Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARTŁOMIEJ WARCHOŁ"

Rozwiązanie problemu projektowania filtrów szerokopasmowych trzeciego stopnia

Czytaj za darmo! »

Parametrem stosowanym do klasyfikacji filtrów ze względu na szerokość pasma przepustowego jest względna szerokość pasma (często wyrażona w procentach): gdzie: fp1, fp2 częstotliwości graniczne pasma przepustowego, fc częstotliwość środkowa. Za częstotliwość środkową filtrów szerokopasmowych przyjmuje się częstotliwość będącą średnią arytmetyczną częstotliwości granicznych pasma przepustowego: Warto nadmienić, że częstotliwość środkowa filtrów wąskopasmowych definiowana jest zależnością taką, jak w filtrach drabinkowych i filtrach z rezonatorami sprzężonymi poprzez idealne inwertery immitancji [1-3]: Częstotliwość środkowa filtra nie jest pojęciem jednoznacznym, jak zostanie to pokazane dalej. Większość realizowanych filtrów mikrofalowych to filtry o względnych szerokościach [...]

 Strona 1