Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Billewicz"

Kradzież energii za pomocą magnesu neodymowego i jej wykrywanie

Czytaj za darmo! »

Pewien czas temu na rynku pojawiły się bardzo mocne magnesy neodymowe. Są one dostępne w sprzedaży w wielu miejscach. I wszystko wygląda na to, że nastąpiła moda na nie, tak jak kilka lat temu na wskaźniki laserowe. Niektórzy sprzedawcy oficjalnie ostrzegają, żeby nie stosować magnesów neodymowych w pobliżu liczników energii, wodomierzy itp. ponieważ w ten sposób można zakłócić ich pracę[...]

Nielegalny pobór energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Kradzież energii elektrycznej jest plagą w naszym kraju, a przeciwdziałanie temu zjawisku jest stałym elementem działalności zakładów energetycznych. Nie sposób podać dokładnej wartości kradzieży energii. W 2002 roku nielegalny pobór wykryto u ok. 13,5 tys. odbiorców i w wykrytych przypadkach oszacowano go na 56 GWh1). Odbiorcy stosują coraz wymyślniejsze metody nielegalnego poboru energii [...]

Nielegalny pobór energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Kiedy mowa o nielegalnym poborze energii, praktycznie z definicji zakłada się, że nieuczciwy odbiorca korzysta z energii elektrycznej nie płacąc za nią. Głównym poszkodowanym jest spółka energetyczna. To jednak stereotyp. Niekoniecznie musi tak być. Znane są przykłady, kiedy odbiorca nie manipuluje przy liczniku, nie ma nielegalnych przyłączy, sumiennie reguluje rachunki za energię, a mimo to[...]

Systemy AMR - polskie problemy

Czytaj za darmo! »

W 2002 roku istniało gotowe polskie rozwiązanie systemu do zdalnego odczytu liczników. Nasuwa się pytanie, dlaczego nie zostało ono masowo wdrożone? Analogicznych systemów w Polsce nie instalowały również, na masową skalę, inne, zagraniczne firmy, które wdrażały podobne systemy na Zachodzie. Współautor polskiego rozwiązania spróbuje w artykule wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy. Abstract. [...]

Straty energii elektrycznej w sieci nN

Czytaj za darmo! »

Generowaniu, przesyłaniu, transformowaniu i dystrybucji energii towarzyszą jej straty. Podejmowane są różne kroki w celu ich zmniejszania. Poniżej przedstawiono informacje na temat strat występujących w sieciach nN. Straty energii elektrycznej można zdefiniować jako różnicę pomiędzy rzeczywistą energią elektryczną czynną wprowadzoną do sieci a rzeczywistą energią elektryczną czynną odebraną [...]

Test normalności rozkładu wartości poboru energii

Czytaj za darmo! »

W energetyce często zakłada się, że pomiary tworzą rozkład normalny i bazując na takim założeniu stosuje się różne narzędzia statystyczne. W niniejszym artykule autor zebrał wyniki testów normalności rozkładów różnych zbiorów danych zużycia energii przez określonych odbiorców oraz kilku przykładowych profili standardowych. Autor nie potwierdza tezy mówiącej, że pomiary mają rozkład normalny. Ab[...]

Systemy informatyczne w elektroenergetyce

Czytaj za darmo! »

W dzisiejszych czasach zdalny odczyt liczników i synchronizacja jego czasu wg zegara frankfurckiego nie jest niczym zaskakującym - to w zasadzie standard. Systemom informatycznym w sektorze elektroenergetycznym są stawiane coraz to nowe wymagania.Przez ostatnie kilkanaście lat można było zaobserwować bardzo szybki rozwój sektora elektroenergetycznego. Przyczyniały się do tego różnorodne[...]

Problemy podczas wyznaczania różnicy bilansowej

Czytaj za darmo! »

Różnica bilansowa jest to różnica pomiędzy zmierzoną energią elektryczną czynną wprowadzoną do sieci i zmierzoną energią elektryczną czynną odebraną z sieci, wyrażona w kWh. Różnicę bilansową często traktuje się jako podstawowy wskaźnik mówiący o wartości strat w rozpatrywanej sieci. w artykule zastosowano wyznaczanie granicznego błędu pomiaru. Obecnie najczęściej zamiast błędu rozpatruje s[...]

Probabilistyczna metoda wykrywania miejsc kradzieży energii w sieciach nN

Czytaj za darmo! »

Dzięki systemom AMR (ang. Automated Meters Reading - automatyczny odczyt liczników; systemy zdalnie odczytujące liczniki) można zgromadzić bardzo wiele danych pomiarowych. Analizując odpowiednio te dane, można wskazywać potencjalne miejsca kradzieży energii. Opisana probabilistyczna metoda, pomimo jej wielu ograniczeń, umożliwia wskazanie podejrzanego odbiorcy. Nie wykrywa ona wszystkich przypa[...]

 Strona 1  Następna strona »