Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Walak"

Włoskie obuwie w liczbach DOI:10.15199/60.2017.04.1


  Wyniki za rok 2016 przedstawione przez włoskie stowarzyszenie producentów obuwia Assocalzaturifici potwierdzają nadal trudną sytuację tej branży, cały czas pogrążonej w stagnacji. Odrodzenie rynku wewnętrznego - po ośmiu latach (2007-2015) ciągłego spadku produkcji i konsumpcji, podczas których zakupy obuwia przez włoskie gospodarstwa domowe zmalały o 30 milionów par - po raz kolejny musi zostać odłożone na później. Według ankiety przeprowadzonej przez stowarzyszenie 56% przedsiębiorstw produkujących obuwie odczuło spadek produkcji. Jednak w porównaniu z ostatnimi latami nastąpił nieznaczny wzrost liczby firm, które zadeklarowały stabilizację - 21%, natomiast 23% firm ogłosiło wzrost produkcji. W sumie w 2016 r. wyprodukowano we Włoszech 187, 5 mln par obuwia o wartości 7515,22 mln euro. Według ocen włoskich przedsiębiorców, pierwsza połowa 2017 r. będzie podobna do ubiegłorocznej (51% odpowiedzi), podczas gdy w drugiej połowie firmy przewidują pogorszenie sytuacji (spadek produkcji - 31% odpowiedzi), zaś 18% respondentów uważa, że produkcja wzrośnie. Z kolei dane ISTAT pokazują, że okres od stycznia do października 2016 r. odznaczał się wzrostem wartości eksportu o 2,6%, przy jednoczesnym spadku liczby sprzedanych par (o 1%). Średnia cena za parę wzrosła o 3,7% do wartości 42,29 euro. Wyeksportowano ok. 178 mln par za sumę 7,53 mld euro, czyli o 1,8 mln mniej niż w tym samym okresie roku 2015. Analizując dane z ostatniej dekady, można zauważyć, iż obecne wyniki nie są satysfakcjonujące - niższa wartość eksportu była jedynie w pierwszych dziesięciu miesiącach 2009, w czasie światowego kryzysu gospodarczego. Jeśli chodzi o rynek unijny, na który trafia 7 na 10 par sprzedanego za granicę obuwia, nastąpił spadek wielkości eksportu o niecały procent, natomiast o 2% wzrosła wartość sprzedanego obuwia. Zmniejszyły się zamówienia z Francji, która nadal jest czołowym unijnym odbiorcą włoskiego obuwia. Natomiast wzrósł eksport do Nie[...]

Wykorzystanie przędz mieszankowych z włókien naturalnych w dzianinach na wyroby o podwyższonym komforcie użytkowania


  Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych (International Year of Natural Fibres IYNF 2009) [1]. Nadrzędnym celem tej inicjatywy było podniesienie świadomości konsumentów o roli włókien naturalnych we współczesnej gospodarce i ochronie środowiska naturalnego [2]. Temu problemowi była też poświęcona między innymi X Międzynarodowa Konferencja w Gdyni oraz Międzynarodowy Kongres Włókien Naturalnych zorganizowany równolegle do targów Techtextil we Frankfurcie w 2009 r. [3]. Międzynarodowe Organizacje Włókien Naturalnych, które pod przewodnictwem FAO ściśle współpracowały w roku 2009 nad promowaniem wiedzy o włóknach naturalnych, postanowiły kontynuować swoją działalność w latach następnych pod hasłem "Inicjatywa - odkryj włókna naturalne" - Discover Natural Fibres Initiative. Działania te podyktowane były przede wszystkim niepokojącą sytuacją włókien naturalnych na światowych rynkach. W ciągu ostatniego półwiecza włókna naturalne zastąpiono w odzieży i wyposażeniu gospodarstw domowych w dużej mierze włóknami syntetycznymi. Sukces surowce syntetyczne osiągnęły głównie ze względu na koszty. W odróżnieniu od włókien naturalnych, powszechnie stosowane włókna syntetyczne są produkowane masowo, uzyskując dużo bardziej jednolite parametry mechaniczne, długości czy kolory, łatwo więc je dostosować zarówno do standardowych jak i do specyficznych zastosowań [4]. Nierówna konkurencja z włóknami syntetycznymi i problemy obecnego, globalnego kryzysu ekonomicznego wpływają bardzo niekorzystnie na warunki życia milionów ludzi, którzy utrzymują się z produkcji włókien naturalnych i ich przetwarzania. Dlatego Międzynarodowy Rok Włókien Naturalnych 2009 i dalsza kontynuacja jego założeń miały na celu zwiększenie globalnej świadomości znaczenia włókien naturalnych. Szacuje się, że w ostatnich latach, rocznie rolnicy osiągają zbiory na poziomie około 35 mln ton włókien naturalnych ze zwierząt oraz[...]

Kształtowanie właściwości dzianin poprzez zastosowanie przędz polipropylenowych z włókien modyfikowanych


  One of valuable parameters necessary to obtain certain properties of fabrics is their production from proper sorts of raw materials. Expectations for obtaining the best comfort of clothing usage direct the researchers for supplementation of standard products with additional properties. To achieve this goal, studies concerning fiber modification processes, particularly research on parameters affecting properties of fabrics and knitwear, are carried on. Recent data demonstrated that significant role for knitwear properties play yarns constructed from polypropylene fibers. Their presence is noted in underwear, sport and recreation products and in stocking industry. Among numerous assortment of polypropylene yarns, particularly valuable are microfiber yarns, antibacterial yarns and thermoactive yarns. Wprowadzenie W świetle rosnącej konkurencji na rynku wyrobów tekstylnych zapewnienie wysokiego komfortu użytkowania staje się priorytetem w oferowanych produktach. Analiza czynników składających się na komfort użytkowania wskazuje, iż komfort jest pojęciem wielowymiarowym i złożonym. Indywidualne odczucie komfortu jest wynikiem skomplikowanych procesów, w których znacząca liczba bodźców pochodząca od odzieży i wywoływana przez zewnętrzne czynniki środowiskowe jest przekazywana do mózgu w celu sformułowania subiektywnych odczuć użytkownika [1]. Komfort użytkowania określany może być przez wiele parametrów biofizycznych, które wyznaczane są w oparciu o metody znormalizowane, jak również na podstawie własnych procedur badawczych opracowanych przez jednostki naukowe. W celu kompleksowego scharakteryzowania danych wyrobów pod kątem tych zjawisk najczęściej określane są podstawowe parametry strukturalne oraz parametry biofizyczne takie jak: higroskopijność, przepuszczalność powietrza, czas wysychania, opór pary wodnej (przepuszczalność pary wodnej), opór cieplny czy wskaźniki sorpcji (wartość średniej sorpcji, prędkość sorpcji) [2]. Istot[...]

Dzianiny rządkowe dystansowe z przędz syntetycznych o przeznaczeniu odzieżowym DOI:10.15199/60.2016.06.4


  The paper presents the characteristics of the distance weft knitted fabrics made of the different systems of synthetic yarns: polyamide, polyester and polypropylene, made for garments. In shaping the usability functions, beyond the kind of the raw materials, an important issue is knitted fabrics design solutions. The study included knitted fabrics with distance layer up to 1 mm, and with differences properties of the outer layers of material. In order to determine the expected usability properties of knitted fabrics the metrology tests were made including such parameters as air permeability, hygroscopicity, moisture sorption (absorption time drops, the absorbed volume drops), thermal resistance, water vapor resistance and water vapor permeability. Keywords: weft knitted, distance fabrics, synthetic yarns, clothing 1. Wprowadzenie W klimacie umiarkowanym i zimnym odzież stanowi ochronę przed stratami ciepła, dzięki czemu wspomaga mechanizmy termoregulacyjne i wytwarza klimat wokół ciała człowieka. Tak więc jest istotnym czynnikiem wpływającym na wymianę ciepła z otoczeniem i stanowi barierę na drodze tej wymiany ciepła. Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem zachodzi nieustannie i odbywa się poprzez przewodzenie, konwekcję, promieniowanie oraz odparowywanie potu. Tego rodzaju wymiana ciepła zależy od warunków klimatycznych środowiska, które charakteryzuje m.in.: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, ciśnienie pary wodnej i prędkość ruchu powietrza. W celu prawidłowego działania wszystkich funkcji organizmu człowieka koniecznym jest utrzymanie stałej ciepłoty ciała, dlatego też w zależności od warunków otoczenia odpowiednie mechanizmy, pozwalają organizmowi wytworzyć niezbędną ilość ciepła lub też odprowadzić jego nadmiar. W przypadkach gdy materiały odzieżowe są nieprzepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, stanowią one dodatkowe obciążenie cieplne dla organizmu. Z tego względu istotnym jest, aby od[...]

Wielofunkcyjne dzianiny dwuwarstwowe na odzież o właściwościach barierowych DOI:10.15199/60.2015.2.3


  1. Wprowadzenie Zarówno przemysł włókienniczy jak i odzieżowy należą do sektorów gospodarki, które są inicjatorami nowych produktów dla różnych segmentów rynku, konkurujących jakością i funkcjonalnością. Technologie i procesy przetwórcze oparte na szerokiej wiedzy, szczególnie w dziedzinie chemii, biotechnologii i fizyki sprawiają, że materiały włókiennicze stają się coraz bardziej wszechstronne. Działania te zmierzają do opracowywania tekstyliów "funkcjonalnych" najczęściej łączących w swoim charakterze właściwości barierowe z komfortem użytkowania. Raporty organizacji the European Textiles and Apparel Organization (EURATEX), obejmujące badanie rynku w ostatnim Wielofunkcyjne dzianiny dwuwarstwowe na odzież o właściwościach barierowych JOLANTA JANICKA, ROMUALDA KOŹMIŃSKA, ELŻBIETA MIELICKA, AGNIESZKA WALAK, IZABELA OLEKSIEWICZ, VIOLETA JARZYNA DOI: 10.15199/60.2015.2.3 36 Przegląd - WOS 2/2015 WYROBY dziesięcioleciu wskazują, że wzrasta popyt na wyroby tekstylne wielofunkcyjne, chroniące zdrowie i przyjazne środowisku. Wśród szerokiej gamy oferowanych w tej grupie produktów znajduje się m.in. odzież ochronna. Problemy ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy są aktualnym przedmiotem badań wielu instytucji, a jednym z nich jest doskonalenie wyrobów ochronnych i poszukiwanie nowych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych w procesach ich wytwarzania. Przeznaczone na odzież materiały tekstylne właściwości ochronne uzyskują w wyniku zastosowania odpowiednich surowców włókienniczych, zaprojektowanych struktur i prowadzonych specjalnych obróbek wykończalniczych [1-5]. Oczekiwania odbiorców w stosunku do oferowanej odzieży ochronnej wskazują na wielofunkcyjność wyrobów, których właściwości użytkowe powinny łączyć cechy ochronne w jak największym stopniu z funkcjonalnością i komfortem fizjologicznym. Produkcja i stosowanie odzieży ochronnej w Polsce, jak i w wielu innych krajach, objęte są przepisami normatywnymi zw[...]

 Strona 1