Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Gębczyk"

Symulacja łuku ziemnozwarciowego w sieci SN za pomocą programu EMTP-ATP DOI:10.15199/74.2017.9.2


  Zwarcia są jednym z najczęściej spotykanych zakłóceń w systemie elektroenergetycznym. W sieci SN większość zwarć stanowią zwarcia doziemne. Najbardziej interesującym typem zwarcia - z punktu widzenia analizy - jest zwarcie łukowe. Idąc dalej, zwarcia łukowe można podzielić na trwałe bądź przerywane. Rodzaj występującego zwarcia w sieci zależy od: parametrów sieci, miejsca zwarcia oraz warunków atmosferycznych [7]. Zwarcia łukowe, oprócz szkód wywołanych palącym się łukiem w miejscu zwarcia, znacznie wpływają na pracę sieci. Wywołują przepięcia, generują wyższe harmoniczne oraz zakłócają działanie automatyki zabezpieczeniowej. Dlatego też istnieje potrzeba wnikliwej analizy tego zjawiska. W artykule przedstawiono model matematyczny oraz symulację zwarcia łukowego w sieci SN. Posłużono się specjalistycznym programem EMTP-ATP, który jest doskonałym narzędziem do modelowania stanów przejściowych w systemie elektroenergetycznym. Model matematyczny łuku zwarciowego Model matematyczny łuku zwarciowego opisuje przebieg jego konduktancji w funkcji prądu łuku (bądź napięcia) oraz warunków środowiskowych [6]. Znanych jest wiele zależności, opisujących zachowanie palącego się łuku. W [5] przedstawiono opis matematyczny łuku elektroenergetycznego, palącego się w powietrzu, który został otrzymany na podstawie badań eksperymentalnych. Opi[...]

 Strona 1