Wyniki 1-10 spośród 1364 dla zapytania: barwniki

Sympozjum firm: Otto Kühnen i Prochimica Group

Czytaj za darmo! »

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i kończącego się 2008 roku firmy: Otto Kühnen i Prochimica Group zaprosiły swoich klientów na sympozjum i świąteczną kolację do Złotej Sali Hotelu Grand w Łodzi. Gospodarz spotkania Dariusz Kik przedstawił gości przybyłych z Włoch:Francesco Canzani - Prochimica Novarese,Gianfranco Bosco - INFA Cepoltex,Giovanni Levis - INFA.Prochimica Group jest koncernem chemicznym oferującym najnowsze rozwiązania w zakresie środków pomocniczych, pigmentów do druku i wielu grup barwników aplikowanych na różnorodne włókna. Grupa jest wiodącym producentem we Włoszech, ale produkty stosowane są chętnie za granicą i znane z wysokiego standardu i nowoczesności zastosowań technologicznych.Centralę grupy stanowi, od przeszło 30 lat, Prochimica Novarese, wytwarzająca różnorodne[...]

Barwniki organiczne


  Barwniki organiczne znane były od czasów prehistorycznych. Uzyskiwano je z organizmów zwierzęcych lub roślinnych. Prawie wszystkie barwniki organiczne otrzymuje się z amino- i nitropochodnych szeregu aromatycznego - dlatego w przypadku zatruć zawodowych nie udaje się z reguły ustalić, w jakim stopniu do zatrucia przyczyniły się barwniki organiczne, a w jakim produkty wyjściowe i pośrednie. Dane dotyczące szkodliwego działania tych samych barwników bywają całkowicie sprzeczne, ponieważ może być ono uzależnione od mniejszej lub większej ilości domieszek substancji jeszcze bardziej toksycznych lub drażniących. Liczne barwniki organiczne, używane w różnych gałęziach przemysłu, a także produkty wyjściowe i pośrednie występujące przy ich produkcji, przenikają do organizmu jako pyły lub pary i wywołują działanie ogólne lub miejscowe. Niektóre barwniki są uważane za substancje rakotwórcze. dr n. med. Ryszard Szozda Kierownik niepublicznego zoz w Gliwicach, prezes [...]

Wykorzystanie barwników spożywczych w przetworach owocowo-warzywnych


  Barwniki to substancje dodatkowe nadające lub przywracające barwę środkom spożywczym. Stosując barwniki żywności, można przywrócić naturalną barwę produktom, których barwa w czasie obróbki technologicznej uległa niekorzystnej zmianie (np. groszku zielonego) lub też wzmocnić barwę charakterystyczną dla danego produktu [1, 2]. Dodawanie barwników do żywności ma na celu nadanie nowej barwy produktom nieposiadającym barwy lub których barwa jest nieatrakcyjna. Barwniki dodaje się też w celu zamaskowania niekorzystnych przebarwień [1, 2]. Barwniki stosowane do barwienia żywności można podzielić na organiczne naturalne i syntetyczne, przy czym w grupie barwników syntetycznych wyróżnia się identyczne z naturalnymi i sztuczne. Ponadto do barwienia można stosować związki nieorganiczne (rys.) [1, 2]. Barwniki naturalne mogą być pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Izoluje się je z zagęszczonych ekstraktów wodnych, alkoholowych, acetonowych lub olejowych uzyskiwanych z surowców jadalnych (warzywa, owoce), jak i z takich, które nie są spożywane przez ludzi (liście, kwiaty, łupiny, korzenie, owady). Uzyskuje się w ten sposób preparaty barwiące [2]. Barwniki naturalne mają niestety wiele wad. Mają słabą siłę barwiącą, co wynika z obecności substancji towarzyszących (cukry, sole) i która zmienia się zależnie od pH środowiska. Poza tym ich stosowanie nie daje możliwości uzyskania szerokiej gamy barw. Ponadto pod wpływem temperatury, światła, jonów metali oraz utleniaczy niektóre barwniki tracą swe właściwości barwiące [2, 3]. W celu zwiększenia stabilności barwników naturalnych stosuje się m.in. dodatek przeciwutleniaczy [4, 5]. Barwniki naturalne często mają specyficzny smak i zapach oraz wysoką cenę [2, 3]. Poszukuje się nowych źródeł takich barwników naturalnych, które odznaczałyby się lepszymi cechami użytkowymi lub były tańsze od stosowanych obecnie. Można do nich zaliczyć np. algi (źródło karotenów, chlorofili, ksantofili, fikocyjanin i fiko[...]

Barwniki polfanilowe do skór w postaci płynnej

Czytaj za darmo! »

Barwniki do barwienia skór występują najczęściej w postaci proszku, rzadziej granulatu. Inną formą, w jakiej możemy je spotkać, jest płyn. Płynne barwniki mają zastosowanie głównie do powierzchniowego barwienia skór, przede wszystkim licowych, ale również nubuków i welurów. Chęć stosowania takich barwników wypływa głównie z konieczności poprawienia koloru skóry otrzymanego w barwieniu kąpielowym [...]

Źródła barwników w żywności


  Barwniki w przemyśle spożywczym są szeroko stosowane. Wchodzą one w skład aromatyzowanych napojów bezalkoholowych, wyrobów cukierniczych i piekarskich, lodów, sosów, przypraw, wędzonych ryb, past rybnych, jadalnych skórek serów oraz zup. Są dodawane również do produktów dietetycznych oraz suplementów diety. Chociaż barwienie żywności nie wydaje się konieczne, jednak barwa ma duży wpływ na decyzje konsumentów o zakupie, podkreśla jakość i atrakcyjność produktu. Celem stosowania barwników jest odtworzenie pierwotnej barwy środków spożywczych, która została utracona w wyniku ich przetwarzania i przechowywania, a także dla uatrakcyjnienia wyglądu żywności bezbarwnej [3, 4, 5]. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania producentów barwników spożywczych możliwością ich pozyskiwania na drodze biotechnologicznej. Wynika to z faktu, iż coraz częściej naukowcy sugerują szkodliwe czy też niekorzystne działanie związków syntetycznych na zdrowie człowieka (np. tzw. szóstka z Southampton), co wymusza poszukiwanie alternatywnych źródeł naturalnych substancji barwiących. Wydaje się więc, że drobnoustroje są obiecującym źródłem pozyskiwania barwników, które mogłyby znaleźć zastosowanie w branży spożywczej oraz w innych gałęziach przemysłu. TRADYCYJNE ŹRÓDŁA pozyskiwania barwników Barwniki można klasyfikować wg różnych kryteriów, takich jak pochodzenie, rozpuszczalność czy barwa. Obecne na rynku barwniki ze względu na pochodzenie można podzielić na trzy grupy (rysunek 1): organiczne naturalne, organiczne syntetyczne: sztuczne i identyczne z naturalnymi, a także substancje nieorganiczne. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU z 2010 r. nr 232, poz. 1525 oraz załączniki) dopuszcza do stosowania 42 barwniki. Barwniki pochodzenia organicznego naturalnego otrzymuje się głównie w wyniku stosowania procesów fizycznych, np.: ekstrakcji surowców roślinnych (liści, kw[...]

Odporności wybarwień barwnikami reaktywnymi w procesach prania

Czytaj za darmo! »

Do barwienia włókien celulozowych, a także składnika celulozowego mieszanek celulozowo-poliestrowych powszechnie stosuje się barwniki reaktywne. Ze względu na kowalencyjny sposób wiązania się z grupami hydroksylowymi celulozy, wybarwienia posiadają wysokie odporności na działanie czynników mokrych. Do barwienia włókien celulozowych stosuje się między innymi barwniki z układami monochloroditriazyn[...]

Słodycze dla dzieci bez ostrzegawczych informacji


  Notatka zamieszczona w "Rzeczpospolitej" (02.01.2012 r.) informuje: - w Polsce słodycze dla dzieci nie mają etykiet ostrzegawczych dotyczących barwników z grupy Southampton, - "Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia o zbadanie, jaki wpływ na zdrowie najmłodszych mają barwniki, które producenci żywności dodają do cukierków, lizaków, gum do żucia czy żelków". Chodzi o barwniki z grupy Southampton. Nasz komentarz: Badania i ocena barwników Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. UE L 354 z 31.12.2008 r.) wprowadza wymóg ponownej oceny bezpieczeństwa dopuszczonych obecnie substancji dodatkowych. W ramach tego programu na zlecenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pierwszymi[...]

 Strona 1  Następna strona »