne ze względu na blisko 50%, nieindeksowany wzrost cen materiałów i mniejszy, lecz zauważalny, wzrost kosztów pracy. Co więcej, mimo negatywnych doświadczeń z lat 1999-2001 i 2012-2013 nie podjęto wystarczających działań w kierunku ograniczenia sezonowości zatrudnienia w budownictwie. Pracodawcy stwarzają warunki zatrudnienia porównywalne do pracy tymczasowej, co w okresie koniunktury skutkuje brakiem specjalistów i brakiem zainteresowania młodych ludzi branżą budowlaną.

Zdaniem „Budowlanych” zarówno rząd, jak i pracodawcy konsekwentnie ignorują opinie i propozycje związków zawodowych w tej sprawie, traktując pracowników wyłącznie jako jeden z ekonomicznych czynników produkcji, a nie grupę społeczną. Rząd w ostatnim czasie podjął działania na rzecz ograniczenia pozornego samozatrudnienia w budownictwie. Stara się również zmieniać prawo zamówień publicznych w pożądanym kierunku, zwiększając także wymagania jakościowe wobec zamawiającego. Niestety jednocześnie można zaobserwować niepokojące zjawisko upowszechniania procedur tzw. in-house, które w założeniu mają uprościć działania publicznych zamawiających, ale często prowadzą do zaburzenia konkurencyjności i obniżenia jakości realizacji zamówień.

Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że rząd, organizacje pracodawców i organizacje pracobiorców powinny podjąć współpracę na rzecz ograniczenia głębokich wahań koniunkturalnych w budownictwie. „Budowlani” postulują przyspieszenie prac mających na celu pożądane zmiany w prawie zamówień publicznych, w tym pozwalające na uzasadnioną indeksację cen starych zamówień, odzwierciedlającą zmiany na rynku, a także promujące w prawie zamówień publicznych wysoką jakość. Apelują też o radykalne ograniczenie liczby poziomów podwykonawstwa w budownictwie, o poszerzenie badań statystyki gospodarczej w sektorze mikroprzedsiębiorstw budowlanych, o podjęcie dialogu w gronie partnerów społecznych. Ponadto Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa rząd oraz organizacje pracodawców działających w budownictwie do podjęcia rozmów na temat wprowadzenia taryfikatorów wiążących określone kwalifikacje z określonymi poziomami wynagrodzeń. Ten kierunek działania ma na celu stabilizację rynku pracy i zachęci potencjalnych nowych pracowników do kształcenia się w zawodach budowlanych.

Związkowcy mają nadzieję, że są w polskim budownictwie silne jednostki, którym zależy na uczciwej konkurencji, stabilnym rynku zamówień, wysokiej jakości, a także uporządkowanym, atrakcyjnym rynku pracy. Apelują także o racjonalne, wspólne i konsekwentne działanie wszystkich partnerów rynku budowlanego.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 2. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 3. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 4. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 5. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 6. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 7. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 8. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 9. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 10. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]