Wyniki 1-10 spośród 296 dla zapytania: pektyny

Pektyny - błonnik rozpuszczalny


  Występowanie i budowa substancji pektynowych Substancje pektynowe są naturalnymi składnikami roślin lądowych. Występują w szybko rosnących mięsistych tkankach o dużej zawartości wody. Głównym miejscem występowania pektyn są ściany komórkowe oraz blaszki środkowe, w których pełnią funkcję materiału strukturotwórczego, a także są regulatorami gospodarki wodnej. Substancje pektynowe dzielą się na: - protopektynę - substancja macierzysta pektyn, która połączona jest z błonnikiem i kwasem fosforowym. W jej skład wchodzą także wapń, sód, żelazo, magnez. Protopektyna jest nierozpuszczalna w wodzie, przy czym w czasie wzrostu i dojrzewania rośliny ulega przekształcaniu do formy rozpuszczalnej, czyli hydratopektyny. Spowodowane jest to działaniem enzymów pektynolitycznych (poligalakturonaz), co powoduje mięknięcie owoców podczas ich dojrzewania. - pektyny (hydratopektyny, kwasy pektynowe) - rozpuszczalne w wodzie estry kwasu poligalaktoruno[...]

Pektyny w żywności

Czytaj za darmo! »

Pektyny są doskonale akceptowanym, naturalnym surowcem mającym zdolność żelowania w określonych warunkach. Wyprodukowane po raz pierwszy ponad sto lat temu wykorzystywane były głównie w produkcji dżemów, galaretek owocowych i marmolad. Całoroczna przemysłowa produkcja pektyn jest oparta na surowcach sezonowych, otrzymywanych głównie jako pozostałości z tłoczenia soku jabłkowego lub pomarańczowego. Yantai Andre Pectin jest częścią Andre Group - jednego z największych producentów koncentratu soku jabłkowego na świecie. Dlatego właściwości wytłoków jabłkowych, wykorzystywanych do produkcji pektyn, są kontrolowane podczas procesu produkcji soków jabłkowych, a uzyskiwane wyniki poz[...]

Pectins. A useful raw material of plant origin. Production and uses Pektyny. Użyteczny surowiec pochodzenia roślinnego. Otrzymywanie i kierunki zastosowania DOI:10.15199/62.2015.2.4


  A review, with 67 refs., of methods for separation of pectins by extraction of plant material and their uses in foods, medicine, cosmetics, pharmaceuticals and food packaging. Przedstawiono tradycyjne, przemysłowe metody pozyskiwania pektyn oraz nowe sposoby ich wyodrębniania, wykorzystujące m.in. enzymy, promieniowanie mikrofalowe, fale ultradźwiękowe i płyny w stanie pod- i nadkrytycznym, a także zaprezentowano wiodące kierunki zastosowania pektyn w różnych gałęziach przemysłu, m.in. spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Pektyny są liniowymi polimerami, których łańcuchy zbudowane są głównie z monomerów kwasu D-galakturonowego powiązanych wiązaniami α-1→4 glikozydowymi oraz sacharydów (L-arabinoza, L-ramnoza, L-fukoza, D-galaktoza i D-ksyloza1). Dominującą na skalę przemysłową metodą pozyskiwania pektyn jest ich ekstrakcja z surowców roślinnych, przebiegająca w wodnym roztworze kwasu mineralnego, zwykle kwasu solnego. Surowy materiał roślinny, bogaty we frakcję pektynową, poddawany jest obróbce wstępnej, obejmującej mycie, mające na celu usunięcie nieorganicznych zanieczyszczeń (np. piasku), oczyszczanie z miąższu lub/i z nasion oraz rozdrabnianie2-7). Po wysuszeniu, materiał roślinny, najczęściej skórki owoców cytrusowych (zawierające 20-35% mas. pektyn8, 9)), wytłoki jabłkowe (ok. 12% mas.8)) lub wysłodki buraczane (19-25% mas.7, 10)), jest magazynowany lub poddawany bezpośrednio ekstrakcji w temp. 70-90°C, w czasie uzależnionym od rodzaju stosowanego surowca, wynoszącym zwykle 60-120 min. Po zakończonej ekstrakcji, składniki mieszaniny, w wyniku filtracji lub wirowania, rozdzielane są na frakcję ciekłą, zawierającą pektyny i stałą pozostałość. Pektyny wytrącane są z frakcji ciekłej za pomocą alkoholu etylowego lub izopropylowego, a następnie poddawane są operacjom końcowym, takim jak filtracja, suszenie i rozdrabnianie. W procesie ekstrakcji otrzymywane są pektyny wysoko- i niskoestryfikowane z wyda[...]

Innowacyjne rozwiązania w napojach - warsztaty CP Kelco i Biesterfeld Chemia Specjalna

Czytaj za darmo! »

Amerykańska firma CP Kelco - integralna część koncernu J. M. Huber Corporation, od 2004 r. światowy lider w produkcji hydrokoloidów, oraz niemiecka firma Biesterfeld - dystrybutor produktów CP Kelco, zorganizowały warsztaty dla producentów napojów. W dniach 6-7 października w centrum konferencyjnym OSSA k. Rawy Mazowieckiej uczestnicy warsztatów mieli możność bliższego poznania produktów CP Kelco, a także przeanalizowania tendencji na rynku napojów (oceny firmy Mintel) oraz zagadnień związanych z legislacją dodatków do napojów owocowych (referat dr Joanny Gajdy-Wyrębek z PZH). Na rynku napojów, podobnie jak na całym rynku żywności, ścierają się obecnie różne, niekiedy przeciwsta[...]

Zastosowanie preparatów pektynowych


  Pektyny zostały zaliczone do grupy substancji całkowicie bezpiecznych, określanych jako Generally Regarded as Safe (GRAS). Podstawowymi surowcami do produkcji preparatów pektynowych są skórki owoców cytrusowych, głównie cytryn i limonki oraz wytłoki jabłkowe. I to one w naszych warunkach klimatycznych są głównym surowcem do produkcji preparatów pektynowych (produkt uboczny przy produkcji moszczów). wej nie tylko w przypadku jabłek trudnych do tłoczenia (niedojrzałe, przechowalnicze), co znacznie ogranicza wykorzystanie wytłoków jabłkowych do produkcji preparatów pektynowych. Najlepiej znane i najszerzej wykorzystywane są właściwości żelujące pektyn. Preparaty pektynowe wysokometylowane (HMP) i niskometylowane (LMP) oraz niskometylowane amidowane (LMAP) stosuje się do produkcji dżemów, marmolad, galaretek, wsadów do jogurtów, ciast i wyrobów cukierniczych. Nie mniej popularne jest zastosowanie pektyn jako substancji zagęszczających, emulgujących i stabilizujących. Coraz częściej próbuje się je wykorzystać do powlekania żywności, a także do poprawy smakowitości, zwłaszcza produktów niskoenergetycznych. Te wszechstronne właściwości funkcjonalne pektyn, wynikające z ich budowy cząsteczkowej, umożliwiają tworzenie z innymi składnikami żywności (takimi jak: białka, sacharydy, tłuszcze), układów o różnorodnych cechach reologicznych. Do dżemów wysokosłodzonych o ekstrakcie 60-70% i pH w zakresie 3-3,3 stosuje się preparaty pektyn wysokometylowanych. W zależności od gatunku owoców i zawartości w nich natywnych pekty[...]

 Strona 1  Następna strona »