Wyniki 1-10 spośród 1093 dla zapytania: filtracja

Zimny rozlew win, alternatywa dla procesu pasteryzacji

Czytaj za darmo! »

Wino jest najpopularniejszym i najstarszym napojem alkoholowym świata, powstałym poprzez fermentację alkoholową soku winogronowego. Ma ono specjalne miejsce w większości religii - w chrześcijaństwie traktowane jest jako symbol krwi Chrystusa, w judaizmie wierzy się, że winogrono było zakazanym owocem z Drzewa Poznania Dobra i Zła, który zjedli nasi prarodzice Adam i Ewa. Już przed przyjęciem chrztu przez Polskę, Słowianie czcili bożka wina - Bachusa. Wino pochodzi z Kaukazu i jak większość genialnych, najlepszych wynalazków powstało przez zwykły przypadek. Nie potrafiono wówczas zabezpieczyć soku przed spowodowanym drożdżami "psuciem" się - [...]

Filtracja wody mineralnej

Czytaj za darmo! »

Filtracja wody do picia (mineralna, źródlana, stołowa), wobec wzrastającego spożycia i zapotrzebowania, nabiera coraz większego znaczenia. Producenci sięgają do coraz nowszych źródeł, których jakość jest bardzo zróżnicowana. Przy filtracji wody mineralnej mamy najczęściej do czynienia z następującymi uwarunkowaniami: zróżnicowana jakość źródeł wody, cel: uzyskanie wolnego od mikroorgan[...]

WYDAWNICTWA - Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Dominik Sankowski, Volodymyr Mosorov, Krzysztof Strzecha: Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych. Wybrane zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. We Wstępie Autorzy piszą: (…) W ostatnich latach można zauważyć szczególnie intensywny rozwój zastosowań metod przetwarzania i analizy obrazów w praktyce. Krytycznym eleme[...]

Filtracja piwa niepasteryzowanego


  Od pewnego czasu coraz więcej browarów wprowadza do swojej oferty piwo nieutrwalone termicznie (niepasteryzowane). W zależności od terminu przydatności do spożycia można wyróżnić cztery typy piw: zzo bardzo krótkim terminie przydatności do ok. 7-10 dni, zzo krótkim terminie przydatności do ok. 2-3 tygodni, zzo średnim terminie przydatności do ok. 2-3 miesięcy, zzo długim terminie przydatności powyżej 3 miesięcy. Ogólne możliwości utrwalenia mikrobiologicznego piwa przedstawia rysunek 1. Alternatywą dla termicznego utrwalenia mikrobiologicznego piwa (pasteryzacji) jest mikrofiltracja piwa. Wraz ze wzrastającym okresem przydatności zwiększają się wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej piwa i w związku z tym wzrasta zakres jego obróbki filtracyjnej, tzn. zwiększa się zarówno liczba etapów filtracji, jak i zmienia się etap filtracji końcowej. Wielkości mikroorganizmów podlegających odfiltrowaniu z piwa: Rodzaj Forma/przykłady Wielkość (μm) Drożdże eliptyczne cylindryczne wydłużone (5-10) x (5-12) / (3,5-9,5) x (5-10 ) Bakterie Lactobacillus Brevis inne Lactobacillus Pediococcus inoptinatus średnio 0,7 x 4 0,7 x 4, także mniejsze i węższe 0,5-0,7 Zakres pracy filtrów na ziemię okrzemkową: Rodzaj filtra Stopień zatrzymywania//wielkość porów (μm) Filtr ramowo-płytowy 4,5 (BECO ENDURA) Horyzontalny filtr sitowy 60 +/- 30 Filtr świecowy - starszy typ 60 +/- 30 Filtr świecowy - nowy typ 15-30 12 PIWowarstwo Filtracja piwa niepasteryzowanego Biorąc pod uwagę wielkości mikroorganizmów oraz stopnie zatrzymywania na filtrach okrzemkowych, należy stwierdzić, że żaden z filtrów okrzemkowych nie gwarantuje sterylnego filtratu, zarówno odnośnie do drożdży, jak i bakterii. Zakres pracy poszczególnych typów filtrów pracujących za filtrem okrzemkowym, uwzględniających zarówno zmętnienia niemikrobiologiczne, jak i wymienione mikrobiologiczne piwa, przedstawia się następująco: Rodzaj filtra Stopień zatrzymywania (μ[...]

Spotkanie branż napojowych w Norymberdze (1)

Czytaj za darmo! »

Europejskie Branżowe Targi Przemysłu Napojów Brau Beviale są uznawane za najważniejsze targi dóbr inwestycyjnych dla branż piwowarskiej i napojowej w Europie. W dniach 15-17 XI 2006 r. odbyła się 46 edycja tych targów. Poszerzona UE jest obecnie, po Chinach i Indiach, trzecim co do wielkości rynkiem wewnętrznym świata. Oferta blisko 1500 wystawców (z czego ok. 40% stanowili wystawcy z 45 kra[...]

Efektywna filtracja wody i napojów zapewniająca stabilność, doskonały wygląd i smak DOI:


  3M Purification Inc. (wcześniej CUNO) jest uznanym światowym dostawcą i producentem systemów filtracyjnych, między innymi dla branży spożywczej. Zaopatrujemy przemysł browarniczy, winiarski, spirytusowy, producentów soków i wód mineralnych. Nasza oferta to kompleksowe rozwiązania filtracyjne zapewniające odpowiednią jakość produktu końcowego oraz spełniające technologiczne oczekiwania Klienta. Firma 3M, w swojej szerokiej gamie produktowej, oferuje między innymi świecowe wkłady filtracyjne typu 3M Micro-Klean RT, przeznaczone m.in. do przygotowania wody, ochrony st[...]

System lokalizacji dla osób niewidomych

Czytaj za darmo! »

Chodzenie po ulicach miasta i korzystanie z różnych źródeł informacji o otoczeniu jest dla większości z nas tak łatwe i oczywiste, że nie zwracamy na to uwagi. Osoby niewidome, które pozbawione są możliwości korzystania z głównego "odbiornika", jakim jest zmysł wzroku, zmuszone są do pozyskiwania informacji innymi kanałami, takimi jak np. słuch czy dotyk. Swoją orientację przestrzenną opiera[...]

Wybrane aspekty filtracji – identyfikacja i eliminacja zmętnień


  Istotą filtracji piwa jest mechaniczne oddzielenie części stałych od cieczy. W zależności od wielkości części podlegających filtracji rozróżniamy: filtrację drobną: nominalne wielkości porów > 10 mm mikrofiltrację: nominalne wielkości porów ł 1 mm ultrafiltrację: nominalne wielkości porów ł 0,001 mm W zależności od mechanizmu oddzielania rozróżniamy dwie główne metody filtracji: 1. Filtracja powierzchniowa W przypadku filtracji sitowej albo powierzchniowej części te są w przeważającej masie oddzielone na powierzchni zewnętrznej mediów filtracyjnych odpowiednio do ich wielkości porów. 2. Filtracja wgłębna dynamiczna: dynamiczną filtracją wgłębną jest filtracja nanoszeniowa - ddzielenie i zatrzymanie części stałych zmętnień i osadów następuje tu wewnątrz warstwy filtracyjnej; ta warstwa filtracyjna jest ciągle i dynamicznie tworzona podczas filtracji przez materiały filtracyjne i części osadów, statyczna: klasycznym przykładem statycznej filtracji wgłębnej jest filtracja płytowa - przy tym systemie funkcje oddzielenia i zatrzymania części stałych przejmuje stała warstwa filtracyjna w postaci płyty, na którą nie są dozowane dodatkowe środki pomocnicze do filtracji. Porównanie dwóch metod filtracji przedstawia rysunek 1. Przestawiono tu dwa warianty przebiegu filtracji: przy stałej różnicy ciśnienia (DP) oraz stałej prędkości filtracji (Vf). Grzegorz Pasztaleniec, BEGEROW Polska Sp. z o. o. Tabela 1. Media filtracyjne i ich mechanizmy działania Filtr okrzemkowy Płyta filtr./ /Moduł Świeca wgłębna Świeca membranowa Budowa 3-wymiarowa powierzchnia, ciągła odbudowa warstwy filtr. FILTRACJA DYNAMICZNA 3-wymiarowa powierzchnia FILTRACJA STATYCZNA 3-wymiarowa powierzchnia FILTRACJA STATYCZNA 2-wymiarowe sito zdefiniowana wielkość porów FILTRACJA STATYCZNA Mechanizm filtracyjny Stopień zatrzymywania powierzchniowy wgłębny (a[...]

 Strona 1  Następna strona »