Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Grąkowski"

Symulacja łuku ziemnozwarciowego w sieci SN za pomocą programu EMTP-ATP DOI:10.15199/74.2017.9.2


  Zwarcia są jednym z najczęściej spotykanych zakłóceń w systemie elektroenergetycznym. W sieci SN większość zwarć stanowią zwarcia doziemne. Najbardziej interesującym typem zwarcia - z punktu widzenia analizy - jest zwarcie łukowe. Idąc dalej, zwarcia łukowe można podzielić na trwałe bądź przerywane. Rodzaj występującego zwarcia w sieci zależy od: parametrów sieci, miejsca zwarcia oraz warunków atmosferycznych [7]. Zwarcia łukowe, oprócz szkód wywołanych palącym się łukiem w miejscu zwarcia, znacznie wpływają na pracę sieci. Wywołują przepięcia, generują wyższe harmoniczne oraz zakłócają działanie automatyki zabezpieczeniowej. Dlatego też istnieje potrzeba wnikliwej analizy tego zjawiska. W artykule przedstawiono model matematyczny oraz symulację zwarcia łukowego w sieci SN. Posłużono się specjalistycznym programem EMTP-ATP, który jest doskonałym narzędziem do modelowania stanów przejściowych w systemie elektroenergetycznym. Model matematyczny łuku zwarciowego Model matematyczny łuku zwarciowego opisuje przebieg jego konduktancji w funkcji prądu łuku (bądź napięcia) oraz warunków środowiskowych [6]. Znanych jest wiele zależności, opisujących zachowanie palącego się łuku. W [5] przedstawiono opis matematyczny łuku elektroenergetycznego, palącego się w powietrzu, który został otrzymany na podstawie badań eksperymentalnych. Opi[...]

EMTP-ATP oraz Matlab/Simulink jako narzędzia do modelowania systemów elektroenergetycznych - analiza porównawcza DOI:10.15199/74.2017.10.6


  Problem prawidłowego modelowania elementów systemu elektroenergetycznego jest bardzo poważnym zagadnieniem z punktu widzenia energetyki zawodowej. Prawidłowe odwzorowanie obiektu badań wymaga wnikliwej analizy jego struktury oraz parametrów [4]. Obecnie, w większości przypadków, w których problematyczne bądź praktycznie niemożliwe jest przeprowadzenie badań empirycznych lub eksperymentu laboratoryjnego, wykonuje się symulacje komputerowe. Dlatego bardzo istotny staje się wybór właściwego oprogramowania, aby możliwe było opracowanie wiarygodnego modelu oraz prawidłowa interpretacja wyników. W praktyce model komputerowy układu nie odzwierciedla wszystkich zjawisk zachodzących w rzeczywistości. Pewne uproszczenia mogą wynikać z faktu, że w danej chwili nie chcemy analizować wszystkich zjawisk, a tylko przez nas wybrane. Wiąże się to z uproszczeniem modelu, a także skróceniem czasu obliczeń. Obecnie istnieje bardzo duża liczba programów służących do modelowania pracy systemu elektroenergetycznego, które zostały przedstawione w tab. I oraz II. W niniejszym artykule porównano dwa najczęściej wykorzystywane programy, tzn. EMTP-ATP oraz Matlab/Simulink. Pakiet Matlab/Simulink jest bardzo zaawansowanym środowiskiem obliczeniowym o ogromnych możliwościach. Program ten może być stosowany w wielu dziedzinach wiedzy, dzięki rozbudowanym bibliotekom dodatkowym [5]. SimPowerSystems jest biblioteką służącą do modelowania systemów elektroenergetycznych. Użytkownik ma do dyspozycji, m.in.: transformatory, linie przesyłowe, przekształtniki elektroenergetyczne, łączniki oraz wiele innych. Na rys. 1 przedstawiono przykładowe elementy z biblioteki SimPowerSystems. Program EMTP (ElectroMagnetic Transients Program) jest najstarszym i jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym na świecie oprogramowaniem przeznaczonym do analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych [7]. Niekomercyjną wersją EMTP jest program nazwie EMTP-ATP (Alternative Transie[...]

 Strona 1