Wyniki 1-10 spośród 60 dla zapytania: celiakia

Celiakia a gluten

Czytaj za darmo! »

Celiakia - zwana inaczej chorobą trzewną - to poważna jednostka chorobowa o podłożu autoimmunologicznym. Polega na występowaniu zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego związanych z nietolerancją glutenu. Z celiakii nie da się wyleczyć, ani wyrosnąć. Jedynym dobrym i skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie diety bezglutenowej.Występowanie celiakii jest niestety coraz bardziej powszechne. Diagnozuje się ją także coraz częściej nawet u osób dorosłych. Szczególnie często pierwsze objawy pojawiają się w okresie osłabionej odporności, np. po ciężkiej infekcji, operacji itd. Objawami celiakii są najczęściej ból brzucha, biegunki wodniste i/lub tłuszczowe, złe samopoczucie, niedobory składników poka[...]

VII Międzynarodowy Dzień Celiakii. Wiele nowego i ciekawego

Czytaj za darmo! »

2 czerwca 2012 w Centrum Konferencyjnym IBiB przy ul. Trojdena 4 w Warszawie spotkaliśmy się na konferencji naukowej "Celiakia 2012". Patronat honorowy nad konferencją, będącą częścią tegorocznych obchodów VII Międzynarodowego Dnia Celiakii, objęła marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz. Patronat medyczny - Polskie Towarzystwo Gastroenterologii oraz Samodzielny Publiczny Szpital Dziecięcy Kliniczny im. prof. W. Szenajcha w Warszawie przy ul. Działdowskiej. Natomiast patronat medialny - portal Gazeta.pl Zdrowie. Nasza konferencja cieszyła się ogromnym zaint[...]

Leczenie żywieniowe w zespole chorób celiaktycznych

Czytaj za darmo! »

Celiakia jest chorobą trzewną polegającą na całkowitej nietolerancji glutenu. Ujawnia się najczęściej u dzieci pomiędzy 6 miesiącem a 3 rokiem życia, gdy do posiłków włączane są produkty zawierające gluten, jednak może się także objawić w późniejszych latach. Istnieje mylne przekonanie o niskiej częstości występowania celiakii jako choroby genetycznej, jednak obecnie obserwuje się tzw. zespół chorób celiaktycznych, z niespecy- ficznymi objawami towarzyszącymi tym schorzeniom. Celiakia przez bardzo długi okres czasu była uważana za chorobę stosunkowo rzadką. W Polsce szacowano, że choroba ta dotyka mniej niż 1 na 1000 dzieci. Aczkolwiek jak pokazują najnowsze badania, jeśli uwzględni się wszystkie postaci choroby (w tym skąpoobjawowe i utajone), to częstość występowania celiak[...]

Celiakia - nowe perspektywy w zapobieganiu i leczeniu

Czytaj za darmo! »

Celiakia (glutenozależna choroba trzewna) to trwała nietolerancja glutenu powodująca zmiany w błonie śluzowej jelita cienkiego, które ustępują po wyłączeniu z diety glutenu. Pierwsze opisy celiakii znajdują się w dziełach Hipokratesa i Aretaeusa z Kapadocji, który wprowadził do terminologii medycznej określenie coeliac (trzewny). Przez długie stulecia choroba była znana jako infantilismus intestinalis - choroba jelit o nieokreślonej etiologii. W 1888 r. Sammuel Gee, jako pierwszy w nowożytnej medycynie, opisał objawy klasycznej, aktywnej postaci celiakii. W latach 20 XX w. obserwowano korzystny wpływ stosowania diet owocowo-warzywnych, zmniejszający objawy i śmiertelność wśród chorych na celiakię. Dopiero jednak w 1950 r. W. Dicke, holenderski pediatra, w swojej pracy doktorskie[...]

Charakterystyka żywności bezglutenowej

Czytaj za darmo! »

celiakia (choroba trzewna) jest schorzeniem, na które cierpi ok. 1% populacji. chorują nie tylko dzieci i młodzież, ale i osoby dorosłe. Jednak najczęściej stwierdza się ją u małych dzieci oraz u osób po 50. roku życia. Na celiakię częściej chorują osoby płci żeńskiej. celiakia polega na uczuleniu na gluten. reakcję alergiczną wywołują zawarte w zbożach frakcje glutenu - białka zwane prolaminami, a konkretnie gliadyna (zawiera ją pszenica), sekalina (zawiera ją żyto), hordeina (w jęczmieniu) oraz awenina (w owsie). spożywanie tych białek przez osoby z celiakią prowadzi do zmian w błonie śluzowej jelit, dochodzi do częściowego lub całkowitego zaniku kosmków jelitowych dwunastnicy i jelita cienkiego, co utrudnia przyswajanie składników odżywczych. W efekcie mogą powstawać niedo[...]

Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Rozmowa z Adamem Bogaczem Przewodniczącym Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej.Redakcja: Jak doszło do powstania Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej? Adam Bogacz: Od dawna obserwuję rozwój żywności prozdrowotnej w świecie i w Polsce. Jesteśmy w tej dziedzinie bardzo opóźnieni w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. W ostatnich 2-3 latach zaznaczyło się zwiększone zainteresowanie konsumentów, producentów i sieci tymi produktami. Analizując tę sytuację doszliśmy z prezesem Bronisławem Wesołowskim do wniosku, że[...]

Badania przyczyn nadwrażliwości na składniki pszenicy oraz możliwości uzyskania lepiej tolerowanych odmian DOI:

Czytaj za darmo! »

W Niemczech około 5% populacji cierpi na nietolerancję produktów pszennych. Objawia się ona dolegliwościami fizycznymi lub psychicznymi: od biegunki aż po depresję. Schorzenie to wywołują niektóre białka zawarte w ziarnie pszenicy. Niedawno specjaliści w dziedzinie medycyny, chemii analitycznej i rolnictwa z niemieckich uniwersytetów w Moguncji i H ohenheim podjęli wspólne badania na ten temat. Wspomnianej nadwrażliwości na białka pszenicy nie należy mylić z celiakią [...]

Oznakowanie produktów stosowanych w diecie osób chorych na celiakię


  Celiakia (choroba trzewna) to niealergiczna nadwrażliwość pokarmowa, której przyczyną jest genetyczna nietolerancja glutenu, czyli białka znajdującego się w takich zbożach jak pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub w ich odmianach hybrydowych, a także w produktach pochodnych, z wyjątkiem: a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę (o ile obróbka nie zwiększyła ich alergenności w porównaniu z produktem, z którego powstały), b) maltodekstryn na bazie pszenicy, c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia, d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Jak dotąd nie rozstrzygnięto kontrowersji co do toksyczności białka owsa dla osób chorych na celiakię. Aby ułatwić osobom z nietolerancją glutenu wybór odpowiedniej dla nich żywności, konieczne jest odpowiednie oznakowanie produktów spożywczych. Źródłem informacji o produkcie dla klienta są opakowania produktów spożywczych oraz ich etykiety. Celiakia to najszerzej badana choroba żołądkowo- -jelitowa o podłożu autoimmunologicznym. Obecność glutenu w wyżej wymienionych zbożach prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, zaniku kosmków jelitowych oraz zwiększenia liczby limfocytów T w śródnabłonku jelita cienkiego. Powoduje to zaburzenia ukrwienia i motoryki jelit, co skutkuje dodatkowym ograniczeniem wchłaniania jelitowego. W zależności od stopnia uszkodzenia śluzówki jelita objawami celiakii mogą być np. przewlekła biegunka, bóle brzucha, wzdęcia i cuchnące stolce z niestrawionymi resztkami pożywienia oraz utrata masy ciała. Celiakia występuje głównie u ludzi pochodzących z Europy Środkowej i Zachodniej, Skandynawii i Półwyspu Apenińskiego, natomiast rzadko jest spotykana wśród Afrykanów, Afroamerykanó[...]

 Strona 1  Następna strona »