Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: dodatki do żywności

Dodatki do żywności

Czytaj za darmo! »

Wywiad z ekspertem firmy TÜV Rheinland Polska dr. Zbigniewem Oczadły.Czy słusznie dodatki do żywności postrzegane są negatywnie? Nie. Myślę, że ta "zła sława" bierze się głównie ze stereotypowego postrzegania dodatków. Za część tej opinii odpowiedzialność ponoszą niektóre popularne media, które opisując badania naukowe prezentują jedynie negatywne skutki. Przecież używanie dodatków to kompromis pomiędzy właściwościami sensorycznymi, jakością, bezpieczeństwem i w końcu ceną. Większość z nas chce, żeby jedzenie było smaczne, tanie i miało długi okres przydatności do spożycia. Dodatki do żywności są odpowiedzią na to zapotrzebowanie, przy czym pełnią wiele funkcji.  Jakich funkcji? Dodatki do żywności, czyli subs[...]

Jakie dodatki można stosować do pieczywa od czerwca 2013 r.?


  Dodatek do żywności oznacza każdą substancję, która w normalnych warunkach ani nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest stosowana jako charakterystyczny składnik żywności, bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą, której celowe dodanie, ze względów technologicznych, do żywności w trakcie jej produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu lub przechowywania powoduje lub można spodziewać się, zasadnie, że powoduje, iż substancja ta lub jej produkty pochodne stają się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem tej żywności (def. w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.Urz. UEL 354 z 31.12.2008 str. 16). Od czerwca 2013 r. stosowane są dwa rozporządzenia dotyczące dodatków. - Pierwsze dotyczy dodatków w środkach spożywczych. Jest to rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (Dz.U. L295 z 12.11.2011, str. 1). - Drugie zawiera wykaz dodatków, które mogą być dodawane do innych dodatków, enzymów i środków aromatyzujących. Te dwa rozporządzenia są przepisami wykonawczymi do rozporządzenia ramowego (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. Tylko dodatki do żywności uwzględnione w unijnym wykazie w załączniku II do rozporządzenia 1333/2008 mogą być stosowane w żywności na warunkach określonych w tym załączniku. Jak korzystać z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 w sprawie dodatków Rozporządzenie składa się z kilku części: - część A - wyszczególniono żywność, w której obecność: - dodatku nie może być dopuszczona na podstawie zasady przenoszenia (m.in. mas[...]

Wykwintne dodatki o smaku pomidorów absolutnie najlepsze od firmy Synergy

Czytaj za darmo! »

Specjalista w dziedzinie dodatków smakowych, firma Synergy, wprowadza na rynek nową grupę sześciu naturalnych dodatków o smaku pomidorów, które imitują smaki pomidorów przyrządzanych w sposób obecnie najpopularniejszy. Intensywne profile smakowe dodatków: sałatka, pomidory krótko i długo suszone na słońcu (sun-kissed, sun-dried), ketchup, puree oraz zupa stanowią wyra[...]

Firma Ocean Spray ITG owocowo prezentuje się na targach FiCEE 2008

Czytaj za darmo! »

Na targach Food Ingredients Central and Eastern Europe (22-24 kwietnia 2008 r., w Warszawie) grupa Ocean Spray Ingredient Technology Group (ITG) po raz pierwszy w Europie Wschodniej zaprezentuje swoje innowacyjne dodatki do żywności zawierające suszone żurawiny.Obecnie obserwuje się stale rosnące zainteresowanie zdrowym odżywianiem oraz coraz większy popyt na innowacyjne produkty spożywcze. [...]

 Strona 1  Następna strona »