Wyniki 1-10 spośród 259 dla zapytania: antyoksydanty

Sympozjum Naukowe nt. "Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie"

Czytaj za darmo! »

W dniach 27-28 kwietnia 2001 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie odbyło się Sympozjum Naukowe na temat: "Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie" inaugurujące obchody jubileuszu 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego. Obrady Sympozjum otworzył Rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Janusz Piekarczyk. Przypomniał zebranym, że Farmacja powstała jako oddzielny Wydz[...]

Olimpijczycy wiedzy

Czytaj za darmo! »

XI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu rozstrzygnięta. Zwyciężył Paweł Konopa z Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, który oprócz cennych nagród rzeczowych otrzymał indeks na wybraną uczelnię wyższą.Eliminacje centralne i finał Olimpiady odbyły się wWarszawie, w dniach 29-31 marca br. Współorganizatorem przedsięwzięcia był warszawski Zespół Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej, gd[...]

ProBioKap - z myślą o zdrowiu konsumenta

Czytaj za darmo! »

Żywność funkcjonalna to określenie grupy produktów spożywczych, które oprócz podstawowej funkcji odżywczej wykazują dodatkowe działanie prozdrowotne. Produkty takie zawierają znane biologicznie aktywne substancje, które w odpowiednich ilościach mają udokumentowany korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Spożycie tego typu żywności ma ogromne znaczenie w prewencji i leczeniu wielu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Do takich produktów spożywczych możemy zaliczyć żywność wzbogaconą w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) oraz probiotyki. Opracowanie innowacyjnego dodatku do żywności funkcjonalnej było celem projektu ProBioKap "Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego", realizowanego przez Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych we współpracy z Katedrą Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej oraz Katedrą Towaroznawstwa i Oceny Jakości na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zadania badawcze prowadzone w projekcie zakończyły się w październiku 2013 opracowaniem składu i technologii wytwarzania prozdrowotnego dodatku do żywności łączącego kwasy omega-3 (NNKT) pochodzące z tranu i bakterie probiotyczne, zamknięte w mikrokapsułkach uzyskiwanych w wyniku procesu suszenia rozpyłowego. Wielonienasycone kwasy omega-3 są od lat stosowane w profilaktyce i leczeniu schorzeń kardiometabolicznych, neurodegeneracyjnych i zapalnych. Stanowią[...]

Soczysty i kolorowy sposób na zdrowie

Czytaj za darmo! »

Zaznaczające się w skali całego globu zmiany stylu życia przekładają się na szybki wzrost zapotrzebowania konsumentów na smaczne produkty pokarmowe wzmacniające zdrowie i prowadzące do poprawy samopoczucia. Wzrostowi społecznej świadomości znaczenia zdrowia i właściwej diety oraz wzrostowi liczby osób w podeszłym wieku towarzyszy zwiększenie potrzeby produkcji pożywnych i wygodnych zarazem przekąsek - a czyż na to, by dobrze się poczuć bez zbytniej straty czasu, jest jakiś lepszy sposób niż wypicie smacznego i zdrowego soku? Badania naukowe wykazały istotne korzyści dla zdrowia ze spozywania owoców jagodowych; zapewniają je w pierwszym rzędzie ich działanie antyoksydacyjne oraz chroniące przed chorobami związki fitochemiczne, witaminy, mikroelementy i błonnik. Te superowoce przem[...]

Korzyści z zastosowania naturalnych antyoksydantów DOI:


  Szybki rozwój rynku żywnościowego, zmiana stylu odżywiania oraz dbałość konsumentów o własne zdrowie przyczyniły się do wytworzenia produktów nazywanych żywnością funkcjonalną. Producenci żywności, chcąc spełnić wymagania stawiane przez konsumentów, nie ustają w pracach nad dostarczeniem na rynek produktów bezpiecznych pod względem zdrowotnym, ale przede wszystkim o odpowiednich walorach sensorycznych [4, 22].Mięso jest jednym z najbardziej wartościowych artykułów żywnościowych spożywanych przez człowieka. Jest ono dla naszego organizmu źródłem białka, tłuszczu oraz składników mineralnych, jednak ze względu na wysoką zawartość wody (ok. 70%), stanowi produkt podatny na psucie. W związku z tym, poszukuje się metod, które pozwoliłyby ograniczyć niepożądane zjawiska natury chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej, zachodzące w czasie przechowywania żywności w niskiej temperaturze. Tym niekorzystnym zmianom można przeciwdziałać stosując dodatek substancji o działaniu przeciwutleniającym. Przeprowadzono wiele badań wskazujących, że dodatek do mięsa takich substancji powoduje redukcję wolnych rodników, inhibituje procesy utleniania tłuszczu i hamuje rozwój niepożądanej mikroflory. Trwałość należy do podstawowych wyróżników jakości żywności (obok właściwości zdrowotnych i sensorycznych) i wynika nie tylko z jakości surowca wyjściowego, ale także ze sposobu jego przetwarzania i warunków przechowywania produktu finalnego [16]. Mięso charakteryzuje się ograniczoną trwałością i jest podatne na naturalne, z reguły nieodwracalne zmiany fizyczne, [...]

Z kraju

Czytaj za darmo! »

Na Uniwersytecie Wrocławskim, w pracowni biochemika prof. Jana Szopy-Skórkowskiego, powstał zmodyfikowany genetycznie len. Transgeniczny len uzyskano po wprowadzeniu do włókien pozyskanych z lnu oleistego genów grzybów z rodziny Aspergillus oraz z pewnych dziko rosnących roślin Ameryki Południowej. Doświadczenia prowadzone wspólnie z wrocławską Akademią Medyczną pokazały, że te lniane włókna zaw[...]

15 punktów doskonałości

Czytaj za darmo! »

To najwyższa ocena w konkursie w obszarze "Potencjał Badawczy" 7. Programu Ramowego. Tak wysoką notę eksperci Komisji Europejskiej przyznali zaledwie 6 wnioskom z 475 złożonych aplikacji, wśród nich jest realizowany od marca tego roku w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (IGiHZ) projekt ANIMBIOGEN in EU - "Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with consideration of Animal Welfare". Centrum Doskonałości otrzymało z KE 700 tys. euro na 3 lata.Pieniądze z grantu zostaną przeznaczone na sfinansowanie wyjazdów doktorantów i doświadczonych pracowników naukowych Instytutu na staże do najlepszych europejskich ośrodków naukowych. IGiHZ w ramach projektu będzie mógł również zaproponować 2-let[...]

Sport bez mięsa

Czytaj za darmo! »

Diety wegetariańskie mogą być stosowane nawet przez wyczynowych sportowców. Jednak podczas ustalania indywidualnych zaleceń, należy uwzględnić sposób żywienia i dużą aktywność. Istnieje też konieczność przeprowadzania dalszych badań nad wpływem diety wegetariańskiej na wyniki osiągane w sporcie.Spośród znanych i uznanych sportowców można wymienić wiele osób niejedzących mięsa. Na świecie dieta wegetariańska wśród kulturystów, maratończyków i przedstawicieli innych dyscyplin jest bardzo p[...]

Chleb na zakwasie szansą na zdrowie

Czytaj za darmo! »

Samorząd Województwa Mazowieckiego, Fundacja Dobre Życie oraz Fundacja Polski Chleb zorganizowały w dniu 13 stycznia 2007 r., konferencję pt. "Chleb na zakwasie szansą na zdrowie" - piątą z kolei w ramach akcji promocji zdrowia jako priorytetowego zadania w polityce państwa. Konferencję poprowadziła perfekcyjnie i z dużym poczuciem humoru mgr Walentyna Rakiel-Czarnecka - wiceprezes zarządu [...]

Winem - na zdrowie

Czytaj za darmo! »

Wino jest rzeczą cudownie przeznaczoną dla człowieka, jeśli zdrowy lub chory będzie je przyjmował w stosownej porze i umiarkowanie.Wymienione w pierwszej części artykułu (PG 9/09) pozycje książkowe 1 i 2 można znaleźć w polskich bibliotekach, a 3 wydał w 1993 r. importer win austriackich MARENA. W formie prospektu może się jeszcze znajdować w OWM w Wiedniu. Warto wiedzieć Także uważam za konieczne objaśnienie często wymienianych w podanych publikacjach dwóch terminów: ◗ Francuski paradoks - różni badacze zauważyli, że chociaż we Francji ludzie nie dbają zbytnio o dietę, jedzą nawet tłusto, a mimo tego liczba zawałów serca i chorób nowotworowych przewodu pokarmowego (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) jest znacznie niższa niż w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie[...]

 Strona 1  Następna strona »