Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR SITEK"

W pełni różnicowy tor analogowy dla kamer z detektorem CMOS

Czytaj za darmo! »

W obecnych czasach jednymi z głównych instrumentów do badania otaczającego nas świata są kamery. Stosowane w różnych konfiguracjach potrafią wykryć to, co dla zmysłów człowieka jest niedostrzegalne. Kamery z modułami CMOS, w zależności od zastosowanego materiału fotoczułego, bardzo dobrze sprawdzają się przy detekcji promieniowania od fal UV aż do głębokiej podczerwieni. Z tego też powodu, takich sensorów używa się do budowy większości obecnie konstruowanych kamer, spektrometrów lub detektorów rozbłysków.Wzależności od prowadzonych obserwacji przed detektorami, jak i elektroniką z nimi współpracującą stawia się coraz wyższe wymagania. Przykładowo w większości eksperymentów astronomicznych pracujących na Ziemi w konstrukcji kamer najważniejsze są parametry optyczne takie jak c[...]

Testy matryc CMOS bliskiej podczerwieni

Czytaj za darmo! »

Projektując instrument detekcyjny do zastosowań kosmicznych wymagane jest połączenie wiedzy naukowców i inżynierów różnych dziedzin. Pierwszą grupą osób określającą parametry urządzenia są naukowcy definiujący rodzaj i zakres odbieranego promieniowania. Następnie grupa optyków określa wymaganą liczbę pikseli, wymiary fizyczne, wielkość piksela oraz czułość macierzy. Kolejnym krokiem jest dobór detektora spełniającego określone wymagania, zadanie to stawiane jest zazwyczaj przed elektronikami. Znając charakterystykę prądu ciemnego proponowanego detektora można przystąpić do określenia wymagań termicznych. Temperatura detektora definiuje poziom prądu ciemnego, a co za tym idzie poziomu minimalnego i szumu odbieranych danych oraz sposobu i układu chłodzenia detektora. Zazwyczaj k[...]

Analiza możliwości zastosowania sensorów inercjalnych MEMS w projekcie PROTEUS


  Podstawowy system lokalizacyjny w projekcie PROTEUS wykorzystuje moduły GNSS, jednak takie rozwiązanie nie zapewnia ciągłości pozycjonowania podczas utraty widoczności satelitów (w tunelach, pośród wysokiej zabudowy, wewnątrz budynków etc.). W tej sytuacji naturalne wydaje się wykorzystanie alternatywnych możliwości lokalizacji obiektów. Jedną z nich jest zastosowanie systemów inercjalnych (bezwładnościowych), które pozwalają na zwiększenie dokładności pozycjonowania w warunkach częściowej utraty widoczności satelitów, a także na kontynuowanie (w ograniczonej skali czasu) nawigacji po całkowitej utracie sygnałów satelitarnych. W tym kontekście przetestowany został moduł Xsens MTiG (system zintegrowany INS/GPS) zawierający m.in. trójosiowe sensory przyspieszenia (akcelerometry) oraz sensory prędkości kątowej (żyroskopy) wykonane w technologii MEMS. Ponadto, moduł wyposażony jest również w magnetometr i barometr, które poprawiają dokładność wyznaczenia odpowiednio orientacji względem Ziemi oraz względnych zmian wysokości. W celu oceny praktycznych możliwości pomiarowych układu MTiG przeprowadzono dwa rodzaje testów. Pierwszy określono jako test w warunkach statycznych polegający na obserwacji układu pozostającego w spoczynku, dzięki czemu wyznaczono głównie parametry szumowe sensorów. Natomiast drugi test wykonano w warunkach bardziej zbliżonych do rzeczywistych pokonując trasę wewnątrz budynku w celu oszacowania błędu pozycji obliczonej na podstawie danych z podsystemu INS. Pomiary podstawowych parametrów podsystemu INS układu Xsens MTiG Wybrane parametry układu zostały wyznaczone z szeregów czasowych zarejestrowanych podczas dwunastogodzinnego pomiaru w warunkach statycznych (tab. 1). Wstępnej oceny urządzenia można dokonać np. na podstawie wartości średniej prędkości kątowej, która powinna wynosić zero (układ pozostawał w spoczynku). Z pomiarów wynika jednak, że ωy = 0.2315°/s, co oznacza jeden fikcyjny obrót na 26 [...]

Moduły lokalizacji oraz testy chipów GNSS dla elementów systemu PROTEUS


  Celem projektu PROTEUS - "Zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe" - jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w stworzeniu demonstratora nowoczesnego mobilnego systemu dla Straży Pożarnej, antyterrorystów, Policji oraz Centrów Zarządzania Kryzysowego. Jednym z elementów systemu są roboty mobilne, których zadaniem będzie wykonywanie czynności niebezpiecznych dla ludzi. Roboty będą w stanie pracować w ekstremalnych warunkach środowiskowych, dlatego będą mogły poruszać się w rejonach niebezpiecznych i zbierać próbki gleby, cieczy i powietrza. Dzięki wyposażeniu w kamery wizyjne, kamery termowizyjne oraz inne czujniki, będą umożliwiać podgląd miejsca akcji. Całość działań będzie kierowana z Mobilnego Centrum Dowodzenia. Będzie ono wyposażone w sieć komputerową, poprzez którą będą dostępne m.in. aktualne dane o pogodzie, mapy cyfrowe, zdjęcia satelitarne zagrożonego rejonu, co umożliwi bardziej efektywne dowodzenia akcją ratowniczą. Będą w nim przetwarzane oraz wizualizowane dane ze wszystkich elementów systemu. Narzędzia multimedialne oraz mnogość danych o sytuacji zapewnią bardzo dobre warunki do dowodzenia akcją ratowniczą. Bezzałogowy Statek Latający będzie użyty do obserwacji strefy objętej sytuacją kryzysową. Będzie w stanie pozostawać w powietrzu przez minimum 8 godzin. Będzie mógł być kierowany przez osobę nie posiadającą umiejętności pilotażu, w oparciu jedynie o zadane współrzędne geograficzne na mapie. Kamera wizyjna, kamera termowizyjna oraz ultranowoczesne czujniki płomieni będą dostarczać do Mobilnego Centrum Dowodzenia wielowarstwowe dane z zagrożonego rejonu. Dodatkową możliwością Systemu jest użycie Przenośnego Zestawu Czujników. Jego zadaniem będzie zbieranie fizycznych i chemicznych danych z miejsca, w którym zostanie umieszczony. Pełna lista elementów systemu PROTEUS jest następująca: 1. Mobilne Centrum Dowodzenia 2. Mobilne Centrum Operatorów Robo[...]

 Strona 1