Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anita Ilska"

Rada Główna SWP obradowała w Konopnicy DOI:


  W dniach 25-26 września br. w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Łódzkiej "Dworek" w Konopnicy odbyło się posiedzenie Rady Głównej Stowarzyszenia Włókienników Polskich. W obradach, które poprowadził Jan Wojtysiak, przewodniczący Rady Głównej, wzięli udział: członkowie Zarządu Głównego z prezesem Elwirą Zarębą, dyrektor biura, prezesi oddziałów z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Częstochowy, Białegostoku, Torunia oraz Jan Berenda, założyciel koła SWP w Żarach, a także inicjator powstania Muzeum Włókiennictwa w tym mieście. Podczas obrad przedstawiono raport z działalności Zarządu Głównego SWP. Ważnym wydarzeniem było spotkanie współorganizowane z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej poświęcone wspomnieniom o honorowym prezesie stowarzyszenia, prof. Januszu Szoslandzie. Profesor był m.in. pomysłodawcą biegu Textilcross i od 2015 roku, na wniosek SWP, tej włókienniczej imprezie sportowej nadano jego imię. Jednym z celów działalności Stowarzyszenia Włókienników Polskich jest propagowanie włókiennictwa. W związku z tym stowarzyszenie w marcu br. współorganizowało wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym seminarium pt. "Włókiennictwo - nowe rozdanie", a także organizowało część włókienniczą Forum Gospodarczego w Łodzi. Udanym przedsięwzięciem szkoleniowym[...]

XII Sympozjum Naukowo-Techniczne Knit Cert "Kształtowanie przyszłości dzianin. Bezpieczeństwo i ekologia tekstyliów" DOI:


  "Kształtowanie przyszłości dzianin. Bezpieczeństwo i ekologia tekstyliów" - to tytuł XII Sympozjum Naukowo-Technicznego Knit Cert zorganizowanego w dniach 17-18 maja br. w Bronisławowie przez Instytut Włókiennictwa. W spotkaniu wzięło udział 97 przedstawicieli świata nauki oraz przemysłu zainteresowanych zagadnieniami związanymi z branżą dziewiarską oraz certyfikacją tekstyliów, które ujęto w 29 referatach.Pierwszego dnia odbyła się sesja ogólna oraz sesja dotycząca ekologii tekstyliów. Na początku omówiono rolę i zadania Instytutu Włókiennictwa w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań branży włókienniczej. Następnie przedstawiono działania organów celnych w zakresie granicznych kontroli wyrobów włókienniczych oraz wyrobów podlegających dyrektywie dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Na przykładach zaprezentowano przypadki zatrzymania towarów z powodu braku bądź niezgodności oznakowania CE lub/oraz deklaracji zgodności. W kolejnym wystąpieniu [...]

 Strona 1