Związek Zawodowy "Budowlani" przedstawił swoje stanowisko w sprawie sytuacji polskiego sektora budowlanego w 2018 r. Oświadczenie opisuje położenie polskiego budownictwa, które generuje obecnie około 13% PKB, a inwestycje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym utrzymują się na wysokim poziomie. Jednocześnie nasilają się zjawiska, które wskazują na zbliżające się przesilenie koniunkturalne i poważne kłopoty branży budowlanej, co rzutować będzie na całą gospodarkę. Zadłużenie firm, według raportu Krajowego Rejestru Długów, wzrosło o 200 mln zł w stosunku do 2017 r. i wynosi już obecnie ponad 2,4 mld złotych. W konsekwencji przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności słabsze kapitałowo, zaczynają bankrutować. Pogarszają się również wyniki finansowe dużych firm budowlanych, co skłania je do rezygnacji z realizacji kontraktów, gdyż bardziej opłaca się zejść z placu budowy i zapłacić kary, niż realizować zamówienie, które przynosi straty. Co tyczy się kontraktów – te, które zostały zawarte dwa, trzy lata temu stają się całkowicie nieopłacalne ze względu na blisko 50%, nieindeksowany wzrost cen materiałów i mniejszy, lecz zauważalny, wzrost kosztów pracy. Co więcej, mimo negatywnych doświadczeń z lat 1999-2001 i 2012-2013 nie podjęto wystarczających działań w kierunku ograniczenia sezonowości zatrudnienia w budownictwie. Pracodawcy stwarzają warunki zatrudnienia porównywalne do pracy tymczasowej, co w okresie koniunktury skutkuje brakiem specjalistów i brakiem zainteresowania młodych ludzi branżą budowlaną.

Zdaniem „Budowlanych” zarówno rząd, jak i pracodawcy konsekwentnie ignorują opinie i propozycje związków zawodowych w tej sprawie, traktując pracowników wyłącznie jako jeden z ekonomicznych czynników produkcji, a nie grupę społeczną. Rząd w ostatnim czasie podjął działania na rzecz ograniczenia pozornego samozatrudnienia w budownictwie. Stara się również zmieniać prawo zamówień publicznych w pożądanym kierunku, zwiększając także wymagania jakościowe wobec zamawiającego. Niestety jednocześnie można zaobserwować niepokojące zjawisko upowszechniania procedur tzw. in-house, które w założeniu mają uprościć działania publicznych zamawiających, ale często prowadzą do zaburzenia konkurencyjności i obniżenia jakości realizacji zamówień.

Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że rząd, organizacje pracodawców i organizacje pracobiorców powinny podjąć współpracę na rzecz ograniczenia głębokich wahań koniunkturalnych w budownictwie. „Budowlani” postulują przyspieszenie prac mających na celu pożądane zmiany w prawie zamówień publicznych, w tym pozwalające na uzasadnioną indeksację cen starych zamówień, odzwierciedlającą zmiany na rynku, a także promujące w prawie zamówień publicznych wysoką jakość. Apelują też o radykalne ograniczenie liczby poziomów podwykonawstwa w budownictwie, o poszerzenie badań statystyki gospodarczej w sektorze mikroprzedsiębiorstw budowlanych, o podjęcie dialogu w gronie partnerów społecznych. Ponadto Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa rząd oraz organizacje pracodawców działających w budownictwie do podjęcia rozmów na temat wprowadzenia taryfikatorów wiążących określone kwalifikacje z określonymi poziomami wynagrodzeń. Ten kierunek działania ma na celu stabilizację rynku pracy i zachęci potencjalnych nowych pracowników do kształcenia się w zawodach budowlanych.

Związkowcy mają nadzieję, że są w polskim budownictwie silne jednostki, którym zależy na uczciwej konkurencji, stabilnym rynku zamówień, wysokiej jakości, a także uporządkowanym, atrakcyjnym rynku pracy. Apelują także o racjonalne, wspólne i konsekwentne działanie wszystkich partnerów rynku budowlanego.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Papiernicze obchody 100-lecia Niepodległości
  2018-12-03

  Stulecie odzyskania niepodległości inspiruje do refleksji i podsumowań dotyczących rozwoju gospodarczego Polski na przestrzeni tych lat. Jedną z takich inicjatyw było zorganizowanie przez Stowarzyszen[...]

 2. TVP 3, 18 listopada, godz. 13.00
  2018-11-16

  Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowanym przez FSNT-NOT był uroczysty koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Je[...]

 3. Ćwiczenia na lotnisku
  2018-11-13

  Brygada strażacka na wiedeńskim lotnisku regularnie organizuje szkolenia dla austriackich i zagranicznych strażaków. Instruktorzy prowadzący szkolenia na lotnisku noszą odzież ochronną w[...]

 4. Przejdź na e-faktury od SIGMA-NOT
  2018-11-09

  Szanowni Państwo, W dobie powszechnej informatyzacji niemal zasadą stało się wystawianie faktur elektronicznych, w miejsce dotychczas stosowanej formy papierowej. Zwracamy się z p[...]

 5. LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018
  2018-11-09

  Organizatorem Konkursu "Laur Innowacyjności" jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, a realizatorem Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NO[...]

 6. Bezpieczne miejsce nauki
  2018-11-05

  Każdemu konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów organizowanemu przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy towarzyszy tematycznie związany[...]

 7. Laboratorium Omron w Tychach
  2018-11-05

  W Tychach, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zostało otwarte pierwsze w Polsce Omron Innovation Lab. Należy ono do stworzonej przez firmę Omron sieci laboratoriów innowacji. Inicj[...]

 8. Bezpieczeństwo pracy - nowe kierunki
  2018-11-01

  Katowicki oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zaprasza na konferencję "Bezpieczeństwo pracy - nowe kierunki", która odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Hotelu M[...]

 9. Akala Faraone w konkursie Głosu Szczecińskiego
  2018-10-29

  Akala Faraone uczestniczy w tegorocznym konkursie Głosu Szczecińskiego pt. NASZE DOBRA Z POMORZA 2018. Konkurs jest organizowany od 11 lat. Promuje firmy oraz ich produkty z województwa [...]

 10. Nagrodzeni pracodawcy
  2018-10-29

  Konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" to propozycja dla kreatywnych przedsiębiorców, odpowiedzialnie podchodzących do biznesu, podejmujących nowe wyzwania i wp[...]