Wyniki 1-10 spośród 738 dla zapytania: żyto

Zmiany w rejestracji środków do ochrony zbóż DOI:


  Powierzchnia uprawy zbóż w P olsce ma tendencję malejącą, co wynika częściowo ze zmian w strukturze upraw i zwiększenie areału upraw kukurydzy oraz rzepaku, a częściowo z wycofywania niektórych gruntów z użytkowania rolniczego i przeznaczania ich na inne cele, w tym między innymi pod zalesienia oraz budowę autostrad. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2000 zboża uprawiano w P olsce na powierzchni 8,8 miliona hektarów, natomiast w 2013 roku ok. 7,5 miliona hektarów. Czyli od początku stulecia odnotowano spadek o kilkanaście procent. Nadal jednak jest to bardzo duży areał obejmujący prawie 3/4 powierzchni zasiewów w P olsce. Dominacja zbóż w strukturze zasiewów to powszechna sytuacja w krajach leżących w podobnych warunkach klimatycznych, w tym np. u wszystkich naszych sąsiadów. Z agronomicznego punktu widzenia nie jest to zjawisko korzystne, ze względu na trudności w stosowaniu prawidłowego płodozmianu, które przekładają się na nasilenie niektórych organizmów szkodliwych, w tym zawłaszcza chwastów. Nie stosując prawidłowego płodozmianu trudno towarowo uprawiać zboża bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Omawiając dostępność środków ochrony roślin warto pamiętać, że "ochrona zbóż" to tylko hasło. Zboża różnią się między sobą, mają różne potrzeby jeśli chodzi o ochronę i większość środków rejestrowana jest do ochrony poszczególnych gatunków zbóż, przed konkretnymi organizmami szkodliwymi. Podejmując decyzję o wyborze środka ochrony roślin należy kierować się informacją w etykiecie-instrukcji stosowania.W grudniu 2014 r. w P olsce zarejestrowane były 544 środki do chemicznej ochrony zbóż. Oznacza to, że prawie połowa wszystkich zarejestrowanych środków ochrony roślin miała w swoim zakresie stosowania zboża. Tradycyjnie najważniejszą grupą są herbicydy, zarówno pod względem liczby rejestracji (245 środków) jak i pod względem zużycia (rys. 1). Odzwierciedla to sytuacje w rolnictwie: w polskich warunk[...]

Żyta pełne dobrodziejstwo...

Czytaj za darmo! »

Zboża i produkty z nich otrzymywane towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Stanowią podstawę codziennej diety praktycznie we wszystkich kręgach kulturowych. Niestety, spożywamy je w formie coraz bardziej przetworzonej, tym samym tracimy cenne dla organizmu wartości odżywcze. Ich udział w codziennej diecie zmniejsza się również na rzecz produktów wysokobiałkowych pochodzenia zwierzęcego. Pochodzenie, historia i obecne wykorzystanie żyta Żyto pochodzi z Azji Środkowej. Jest jednym z najstarszych zbóż chlebowych. Pierwsze uprawy w Europie sięgają 1000 lat p.n.e. Obecnie uprawiane jest głównie w strefi e klimatu umiarkowanego. Głównymi producentami żyta na [...]

Zmiany w rejestracji środków do ochrony zbóż


  Areał uprawy zbóż w Polsce obejmuje około 7,7 miliona hektarów, czyli prawie 3/4 powierzchni zasiewów. Ze względu na ogromną skalę uprawy zbóż rejestracja środków chemicznych przeznaczonych do ich ochrony jest w centrum zainteresowania większości producentów agrochemikaliów działających na naszym rynku. Ochrona zbóż potraktowana została w tym artykule jako pewne hasło. Pamiętajmy, że zboża różnią się między sobą, mają różne potrzeby jeśli chodzi o ochronę i że większość środków rejestrowana jest do ochrony poszczególnych gatunków zbóż, przed konkretnymi organizmami szkodliwymi. Podejmując ostateczną decyzje o wyborze środka ochrony roślin należy kierować się informacją w etykiecie -instrukcji stosowania. W naszym klimacie, w większości upraw największy problem stanowi ochrona przed chwastami. Analiza rynku środków ochrony roślin to potwierdza: już od lat najbardziej znaczącą grupą środków chemicznych do ochrony zbóż w Polsce są herbicydy. Ich dominująca rola jest widoczna zarówno przy analizie ilości jak i wartości sprzedaży, ale także przy analizie rejestru preparatów zarejestrowanych. Drugą główną grupą chemicznych środków do ochrony zbóż, niewiele tylko mniejszą niż środki chwastobójcze, są fungicydy. Insektycydy oraz regulatory wzrostu i rozwoju roślin mają w naszym kraju zarówno wyraźnie mniejszą liczbę rejestracji, jak i niższy udział w rynku. W roku 2013 wydano w Polsce łącznie 190 zezwoleń na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i wśród nich ponad połowa, bo 104 preparaty miały w swoim zakresie stosowania zboża. Przedstawiono je w tabeli, z zaznaczeniem konkretnych gatunków zbóż wymienionych w etykiecie oraz numerów rejestracji, które też niosą pewną informację (np. litery hr po numerze rejestracji oznaczają import równoległy, bc "back to back" czyli nową nazwę handlową, wu - przeniesienie rejestracji z innego państwa członkowskiego, a zr[...]

Przedwstępna prognoza szacunku zbiorów zbóż i rzepaku w 2007 r.

Czytaj za darmo! »

Główne przesłanki stanowiące punkt wyjścia do konkretnych wyliczeń rachunkowych przedstawiają się następująco: 1. Powierzchnie uprawy przyjęto na poziomie zbliżonym do danych GUS w odniesieniu do zbóż ozimych oraz wyraźnie zwiększono (o ok. 200 tys. ha) w przypadku zbóż jarych. Przy tym w wariantach rozliczeniowych przyjęto drobne przesunięcia między gatunkami (żyto - pszenżyto i pszenica - [...]

Ocena wartości wypiekowej i zawartości wybranych składników prozdrowotnych w ziarnie żyta krzyca DOI:


  Żyto (Secale cereale) jest ważnym gospodarczo zbożem uprawnym w Polsce i Unii Europejskiej, wykorzystywanym głównie do produkcji chleba. Szacuje się, że rocznie na ten cel zużywa się ok. 3 mln ton ziarna [14]. Mąka żytnia zawiera mniej białek typu glutenowego, natomiast więcej pentozanów i błonnika pokarmowego, a pieczywo żytnie, w odróżnieniu od pieczywa pszennego, produkowane jest przede wszystkim z udziałem zakwasu i dlatego ma więcej właściwości prozdrowotnych. W czasie fermentacji zakwasu powstaje np. kwas mlekowy, który korzystnie wpływa na przewód pokarmowy, m.in. reguluje odczyn środowiska ułatwiając trawienie oraz wydalanie niestrawionych części pokarmu [9, 10]. Mikroflora zakwasu sprzyja akumulacji aminokwasów egzogennych (np. tryptofanu) oraz wytwarza dużą ilość wit. z grupy B. Stwierdzono np., że uczestniczące w fermentacji drożdże Saccharomyces cerevisiae mogą syntetyzować foliany, które zapobiegają niedokrwistości, chorobom układu krążenia oraz pozytywnie wpływają na pracę mózgu i układu nerwowego [2, 15]. Fermentacja zakwasu wpływa na rozkład fitynianów, dzięki czemu przyczynia się do zwiększenia biodostępności składników mineralnych (Fe, Zn, Mg, Ca). Pieczywo wyprodukowane na zakwasie ma ponadto niższy indeks glikemiczny, a jego spożycie wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu LDL [8]. Co bardzo ważne, niektóre gatunki i szczepy bakterii fermentacji mlekowej wybiórczo hydrolizują prolaminy (frakcja białek glutenowych), dzięki czemu obniża się potencjał alergenności/ nietolerancji takiego pieczywa [12]. Procesy enzymatyczne zachodzące podczas fermentacji zakwasów powodują, że białka, cukry, tłuszcze i niskocząsteczkowe składniki bioaktywne są lepiej przyswajalne. Pieczywo wyprodukowane na zakwasie ma zatem wyższą wartość żywieniową, jest trwalsze i często ma lepsze właściwości sensoryczne [5, 9]. Na liście COBORU aktualnie znajduje się ok. 50 odmian żyta ozimego oraz 1 odmiana żyta jare[...]

Żyto i produkcja pieczywa żytniego

Czytaj za darmo! »

Aktualne aspekty badań żywieniowych i konsumenckich.Żyto w produkcji naszego rodzimego pieczywa odgrywa znaczącą rolę, choć stale zbyt małą. Interesujące są w tym kontekście niemieckie badanie dotyczące zdrowotnych walorów żyta, a także wyniki badać rynkowych odnośnie do upodobań konsumenckich w zakresie asortymentu pieczywa Z tymi zagadnieniami zapozna Czytelnika lektura poniższego opraco[...]

 Strona 1  Następna strona »