Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: ochrona przed korozją

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "ANTYKOROZJA Systemy - Materiały - Powłoki"

Czytaj za darmo! »

W dniach 18-20 kwietnia odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu coroczna Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona zagadnieniom związanym z korozją i ochroną przed korozją. Konferencję zorganizował Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wspólnie z Sekcją Korozji ZG SITPChem. W konferencji wzięło udział 110 uczestników, wygłoszono 24 referaty, których pełne teksty zamieszczono w "Ochronie przed Korozją"[...]

Ochrona katodowa w czasopiśmie "Ochrona przed Korozją"

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwój technologii ochrony katodowej w Polsce na przestrzeni pięćdziesięciu lat, posługując się w możliwie dużym stopniu doniesieniami opublikowanymi w czasopiśmie "Ochrona przed Korozją". Kolejno zaprezentowano początki organizacji walki z korozją w Polsce, rozwój techniki ochrony katodowej oraz jej wdrożeń w działalności przemysłowej w ostatnich kilku dekadach i obecnie. Przedstawi[...]

Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce DOI:10.15199/40.2017.8.5


  Już obecnie blisko 200-letnia historia rozwoju technologii ochrony katodowej, począwszy od prac teoretycznych a na nowoczesnych wdrożeniach ochrony przeciwkorozyjnej dużych obiektów przemysłowych skończywszy, była już wielokrotnie opisywana w podręcznikach i okazyjnych publikacjach w literaturze technicznej [1-6]. Ostatnie 45 lat tej historii w Polsce nieodłącznie związane jest z powstaniem i zorganizowaną działalnością grupy specjalistów skupionych w naukowo-technicznej jednostce organizacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Powszechnie uważa się, że ochrona katodowa najpierw zastosowana została w praktyce, a dopiero później opracowano jej podwaliny teoretyczne. Wydaje się jednak, że metoda ta dobrze znana była już wtedy, gdy tworzone były zręby współczesnej elektrochemii. Za "ojca" ochrony katodowej uważa się Sir Humphry Davy’ego, który pierwsze prace z tej dziedziny opublikował w roku 1824 [7]. Dotyczyły one praktycznego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego miedzianego poszycia okrętów wojennych za pomocą anod galwanicznych (stalowych gwoździ). Asystent tego twórczego brytyjskiego fizyka, Michael Faraday, kilka lat później jako pierwszy określił podstawy współczesnej elektrochemii. Nie ulega więc wątpliwości, że już w tamtych czasach stworzona teoria w zupełności tłumaczyła zasadę ochrony katodowej. Pierwsze poważne problemy korozyjne związane z niezawodną eksploatacją metalowych konstrukcji podziemnych pojawiły się w miastach w II połowie XIX wieku na rurociągach wody i gazu po zelektryfikowaniu miejskich sieci tramwajowych. Pierwszy tramwaj elektryczny zastąpił tramwaj konny i wyjechał na ulice Berlina w roku 1881 i od tego czasu datuje się w Europie działania techniczne zmierzające do wyeliminowania największego zagrożenia korozyjnego obiektów podziemnych, jakim są prądy błądzące pochodzące z instalacji prądu stałego. Pierwsze znaczne szkody wywołane korozją w rejonie linii tramwajowej nastąpiły w roku 1887 w Bro[...]

IMPACT - raport o światowych kosztach korozji i ochronie przed korozją DOI:

Czytaj za darmo! »

Organizacja NACE International wydała dokument International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technology (IMPACT), w którym dokonano obliczeń globalnego kosztu korozji. Poprzedni taki raport został wydany w 2002 roku pod nazwą Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United States przez U.S. Federal Highway Association (FHWA). W trakcie badań oszacowano, że bezpośredni koszt korozji wynosił 276 mld dolarów, czyli 3,1% amerykańskiego PKB. Razem ze szczegółowymi analizami kosztów, szczegółowo opisano także strategie monitorowania korozji. Mimo,[...]

 Strona 1  Następna strona »