26 kwietnia w Rzeszowie odbędzie się 4 edycja ogólnopolskiej konferencji organizowanej w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tegorocznej edycji pierwszy z bloków poświęcony zostanie bezpieczeństwu w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Drugi natomiast obejmie zagadnienia ogólne oraz dobre praktyki. W programie wydarzenia zostały zaplanowane następujące tematy: „Obowiązki szkoły w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” – Podkarpacki Kurator Oświaty, „Obowiązki pracodawców oraz dyrektorów placówek oświatowych w związku z organizacją przewozu pracowników, dzieci i młodzieży ” – Inspekcja Transportu Drogowego, „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas użytkowania urządzeń podlegających pod dozór techniczny” – Urząd Dozoru Technicznego, „Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w województwie podkarpackim – czynnik ludzki, jako determinant ich występowania. Działania Prezesa UTK w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych” – Urząd Transportu Kolejowego, „Wskazówki do stworzenia programu edukacji zdrowotnej w miejscu pracy dla mężczyzn na podstawie wyników badań” oraz „Jak i czego chcieliby się uczyć starsi pracownicy?” – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, „Jakość powietrza w placówkach nauczania i wychowania – zagrożenia” – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja i pierwsza pomoc w świetle znowelizowanych przepisów” – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, „Dobre praktyki – pomysły i inspiracje, które warto wdrażać” – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy, „Wypadki przy pracy w praktyce i orzecznictwie. Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie.

Konferencja organizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Rzeszowie, Państwową Inspekcję Sanitarną – WSSE w Rzeszowie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddział w Rzeszowie.

Liczba miejsc ograniczona. Uczestnictwo jest bezpłatne. Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować pod e-mail: szkolenia.rzeszow@zus.pl lub tel. 17 867 52 18.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Bhp na tak
  2019-10-22

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. Firmy kuszą zdrowiem
  2019-10-21

  Kwestie zdrowotne stały się ważnym elementem, na który pracownicy zwracają uwagę podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu w danej firmie. W ostatnich latach stopa bezrobocia w Polsce [...]

 3. Eksploatacja urządzeń energetycznych
  2019-10-18

  Firma szkoleniowa Biuro SYSTEM zaprasza na warsztaty szkoleniowe bhp pt. "Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ener[...]

 4. Bhp w rzeczywistości wirtualnej
  2019-10-17

  Firma BHP VR zaprasza do uczestnictwa w seminariach "Nowoczesne technologie w bhp", które odbywać się będą w listopadzie na terenie całego kraju. Plan wydarzenia obejmuje:

 5. Naukowcy z AGH zbadają Marsa
  2019-10-15

  Akademia Górniczo-Hutnicza wraz z uczelniami z całej Polski oraz firmą SatRevolution utworzyła konsorcjum z wiodącą firmą sektora kosmicznego na świecie - Virgin Orbit. Celem podpisanego[...]

 6. Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka
  2019-10-14

  "Widzisz różnice, nie oceniaj!" to hasło drugiej edycji trwającej właśnie kampanii "Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka".
  Codziennie mijamy na ulicy setki, może tysiące os[...]

 7. Konferencje na LUMENexpo
  2019-10-11

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu będzie można bezpłatnie uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach podczas tegorocznych targó[...]

 8. PODKARPACKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA PRACY
  2019-10-10

  Już jutro, 11 października 2019 r., w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS w Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się spotkanie dla pracodawców, służby bhp, służb kadrowych po[...]

 9. Bezpieczeństwo w rolnictwie - konkurs filmowy
  2019-10-09

  Konkurs Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie! to organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego projekt zaadresowany do uczniów lub studentów poniżej 24 lat, [...]

 10. Nowości w ATEŚCIE
  2019-10-08

  Miesięcznik ATEST - Ochrona Pracy od numeru 10/2019 ma nową szatę graficzną. Po kilkunastu latach przyszedł czas na zmiany. Autorem projektu graficznego wnętrza pisma jest Wojtek Kwiecie[...]