Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Zabezpieczenie stropu nad Westybulem Kaplicy

Zabezpieczenie stropu nad Westybulem Kaplicy Hathor w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie DOI:10.15199/33.2015.11.43


  Artykułu przedstawia jednen z projektów konserwatorskich zrealizowanych w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari wEgipcie,wramach którego zabezpieczono strop nadWestybulem Kaplicy Hathor. Stan stropu kamiennego i wynikające z niego zagrożenia od lat budziły wątpliwości. Nieszczelności umożliwiały docieranie wody opadowej do wnętrza i narażały na destrukcję polichromię na ścianach i stropie. Zaobserwowano również liczne złuszczenia i spękania architrawów oraz opartych o nie płyt stropowych. Zniszczenia te w połączeniu ze słabym oparciem płyt o ściany zewnętrze oraz ich znacznymi gabarytami i masą mogły grozić zawaleniem Westybulu. W latach 2009 - 2015 zrealizowano projekt zabezpieczenia stropu. Jego pierwszym etapem była szczegółowa inwentaryzacja zniszczeń oraz wytypowanie najbardziej zagrożonych elementów.Wskazane bloki (wszystkie architrawy oraz wybrane płyty stropowe) zostały następnie podwieszone do zewnętrznej, stalowej konstrukcji wsporczej zamontowanej powyżej stropu.Wostatnim etapie projektu wykorzystano konstrukcję stalową do zamontowania lekkiego zadaszenia, w postaci płyt warstwowych, które miało ochronić strop przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi, a przede wszystkim zapewnić odpowiednią izolacyjność termiczną i stabilne warunki klimatyczne. Słowa kluczowe: świątynia Hatszepsut, Kaplica Hathor, wzmocnienie stropu. Abstract. The paper discusses one of the conservation projects carried out in the Temple of Hatshepsut in Deir el-Bahari in Egypt. The project involves the protection of the ceiling over theVestibule of the Hathor Shrine, which had been in a very bad condition for years. Leaks in the ceiling allowed the rain water to penetrate the interior and to destroy the polychrome preserved on the walls and at the bottom of the ceiling. A detailed examination indicated the presence of numerous transverse cracks and extensive erosion of the surfaces of the architraves and ceiling plates. These destructions with [...]

Aktualne metody konserwacji dekoracji świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie DOI:10.15199/33.2015.11.52


  Proces konserwacji zrujnowanej w starożytności świątyni Hatszepsut trwa od 1892 roku. Od 1961 r. prace i badania są prowadzone przez polskich specjalistów pod kierunkiem PCMA Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z egipską Służbą Starożytności. Została podjęta decyzja o rekonstrukcji formy obiektumetodą anastylozy z zasadą do najwyżej zachowanego fragmentu. Ratowanie fragmentów z lapidariów polega na ich konserwacji i użyciu do anastylozy. Uzupełnienie formy architektonicznej daje możliwość zabezpieczenia historycznego materiału razem z polichromowanymi reliefami i posągami.Aktualnie prowadzone są badania i prace konserwatorskie w Kaplicy Hathor i Hatszepsut, prace rekonstrukcyjne figur ozyriackich oraz sfinksów z głową Hatszepsut. Opracowano metody wzmocnienia i konsolidacji osłabionego wapienia formacji Teb z kamieniołomu Hatszepsut w lokalnych warunkach klimatycznych. Interdyscyplinarne badania zostały wsparte przez technologię skanowania 3D z uzyskaniemmapy zniszczeń, opracowaną przez architektów i specjalistów PWR we współpracy z konserwatorami i egiptologami misji. Słowa kluczowe: starożytność, świątynia,Hatszepsut, dekoracja, ruina, konserwacja, anastyloza, skanowanie 3D.Świątynia królowej Hatszepsut została wzniesiona na zachodnim brzegu Nilu w dolinie Deir el-Bahari w latach panowania królowej w 1473 - 1458 r. p.n.e. Budowla powstała w pustynnej dolinie u stóp wysokiej ściany skalnej (fotografia 1). Podstawowym budulcem był wapień wydobywany z lokalnego kamieniołomuWadi el-Melouk [9]. Budowniczowie dumni ze swego dzieła nazywali ją "Domem z białego kamienia" w nawiązaniu do znanego wtedy wapienia z kamieniołomu Tura o białym odcieniu [1]. Po śmierci królowej zniszczono większość przedstawiających ją wizerunków na ścianach oraz rzeźb. Druga faza zniszczeń dotknęła wizerunki bóstw tebańskich podczas rewolucji religijnej za czasów Echnatona (1351 - 1334 r. p.n.e). Skute przedstawienia staraniem faraonów Hore[...]

Wymiana stropu - renowacje

Czytaj za darmo! »

Wymiana stropu drewnianego w istniejących obiektach to trudne zadanie w wielu przypadkach wymagające indywidualnego podejścia. Bardzo często spotykamy się z niewystarczającą nośnością stropu, złym stanem nośnych belek spowodowanym np. zagrzybieniem lub próchnicą, nadmiernym ugięciem stropu, a także chęcią adaptacji przestrzeni [...]

Współpraca Chemobudowy z Budosprzętem przy budowie Zespołu Sakralnego w Krakowie Krowodrzy

Czytaj za darmo! »

Głównym wykonawcą projektu budowy Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka jest Chemobudowa Kraków S.A. Firma Budosprzęt jest dostawcą sprzętu do wykonania ściennych elementów żelbetowych (deskowania ścienne Modullo) i stropów (podpory stropowe Budostrop wraz z wieżami podpierającymi) . Forma zabudowy zespołu została podyktowana wymiarami działki (ok. 180 x 44 m) i ilością planowanych obiekt[...]

Przykłady oparcia stropów na ścianach

Czytaj za darmo! »

Normy dotyczące projektowania konstrukcji murowych określają kwestie związane z projektowaniem i w pewnym zakresie wykonawstwem konstrukcji murowych. Brak w nich natomiast zaleceń dotyczących sposobu realizacji oparcia stropów na ścianach, ponieważ jest bardzo dużo systemów stropowych, a więc wiele sposobów realizacji tego detalu. Bardzo ważnym elementem w konstrukcji budynku jest właściwe wyko[...]

System zabezpieczeń bocznych PROTECTO

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie ludziom optymalnych warunków pracy w obiektach budownictwa lądowego w stanie surowym i zabezpieczenie ich przed upadkiem z wysokości to priorytet dla firmy Hünnebeck. Z uwagi na to firma oferuje system zabezpieczeń bocznych PROTECTO. Charakteryzuje się on doskonałą jakością, trwałością (wszystkie elementy systemu są cynkowane ogniowo) oraz optymalnym funkcjonowaniem. Umożliw[...]

Systemy sprężenia monolitycznego i analiza ich efektywności na przykładzie stropu budynku biurowego


  Sprężanie stropów eliminuje znane wady tradycyjnego żelbetu [1], takie jak zarysowanie, znaczny ciężar własny i w konsekwencji znaczne ugięcia z uwagi na zredukowaną sztywność. W związku z tym dużym uznaniem cieszą się strunobetonowe płyty kanałowe charakteryzujące się relatywnie dużą sztywnością przy niewielkiej masie własnej. W przypadku ich zastosowania występuje na ogół regularny i powtarzalny rozstaw podpór. Bywa również, że wysokość konstrukcyjna takiego stropu jest nie do przyjęcia ze względu na wysokość podciągów.Większe możliwości stwarza technologia kablobetonu. Kształt stropu i układy podpór mogą być bowiem dowolne. Rozwiązanie statyczne jest również korzystniejsze ze względu na ciągłość i dwukierunkowość [2]. Właściwe wytrasowanie kabli nawiązuje wprost do trajektorii naprężeń głównych, co dodatkowo podnosi walory sprężenia. Obecnie stosuje się dwa systemy sprężenia. Ich użycie może być szczególnie przydatne w budynkach biurowych o powierzchniach typu open space. Oprócz walorów użytkowych bardzo ważne, często decydujące, jest kryteriumekonomiki danego rozwiązania. Charakterystyka systemów sprężania monolitycznego System sprężania monolitycznego składa się z cięgna oraz zakotwienia czynnego i biernego (fotografia 1). Cięgno to najczęściej splot siedmiu drutów ze stali o wytrzymałości 1770 lub 1860MPa i niskiej relaksacji. W kraju najczęściej stosuje się sploty średnicy 15,7 mm, polu przekroju 150 mm2 i wytrzymałości 1860 MPa. System sprężania bez przyczepności. Rezygnacja z przyczepności stali sprężającej do betonu odbywa się na rzecz dążenia do eliminacji strat od tarcia na długości splotu. Rozwiązanie to w praktyce sprawdza się szczególnie przy długich, wielokrotnie zakrzywianych kablach przekraczających nawet 70 m. Brak przyczepności powoduje, że w razie przecięcia splotu istniejemożliwość jego całkowitej wymiany. Z jednej strony jest to zaleta, ale w trakcie projektowania należy uwzględnić fakt, że [...]

 Strona 1  Następna strona »