Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Klaczyński"

Zagrożenie bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych wynikające z możliwych podatności systemu na scenariusz cichej dystrybucji DOI:10.15199/74.2017.9.19


  We współczesnych sieciach elektroenergetycznych w wyniku ciągłego rozwoju i nowych warunków pracy następuje coraz pełniejsza integracja energetycznych systemów przemysłowych z systemami zarządczymi. Jest to naturalna konsekwencja stosowania nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych. Sterowanie, nadzór i zarządzanie obiektami energetycznymi jest coraz bardziej scentralizowane i obejmuje coraz rozleglejsze obszary. Rozwój systemów i urządzeń systemowych zmierza w następujących kierunkach: ● Urządzenia muszą mieć dopracowaną funkcję diagnostyczną, co wymusza konieczność wyposażenia urządzeń pierwotnych (transformatory, wyłączniki, odłączniki) w dodatkowe przyrządy i układy precyzyjnie monitorujące ich stan techniczny. ● Systemy muszą mieć coraz doskonalsze oprogramowanie eksperckie, umożliwiające szybką analizę stanów zakłóceń i awarii. Powszechne zastępowanie układów tradycyjnych (analogowych i cyfrowych o ograniczonych funkcjach) układami mikroprocesorowymi, sprawia, że rozwijają się różne systemy nadzoru i urządzeń, będących ich elementami. W zakresie bezpośredniej akwizycji sygnałów i sterowań wyraźnie zauważa się dwie tendencje rozwojowe: - zwiększanie możliwości i funkcjonalności urządzeń zabezpieczeniowo- sterujących, - możliwie pełne rozdzielenie sprzętowe urządzeń zabezpieczających i urządzeń związanych ze sterowaniem i nadzorem. Niestety aktualnie nadal obserwuje się brak fizycznej możliwości pełnego rozdziału sprzętowego tych urządzeń. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, pojawiające się nowe modele zagrożeń geopolitycznych diametralnie zmieniły wizerunek zagrożenia wojennego, co jest widoczne w nowej terminologii i nazewnictwie tego typu zagrożeń określanych "wojną hybrydową". W piątek 15 maja 2017 r. wiele komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows wyświetliło informację o zaszyfrowaniu zawartości lokalnych dys[...]

 Strona 1