Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Płatek"

Digital Substation ABB - informacje ogólne DOI:


  Digital Substation (cyfrowa stacja elektroenergetyczna) ABB oznacza przełom w technologii budowania stacji elektroenergetycznych. Koncepcja opiera się na płynnej integracji najnowocześniejszych urządzeń IED do sterowania i zabezpieczania, zgodnych z normą IEC 61850, z wszelkimi powiązanymi urządzeniami pierwotnymi i czujnikami używanymi na stacji elektroenergetycznej. Urządzenia pierwotne obejmują rozdzielnicę najwyższego i średniego napięcia a także transformatory stacji elektroenergetycznej. Główną cechą Digital Substation jest zastosowanie szyny procesowej, która jest skonstruowana na podstawie normy IEC 61850-9-2. Umożliwia zastąpienie połączeń przewodami miedzianymi pomiędzy poszczególnymi IED a przekładnikami pomiarowymi bezpiecznymi, znormalizowanymi magistralami komunikacyjnymi w technologii światłowodowej. Dzięki zastosowaniu szyny procesowej sygnały pomiarowe prądu i napięcia czasu rzeczywistego mogą być przesyłane w obrębie całej stacji bez konieczności używania skomplikowanych schematów połączeń. W roku 1998 ABB przekazała do eksploatacji pierwszą cyfrową stację elektroenergetyczną w Australii dla koncernu Powerlink w obiekcie w Queensland. Choć od tego czasu koncepcja została zmodyfikowana, podstawowa zasada pozostała bez zmian: ciężkie, zajmujące dużo miejsca przekładniki prądowe i napięciowe należy zamienić na niewielkie, wbudowane sensory, a sygnalizacyjne przewody miedziane na światłowodowe magistrale komunikacyjne. W roku 2008 ABB wprowadziła na rynek szynę procesową zgodną z normą IEC 61859-9-2, łączącą niekonwencjonalne przekładniki pomiarowe z urządzeniami sterowniczymi i zabezpieczeniowymi. Cyfrowe stacje elektroenergetyczne stanowią kluczowy element dla operatorów energetycznych, umożliwiający zwiększenie produktywności i funkcjonalności, ograniczenie wymaganej powierzchni, poprawę niezawodności zasobów oraz - co najważniejsze - podwyższenie bezpieczeństwa obsługi. Nowoczesne cyfrowe stacje elektroener[...]

 Strona 1