Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr T. Mitkowski"

Analiza warstw zabezpieczających a analiza drzewa błędów


  W pracy przedstawiono popularną w ocenie ryzyka przemysłowego analizę drzewa błędów (FTA) oraz rzadziej wykorzystywaną metodę analizy warstw zabezpieczających (LOPA). Obie metody zastosowano do oceny ilościowej ryzyka układu procesowego zaczerpniętego z literatury1), który jest spotykany w instalacjach procesowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że LOPA jest łatwiejszą i szybszą metodą oceny ryzyka niż FTA. Należy zaznaczyć, że metodę LOPA można stosować do dokonania wstępnej oceny ryzyka instalacji, zidentyfikować obszary o nieakceptowanym poziomie ryzyka, a następnie poddać je analizie FTA. Fault tree anal. (FTA) was compared with the layer of protection anal. (LOPA). Both methods were used for analyzing an example taken from the literature (pressure tank operation). The LOPA method is easier and faster than the FTA but both methods were perfectly complementary. Każdy proces chemiczny prowadzony na skalę przemysłową lub półprzemysłową jest zależny od poprawnego działania wielu elementów składowych technologicznych. Zgodnie z zasadą jeżeli czegoś nie ma, to nie może się popsuć, w każdej instalacji chemicznej można wyróżnić dziesiątki elementów mogących zawieść, spowodować błąd działania i doprowadzić do potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia. Tedrobne błędy niejednokrotnie trudne do wykrycia niestety mogą stać się inicjatorem poważnej awarii. Największe straty w przemyśle chemicznym i pokrewnych spowodowane są wystąpieniem eksplozji, a wysokość strat poniesionych w wyniku tego typu zdarzeń stanowi 67% ogółu strat2). Największe zniszczenia powoduje wybuch chmury gazów powstałej w wyniku rozszczelnienia instalacji. Najczęstszą przyczyną wypadków jest awaria mechaniczna powstała na skutek złej konserwacji takich elementów jak pompy, zawory lub urządzenia pomiarowe. Drugą przyczyną w kolejności jest błąd operatora polegający na złej sekwencji dodawania reagentów czy otwarcia zaworów w niewłaściwej kolejnoś[...]

 Strona 1