Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Specjalistyczne taśmy samoprzylepne do montażu izolacji technicznych – rodzaje, właściwości i zastosowania

Specjalistyczne taśmy samoprzylepne do montażu izolacji technicznych - rodzaje, właściwości i zastosowania DOI:10.15199/9.2017.8.9

Czytaj za darmo! »

Izolacje techniczne stosowane są przy wykonawstwie instalacji sanitarnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, chłodniczych i solarnych. Zadaniem izolacji jest utrzymanie odpowiedniej temperatury instalacji oraz ochrona przed różnymi czynnikami zewnętrznymi mogącymi wpłynąć na prawidłowe działanie instalacji. Aby można było to osiągnąć, izolacja musi być wykonana z należytą starannością zapewniającą jej szczelność oraz ciągłość pomiędzy poszczególnymi elementami powłoki izolującej. Powszechnie stosowanym i wygodnym sposobem łączenia i uszczelniania poszczególnych segmentów izolacji jest użycie specjalistycznych taśm samoprzylepnych. Na rynku dostępne są dziesiątki rodzajów taśm samoprzylepnych różniących się właściwościąmi, takimi jak np. adhezja, kohezja, czy odporność temperaturowa. Różnice te wynikają wprost z konstrukcji taśmy, czyli rodzaju kleju - jego gramatury, stopnia usieciowania, rodzaju materiału nośnika, czy jego grubości. Tylko właściwy dobór taśmy do konkretnej aplikacji zapewni szczelność i prawidłowe funkcjonowanie instalacji. 2. Budowa taśm samoprzylepnych, rodzaje klejów Ze względu na budowę taśmy można podzielić na jednostronnie oraz dwustronnie klejące. Jednostronnie klejące mogą mieć przekładkę ochronną, antyadhezyjną lub mogą być produkowane bez dodatkowej przekładki separującej. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową budowę taśmy dwustronnie klejącej. Należy podkreślić, że obie po- Rys. 1. Budowa taśmy dwustronnie klejącej CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) 351 włoki klejowe na taśm[...]

Systemy uszczelnień połączeń stolarki okiennej ze ścianą


  Ładny, komfortowy dom, z dobrymmikroklimatem, a przy tym ekonomiczny w eksploatacji to marzenie każdego inwestora. Aby mogło się spełnić, konieczna jest dbałość o odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wszystkich elementów budynku, nawet tych, które na pozór wydają sięmało istotne. Należą do nich bagatelizowane przez wielu uszczelnienia połączeń stolarki okiennej ze ścianą, które sprowadzają się zwykle do zaaplikowania pianki poliuretanowej. Tymczasem dysponujemy obecnie dużo bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami. Są to systemy uszczelnień, których zadaniem jest regulacja przepływu pary wodnej w połączeniu w celu zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania warstwy izolacyjnej, a tym samym zwiększenia jej efektywności, a także zapewnienia odpowiedniej szczelności połączeń. Doboru komponentów systemu uszczelnień dokonuje się w myśl obowiązującej w budownictwie zasady szczelniej po wewnętrznej stronie przegrody niż zewnętrznej. Zgodnie z nią opracowano trójwarstwowe systemy uszczelnień, składające się z (rysunek 1): ● paroszczelnej warstwy wewnętrznej, stanowiącej barierę dla migracji pary wodnej z pomieszczenia do warstwy izolacyjnej; ● izolacyjnej warstwy środkowej, stanowiącej izolację termiczną i akustyczną; ● paroprzepuszczalnej warstwy zewnętrznej, zapewniającej odprowadzanie wilgoci na zewnętrz połączenia, jednocześnie zabezpieczającej je przed działaniem czynników atmosferycznych. Komponenty W systemach uszczelnień połączeń stolarki okiennej ze ścianą, jako warstwy zewnętrzne zastosowanie znajdują taśmy wytwarzane na bazie laminatu włóknin z folią o odpowiedniej paroprzepuszczalności, taśmy EPDM, rozprę[...]

WYDAWNICTWA


  Kontrola izolacji w sieciach prądu stałego Piotr Olszowiec: Kontrola izolacji w sieciach prądu stałego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2011.We Wprowadzeniu Autor pisze: (…) W niniejszej publikacji omówiono niektóre zagadnienia pracy układów prądu stałego oraz zachodzące w nich zjawiska i zakłócenia, a także sposobów kontroli izolacji. Podano szereg sposobów wyznaczania charakterystycznych parametrów sieci za pomocą obliczeń i pomiarów (…). Dokonano również przeglądu krajowych i zagranicznych urządzeń pomiaru i sygnalizacji stanu izolacji oraz układów lokalizacji doziemień (…). Książka jest adresowana do inżynierów i techników elektryków zajmujących się w pracy zawodowej eksp[...]

"tesa day" w Instytucie P apiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej DOI:


  Dwudziesty drugi kwietnia br. był w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ dniem firmy tesa. Jej przedstawiciele - Piotr Włodarczyk z tesa tape Sp. z o.o. w Poznaniu i Jürgen Dostal z centrali firmy tesa SE w Hamburgu - poprowadzili seminarium na temat zastosowań taśm samoprzylepnych w procesach wstęgowych (produkcji papierniczej i druku). W spotkaniu uczestniczyli pracownicy IPiP PŁ, studenci oraz zaproszeni goście.Seminarium otworzyli dr hab. inż. Konrad Olejnik, dyrektor Instytutu oraz dr inż. Krzysztof Stępień, kierownik Zakładu Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych. Teoretyczną część seminarium rozpoczął Piotr Włodarczyk, przedstawiając historię firmy i jej strategię. Historia firmy tesa sięga lat osiemdziesiątych XIX w. W 1882 r. w Hamburgu aptekarz Paul C. Beiersdorf opatentował wynaleziony przez siebie plaster powlekany. Wynalazek ten dał początek sukcesom przedsiębiorstwa. W 1890 r. laboratorium Beiersdorfa trafiło w inne ręce. Sześć lat później przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek pierwszą techniczną taśmę klejącą. Nazwa tesa po raz pierwszy pojawiła się w 1906 r. Od 1941 r. stanowi markę reprezentującą wszystkie produkty samoprzylepne wytwarzane przez grupę. W przeszłości tesa była dywizją firmy Beiersdorf. W 2001 r. dywizje przestały istnieć, zostały wydzielone osobne firmy - tesa powstała jako nowa, niezależna spółka. Dziś tesa AG należy do wiodących producentów wyrobów samoprzylepnych i rozwiązań systemowych dla przemysłu, rzemiosła i konsumentów. Dla odbiorców przemysłowych ma w ofercie 6500 produktów i rozwiązań, konsumentom dostarcza ok. 300 produktów dla biura, domu i ogrodu. Każdego roku uzyskuje ok. 70 patentów. Zatrudnia 4100 pracowników. Centrala firmy znajduje się w Hamburgu. Tesa posiada 3 centra przetwórcze, 5 central regionalnych, 8 fabryk i 54 "tesa day" w Instytucie P apiernictwa i Poligrafii P olitechniki Łódzkiej Dwudziesty drugi kwietnia br. był w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii P[...]

Nowe technologie w chłodnictwie Pomoc czy bariera dla instalatora?

Czytaj za darmo! »

Nowe technologie nieustannie zmieniają technikę chłodniczą i klimatyzacyjną. Zmiany dotyczą nie tylko automatyki, ale również pozostałych elementów instalacji. Oszczędność energii, szybkość, łatwość montażu urządzeń i ekologia stały się celem tych zmian. Czy to "nowe" jest rzeczywiście lepsze od "starego"? Czy nowe technologie są bardziej przyjazne dla instalatorów? Na te i inne pytania przedstawiciele firm Güntner, Emerson Climate Technologies i KFlex starali się udzielić odpowiedzi na spotkaniach zorganizowanych przez Termo Schiessl. Spotkania te - impreza objazdowa (Roadshow) - odbyły się w dniach 19-22 października 2009 r. w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Gródkowie (Śląsk). Spotkanie w Warszawie, a konkretnie w hotelu Via Apia w Sękocinie Starym, odbyło się 21 paź[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

 Strona 1  Następna strona »