Wyniki 1-10 spośród 235 dla zapytania: grafen

Pierwsi w laserach grafenowych

Czytaj za darmo! »

Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej pod kierownictwem prof. Krzysztofa Abramskiego jest częścią Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej. Stanowi zespół młodych, ambitnych pracowników naukowych i doktorantów. Ma szansę na dokonanie przełomu technologicznego, jakim będą pierwsze konkretne aplikacje laserowe grafenu.Grupa pracuje m.in. nad wykorzystaniem grafenu do generacji ultrakrótkich, femtosekundowych impulsów w laserach światłowodowych. Grafen pełni w laserze rolę nasycalnego absorbera (czyli przełącznika optycznego), który odpow[...]

Grafenowe cuda DOI:


  Czy istnieje materiał 100 razy mocniejszy i 300 razy bardziej wytrzymały na rozciąganie niż stal, a ponadto 200 razy szybciej przewodzący prąd niż krzem i 10 razy lepiej przewodzący ciepło niż miedź lub srebro? A przy tym milion razy cieńszy od kartki papieru? To oczywiście grafen. Robi niebywałą karierę w obszarze badań podstawowych. I wciąż zaskakuje naukowców swoimi cudownymi właściwościami.Kiedy pobierałem nauki w szkole, uczono, że są dwie odmiany alotropowe węgla: diament i grafit. Po kilkudziesięciu latach okazało się to nieprawdą. Dziś większość z nas słyszała już o nanorurkach czy fulerenach. Za odkrycie i prace nad kolejną odmianą alotropową węgla uczeni zdążyli już odebrać Nagrodę Nobla, a specjaliści od promocji nauki zapowiedzieli grafenowy przełom w wielu dziedzinach przemysłu. Grafen jest bardzo lekki, transparentny, elastyczny, a przy tym niezwykle mocny, ponadto dobrze przewodzi ciepło i prąd elektryczny. Jego wyjątkowe właściwości mają pozwolić na zastąpienie krzemu w elektronice. Zastosowania grafenu może okazać się przełomowe przy produkcji tranzystorów, wyświetlaczy optycznych, paneli fotowoltaicznych. Potencjał grafenu jest doprawdy ogromny. Milowym krokiem w inżynierii elektronicznej byłoby stworzenie superkondensatorów z grafenu. Urządzenia elektroniczne ładowane będą błyskawicznie, zaledwie w ciągu kilku sekund. W przyszłości grafen może zrewolucjonizować nie tylko elektronikę, ale także biomedycynę i transport. OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU W ostatnich latach zgłoszono wiele patentów opisujących metody otrzymywania grafenu oraz intensywnie pracuje się nad praktycznym zastosowaniem grafenu w innowacyjnych rozwiązaniach technicznych. Pomysłów zrodziło się już wiele. Nad próbami aplikacji pracują setki najlepszych laboratoriów na całym świecie. W czołówce są też polscy naukowcy. Sz[...]

Plaster miodu

Czytaj za darmo! »

W 2010 r. Komitet Noblowski w dziedzinie fizyki nagrodził odkrycie, które zachwiało ...fizyką. W rzeczywistym świecie powstało coś, czego istnieniu zaprzeczała teoria. A potem za tworzenie rzeczy niemożliwych z powodzeniem zabrali się polscy naukowcy. Kilkanaście lat temu fizyka teoretyczna, posiłkując się symulacją komputerową, przekonywała, że płaska dwuwymiarowa forma węgla nie ma prawa istnieć w warunkach ziemskich. A gdyby nawet jakimś cudem zaistniała, zaraz zwinie się w fuleren albo węglową nanorurkę. Dzisiaj wiemy, że z teorii zakpiła sobie profesorska zabawa z przylepcem. Andre Geim i Konstantin Novoselov z Uniwer[...]

Grafen - nadzieja i przyszłość branży technologicznej DOI:

Czytaj za darmo! »

Jest znacznie mocniejszy od stali, przewodzi prąd szybciej niż krzem, przewodzi ciepło lepiej niż miedź, a jego warstwa ma grubość tylko jednego atomu! Właśnie przez takie porównania o grafenie zrobiło się głośno. Rzeczywiście, grafen wykazuje fantastyczne właściwości. Jest transparentny, elastyczny, świetnie przewodzi zarówno prąd, jak i ciepło, a do tego prawie nic nie waży! Powyższe porównania są jednak prawdziwe pod warunkiem zestawienia ze sobą materiałów w tej samej skali, czyli grafenu z cienką warstwą stali/krzemu/miedzi o grubości nanometrycznej. Wykorzystanie faktycznego potencjału grafenu wiąże się przede wszystkim z wystanda[...]

Grafen - nadzieja i przyszłość branży technologicznej DOI:

Czytaj za darmo! »

Jest znacznie mocniejszy od stali, przewodzi prąd szybciej niż krzem, przewodzi ciepło lepiej niż miedź, a jego warstwa ma grubość tylko jednego atomu! Właśnie przez takie porównania o grafenie zrobiło się głośno. Rzeczywiście, grafen wykazuje fantastyczne własności — jest transparentny, elastyczny, świetnie przewodzi zarówno prąd, jak i ciepło, a do tego prawie nic nie waży! Te porównania są jednak prawdziwe pod warunkiem zestawienia ze sobą materiałów w tej samej skali — czyli grafenu z cienką warstwą stali/krzemu/miedzi o grubości nanometrycznej. Wykorzystanie faktycznego potencjału grafenu wiąże się przede wszystkim ze[...]

Grafen - materiał XXI wieku - do stosowania także w farbach antykorozyjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Po nanotechnologiach, biosurowcach i powłokach funkcjonalnych, literaturę zdominowała tematyka grafenu. Ten materiał o bardzo dobrym przewodnictwie elektrycznym i cieplnym oraz ogromnej wytrzymałości jest przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków badawczych na świecie, gdzie prowadzi się badania nad udoskonalaniem jego otrzymywania i zastosowania. Możliwości jego stosowania są bardzo szerokie. W elektronice jego zastosowania obejmują m.in. urządzenia elektroniczne o wysokiej częstotliwości, bardzo szybkie procesory, ekrany dotykowe, superczułe czujniki, nanoukłady elektromechaniczne (NEMS), układy fotoniczne, itd.; w energetyce - baterie i superkondensatory do magazynowania i transportu en[...]

Grafen - nadzieja i przyszłość branży technologicznej DOI:

Czytaj za darmo! »

Jest znacznie mocniejszy od stali, przewodzi prąd szybciej niż krzem, przewodzi ciepło lepiej niż miedź, a jego warstwa ma grubość tylko jednego atomu! Rzeczywiście, grafen wykazuje fantastyczne właściwości — jest transparentny, elastyczny, świetnie przewodzi zarówno prąd, jak i ciepło, a do tego prawie nic nie waży! Te porównania są jednak prawdziwe pod warunkiem zestawienia ze sobą materiałów w tej samej skali — czyli grafenu z cienką warstwą stali/krzemu/miedzi o grubości nanometrycznej. Wykorzystanie potencjału grafenu wiąże się przede wszystkim ze standaryzacją procesu produkcyjnego oraz znakomitym zapleczem badawczo-wdrożeniowym weryfikują[...]

Miód w dolinie węglowej

Czytaj za darmo! »

Tym razem Nobel w dziedzinie fizyki nagrodził odkrycie, które zachwiało... fizyką. Najpierw w rzeczywistym świecie powstało coś, czego istnieniu zaprzeczała teoria. Potem w tworzenie rzeczy niemożliwych zaangażowali się polscy naukowcy.Duże przedsięwzięcia naukowe przynoszą bonus w postaci zaskakujących działań ubocznych. Trzy i pół roku temu rozpoczął się koordynowany przez prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, duży projekt badawczy z udziałem kilkunastu jednostek naukowych z całej Polski. Rzecz dotyczyła wytwarzania węglika krzemu z myślą o jego zastosowaniach w elektronice. Do realizacji projektu zakupiono m.in. urządzenie do epitaksji węglika krzemu (proces tworzenia pojedynczych warstw monokryształu na istniejącym podłożu krystalicznym). A skoro już taki aparat znalazł się w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w kierowanej przez dr. inż. Włodzimierza Strupińskiego Pracowni Epitaksji Związków Półprzewodnikowych, to może przy okazji warto byłoby popracować nad grafenem - podpowiedział prof. Andrzej Wysmołek, prodziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Teoria mówi nie. Jeszcze 6 lat temu fizyka teoretyczna (wsparta, a jakże, symulacją komputerową) istnienia grafenu po prostu nie przewidywała. Najwięksi fizycy teoretycy twierdzili, że w ziemskich warunkach dwuwymiarowa płaska forma węgla nie ma prawa istnieć. A nawet gdyb[...]

Grafenowe naleśniki


  Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Piotrem Kul ą, kierownikiem Instytutu Inżynierii Materiałowej i prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. innowacji, koordynatorem projektu "Grafenowy nanokompozyt do rewersyjnego magazynowania wodoru".Wodór jest tanim, ekologicznym i praktycznie niewyczerpywalnym paliwem, dlaczego więc jeszcze nie jeździmy samochodami "na wodę"? Główną barierą rozwoju pojazdów napędzanych wodorem jest bezpieczny sposób magazynowania paliwa i jego dystrybucja w dużych miastach. Wodór można magazynować jako sprężony gaz lub w postaci ciekłej, są to jednak bardzo ryzykowne metody, gdyż w przypadku jakiejkolwiek kolizji zbiornik może ulec rozszczelnieniu, grożąc wybuchem. Bezpiecznym sposobem na przechowywanie wodoru jest wykorzystanie złoża, które w określonych warunkach potrafi zaabsorbować bardzo duże ilości wodoru. Wodór uwalania się ze złoża w kontrolowany sposób, gdy zadziała nań odpowiedni bodziec termodynamiczny. Skąd pomysł, by absorbentem wodoru był grafen? Jest to kontynu[...]

Powłoki nanokompozytowe nikiel-grafen wytwarzane metodą redukcji elektrochemicznej DOI:10.15199/28.2015.3.3


  Prace badawcze nad zastosowaniem grafenu do elektroosadzania niklowych powłok kompozytowych były pierwszą próbą wykorzystania i oceny zalet tego materiału w niklowych powłokach kompozytowych pod kątem zwiększenia ich odporności na zużycie przez tarcie. W pracy do osadzania powłok kompozytowych nikiel-grafen użyto kąpiel typu Wattsa z obniżonym stężeniem jonów niklu, dodatki organiczne i grafen jako cząstki dyspersyjne. Badano zawartość cząstek w powłoce metodą miareczkową. Chropowatość powłok mierzono profilografem TR 100. Mikrotwardość mierzono sposobem Vickersa, stosując obciążenie 0,01 kG. Badania tribologiczne wykonano w warunkach tarcia ze smarowaniem na maszynie Amslera. Kompozytowe powłoki nikiel-grafen wytworzone w tych badaniach odznaczały się znacznie lepszymi właściwościami tribologicznymi od powłoki niklowej. Słowa kluczowe: nikiel, kompozyt, elektroosadzanie, odporność na zużycie.1. WPROWADZENIE Celem pracy było uzyskanie nowych jakościowo warstw powierzchniowych o właściwościach przeciwzużyciowych. Prace badawcze nad zastosowaniem grafenu do elektroosadzania niklowych powłok kompozytowych są pierwszą próbą wykorzystania i oceny zalet tego materiału w niklowych powłokach kompozytowych pod kątem zwiększenia ich odporności na zużycie ścierne i korozję. Unikatowe właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne, jakimi mogą odznaczać się kompozytowe powłoki Ni-grafen, to: -- właściwości antyadhezyjne zapobiegające przywieraniu do powierzchni powłok takich materiałów jak guma, stopione tworzywa, kleje, tworzące się osady i nagary, występujące w elementach zawieszeń, -- właściwości ślizgowe umożliwiające pracę pokrytych elementów w warunkach tarcia z ograniczonym smarowaniem lub nawet bez smarowania — elementy silnika spalinowego i węzłów tarcia występujących w zespołach zawieszeń, -- duża trwałość, odporność na zużycie umożliwiająca pracę elementów pokrytych powłoką w warunkach narażenia na ścieranie i przy dużych nacis[...]

 Strona 1  Następna strona »