Wyniki 1-10 spośród 1654 dla zapytania: aura

Walory przyrodnicze i krajoznawcze Rozewia i Lisiego Jaru (2) DOI:


  W pierwszej części artykułu opisano historię i stan dzisiejszy obydwu latarni morskich na klifie w Rozewiu, tj. pracującej Rozewie I i pełniącej funkcję budynku administracyjnego Rozewie II. Ponadto ukazano walory krajoznawcze, edukacyjne, przyrodnicze i krajobrazowe tzw. Blizarium Rozewskiego oraz jego otoczenia. Z kolei przedstawiamy charakterystykę przyrodniczą i krajoznawczą klifu nadbałtyckiego z rezerwatem przyrody Przylądek Rozewski oraz wąwozem Lisi Jar w tej części artykułu. Rezerwat buków i wybrzeże w Rozewiu Na stromym klifie, mierzącym około 50 m wysokości, znajduje się mieszany bukowy las chroniony jako rezerwat przyrody Przylądek Rozewski, utworzony w 1959 r. na powierzchni 12,15 ha. Można tu podziwiać wspaniałe buki, wśród których są drzewa liczące do 200 lat. Rosną tu także pojedyncze okazy brzozy, dzikiej gruszy, świerka, klonu i jarzębiny. Poniżej koron drzew rozwijają się krzewy leszczyny, wikliny, jałowca, jeżyn, malin, głogu i kaliny. Runo leśne tworzą rośliny towarzyszące bukom, a zwłaszcza widłak torfowy, bluszcz, wrzos i storczyki. Przylądek Rozewie znajduje się na jednym z głównych szlaków przelotu ptaków wędrownych, co sprawia, że wiosną i jesienią różne gatunki przelatują nad tutejszym rezerwatem, a niektóre zatrzymują się dla odpoczynku.W pobliżu latarni morskiej Rozewie I można zejść po dość stromym klifie, ocienionym okazałym lasem bukowym, nad brzeg Bałtyku. W tym rejonie wobec osuwania się klifu, podmywanego przez fale morskie, już w 1896 r. zbudowano kamienno- betonową opaskę falochronową o długości niespełna kilometra, co przerwało abrazyjną działalność morza na tym odcinku. Fale morskie, przez 115 lat rozbijając się o kamienie i odlewy betonowe, [...]

Dwadzieścia lat współpracy


  W historii AURY, a ma ona prawie 40 lat, okolicznościowe numery należą do tradycji. Warto przypomnieć AURĘ z maja 1991 r. w wersji językowej polskiej i angielskiej, wydaną z okazji międzynarodowego sympozjum dziedzictwa kulturowego, zorganizowanego w Krakowie przez Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Głównym tematem był Kraków, jego zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa. Podobny numer (AURA 5/1993) ukazał się z okazji międzynarodowego kongresu poświęconego łowiectwu i ochronie zwierząt. Przedstawiliśmy w nim bogate zasoby przyrody żywej, fauny i fl ory chronionej w Polsce. Pierwszy numer polsko-niemiecki opisujący współpracę Polski i Niemiec w dziedzinie ochrony środowiska po podpisaniu porozumienia w 1991 r. wydany został w 1996 r. (AURA 4/1996). Wprawdzie taką współpracę między Polską a NRD rozpoczęto wcześniej, bo po obradach międzynarodowej konferencji w Genewie w listopadzie 1979 r., ale dopiero podpisanie traktatu w 1991 r. tchnęło w podjęte działania nowego ducha. Numer ten otworzyła ówczesna minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa reaktorów atomowych, Angela Merkel. Podsumowała wyniki prac pierwszych lat po zjednoczeniu Niemiec, dotyczące głównie sanacji krajów związkowych dawnej NRD, m.in. modernizację 49 elektrowni węglowych, zamknięci[...]

35 lat oswajania z atomem

Czytaj za darmo! »

Tyle ma lat AURA, której pierwszy numer ukazał się w styczniu 1973 roku. Już w pierwszym roku rozpoczęliśmy omawiać problemy energetyczne, które w istotny sposób oddziaływały na środowisko. Elektrownie, dostarczając najbardziej korzystnej formy energii, stawały się same największymi trucicielami przyrody. Ich dymiące kominy wyrzucały w powietrze tysiące ton pyłów, dwutlenku węgla, tlenków a[...]

Posiedzenie Rady Programowej AURY

Czytaj za darmo! »

11 kwietnia br. w Sali Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa odbyło się posiedzenie Rady Programowej i kolegium redakcyjnego AURY. W obradach uczestniczyli również goście: prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Marek Jaglarz, prezes MPO Henryk Kultys oraz prezes MPWiK Ryszard Langer. W imieniu prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego uczestników spotkania powitał zastępca prezydenta T[...]

Posiedzenie Rady Programowej AURY

Czytaj za darmo! »

1 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, w Pawilonie Wyspiańskiego odbyło się posiedzenie Rady Programowej naszego pisma. W obradach oprócz członków Rady uczestniczyli: prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Marek Jaglarz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Henryk Kultys oraz prezes-redaktor naczelny Wydawnictwa SIGMA-NOT Andrzej Kusyk. Uczestników spotkania powitał zastępca prezydenta Miasta Krakowa profesor Wiesław Starowicz: Szanowni Państwo, po raz kolejny serdecznie witam w imieniu Prezydenta Miasta prof. Jacka Majchrowskiego. To dla nas duży zaszczyt, że Rada Programowa chce spotykać się w naszym urzędzie. Sądzę, że oznacza to, iż nasze działania należy zaliczyć do dobrych i mogą być promowane w artykułach jako przykłady dla innych regionów kr[...]

30 rocznica Porozumień sierpniowych

Czytaj za darmo! »

P orozumienia sierpniowe były formalnie pewnego rodzaju rozejmem między dwoma wojującymi stro- nami. Faktycznie były zwycięstwem "Solidarno- ści", ogromnego ruchu społecznego obejmującego 10 milionów ludzi żądających zmian ustrojowych. Wydarze- nia te były początkiem takich zmian nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przykładem tego jest upadek muru berlińskiego, zjednoczenie Niemiec, wyzwolenie wielu krajów spod kurateli Moskwy i rozpad Związku Radzieckiego. I to zwycięstwo, określone mianem "Solidarności", jest bardziej znane w Europie czy świecie niż zwycięstwo pod Grun- waldem, Wiedniem czy nad armią Tuchaczewskiego. Dlatego zasługuje ono na odpowiednią rangę, a nie utożsamianie go tylko z rocznicą narodzin Niezależnego Samorządnego Związ- ku Zawodowego "Solidarno[...]

Solidarni dla pokoju

Czytaj za darmo! »

WIV kwartale br. odbyły się w Warszawie dwa światowe wydarzenia godne odnotowania i zapamiętania. Od 21 do 23 października dyskutowali o pokoju na świecie laureaci Pokojowej Nagrody Nobla. W dyskusji wzięło udział siedmiu noblistów i ośmiu przedstawicieli organizacji uhonorowanych taką nagrodą. Spotkanie w Polsce odbyło się z okazji 30. rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla naszemu rodakowi Lechowi Wałęsie. Hasłem przewodnim zjazdu noblistów było: "Solidarni dla pokoju - czas działać". W końcowym dokumencie znalazło się wiele postulatów skierowanych do rządów i całej ludzkości, m.in.: 􀁹 propagowanie ludzkiej solidarności opartej na niestosowaniu przemocy i pokoju, 􀁹 tolerowanie tradycji i religii, w których można znaleźć uniwersalne wartości[...]

O AURZE

Czytaj za darmo! »

Czterdziestoletnia działalność Redakcji, zapoczątkowana w 1973, spotykała się z pozytywnymi ocenami wybitnych naukowców. polityków i osób zajmujących się edukacją ekologiczną i ochroną środowiska. Na koniec roku jubileuszowego wybraliśmy, pochodzące z różnych czasów, fragmenty takich ocen.Trzeba było wiele hartu i przekonania słuszności swoich racji, ażeby stworzyć miesięcznik głoszący w odniesieniu do spraw produkcji i środowiska poglądy zasadniczo odmienne od ofi cjalnych. Dziś, gdy ochrona przyrody i ekologia są przedmiotem obrad światowych gremiów, warto przypomnieć tamte, jakże trudne początki pierwszego polskiego pisma występującego w obronie środowiska naturalnego. Z satysfakcją stwierdzam, ze AURA potrafi ła znaleźć swoje miejsce w nowych warunkach gospodarczych i politycznych. Zadania, jakie sobie stawia - przede wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych młodego pokolenia - są ze wszec[...]

Pytania do nowego Ministra Środowiska

Czytaj za darmo! »

AURA - Panie Ministrze, w latach transformacji ustrojowej podjęto duży wysiłek celem poprawy stanu środowiska. Powiedział Pan wówczas, że Polskę w działaniach na rzecz ochrony środowiska nazywa się tygrysem Europy Środkowo- Wschodniej. Tę pozytywną opinię później niestety zaprzepaszczono. Prof. Maciej Nowicki minister środowiska: - W latach 90. zrealizowano wiele inwestycji wiążących się[...]

 Strona 1  Następna strona »