Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Mielicka"

Charakterystyka wyrobów w technologii seamless


  Wyroby odzieżowe typu "seamlesswear" charakteryzują się konstrukcją bezszwową, która otrzymywana jest w wyniku zastosowania technologii na okrągłych maszynach dziewiarskich o średnicach cylindra (16 ÷ 20"), przystosowanych do długości obwodu wyrobów. Do produkcji tej grupy wyrobów przystosowane są maszyny typu "seamless", które zostały wprowadzone na rynek produkcyjny przez włoską firmę Santoni S.p.A. pod koniec ubiegłego wieku [1]. Inspiracją do opracowania maszyn "seamless" było wykorzystanie do produkcji wyrobów bieliźnianych rozwiązań techniczno-technologicznych cylindrycznych maszyn dziewiarskich małych średnic, przeznaczonych do produkcji wyrobów skarpetkowych i pończoszniczych. Proces dziania wyrobów o konstrukcji bezszwowej realizowany jest więc w ruchu obrotowym i wahadłowym cylindra maszyny. Technologia obejmuje również możliwość wytwarzania tzw. podwójnego mankietu przekładanego, co w produkcji wyrobów odzieżowych znajduje zastosowanie do wykonania mankietów oraz wyrobów o konstrukcji dwuwarstwowej. Maszyny "seamless" należą do grupy maszyn, które z uwagi na możliwości projektowe, indywidualną selekcję igieł, elektroniczny system sterowania i rozwiązania technicznotechnologiczne można zakwalifikować do maszyn dziewiarskich najnowszej generacji. Wyposażone są w komputerowe studio projektowania struktury dzianin i wyrobów ze specjalnym oprogramowaniem Pulsar i DIGRAPH 3, które umożliwiają realizację pełnego projektu wyrobu z wyszczególnieniem danych dla każdego cyklu formowania rządka oczek dzianiny na maszynie [2]. Możliwości technologiczne i wzornicze maszyn zapewniają wysoką jakość i atrakcyjność wyrobów poprzez kon[...]

Materiały kompozytowe na bazie dzianin pluszowych na odzież o wielofunkcyjnych właściwościach. Cz. I


  Wyroby odzieżowe wykonane m.in. z materiałów kompozytowych o określonej strukturze mogą skutecznie spełniać funkcje ochronne w trudnych warunkach klimatycznych i przy dużej aktywności fizycznej, dzięki temu, że mogą zapewnić odpowiedni komfort i równowagę termiczną z punktu widzenia prawidłowego działania organizmu [1, 2]. Ponadto dodatkowa modyfikacja odpowiednich składników materiału kompozytowego może nadawać kolejne właściwości wyrobom odzieżowym np. chronić przed skutkami zagrożenia środowiska pracy. Prace badawcze nad opracowaniem odzieży dopasowującej swoje właściwości w zależności od klimatu zewnętrznego i produkcji ciepła metabolicznego, są podejmowane w wielu instytucjach naukowych i określają podstawy do projektowania odzieży termoaktywnej i wielofunkcyjnej. Działania te są tym bardziej efektywne, im w większym stopniu wykorzystywane są materiały włókiennicze nowych generacji. Zagadnienie opracowania wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych, zostało uwzględnione w zrealizowanych przez Instytut Włókiennictwa pracach [3, 4] przy projektowaniu materiałów tekstylnych przeznaczonych przede wszystkim na odzież sportową, rekreacyjną i turystyczną, jak również na odzież ochronną dla niektórych grup zawodowych. Nowo opracowane materiały pretendują do zastosowania na odzież wierzchnią dla pracowników służb ratowniczych, kolei, poczty, myśliwych oraz na odzież stosowaną w środowiskach pracy o zagrożeniu elektrycznością statyczną. W nowo opracowanych materiałach kompozytowych jako podstawowy element składowy zastosowano dzianiny pluszowe typu polar. Zakres badań technologicznych Prowadzone w instytucie prace badawcze zostały ukierunkowane na opracowanie materiałów kompozytowych na odzież wierzchnią scharakteryzowaną jako: - termoaktywna sportowa i rekreacyjna, - termoaktywna w połączeniu z właściwościami ochronnymi przed elektrycznością statyczną. Mając na uwadze oczekiwania stawiane odzieży termoaktywnej, przy jej proje[...]

Materiały kompozytowe na bazie dzianin pluszowych na odzież o wielofunkcyjnych właściwościach. Cz. II


  Zgodnie z normą PN-EN 1149-5:2008 za materiał elektrostatycznie rozpraszający można uznać materiał, spełniający jedno z wymagań, wartość: czasu półzaniku t50 < 4 s lub współczynnika ekranowania S > 0,2 lub rezystancji powierzchniowej RS na co najmniej jednej powierzchni ≤ 2,5 x 109 W. Analizując uzyskane wyniki badań i mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że opracowane dzianiny są materiałem rozpraszającym ładunki elektryczne, ponieważ spełniają jeden z wymienionych warunków tj. czas półzaniku t50, który wynosi odpowiednio 0,291 s i 0,271 s , a tym samym jest < 4 s. Oceny komfortu użytkowego opracowanych materiałów kompozytowych dokonano w oparciu o badania wskaźników wymienionych w tabeli 3. Materiały kompozytowe na bazie dzianin pluszowych na odzież o wielofunkcyjnych właściwościach. Cz. II Jolanta Janicka , Elżbieta Mielicka , Teresa Massalska -Lipi[...]

Budowa somatyczna oraz wybrane parametry antropometryczne studentów i zawodników wybranych dyscyplin sportowych


  Somatic body construction in anthropometric characteristics of sportsman and students in selected sports disciplines Research on selected anthropometric characteristics of students specialized in selected sports discipline as well as of students who do not compete sports in professional way has been performed. Anthropometric measurements were made using 3D scanner Anthroscan Vitus Smart XXL (Human Solutions) for 92 control students and 41 professional players of various sports (artistic gymnastics, sprints, long-distance, handball). The marked out body dimensions were analyzed in dependence on cultivated sport discipline as well as in control students. A division due the somatic body construction has been made. The basic formula of Rohrer rate was used to define typology type. It has been found that the vast majority, approximately 86% of male students and more than 50 % female students has leptosomatic body construction. In most analyzed sports the leptosomatic type has dominated except handball and artistic gymnastics. Wprowadzenie Badania morfologii ciała człowieka, jego zdolności motorycznych pozwalają uzyskać wyniki znajdujące praktyczne zastosowanie w sporcie wyczynowym, zwłaszcza przy doborze osób o określonych cechach budowy do wybranych dyscyplin czy konkurencji sportowych. Dzięki takim danym można tworzyć wyobrażeniowy "model mistrza", czyli układ, którego zadaniem jest imitowanie wybranych, najistotniejszych cech oryginału, tj. dzisiejszego bądź przyszłego mistrza określonej dyscypliny sportowej [1]. Znajomość modelu ułatwia określenie "cech", które powinny być badane podczas naboru do pierwszego etapu szkolenia, a objęcie kontrolą okresową ich rozwoju w konsekwencji optymalizuje działania polegające na sterowaniu treningiem sportowym we wszystkich jego etapach. Model mistrza tworzy się uśredniając parametry wielu cech: wyniku sportowego, wieku osiągnięcia najlepszego wyniku, budowy somatycznej, poziomu ukierunkowan[...]

Włoskie obuwie w liczbach DOI:10.15199/60.2017.04.1


  Wyniki za rok 2016 przedstawione przez włoskie stowarzyszenie producentów obuwia Assocalzaturifici potwierdzają nadal trudną sytuację tej branży, cały czas pogrążonej w stagnacji. Odrodzenie rynku wewnętrznego - po ośmiu latach (2007-2015) ciągłego spadku produkcji i konsumpcji, podczas których zakupy obuwia przez włoskie gospodarstwa domowe zmalały o 30 milionów par - po raz kolejny musi zostać odłożone na później. Według ankiety przeprowadzonej przez stowarzyszenie 56% przedsiębiorstw produkujących obuwie odczuło spadek produkcji. Jednak w porównaniu z ostatnimi latami nastąpił nieznaczny wzrost liczby firm, które zadeklarowały stabilizację - 21%, natomiast 23% firm ogłosiło wzrost produkcji. W sumie w 2016 r. wyprodukowano we Włoszech 187, 5 mln par obuwia o wartości 7515,22 mln euro. Według ocen włoskich przedsiębiorców, pierwsza połowa 2017 r. będzie podobna do ubiegłorocznej (51% odpowiedzi), podczas gdy w drugiej połowie firmy przewidują pogorszenie sytuacji (spadek produkcji - 31% odpowiedzi), zaś 18% respondentów uważa, że produkcja wzrośnie. Z kolei dane ISTAT pokazują, że okres od stycznia do października 2016 r. odznaczał się wzrostem wartości eksportu o 2,6%, przy jednoczesnym spadku liczby sprzedanych par (o 1%). Średnia cena za parę wzrosła o 3,7% do wartości 42,29 euro. Wyeksportowano ok. 178 mln par za sumę 7,53 mld euro, czyli o 1,8 mln mniej niż w tym samym okresie roku 2015. Analizując dane z ostatniej dekady, można zauważyć, iż obecne wyniki nie są satysfakcjonujące - niższa wartość eksportu była jedynie w pierwszych dziesięciu miesiącach 2009, w czasie światowego kryzysu gospodarczego. Jeśli chodzi o rynek unijny, na który trafia 7 na 10 par sprzedanego za granicę obuwia, nastąpił spadek wielkości eksportu o niecały procent, natomiast o 2% wzrosła wartość sprzedanego obuwia. Zmniejszyły się zamówienia z Francji, która nadal jest czołowym unijnym odbiorcą włoskiego obuwia. Natomiast wzrósł eksport do Nie[...]

Pomiary sylwetek ludzkich - porównanie metody manualnej i bezdotykowej

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem pomiarów populacyjnych jest poznanie budowy fizycznej ludności Polski w celu opracowania norm dla różnych wyrobów przemysłowych, których produkcja jest związana z budową człowieka. Do tej pory zarówno w projektowaniu ergonomicznym, jak również w projektowaniu wyrobów odzieżowych opierano się na średnich populacyjnych opartych na wyliczeniach z krajowych badań antropometrycznych przeprowadzanych jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia. Obserwowany od dłuższego czasu trend sekularny (wiekowy, stuletni) powoduje znaczące zmiany parametrów wymiarowych, charakteryzujących proporcje ciała człowieka. Stanowi także jedną z przyczyn niemożności doboru odpowiednich ubrań na własną sylwetkę. Pomimo zmian w proporcjach naszego ciała produkcję odzieży nadal prowadzi s[...]

Ergonomiczne wyroby bieliźniane dla osób długotrwale unieruchomionych


  Celem pracy było sformułowanie wytycznych do projektowania funkcjonalnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych bielizny dostosowanej do ograniczeń ruchowych wynikających z określonych zaburzeń ruchu i zniekształceń ciała spowodowanych podeszłym wiekiem lub kalectwem. Opracowanie funkcjonalnych ubiorów dostosowanych do ograniczeń ruchowych wpłynie na poprawę jakości życia i samopoczucia użytkowników, dając im szansę zwiększenia samodzielności oraz poczucia akceptacji w społeczeństwie. Odpowiednia konstrukcja ubiorów w połączeniu z doborem materiału pozwoli na spełnienie wymagań ergonomicznych, biofizycznych i estetycznych użytkowników. 2. Realizacja badań W ramach tematu przeprowadzono prace doświadczalne, aby ustalić wymagania dotyczące nietypowych ubiorów wykonanych z dzianin o różnych składach surowcowych i strukturach. Uwzględniono specyfikę konstrukcji i modelowania oraz technologię konfekcjonowania wyrobów. 2.1. Określenie potrzeb i preferencji osób o różnym stopniu niepełnosprawności Opracowanie założeń konstrukcyjno-materiałowych odzieży przeprowadzono w oparciu o ankietowe badania środowiskowe w celu określenia potrzeb i preferencji osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Przeprowadzono analizę podstawowych potrzeb w zakresie odzieży ankietując ludzi z różnymi schorzeniami, na podstawie obserwacji, rozmów z pacjentami i ich opiekunami. Osobisty kontakt z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami był niezbędny do właściwego określenia indywidualnych potrzeb, często związanych ze stopniem niepełnosprawności. Kwestionariusz składał się z następujących modułów tematycznych; I. danych personalnych respondentów, II. danych dotyczących stanu zdrowia osób ankietowanych, III. danych dotyczących wyboru ubiorów - pytań o preferencje w zakresie asortymentu odzieży. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 30% pacjentów wymaga pomocy przy ubieraniu (rys. 1.), zaś szczególne potrzeby osób starszych na stałe leżących w łó[...]

Wykorzystanie przędz mieszankowych z włókien naturalnych w dzianinach na wyroby o podwyższonym komforcie użytkowania


  Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych (International Year of Natural Fibres IYNF 2009) [1]. Nadrzędnym celem tej inicjatywy było podniesienie świadomości konsumentów o roli włókien naturalnych we współczesnej gospodarce i ochronie środowiska naturalnego [2]. Temu problemowi była też poświęcona między innymi X Międzynarodowa Konferencja w Gdyni oraz Międzynarodowy Kongres Włókien Naturalnych zorganizowany równolegle do targów Techtextil we Frankfurcie w 2009 r. [3]. Międzynarodowe Organizacje Włókien Naturalnych, które pod przewodnictwem FAO ściśle współpracowały w roku 2009 nad promowaniem wiedzy o włóknach naturalnych, postanowiły kontynuować swoją działalność w latach następnych pod hasłem "Inicjatywa - odkryj włókna naturalne" - Discover Natural Fibres Initiative. Działania te podyktowane były przede wszystkim niepokojącą sytuacją włókien naturalnych na światowych rynkach. W ciągu ostatniego półwiecza włókna naturalne zastąpiono w odzieży i wyposażeniu gospodarstw domowych w dużej mierze włóknami syntetycznymi. Sukces surowce syntetyczne osiągnęły głównie ze względu na koszty. W odróżnieniu od włókien naturalnych, powszechnie stosowane włókna syntetyczne są produkowane masowo, uzyskując dużo bardziej jednolite parametry mechaniczne, długości czy kolory, łatwo więc je dostosować zarówno do standardowych jak i do specyficznych zastosowań [4]. Nierówna konkurencja z włóknami syntetycznymi i problemy obecnego, globalnego kryzysu ekonomicznego wpływają bardzo niekorzystnie na warunki życia milionów ludzi, którzy utrzymują się z produkcji włókien naturalnych i ich przetwarzania. Dlatego Międzynarodowy Rok Włókien Naturalnych 2009 i dalsza kontynuacja jego założeń miały na celu zwiększenie globalnej świadomości znaczenia włókien naturalnych. Szacuje się, że w ostatnich latach, rocznie rolnicy osiągają zbiory na poziomie około 35 mln ton włókien naturalnych ze zwierząt oraz[...]

Kształtowanie właściwości dzianin poprzez zastosowanie przędz polipropylenowych z włókien modyfikowanych


  One of valuable parameters necessary to obtain certain properties of fabrics is their production from proper sorts of raw materials. Expectations for obtaining the best comfort of clothing usage direct the researchers for supplementation of standard products with additional properties. To achieve this goal, studies concerning fiber modification processes, particularly research on parameters affecting properties of fabrics and knitwear, are carried on. Recent data demonstrated that significant role for knitwear properties play yarns constructed from polypropylene fibers. Their presence is noted in underwear, sport and recreation products and in stocking industry. Among numerous assortment of polypropylene yarns, particularly valuable are microfiber yarns, antibacterial yarns and thermoactive yarns. Wprowadzenie W świetle rosnącej konkurencji na rynku wyrobów tekstylnych zapewnienie wysokiego komfortu użytkowania staje się priorytetem w oferowanych produktach. Analiza czynników składających się na komfort użytkowania wskazuje, iż komfort jest pojęciem wielowymiarowym i złożonym. Indywidualne odczucie komfortu jest wynikiem skomplikowanych procesów, w których znacząca liczba bodźców pochodząca od odzieży i wywoływana przez zewnętrzne czynniki środowiskowe jest przekazywana do mózgu w celu sformułowania subiektywnych odczuć użytkownika [1]. Komfort użytkowania określany może być przez wiele parametrów biofizycznych, które wyznaczane są w oparciu o metody znormalizowane, jak również na podstawie własnych procedur badawczych opracowanych przez jednostki naukowe. W celu kompleksowego scharakteryzowania danych wyrobów pod kątem tych zjawisk najczęściej określane są podstawowe parametry strukturalne oraz parametry biofizyczne takie jak: higroskopijność, przepuszczalność powietrza, czas wysychania, opór pary wodnej (przepuszczalność pary wodnej), opór cieplny czy wskaźniki sorpcji (wartość średniej sorpcji, prędkość sorpcji) [2]. Istot[...]

Komfort użytkowania wyrobów odzieżowych z dzianin o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych DOI:10.15199/60.2015.7.1


  Słowa kluczowe: wyroby odzieżowe, dzianiny dwuwarstwowe, właściwości trudnopalne i antyelektrostatyczne, komfort fizjologiczny, mikroklimat pododzieżowy Comfort of clothing garments made of knitting materials with flame retardant and anistatic properties The article presents the results of research work containing design and construction works of protective clothing. The physical effort was measured on cycloergonometer device as well as the assessment of physiological comfort of clothing garments made of double layer knitting materials with flame retardant and antistatic properties. The removal of moisture and steam from user skin surface takes place at a certain time of recovery phase. Analysis of the characteristics of changes of the underwear microclimate properties showed that developed technical and technological solutions ensure the biophysical properties for the protective clothing. The garments that have been assessed can be used as a personal protection goods which provides using comfort. Keywords: clothing garments, double layer knitting materials, flame retardant properties, antistatic properties, physiological comfort, underwear microclimate Wprowadzenie Oczekiwania odbiorców w stosunku do oferowanej odzieży ochronnej dotyczą wielofunkcyjności wyrobów, która właściwości użytkowe tych wyrobów powinna łączyć cechy ochronne w jak największym stopniu z funkcjonalnością i komfortem fizjologicznym. Funkcje te usystematyzowane zostały w następującej kolejności: - funkcje ochronne związane są z zagrożeniami środowiska zewnętrznego, - funkcje biofizyczne związane są z przewidywanym klimatem otoczenia oraz indywidualnym wydatkiem energetycznym, - funkcje ergonomiczne spełnione są poprzez racjonalne projektowanie konstrukcji i dostosowanie formy wyrobu do wymiarów człowieka wykonującego dane czynności, - funkcje estetyczne czyli przede wszystkim atrakcyjność wizualna, kolorystyka, trwałość wybarwień oraz stabilność wymiarów [...]

 Strona 1  Następna strona »