Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: opakowania inteligentne

Opakowania aktywne i inteligentne


  Opakowania stanowią całość środków opakowaniowych i pomocniczych spełniających funkcje: - ochrony pakowanego produktu przed zmniejszeniem jego wartości użytkowej, - ułatwienia manipulacji produktem przy składowaniu, transporcie, sprzedaży i użytkowaniu, - nośnika informacji o właściwościach produktu i sposobie jego użycia, - promowania produktu. Na rynku znajdują się opakowania tradycyjne, aktywne i inteligentne. Samodzielne wytwory papierowe znajdują zastosowanie jedynie w opakowaniach tradycyjnych. W opakowaniach aktywnych i inteligentnych stanowić mogą składnik tworzyw kombinowanych z tworzywami sztucznymi i folią aluminiową. Firma NanoMarkets przewiduje, że globalny rynek opakowań inteligentnych osiągnie w 2011 r. wartość 4,8 mld USD, a w 2012 r. przekroczy 14 mld USD. Aktywne i inteligentne opakowania są przeznaczone do pakowania żywności i środków farmaceutycznych, toteż w świetle wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej (rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 450/2009) muszą być produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, obowiązuje je system traceability i składanie deklaracji zgodności. Opakowania tradycyjne Opakowania tradycyjne zachowują kształt, kolor i smak produktu, ochraniają produkt przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń mechanicznych, mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych, zapobiegają utracie przez produkt składników lub dostawaniu się do produktu ni[...]

Trendy na rynku opakowań do żywności.Opakowania aktywne i inteligentne


  Opakowania aktywne i inteligentne stanowią nową grupę opakowań, które swoimi właściwościami i możliwościami zastosowań w coraz to szerszym stopniu znajdują miejsce w przemyśle mięsnym. Są nowością na rynku światowym i przyszłością dla wielu producentów mięsa i wędlin, również na rynku rodzimym. W Polsce ta generacja opakowań jest jeszcze mało znana, ale obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony producentów żywności.Zmiany w sprzedaży detalicznej, globalizacja rynków i dystrybucja towarów na duże odległości spowodowały istotne zmiany na rynku opakowań. Zwrócono przede wszystkim uwagę na wydłużenie czasu przydatności do spożycia, przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości pakowanej żywności. Nie bez znaczenia pozostaje też wygoda konsumenta. Rozwiązania te określane są jako aktywne technologie i/lub systemy pakowania. Opakowania aktywne określa się jako systemy, które aktywnie powodują zmiany w zapakowanej żywności i powodują przedłużenie okresu trwałości (przydatności do spożycia), gwarantują lub znacząco polepszają bezpieczeństwo mikrobiologiczne i/lub sensoryczne. Opakowania aktywne i inteligentne stanowią specyficzne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych systemów pakowania. Do niedawna uznawano, że pomiędzy opakowaniem a zapakowanym w nim produktem mięsnym nie może być żadnego wzajemnego oddziaływania lub jeśli takie występuje, to powinno być ono zminimalizowane. Opakowania aktywne określane są mianem opakowań interaktywnych, czyli takich, w których produkt, opakowanie i otoczenie wzajemnie na siebie oddziałują. Właściwości, jakie mają ukierunkowane są z myślą o produkcie i jego najwyższej jakości, a także przedłużeniu czasu trwałości i przydatności do spożycia. W odróżnieniu od tradycyjnych wyrobów, opakowania interaktywne mogą kontrolować zmiany zachodzące w swym wnętrzu i reagować na nie bezpośrednio. Szczególną grupę wśród opakowań interaktywnych stanowią opakowania inteligentne, które mają zdolność[...]

Opakowania aktywne i inteligentne - w badaniach i w praktyce przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Terminem "opakowania aktywne" (czasem nazywane też funkcjonalnymi), określa się opakowania, które oprócz tradycyjnej funkcji izolowania produktu spożywczego od środowiska zewnętrznego, dodatkowo aktywnie oddziałują z produktem lub atmosferą wewnątrz opakowania, wpływając na poprawę jakości lub przedłużając czas bezpiecznego przechowywania. Natomiast opakowania inteligentne są defi niowane jako [...]

Aktywny i inteligentny jak... opakowanie


  Opakowania w ostatnich latach przestały pełnić wyłącznie funkcje ochronne oraz marketingowe (poprzez rodzaj zastosowanych grafik, zdobień, kształtów itp.). Coraz częściej słyszymy w ich kontekście określenia "inteligentne" oraz "aktywne". Oto garść podstawowych faktów, które pozwolą lepiej zrozumieć, czym są i gdzie znajdują zastosowanie takie opakowania.CZY OKREŚLENIA: OPAKOWANIE "AKTYWNE" I "INTELIGENTNE" MOŻNA TRAKTOWAĆ ZAMIENNIE? JAKIE SĄ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OBU RODZAJÓW OPAKOWAŃ? Aktywne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością, mówiąc najprościej, są to materiały i wyroby, których zadaniem jest przedłużenie okresu przydatności produktu spożywczego do spożycia, a tym samym do sprzedaży. Główną zasadą działania opakowań aktywnych jest ich współdziałanie z zapakowanym produktem. Koncepcja opakowań aktywnych opiera się na zmianie warunków wewnątrz opakowania, dzięki czemu umieszczona wewnątrz żywność może pozostać świeża przez dłuższy czas. W opakowaniach aktywnych występują składniki, które mogą uwalniać substancje do pakowanej żywności lub jej otoczenia bądź absorbować substancje z żywności lub jej otoczenia, co oznacza np., że usuwają wodę podczas rozmrażania albo zapobiegają rozwojowi pleśni i bakterii w produktach o wysokiej aktywności wodnej, m.in. w mięsie, drobiu czy rybach. Reasumując: o aktywności opakowania mówimy wówczas, gdy sammateriał opakowaniowy zawiera odpowiednią substancję - np. enzymy - lub też wewnątrz opakowania zostaje umieszczona substancja, która pochłaniając tlen hamuje rozwój mikroflory. Środki "Ageless" wprowadzone na rynek przez firmę Mitsubishi Co. są stosowane do zapobiegania procesom utleniania tłuszczów, np. saszetki z tym środkiem wprowadzane do opako- OPAKOWANIE 3/2013 24 PRODUKCJA OPAKOWAŃ EKONOMIA I TECHNOLOGIE Aktywny i inteligentny jak... opakowanie EWA OSTROWSKA Opakowania inteligentne to materiały i wyroby, które monitorują stan opakowanej żywności lub jej otoczen[...]

Opakowania

Czytaj za darmo! »

Trudno wyobrazić sobie dziś produkt spożywczy w obrocie rynkowym, który nie miałby jakiegoś opakowania. Przez "opakowania" rozumie się szeroką gamę wyrobów wykonanych z najrozmaitszych materiałów, które przeznaczone są do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich towarów przetworzonych - jak mówi ustawa o opakowaniach i materiałach opakowaniowych. Wśród tych w[...]

Opakowania aktywne i inteligentne - nowe spojrzenie w przyszłość

Czytaj za darmo! »

Opakowania aktywne i inteligentne stanowią nową grupę opakowań, które swoimi właściwościami i wykorzystaniem zdobywają w coraz szerszym stopniu przemysł mięsny.Są nowością na rynku światowym i przyszłością dla wielu producentów mięsa i wędlin, również na rynku rodzimym.Opakowania aktywne i inteligentne stanowią specyficzne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych systemów pakowania. Do niedawna uz[...]

Rozporządzenia unijne dla opakowań aktywnych i inteligentnych


  1. Wprowadzenie Tradycyjne opakowania żywności są przeznaczone do ochrony zawartości przed wpływami czynników zewnętrznych takich jak mikroorganizmy, tlen, obce zapachy, światło itp. gwarantując w ten sposób wygodę użytkowania i zapewniając bezpieczeństwo oraz jakość produktu w wydłużonym okresie [1,2]. Nieustannie zachodzące zmiany w otaczającym świecie dotyczące demografii, stylu życia, poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego, ekologii produktu oraz środowiska jego wytwarzania, a także rozwoju nowych rynków determinują wymagania, jakie należy postawić współczesnym opakowaniom. Wszechobecna globalizacja, jak również zacieśnianie integracji krajów należących do Unii Europejskiej sprawiły, że w sektorze opakowań zaistniała uzasadniona potrzeba zintensyfikowania starań w kierunku rozwoju działań mających na celu ochronę konsumenta, jego zdrowia oraz środowiska naturalnego. Dotyczy to również przepisów Unii Europejskiej dotyczących opakowań aktywnych i inteligentnych. Wprowadzając opakowania aktywne i inteligentne można wydłużyć okres przechowywania żywności lub poprawić jej właściwości organoleptyczne i tym samym zapobiec stratom żywności. Świadczy o tym fakt, iż światowy rynek aktywnych i inteligentnych rozwiązań dla żywności i napojów połączony z kontrolowaną czy modyfikowaną atmosferą (CAP/MAP) wzrósł z 15,5 bln dolarów w 2005 roku do 16,9 bln dolarów przed końcem 2008 roku i może dojść do 23,6 mld dolarów przed końcem roku 2013 w połączeniu z rocznym tempem wzrostu 6,9 %. Porównując z powyższymi danymi, wartość rynku opakowań inteligentnych w 2008 roku oszacowano na 4,6 bln dolarów i obserwuje się ciągły jego[...]

Inteligentny papier za dwa lata


  Europejski przemysł papierniczy coraz silniej odczuwa presję nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do spadku zapotrzebowania na papier średnio o 5% każdego roku. Projekt ROPAS ma na celu stworzenie platformy technologicznej, która dzięki rozszerzeniu zastosowań podłoży z celulozy i stworzeniu szerokiej gamy "inteligentnych" produktów tchnie nowe życie w przemysł papieru, opakowań i etykiet ochronnych.Najnowsze postępy w różnych dziedzinach techniki już obecnie umożliwiają umieszczanie informacji na produktach papierniczych, otwierając drogę do interakcji z użytkownikiem. Dotyczy to między innymi nanotechnologii, biotechnologii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz technologii[...]

Aktywne i inteligentne materiały w nowoczesnych opakowaniach żywności


  Nowe trendy na rynku opakowań żywności, wynikające m.in. z wymagań stawianych przez konsumentów, zmierzają do stosowania opakowań funkcjonalnych, takich jak opakowania aktywne i inteligentne, które mogą w przyszłości zastępować tradycyjne materiały opakowaniowe. Opakowania aktywne mają za zadanie już nie tylko ochronę produktu przed czynnikami zewnętrznymi, ale przede wszystkim oddziaływanie z przechowywanym środkiem spożywczym w taki sposób, aby wydłużyć jego okres przydatności do spożycia, czy też poprawić zalety smakowe lub wygląd. Inteligentne materiały mają na celu monitorowanie warunków przechowywania zapakowanej żywności lub jej otoczenia. Nie wszystkie jednak opakowania wpływające na przechowywaną w nich żywność można uznać za aktywne. Należy rozróżnić materiały, które mają naturalne właściwości do absorbowania substancji np. celuloza lub też ich uwalniania np. drewno od tych, które zostały celowo zaprojektowane w taki sposób, aby ich składniki oddziaływały z kontaktującą się z nimi żywnością. Podstawową funkcją tradycyjnych opakowań żywności jest zabezpieczenie mechaniczne i ochrona środków spożywczych przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami oraz czynnikami środowiska, takimi jak światło, ciepło, obecność tlenu, wilgoć, enzymy, mikroorganizmy, owady, kurz, emisja gazów itp. Wszystkie te czynniki mogą powodować pogorszenie cech organoleptycznych produktów spożywczych, jak również wpływać niekorzystnie na ich trwałość. Opakowania powinny zapewniać bezpieczeństwo przechowywanej w nich żywności, utrzymanie jakości oraz trwałości przez cały okres jej przechowywania. Wydłużenie okresu przydatności środka spożywczego do spożycia jest możliwe w przypadku zredukowania liczby mikroorganizmów oraz zmniejszenia ilości reakcji biochemicznych i enzymatycznych zachodzących w przechowywanej żywności. W tym celu wskazane jest monitorowanie przebiegających reakcji za pomocą np. kontroli wilgotności oraz temperatury środowiska otacz[...]

 Strona 1  Następna strona »