Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: jakość żywności

Inżynieria bezpieczeństwa żywności


  Nieustanny rozwój nauki i badań sprawia, iż od przełomu XVIII/XIX wieku, kiedy to wprowadzono pojęcie dyscyplin naukowych, ich liczba systematycznie zwiększa się. Pojawiające się z czasem nowe obszary badawcze sprawiają, iż w ramach istniejących obszarów wiedzy i dziedzin nauki zostają wyodrębnione nowe dyscypliny i specjalności naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Bezpieczeństwo żywności jest specjalnością, która systematycznie łączy wiedzę z coraz większej liczby dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, ewoluując w kierunku interdyscypliny zwaną inżynierią bezpieczeństwa żywności. W zakresie dążenia do usystematyzowania kwestii dotyczących bezpieczeństwa żywności, bardzo ważnym okresem są dwie ostatnie dekady ubiegłego wieku. To właśnie w tym czasie usystematyzowano i upowszechniono podstawy produkcji środków spożywczych bezpiecznych dla konsumenta, na bazie dobrych praktyk (GP) i zasad analizy zagrożeń oraz krytycznych punktów kontroli (HACCP). Te dwa elementy do dziś stanowią podstawę wszystkich systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, takich jak np. ISO 22000, BRC Global Standard for Food Safety, International Food Standard, Consolided AIB Standard oraz GlobalG.A.P. Ze względu na fakt, iż wszystkie systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności są ukierunkowane na kontrolę/nadzór (tj. panowanie) nad zagrożeniami, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie i życie, podstawowym elementem ww. systemów jest znajomość zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. W miarę upływu czasu systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Jakkolwiek, należy sobie uświadomić, iż dobre praktyki (takie jak GMP oraz GAP) były opisywane w polskiej literaturze przedmiotu już w latach 70. XX wieku (8). były rozbudowywane o kolejne składowe, co doprowadziło do tego, że współczesne systemy i programy bezpieczeństwa żywności znacznie wykraczają poza zakres klasycznego zapewnienia i zarządzania jakością oraz bezpiecz[...]

VARIA DOI:


  Opinia o monografii - "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem" autorstwa Małgorzaty Z. Wiśniewskiej.W roku 2016 na rynku wydawniczym ukazała się monografia profesor Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, pt. "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem". Została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, liczy 356 stron (ISBN: 978-83-7865-367-7). Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia naukowa poświęcona problematyce zarządzania obroną żywności. Jest wynikiem kilkuletnich studiów Autorki nad zjawiskiem zagrożeń żywności, w tym i terroryzmu żywnościowego i w ślad za tym - potrzeby skutecznej obrony żywności. Autorka podniosła aktualne zagadnienie bezpieczeństwa żywności stanowiącej fundamentalne dobro człowieka, bowiem nie jest truizmem stwierdzenie, że bezpieczna, zdrowa żywność jest źródłem podstawowych wartości odżywczych człowieka, jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka. Przyjęła założenie, że w sferze zarządzania tkwią możliwości wkomponowania mechanizmów przeciwdziałania terroryzmowi oraz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. W warstwie teoriopoznawczej Autorka dokonała gruntownego r[...]

Postrzeganie jakości żywności przez konsumentów


  Oczekiwana jakość jest po części predyktorem jakości doświadczanej.Wprowadzenie Konsument rozumie jakość w inny sposób niż producent żywności - w centrum zainteresowania konsumenta są właściwości wyrobu, użyteczność w zaspokojeniu potrzeb, cena. Producent natomiast zwraca uwagę na zyskowność, udział w rynku itp. W zależności od hierarchii ważności właściwości produktu spożywczego, którymi kieruje się konsument przy ocenie jakości żywności, może przedkładać jedne cechy produktu nad innymi; np. dla konsumenta, który kieruje się względami etnocentrycznymi, produkt wyższej jakości, to produkt wyprodukowany w Polsce, ze składników polskiego pochodzenia. Konsument, który uważa, że wyższa cena oznacza wyższą jakość, będzie wybierał produkty droższe w porównaniu z innymi produktami. Konsument nie ma możliwości sprawdzenia przy pomocy obiektywnych metod jakości żywności, dlatego postrzega jakość żywności w sposób subiektywny. Każdy konsument na swój sposób rozumie pojęcie "wysoka jakość". Konsument również inaczej ocenia jakość w zależności od rodzaju produktu spożywczego. Ważne powinno być dążenie do stanu, w którym jakość stwierdzona, obiektywnie, w jak największym stopniu odpowiada jakości postrzeganej przez nabywców. Definicje jakości żywności z punktu widzenia konsumenta Wg H. Górskiej-Warsewicz [4] na jakość żywności, z punktu widzenia nabywców, składają się: podstawowe aspekty jakości i specyficzne wyróżniki jakości. Podstawowe aspekty jakości żywności: zawartość składników odżywczych (wartość dietetyczna i zdrowotna, zawartość substancji dodatkowych, bezpieczeństwo artykułów spożywczych), fizyczna postać produktu (łatwość przygotowania, odpowiednie opakowanie - jego rodzaj, wielkość, funkcja informacyjna i ochronna). Specyficzne wyróżniki jakości świadczą w opinii konsumentów o wysokiej jakości produktu i ściśle zależą od jego rodzaju, np. certyfikat jakości, słowo "bio". W konsumenckiej ocenie jakości żywności, [...]

Relacja z "Akademii PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności" DOI:

Czytaj za darmo! »

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego "Food-Lex" zorganizowali "Akademię PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności", w której wzięło udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego. Dwudniowa konferencja poruszała kluczowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności. Akademię otworzył Jacek Czarnecki, wiceprezes PFPŻ ZP i przewodniczący komisji ds. legislacji i bezpieczeństwa żywności. Część merytoryczną rozpoczęła Dorota Kozłowska - dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP, która omówiła konsekwencje wynikające z przeprowadzania urzędowych kontroli żywności. W swojej prezentacj[...]

Akademia PFPŻ ZP – jakość i bezpieczeństwo żywności DOI:

Czytaj za darmo! »

Akademia PFPŻ ZP to dwudniowa konferencja, na której poruszane były kluczowe kwestie z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności. Wzięło w niej udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego, a organizatorem wydarzenia była Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego "Food-Lex". Akademię prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Z[...]

IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności DOI:

Czytaj za darmo! »

W październiku w Warszawie, po raz czwarty, pod hasłem Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w biznesie, odbył się kongres poświęcony bezpieczeństwu żywności. Chcąc podsumować przebieg kongresu, na wstępie trzeba stwierdzić, że wydarzenie to z roku na rok nabiera rozmachu, co dowodzi ważności omawianej w jego trakcie tematyki, nie tylko dla producentów żywności, ale także dla wszystkich po[...]

Projekt Functional Food NET

Czytaj za darmo! »

Europejski projekt Functional Food Net (FFNet) rozpoczął się w styczniu 2006 r. w ponad dwudziestu krajach europejskich, w ramach 6. Ramowego Programu (EC FP6). Przewidywany termin jego zakończenia został ustalony na grudzień 2007 r., jednak rozważa się przedłużenie go o kolejne trzy lata. Projekt ma polegać na zainicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami spożywczymi a jednostkami n[...]

 Strona 1  Następna strona »