Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KALINA"

Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych przekładni falowych DOI:10.15199/148.2017.2.6


  W publikacji przedstawiono historię powstania, budowę i zasadę działania przekładni falowych. Omówiono warianty konstrukcyjne, a także przedstawiono rozwiązanie hybrydowe, łączące cechy konstrukcyjne przekładni falowej i planetarnej. Konstrukcja przekładni jest ciągle rozwijana i wzbogacana o nowe warianty. Przykładem może być przekładnia hermetyczna, w której dzięki specjalnej konstrukcji koła podatnego i obudowy gwarantującej szczelność, przekładnie mogą być stosowane w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Słowa kluczowe: przekładnia falowa, koło podatne, koło sztywne, generator, konstrukcja.Przekładnia falowa w literaturze nazywana jest również harmoniczną. Została opatentowana w USA przez C.W. Mussera w 1959 r., a jej prezentacja odbyła się rok później w Nowym Jorku [1]. Jednym z pierwszych zastosowań było wykorzystanie jej w układzie napędowym łazika księżycowego w misji Apollo 15 w 1971 r. Przekładnia przenosiła moc Nwe = 0,25 KM i miała przełożenie i = 80, prędkość na wałku wejściowym wynosiła nwe = 10 000 obr./min. Obecnie przekładnie tego typu znajdują zastosowanie w napędach: manipulatorów, łazików kosmicznych, maszyn medycznych oraz w układach automatycznej regulacji. W przekładni falowej można wyróżnić trzy podstawowe części: koło sztywne, podatne i generator (rys. 1), a koło podatne jest odkształcane sprężyście przez generator. Po odkształceniu przyjmuje kształt zbliżony do elipsy. Obrót generatora osadzonego na wale wejściowym powoduje przemieszczanie się wywołanych fal odkształceń po obwodzie koła podatnego, a tym samym wchodzenie i wychodzenie z zazębienia kolejnych par zębów. W zależności od konstrukcji przekładni od 30 do 50% par zębów jest jednocześnie w przyporze. Wał wyjściowy może być połączony z kołem podatnym lub kołem sztywnym w zależności od tego, które z kół jest unieruchomione. Przełożenie (i = 30- 350) zależy od liczby zębów koła podatnego z1 i sztywnego [...]

 Strona 1