Wyniki 1-10 spośród 230 dla zapytania: orkisz

Szanse na rozwój rynku orkiszu w Niemczech

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie produktów przemiału orkiszu w piekarstwie przyczynia się w Niemczech do poprawy jakości tego zboża (w tab. 1 zestawiono wady i zalety tego zboża). Orkisz ma stosunkowo niewielkie wymagania jako roślina uprawna. Na słabszych glebach może dawać większe plonowanie niż pszenica. Susza w 2006 r. spowodowała jednak zmniejszenie plonów tego zboża i wystąpienie jego braków na rynku. Zbior[...]

Orkisz - cudowne ziarno

Czytaj za darmo! »

Orkisz to nazwa właściwa dla podgatunku pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum). Pszenica ta charakteryzuje się luźnym kłosem i łamliwą osadką. Orkiszem również nazywa się jęczmień dwurzędowy (Hordeum distichon). Występuje w formie nagiej, czyli takiej gdzie plewki nie są zrośnięte z ziarnem. Już w dawnych czasach na Bliskim Wschodzie Izraelici, a w Europie Germanie i Rzymianie, znali i wyjątkowo cenili sobie wysokowartościowe zboże - orkisz, jako pokarm niosący siłę, zdrowie, sprawność fizyczna, jak również inteligencję. Ze względu na swoje wszechstronne właściwości orkisz faworyzowany był przez średniowieczną niemiecką mistyczkę - Hildegardę z Bingen, która przypisywała mu działanie krwiotwórcze, budujące mięśnie oraz rozweselające. Zalecała, aby spożywać go w każdym posiłku. D[...]

Czas na Złoty Orkisz

Czytaj za darmo! »

W czasach, w których Internet daje coraz więcej możliwości, a reklamy przybierają coraz bardziej wyszukane formy, trudno nie wykorzystać tego, co przynosi rozwój nowych technologii. Dlatego właśnie fi rma UNIFERM opracowała wyjątkowo interesujący projekt promocji pieczywa Złoty Orkisz.W dobie Internetu oraz nasycenia tradycyjnymi [...]

Pradawne zbpoża Magiczny orkisz DOI:


  Spośród prastarych zbóż najbardziej znany jest obecnie orkisz. Spora w tym zasługa świętej Hildegardy z Bingen, średniowiecznej mistyczki, zielarki i znawczyni medycyny naturalnej. Jej zalecenia dietetyczne sprzed tysiąca lat przeżywają obecnie prawdziwy renesans. Orkisz jest jednym z najstarszych podgatunków pszenicy. Starsze są tylko pszenica jednoziarnowa (samopsza) oraz pszenica dwuziarnowa (płaskurka). Znany był już w epoce kamiennej, czyli około 7-8 tysięcy lat przed naszą erą. Był podstawowym zbożem w czasach biblijnych. Jak wynika z badań archeologicznych przynajmniej od końca epoki brązu orkisz był ważną rośliną uprawną w wielu częściach Europy. Jak piszą najwybitniejsi w Polsce znawcy tej tematyki - Józef Tyburski i Mieczysław Babalski, orkisz przez wieki był dominującym zbożem uprawianym w rejonach o chłodnym klimacie: w Skandynawii, w górskich rejonach Niemiec, Szwajcarii i Polsce. W niektórych regionach, jeszcze u schyłku XIX wieku, był bardziej rozpowszechniony niż pszenica zwyczajna (np. w Badenii-Wirtembergii aż 72% zbóż chlebowych stanowił orkisz, a po 14% pszenica zwyczajna i żyto). Ostatecznie został jednak[...]

Walory żywieniowe i zastosowanie orkiszu

Czytaj za darmo! »

Orkisz (Triticum aestivum spelta) jest jedną z pierwotnych, znanych od setek lat, odmian pszenicy. Niestety, uprawę tego zboża wyparły inne odmiany pszenicy - głównie pszenica zwyczajna (Triticum aestivm vulgare) oraz pszenicy twardej (Triticum aestivum durum). Obecnie, gdy coraz większym zainteresowaniem cieszy się żywność ekologiczna, orkisz zyskuje dużą popularność. Posiada bowiem wiele cech, umożliwiających jego uprawę właśnie w gospodarstwach ekologicznych. W Polsce uprawia się głównie odmiany ozime, a odmiany jare tylko na niewielką skalę. Orkisz jest zbożem odpornym na niesprzyjające warunki pogodowe. Dobrze przystosowuje się do surowego klimatu, zimna i deszczu. Można go uprawiać na glebach mało żyznych, nawet glebach kamienistych, także na terenach wysokogórskich. D[...]

Pszenica orkisz w żywieniu człowieka


  Wśród coraz liczniejszych grup konsumentów systematycznie rośnie zainteresowanie utrzymaniem dobrego zdrowia oraz spowolnieniem procesu starzenia, co powoduje wzrost zainteresowania żywnością o ukierunkowanym oddziaływaniu na organizm. Podstawową grupę produktów spożywczych w żywieniu człowieka stanowią produkty zbożowe uzyskiwane z różnego rodzaju zbóż (Gawęcki i Hryniewiecki, 1998). W krajach położonych w strefie umiarkowanej znaczną część tych produktów uzyskuje się z ziarna pszenicy. Znawcy pszenicy wyróżniają ok. 20 jej rodzajów, wśród których są formy wymłacalne i niewymłacalne. Do form wymłacalnych czyli nieoplewionych należą te, u których podczas młocki plewa odchodzi od ziarniaka, a uzyskane podczas zbioru ziarno określane jest jako "odplewione". W przypadku niewymłacalnych form pszenicy podczas młocki zamiast gotowego ziarna uzyskuje się połamane kłosy, a w celu uzyskania ziarna odplewionego należy przeprowadzić jeszcze jeden zabieg tzw. odplewienie (Tyburski i Babalski, 2006). Do form niewymłacalnych spotykanych w uprawie należy pszenica jednoziarnista, tzw. samopsza - Triticum monococcum (po niemiecku einkorn). Jest ona uważana za przodka wszystkich uprawnych form pszenicy. Samopsza pochodzi od dzikich pszenic jednoziarnistych (Świetlikowska, 2008). Z biegiem czasu ta forma pszenicy zaczęła być wypierana przez pszenice nieoplewione. Obecnie samopsza uprawiana jest na bardzo małą skalę. Na trochę większą skalę uprawiana jest pszenica płaskurka -Triticum dicoccum (po niemiecku emmer). Płaskurka jest pszenicą dwuziarnistą. Najstarsze ślady uprawiania pszenicy płaskurki pochodzą sprzed 7000 lat p.n.e., a odnaleziono je podczas prowadzenia wykopalisk archeologicznych na Bliskim Wschodzie (Kalinowska- Zdun, 2005). Doniesienia badaczy wskazują, że chleb, którym Jezus dzielił się z uczniami podczas ostatniej wieczerzy był upieczony właśnie z płaskurki. Na terenach Polski ślady nasion pszenicy płaskurki odnaleziono w jas[...]

Wybrane informacje o pszenicy orkisz i wartości wypiekowej mąki

Czytaj za darmo! »

Orkisz był bardzo rozpowszechniony w starożytności. Hildegarda z Bingen (XI-wieczna mniszka) zalecała spożywanie orkiszu w każdym posiłku. W XX wieku uprawa orkiszu praktycznie zanikła, a niektóre z obecnie uprawianych w Polsce musiały być odtwarzane z nasion z banku genów. W ostatnich kilku latach rośnie w Polsce zainteresowanie dawniej uprawianymi przez człowieka zbożami (przyczyniają się [...]

ORKISZ Czyli o zagadce godnej Sherlocka Holmesa


  Drogi Czytelniku, orkisz na dobre zagościł w świadomości polskiego konsumenta. Stanowił podstawę naszej diety aż po średniowiecze, a na terenach podgórskich uprawiany był w okresie powojennym by zniknąć w latach 80 ubiegłego wieku. Co może zaskoczyć, o ile znamy pochodzenie płaskurki i samopszy, prehistorycznych sióstr orkiszu, jego pochodzenie jest zagadką. Genetycy, botanicy, archeobotanicy przymierzali się do jej rozwiązania od początków XX wieku. Mark Nessbitt, autorytet z U niversity College w L ondynie sugeruje, że tylko kolejne badania archeologiczne mogą potwierdzić laboratoryjne tezy genetyczne. Należałoby więc rozważyć myśl Sherlocka Holmesa, zapisana ręką Arthura Conana Doyle’a, iż Podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane. Przedstawmy sprawy we właściwej kolejności. Pszenica orkiszowa Triticum spelta L. nazywana jest szpelcem lub orkiszem, we Francji blé des Gaulois "pszenicą Gallów" lub épeautre, a nawet grand épeautre "wielkim orkiszem", w przeciwieństwie do petit épeautre "małego orkiszu" - samopszy oraz moyen épeautre "średniego orkiszu" - płaskurki, w N iemcyech Dinkel lub Spelzweizen, Anglii spelt, dinkel wheat lub hulled wheat. Spelt pochodzi z germańskiego i tak jak niemieckie Spalten, znaczy "do podziału". Charakterystyka orkiszu została opisana w publikacjach Jerzego Szymona Ekologiczna uprawa pszenicy orkisz, Akademia Rolnicza w L ublinie 1996, Józefa Tyburskiego, Mieczysława Babalskiego, Uprawa pszenicy orkisz. Poradnik dla rolników, Radom 2006, Ce[...]

 Strona 1  Następna strona »