Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE

Ukazujemy się już 80 lat

Czytaj za darmo! »

W styczniu 1933 r. ukazał się pierwszy zeszyt miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne pod naczelną redakcją prof. Mieczysława Pożaryskiego. Redaktorem wydania był inż. elektryk Włodzimierz Kotelewski, wydawcą - Wydawnictwo czasopisma "PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY" Sp. z ogr. odp. w Warszawie. Zeszyt liczył 26 stron i cieszył się dużym powodzeniem wśród producentów urządzeń elektrycznych, przewodów, kabli, osprzętu i zakładów instalatorskich, którzy licznie zamieścili w nim materiały reklamowe. W oryginalnej nocie Od Redakcji czytamy: Brak specjalnego fachowego pisma, poświęconego całkowicie zagadnieniom z dziedziny praktyki elektrotechnicznej, skłania nas do podjęcia wydawania miesięcznika p.n. "Wiadomości Elektrotechniczne". Na łamach nowego czasopisma znajdzie każdy fachowiec elektryk omówienie pożytecznych dla siebie wiadomości, podanych w sposób jaknajbardziej przystępny, nie wymagający pr[...]

XXXIV edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego

Czytaj za darmo! »

Został rozstrzygnięty Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo- technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2009 roku. Celem tego konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora naczelnego Przeglądu Elektrotechnicznego i Wiadomo[...]

Konkurs imienia Profesora Mieczysława Pożaryskiego - 2010

Czytaj za darmo! »

Został rozstrzygnięty konkurs im. profesora Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2009 r. Celem tego konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora naczelnego "Przeglądu Elektrotechnicznego" i "Wiadomości Elektrotechnicznych", autor[...]

Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w okresie międzywojennym (1919-1939)

Czytaj za darmo! »

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyzwoliło szereg działań i inicjatyw społecznych, wśród których znalazło się również powołanie organizacji skupiającej elektryków z trzech byłych zaborów. Z taką inicjatywą wystąpiły ośrodki w Warszawie, Łodzi i Sosnowcu z dawnego zaboru rosyjskiego, Lwowa i Krakowa z byłego zaboru austriackiego i Poznania z zaboru pruskiego, w których działały już organizacje elektryków. Zjazd założycielski zorganizowano w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. W statucie powołanego Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich zapisano, że jednym z celów działalności statutowej jest: krzewienie wiedzy elektrotechnicznej, popieranie uczelni technicznych, urządzanie odczytów, wycieczek i wystaw technicznych. Znamienne jest, że w pierwszym dniu z[...]

XXXV edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego

Czytaj za darmo! »

Został rozstrzygnięty Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2010 roku. Celem tego konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora naczelnego Przeglądu Elektrotechnicznego i Wiadomości Elektrotechnicznych, au[...]

 Strona 1  Następna strona »