Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: iso 22000

Transformacja

Czytaj za darmo! »

Od opublikowania we wrześniu 2005 r. normy ISO 22000 jedną z kwestii najbardziej nurtujących producentów żywności - w tym także restauratorów - pozostaje powiązanie nowej normy z systemem HACCP. Wbrew powszechnie panującej opinii, przekształcenie systemu bazującego na zasadach HACCP w system zgodny z wymaganiami normy ISO 22000 wcale nie musi oznaczać drogi przez mękę. Wszystko za[...]

ISO 22000 - Krok dalej niż HACCP

Czytaj za darmo! »

Norma ISO 22000:2005 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego jest dokumentem zawierającym wymagania dotyczące wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania ukierunkowanego na dostarczanie do klienta bezpiecznej żywności. Stanowi rozwinięcie systemu bezpieczeństwa żywności w kierunku typowego modelu [...]

Norma dobrowolna

Czytaj za darmo! »

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 r., nakładająca na zakłady gastronomiczne obowiązek wprowadzania zasad HACCP, nie podaje szczegółowych wymagań dla systemu, który ma gwarantować bezpieczeństwo żywności. Wobec takiego stanu rzeczy, zakłady gastronomiczne mogą korzystać z dowolnego dokumentu źródłowego, opisującego wymogi, które wynikają z zasad HACCP.Większość zakładów na cał[...]

Utrzymanie dobrej opinii o polskiej żywności

Czytaj za darmo! »

ISO 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności adresowany do wszystkich firm, które uczestniczą zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w łańcuchu żywnościowym, a więc producentów żywności, pasz, surowców i dodatków dla przemysłu spożywczego, materiałów opakowaniowych, a także firm transportowych, czy świadczących usługi sprzątania i dezynfekcji. Konferencja pt. "Bezpieczeństwo żywn[...]

Nobilitacja Normy ISO 22000:2005

Czytaj za darmo! »

Producenci żywności na całym świecie oczekiwali wydania normy międzynarodowej dotyczącej jakości i bezpieczeństwa żywności, którą będzie można wdrożyć i w oparciu o spełnienie jej wymagań otrzymać certyfikat. Do czasu ukazania się normy ISO 22000 w 2005 roku była daleko idąca dowolność w Polsce a także w Europie i na świecie w zakresie wyboru standardu oraz zasad jego wdrożenia i certyfikowania. Część przedsiębiorstw wdrażała HACCP w oparciu o wymagania Codex Alimentarius, a część o wymagania standardu duńskiego DS-3027, względnie normy holenderskiej. Jednostki certyfikujące musiały starać się o akredytację PCA dotyczącą tych standardów, będących własnością poszczególnych państw. Na rynku odczuwalny był brak zrozumienia roli i zadań jednostek certyfikujących badających spełnienie wymagań określonych norm. Jednak życie nie znosi próżni, a więc opóźnienie prac nad wydaniem wymagań normy ISO 22000 spowodowało inicjatywę innych państw, a szczególnie Wielkiej Brytanii, z ramienia której British Retail Consortium (BRC) w 1998 roku opublikował normę dla producentów żywności dostarczających produkty pod marką własną do brytyjskich sieci detalistów. W 2010 r. mamy do czynienia już z piątą wersją tej normy, która przyjęła zakres Globalnej Normy dotyczącej Bezpieczeństwa Żywności. Norma BRC (Global Standard for Food Safety) określa wymagania mające zastosowanie przy produkcji żywności przetworzonej oraz w trakcie przygotowania produktów podstawowych dostarczanych jako produkty marki własnej detalisty, produkty markowe oraz jako żywność lub składniki wykorzystywane przez firmy świadczące usługi żywieniowe, firmy kateringowe oraz producentów żywności. Globalna Norma dotycząca Bezpieczeństwa Żywności wymaga opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa żywności opartego na zasadach systemu HACCP. W Holandii wydano standard pod nazwą Dutch National Board of Experts HACCP - “The Requirements for a HACCP based Food Safety Sy[...]

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Schemat certyfikacji FSSC 22000 a ISO 22000 DOI:


  Norma PN EN-ISO 22000 z 2006 r., wydana w 2005 r. jako norma międzynarodowa, na początku 2006 r. została wydana po polsku. Standard ten mogą wdrażać i certyfikować na zgodność z nim organizacje należące do łańcucha żywnościowego. Jest adresowany do organizacji bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w łańcuchu żywnościowym - przede wszystkim należących do grupy producentów żywności, czyli głównych operatorów w produkcji żywności oraz do dostawców surowców (np. producentów dodatków do żywności), firm cateringowych, handlowych, a także organizacji zajmujących się usługami pomocniczymi dla producentów żywności, np. dla firm transportowych, operatorów w sektorze magazynowania, czy producentów opakowań. Normę mogą stosować również hodowcy i plantatorzy, aczkolwiek w tym obszarze odpowiedniejszy jest standard stosowany w rolnictwie GlobalGAP. Przedsiębiorstwa, które już wdrożyły system HACCP, niewielkim nakładem pracy mogą uzupełnić wymagania i pracować zgodnie z systemem opartym na ISO 22000. NORMA ISO 22000 Zarys wymagań Podstawą wymagań normy ISO 22000 są przede wszystkim dwa zagadnienia. Jak w każdym systemie ISO, wymaganiem podstawowym jest spełnienie wymagań prawnych i wykazanie, że się je spełnia. Drugi ważny element to konieczność sprostania wymaganiom klienta, które zostały z nim wcześniej ustalone - oczywiście tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. Norma zawiera osiem punktów, przy czym przede wszystkim istotne są wymagania zawarte w pkt. 4-8. Warto zaznaczyć, że konstrukcja normy ISO 22000 jest podobna do normy ISO 9001:2008, co ułatwia integrację obu standardów i upraszcza również tworzenie dokumentacji systemowej w przypadku, gdy przedsiębiorstwo chce wdrożyć wymagania obu norm. Punkt 4 normy ISO 22000 zawiera wymagania dotyczące dokumentacji, która będzie podstawą systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności organizacji. Norma wymaga ustanowienia, udokumentowania i utrzymywania skutecznego syst[...]

 Strona 1  Następna strona »