Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: HACCP

Czas na zmiany?

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z definicją Komisji Kodeksu Żywnościowego (CAC) FAO/WHO, plan HACCP jest dokumentem przygotowanym według zasad HACCP w celu zapewnienia kontroli nad zagrożeniami istotnymi dla bezpieczeństwa żywności w rozważanym segmencie łańcucha żywnościowego (CAC/RCP 1-1969, v. 4, 2003). Definicja ta, przytoczona z przewodnika CAC dotyczącego zasad HACCP, wskazuje jednoznacznie, że plan HACCP jes[...]

Elastyczne zasady

Czytaj za darmo! »

Obowiązek wprowadzenia zasad HACCP w krajach Unii Europejskiej wynika z artykułu 5 rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L139, 30.4.2004). W Polsce obowiązkowe stosowanie zasad HACCP w zakładach produkcji i obrotu żywnością zostało zapoczątkowane w 2001 r., na mocy artykułu 30 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywien[...]

Skuteczny plan

Czytaj za darmo! »

Obserwując działania w zakresie zasad GMP/GHP i HACCP, realizowane w różnych zakładach produkcji żywności, w tym także w zakładach gastronomicznych, można odnieść wrażenie, że wszystko sprowadza się do przygotowania udokumentowanego planu HACCP oraz zestawu procedur/instrukcji dotyczących dobrych praktyk. Niektóre zakłady gastronomiczne poprzestają na etapie udokumentowania Systemu, nie zdając sobie sprawy - lub ignorując fakt - że opracowanie dokumentacji to zaledwie początek "hacapowskiej przygody".Warto sobie uświadomić, że po udokumentowaniu dobrych praktyk i zasad HACCP, powinna nastąpić faza wdrożeniowa, a po niej faza utrzymywania i nieustannego doskonalenia systemu HACCP. Co sprawia, że opracowanie dokumentacji HACCP jest postrzegane przez wielu ludzi jako cel, a [...]

 Strona 1  Następna strona »