Wyniki 1-10 spośród 403 dla zapytania: IFS

IFS v. 5 nowe oblicze Międzynarodowego Standardu Żywności

Czytaj za darmo! »

Wymagania IFS dotyczące systemu jakości stanowią połączenie elementów ISO 9001 z zasadami HACCP oraz dobrymi praktykami (GAP, GMP/GHP itp.) i nie zawierają żadnych nietypowych obszarów systemu.International Food Standard (IFS)1, stanowiący zbiór wymagań w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności dla produktów spożywczych sprzedawanych pod marką własną w sieciach handlu detalicznego oraz[...]

Modułowe zarządzania transportem w MPWiK DOI:

Czytaj za darmo! »

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie ma liczącą ponad 400 aut flotę pojazdów. Do ubiegłego roku cała ewidencja zleceń transportowych zużycia paliwa, przejechanych kilometrów odbywała się tradycyjnie. Kierowcy wypełniali swoje karty i raz na kwartał je przekazywali. Było ich każdorazowo ponad 20 tys. Nie da się ukryć, że taki sposób kontroli nie był ani efektywny, ani dokładny. Coraz pilniejszą sprawą stawało się więc scentralizowanie zarządzania flotą samochodową, a zwłaszcza kontrola zużycia paliwa i ujednolicenie bazy danych o pojazdach i sprzęcie. Aby zrealizować ten cel Pion Wsparcia w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. uruchomił zintegrowany system zarządzania transp[...]

IFS i BRC – systemy "nadobowiązkowe"


  Poza systemem HACCP, którego funkcjonowanie w zakładzie produkującym czy pakującym żywność wymaga prawo, są jeszcze inne "nadobowiązkowe" systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Sieci handlowe dysponując placówkami w wielu krajach, obracając wielkimi ilościami towarów odpowiadają za bezpieczeństwo żywności na dużą skalę. Główny ciężar tej odpowiedzialności składają na dostawców, wymagając od nich spełnienia wymogów IFS (International Food Standard) czy BRC (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety).IFS został stworzony w 2002 r. przez niemiecką federację sprzedawców detalicznych HDE. Po roku do współpracy przy rozwijaniu standardu przyłączyła się francuska federacja sprzedawców detalicznych i hurtowych FCD. Z tego powodu system IFS preferowany jest przez odb[...]

Norma IFS - międzynarodowy standard żywności.Interpretacja nokautów wg wymagań V wersji Normy IFS.

Czytaj za darmo! »

Standaryzacja, zarówno w zakresie jakości produktu, jak i zarządzania jakością produkcji, jest dla przemysłu spożywczego zagadnieniem niezwykle ważnym ze względu na bezpieczeństwo produkowanej żywności. Standard IFS (International Food Standard) wymagany wcześniej przez sieci francuskie i niemieckie, a następnie - w nowej V wersji, obowiązującej od 1.01.2008 r. - także przez sieci włoskie, je[...]

 Strona 1  Następna strona »