Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: 50 lat działalności Ośrodka Badawczo Rozwojowego Ciepłownictwa dla SPEC SA i krajowego ciepłownictwa

50 lat działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ciepłownictwa dla SPEC SA i krajowego ciepłownictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (OBRC SPEC SA) obchodzi w bieżącym roku 50-lecie istnienia i działalności w polskim ciepłownictwie. Jest to zarazem ostatni rok istnienia OBRC pod tą nazwą. Z dniem 4 lipca 2012 roku Ośrodek będzie funkcjonował w nowych warunkach organizacyjnych i własnościowych, jako Heat- Tech Center, Research and Innovation w ramach Grupy Dalkia. Jako wieloletni pracownicy i odchodzący dyrektorzy Ośrodka przedstawiamy w skrócie historię OBRC.Ośrodek od początku swojego istnienia był związany ze SPEC, w związku z tym, jego historię przedstawiamy łącznie z historią powstania SPEC. Za datę powstania SPEC przyjmuje się 1952 rok, w którym Minister Energetyki powołał Zakład Sieci Cieplnych Warszawa w Budowie i powierzył mu budowę oraz eksploatację sieci cieplnej. Zakład ten po połączeniu z Miejskimi Ciepłowniami przekształcił się w 1957 roku w Stołeczne Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej (SPGC). Po połączeniu w 1960 roku SPGC z Przedsiębiorstwem Warszawskich Inwestycji Cieplnych powstało Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC). Za datę powstania Ośrodka przyjmuje się 1962 rok, chociaż 5 lat wcześniej przy Dziale Technicznym SPGC utworzono Laboratorium. Głównym powodem powstania Laboratorium było przejęcie do eksploatacji w 1957 roku przez SPGC około tysiąca kotłowni lokalnych i osiedlowych, dotychczas eksploatowanych przez Miejskie Ciepłownie. Laboratorium wykonywało: - badania jakości wody w kotłowniach i instalacjach wewnętrznych budynków, - badania jakości paliwa w kotłowniach lokalnych i osiedlowych, - pomiary parametrów pracy kotłów oraz określanie ich sprawności. Budowa nowych elektrociepłowni (EC Żerań i EC Siekierki) i zasilanie w ciepło sieciowe coraz większych obszarów Warszawy spowodowały, że Ministerstwo Gospodarki Komunalnej na podstawie Laboratorium istniejącego w SPEC powołało w 1962 rok[...]

CIEPŁO DLA WARSZAWY

Czytaj za darmo! »

Wywiad z Panem Prezesem Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Michałem Machlejdem.SPEC z powodzeniem zarządza największym w kraju systemem ciepłowniczym. Jaka jest recepta na efektywne administrowanie takim przedsiębiorstwem? Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to rzeczywiście duża firma i mocno osadzona w tradycji. System, który obsługuje Warszawę ma ponad 50 lat i chciałbym być w tej szczęśliwej sytuacji, by móc powiedzieć, że cała sieć i wszystkie urządzenia są tak nowoczesne, że nie wymagają od nas wiele zaangażowania. W ciągu ostatnich lat znacznie ograniczyliśmy liczbę awarii, skróciliśmy czas ich usuwania, zminimalizowaliśmy okresy wyłączeń ciepła w ramach przerw remontowych do maksymalnie 24 godzin. W efekcie zmniejszyliśmy straty ciepła i [...]

XII FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

Czytaj za darmo! »

XII FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH odbyło się tradycyjnie w hotelu Amber w Międzyzdrojach. Uczestnikami FORUM byli przedstawiciele: - najważniejszych urzędów związanych z ciepłownictwem: Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, Ministerstwa Energetyki, Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewody Zachodniopomorskiego. - przedsiębiorstw energetyki cieplnej, - nauki - profesorowie i[...]

XX Jubileuszowe Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 11-14 września 2016 roku. Międzyzdroje, 11-14 września 2016 roku DOI:


  Pierwsze Forum Ciepłowników Polskich odbyło się we wrześniu1996 roku. Forum to było kontynuacją wcześniejszych, krajowych konferencji, które nosiły nazwę "Modernizacja Miejskich Systemów Ciepłowniczych", przy czym I Konferencja odbyła się w Świnoujściu. Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej spotykały się jednak wiele lat wcześniej; zrzeszały się one w wielu organizacjach, jak np. w Krajowej Radzie Energetyki Cieplnej, Unii Ciepłownictwa, a następcą prawnym i kontynuatorem tej działalności jest obecnie Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Organizatorem XX Forum Ciepłowników Polskich, podobnie jak poprzednich, jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, a firmami wspierającymi organizację forum były: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO), Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC),VEOLIA, PGNiG Termika SA i UNISOFT Sp. z o.o. Patronem naukowym XX FCP był prof. Stanisław Mańkowski, a patronami medialnymi redakcje: dziennika RZECZPOSPOLITA, CIRE ([...]

Miejsce ciepłownictwa w polityce energetycznej Polski

Czytaj za darmo! »

Wprowadzanie mechanizmów gospodarki rynkowej w Polsce powoduje potrzebę sformułowania nowego podejścia do zagadnień rozwoju sektora ciepłowniczego, które powinno mieć swoje odzwierciedlenie w polityce energetycznej Polski. Szczególnego znaczenia nabierają zatem procesy poszukiwań twórczych, które w końcowym efekcie umożliwiają efektywne wykorzystania zasobów i nośników energetycznych. Istotną r[...]

Mgr inż. Tomasz Kuplicki nestor polskiego ciepłownictwa ukończył 80 lat

Czytaj za darmo! »

Tomasz Kuplicki urodził się 18 kwietnia1928 r. w Krasnosielcu w woj. warszawskim. Ojciec Tomasza był w czasie okupacji żołnierzem Armii Krajowej. Został aresztowany przez NKWD zaraz po "wyzwoleniu" Warszawy i wraz z całym oddziałem 21.01.1945 r. wywieziony na Syberię, gdzie zmarł w marcu 1945 r. Tomasz Kuplicki, jako jedenastolatek wstąpił do Szarych Szeregów, a w 1943, mając 14 lat, został łąc[...]

 Strona 1  Następna strona »